Sponsorer

Dessa personer, organisationer och företag stödjer Föreningen M 20 och bevarandet av minsveparen M 20.

Platina

Flagglöjtnantssällskapet/Sknr 1
Cary Hammarberg

Guld

Kastanjen i Bromma AB / Lennart Cagnell
Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur
Veteranflottiljen
Per Säve
Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet, Stockholms Borgerskap
Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, Sjöhistoriskas vänner
Familjen Burre Hellmans Stiftelse

Silver

Strömborren AB / Johan Boström
Göran Ringqvist
Sundsvalls Marinkonsult / Mats Andersson
Lars T Johnson
AKM AB / Anders Kierkegaard
Scandinavian Intermarket
Pheldo AB / Lars H Landström
Per-Anders Emilson
Björn Ulvaeus
Fam Torelm
Michael Zell
FOGATOR AB / Åke Foghammar
Eric Jannerfeldt

Brons

Svensk Båtutbildning AB
Stena RoRo AB
Jan Frumerie
Ulf Rahle
Patrick Ståhle
Christer Svensén
Anthony Dillenbäck
Christoffer Ljungner

Omnämnande

Tommy Stoor
Håkan Östergren
Jan Ankarkrona
Tom Rydberg
Anders Bäckelin
Björn Otter
Lars Krokstedt
Ulf Jarvin
Thomas Bendt

marinalaroverket-logo

sponsorer-kollage