Styrelsen

Styrelsen

Anders Torelm, ordförande och redare 0735-23 29 16,  anders@sjohaga.se
Richard Låftman, sekreterare, 070-825 27 29,  richarddirekt@gmail.com
Ann Sofie Eriksson, kommunikationsansvarig, 070-4673685, annesofie@ordiarbete.se
Tomas Kilström, kassör/skattmästare, 070-517 57 91,  tomas.kilstrom4@gmail.com
Göran Algernon, ledamot, 070-654 07 73, goran@algernon.se
C-G Wahlin, klubbmästare, 070-550 82 85,  cg@wahlin.se
P-A Emilson, fondansvarig och Designated Person, 070-665 55 26,  pa@paemilson.se
Tommy Carlsson, ledamot, 070-761 79 00, tommy.g.carlsson@gmail.com
Karl-Owe Svensson, ledamot, 070-780 1165,  karl-owe.svensson@boliden.com

Valberedning

Malin Harström, sammankallande, malin@harstrom.se
Michael Zell, ledamot, 070-606 54 10, michael.zell@zellport.com

Revisorer

Michael Berlin, 070-797 73 40,  belmagon@tele2.se
Svante Hagman, 070- 588 22 20, svante.hagman@outlook.com

styrelsen-kollage