Om M 20

Välkommen till Minsveparen M 20

Minsveparen M 20 räddades till eftervärlden i april 2005 av Föreningen M 20. Fartyget ägs av Statens Maritima Museer. Fartygets hemmahamn är Stockholm vid Vasamuseet. Föreningen M 20 sköter allt underhåll, bemannar och driver fartyget på ideell basis. Minsveparen M 20 är ett Traditionsfartyg och är klassat av Transportstyrelsen som lastfartyg i C-område. Förnyad klassning och certifikat i 5-år erhölls 2015-06-22.
Vår idé är att Minsveparen M 20 skall vara samlingsplats för de som önskar stödja och bevara vårt svenska marina kulturarv.
M 20 skall vara ett levande och sjögående fartyg där Marinens traditioner hålls vid liv. Föreningen M 20 har idag drygt 300 medlemmar! Bli medlem du också!

Fakta och nuvarande utrustning

Fartyget byggdes 1941 på Neglingevarvet i Stockholm.

Det är ett träfartyg av mahogny på järnspant. Överbyggnaden är i aluminium och däcket av trä.

De sk 40-båtarna (syftande på beställningsåret) var ganska lika föregångarna M 3 tom M 14. M 15 tom M 26 kontrakterades ut till Jac Iverssens konstrutionsbyrå och efter konstruktionen var klar anlitades 12 av Sveriges mest kompetenta båtvarv.
Ritningarna föreskrev Hondurasmahogny som bordläggning med stålspant förstärkta av ek och lind. M1 5 – M 26 levererades inom ett år dvs hösten 1941. Den senast sjösatta blev den av varvet Neglinge i dec 1941 (M 20).

Mått:
Längd 27.7 m, Bredd 5.0 m, Djupgående 2.0 m och högsta höjd
10 m, deplac 67 ton

Disposition:
I förskeppet finns skans för sju personer, en befälshytt, byssa
och mässutrymme.
Överbyggnaden innehåller styrhytt med en öppen brygga
ovanför.
Skorstensutrymmet har inretts till duschrum
Midskepps under däck finns en befälshytt och gunrum.
Akterskeppet, i mindurken, har en skans för tre personer.

Maskineri:
2 st Scania Vabis DS 11 om vardera 265 hk eller 195 kW. Backslag av typen Twin disc MG 5111 och 2 trebladiga propellrar.
2 st Valmet 320 hjälpmotorer samt 2 generatorer Stanford BCM
2 grupper startbatterier med automatisk batteriladdning.
Nödbatteri på däck om SB
Elektrohydraulisk styrmaskin och reservstyrning.
Kontrollpanel på brygga och styrhytt

Bunker och förbrukning:
Bränsleförbrukning 40 l/tim per maskin vid fullvarv, 25 l/tim vid 8 knop
Bunker 3000 l fördelat på tre tankar

Säkerhet:
Huvudbrandpump (även länsning) från brandpost på däck, 500 l/min
Länspump om 107 l/min som drivs av HM
CO2-släckning i maskinrum
Pulversläckning för pannan
Fläktsystem i hela fartyget för skrovluftning
Nödbrandpump på backen

Övervakningssystem för:
-larm vid strömbortfall
-hög vattennivå i kölar
-brandlarm hela fartyget
-överhettning i värmepanna

Navigering:
Magnetkompass MCM Hammar 40
Gyrokompass MK 10 md bryggdotter-kompass
Radar Decca Bridgemaster med slav på bryggan
Satellitnavigering VGPS-MX 412 Lei ca
Logg Silva Electronic
Ekolod Skipper 607
VHF med sjölarm
Transas elektroniskt sjökort

Vatten & VVS
Svartvattensystem: 2 toaletter med 500 literstank och
överfyllnadslarm
Gråvattensystem: byssa och dusch med liten tank och
automatisk tömning
Färskvattentankar 2 x 750 l i akterskeppet
Färskvattengenerator Osmos om 900 l/dygn.

Däck:
1 patentankare med 150 m kätting. Hydrauliskt ankarspel
2 livflottar
1 gummibåt med motor. Handdriven dävert

Uppgifterna sammanställda av Anders F. Håkansson i februari 2003

om-m20-kollage