Styrelsen

Styrelsen

Anders Torelm, ordförande och redare 0735-23 29 16,  anders@sjohaga.se
Richard Låftman, sekreterare, 070-825 27 29,  richarddirekt@gmail.com
Emil Oldenburg, ledomot, 0700066267, emil@moar.se
Tomas Kilström, kassör/skattmästare, 070-517 57 91,  tomas.kilstrom4@gmail.com
Göran Algernon, ledamot, 070-654 07 73, goran@algernon.se
C-G Wahlin, klubbmästare, 070-550 82 85,  cg@wahlin.se
P-A Emilson, fondansvarig och Designated Person, 070-665 55 26,  pa@paemilson.se
Tommy Carlsson, ledamot, 070-761 79 00, tommy.g.carlsson@gmail.com
Karl-Owe Svensson, ledamot, 070-780 1165,  karlowesvensson@gmail.com

Valberedning

Malin Harström, sammankallande, 070-6241408, malin@harstrom.se
Johan Boström, ledamot, 0704387773, johan12bostrom@gmail.com

Revisorer

Michael Berlin, 070-797 73 40,  belmagon@tele2.se
Christoffer Toll, 0708768628, christoffer.toll@telia.com

styrelsen-kollage