Om M 20

Välkommen till Minsveparen M 20

Minsveparen M 20 räddades till eftervärlden i april 2005 av Föreningen M 20. Fartyget ägs av Statens Maritima och Transporthistoriska Museer. Fartygets hemmahamn är Stockholm vid Museipiren framför Vasamuseet. Föreningen M 20 sköter all drift, underhåll, bemanning och erforderliga inspektioner, helt på ideell basis. Minsveparen M 20 är ett kulturmärkt Traditionsfartyg och är klassat av Transportstyrelsen för sjötrafik i C-område. Förnyad klassning och certifikat i 5-år erhölls 2020-06-22.

Vårt verksamhetsmål är att Minsveparen M 20 skall vara samlingsplats för de som vill stödja och bevara vårt svenska marina kulturarv. M 20 skall vara ett levande och sjögående fartyg där Örlogstraditioner hålls vid liv. Föreningen M 20 har idag drygt 300 medlemmar! Bli medlem du också!

Fakta och nuvarande utrustning

Fartyget byggdes 1941 på Neglingevarvet i Stockholm. M 20 är ett kompositfartyg byggt av ek och mahogny på järnspant. Överbyggnaden är i aluminium och däcket av trä.

De s.k. 40-båtarna (syftande på beställningsåret) var ganska lika föregångarna M 3 tom M 14. M 15 tom M 26 kontrakterades ut till Jac Iverssens konstrutionsbyrå och efter det att konstruktionen var klar anlitades 12 av Sveriges mest kompetenta båtvarv. Ritningarna föreskrev hondurasmahogny som bordläggning med stålspant förstärkta av ek och lind. M 15 – M 26 levererades inom ett år d.v.s. hösten 1941. Den senast sjösatta blev den av varvet Neglinge byggda M 20 den 1 dec 1941.

Mått:

Längd 27.7 m, bredd 5.1 m, djupgående 1,6 m och högsta höjd 10 m. Deplacement 67 ton.

Disposition:

I förskeppet finns skans för sju personer, en befälshytt för 2 personer, byssa och mässutrymme. Överbyggnaden innehåller styrhytt med en öppen brygga ovanför. Skorstensutrymmet har inretts till duschrum med litet omkädningsrum. Midskepps under däck finns en befälshytt och gunrum. Akterskeppet, i svepdurken, har en skans för tre personer.

Maskineri:
 • 2 st Scania Vabis DS 11 om vardera 265 hk eller 195 kW. Backslag av typen Twin disc MG 5111 och 2 trebladiga propellrar
 • 2 st Valmet 320 hjälpmotorer samt 2 generatorer Stanford BCM
 • 2 grupper startbatterier med automatisk batteriladdning
 • Nödbatterier på däck om SB
 • Elektrohydraulisk styrmaskin samt reservstyrning
 • Kontrollpaneler i maskinrum, på brygga och i styrhytt
Bunker och förbrukning:
 • Bränsleförbrukning c:a 40 l/tim vid marschfart (10 knop)
 • Bunker 3000 l fördelat på 4 kommunicerande tankar
Säkerhet:
 • Huvudbrandpump (även länsning) från brandpost på däck, 500 l/min
 • Länspump om 107 l/min som drivs av BB HM
 • CO2-släckning i maskinrum
 • Fläktsystem i hela fartyget för skrovluftning
 • Nödbrand- och länspump på backen
Övervakningssystem för:
 • larm vid strömbortfall
 • hög vattennivå i kölar
 • brandlarm hela fartyget
Navigering:
 • Magnetkompass MCM Hammar 40
 • Garmin-radar
 • Satellitnavigering/GPS med GARRMIN, 3 plottrar i nätverk, Furuno Time Zero och Seaclear
 • Logg Silva Electronic
 • Ekolod GARMIN i nätverk
 • 3 VHF varav en med GMDSS, samt 3 bärbara VHF
 • EPIRB
 • SART
VVS:
 • Luftvärmeväxlare
 • Svartvattensystem: 2 toaletter med 500-literstank och överfyllnadslarm
 • Gråvattensystem: byssa och dusch med liten tank och automatisk tömning
 • Färskvattentankar: 2 x 500 liter i akterskeppet
Däck:
 • 1 patentankare med 135 m kätting. Hydrauliskt ankarspel
 • 2 livflottar, vardera för 10 personer
 • 1 rib-båt med 15 hk motor
 • Handdriven dävert

Uppgifterna sammanställda av Åke Foghammar, aug. 2021
om-m20-kollage