Press

Artiklar

Fem historiska artiklar om M 20 och minröjning

1. Minsveparen blir till
2. Minor och minröjning
3. M 20 genom historien
4. Kapten Harry Månsson berättar
5. M 20 och främmande ubåtar på svenskt vatten

Här kan du läsa två intressanta artiklar om M 20 som skrivits under 2020. Den ena i tidskriften Reservofficeren nr 3-2020 är skriven av Helena Claesson Jannische. Den andra är skriven av Dan Agardh i tidskriften Båtologen nr 3-2020. (Klicka nedan).

Foto C-G Wahlin

Foto C-G Wallin