M 20 Medlemsbrev 1 2019

Hej alla M 20 vänner,

Som nyvald ordförande i Föreningen M 20 vill jag först tacka för förtroendet. Det är en stor ära och ett stort ansvar att axla denna roll efter tidigare ordföranden Anders ”Håkis” Håkansson och Johan Boström. Jag känner samtidigt en stor glädje och arbetslust inför utmaningen. Jag vill med detta brev informera om vår verksamhet och dela med mig av mina tankar inför uppdraget.

Årsmöte
Torsdagen den 11 april hade Föreningen M 20 sitt årsmöte på Beckholmen Stockholm. Årsberättelsen för 2018 visar att Föreningens ekonomi är i mycket gott skick med en bra kassa och utan skulder. En stor eloge till Föreningens styrelse och kassör. Vi gästades även av Hans-Lennart Ohlsson, Chef för Sjöhistoriska Museet, han överlämnade plaketten som visar att M 20 blivit K-märkt. Ett fint bevis på värdet av vårt arbete med att bevara M 20. Under årsmötet avtackades avgående förtroendevalda. Johan Boström. Anders Kirkegaard, Einar Blidberg, Rickard Wallmark och Ulf Rahle har alla gjort stora och betydande insatser för Föreningen M 20. Vi tackar dom än en gång. Årsberättelsen samt protokoll från årsmötet finns på Föreningens hemsida: https://minsveparen.se/arkiv/foreningen/

Den nya styrelsen består av 8 ledamöter: Anders Torelm, Claes Enquist, Per-Anders Emilson, Åke Foghammar, C-G Wahlin, Göran Algernon, Richard Låftman och Tomas Kilström. Valberedningen består av Lennart Cagnell och Michael Zell. Revisorer är Michael Berlin och Svante Hagman. Med denna starka besättning är jag övertygad om att vi skall kunna fortsätta M 20:s framgångsrika seglats mot framtiden!

M 20 Credo
Under det senaste året har vi under devisen ”M 20 Credo” utvecklat Föreningens ändamålsbeskrivning:

  • Minsveparen M 20 skall bevaras som sjögående museifartyg för nuvarande och framtida generationers inspiration, kunskap och förståelse för vår marina historia.
  • Med en permanent hemmahamn i Stockholms Sjögård och genom årliga expeditioner längs den svenska kusten kan M 20 bli ett levande besöksmål öppet för besök och visningar för allmänheten.
  • I tillägg kan M 20 som komplett, klassat och sjösäkert fartyg nyttjas som plattform för utbildning i navigation, sjömanskap och marina traditioner.

Vi har samlat ett stort stöd för M 20 Credo och jag avser att leda styrelsens arbete för att leva upp till dessa ändamål.

Samtidigt är det viktigt att vi tar tillvara våra medlemmars intresse och engagemang så att alla känner sig välkomna och blir en del av en marin gemenskap och gott kamratskap. Vi behöver också rekrytera nya (och yngre!) medlemmar, det är en strategisk fråga där vi ber alla medlemmar att hjälpa till. Sprid budskapet om M 20 och ta gärna med vänner och bekanta på ett besök ombord.

Årets verksamhet
Vi skall fortsätta prioritera Föreningens omfattande verksamhet. Ett stort antal utbildningar, charterturer, medlemsresor och Öppet Skepp planeras under 2019. Bl.a. kommer vi resa till Visby under Almedalsveckan och till Mariehamn under Ålands Sjödagar. Fartyget kommer hålla Öppet Skepp för allmänheten vid Museipiren Djurgården under ett 10-tal helger. Vi behöver hjälp med hamnvärdar till dessa tillfällen. Hjälp oss visa upp fartyget och passa på att äta och bo ombord. Ett bra tillfälle att både njuta av och nyttja M 20! Verksamhetsplanen finns utlagd på hemsidan. Alla medlemmar uppmanades att anmäla till årets spännande aktiviteter på hemsidan: https://minsveparen.se/wp-content/uploads/2019/03/Verksamhetsplan-2019-ÅF-rev-C-2019-03-30.pdf

Fartyget
Vi behöver också kraftsamla för att underhålla och rusta fartyget inför framtiden. Utan fartyg har vi ingen verksamhet! M 20 är idag i gott bruksskick men har en hel del underhålls- och reparationsbehov, bl.a. en skadad stäv. Första målet är att M 20 skall vara i gott ”örlogsskick” till 80-årsjubileet 2021. Visionen är att M 20 skall uppleva sitt 100-årsjubileum 2041 som sjögående museifartyg. Vi har börjat arbeta med en M 20 Reparationsplan. Men för detta krävs mycket tid, arbete och pengar. Vi återkommer snart i det ärendet under parollen ”M 20 Apell!

Påminnelse
Jag ber alla medlemmar att snarast betala årets medlemsavgift om 200kr. Påminner också deltagarna i Årsmötet att betala 100kr för mat och dryck. Betalning sker till Föreningens Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68.

Än en gång, tack för förtroendet! Detta skall bli spännande och riktigt kul. Hoppas vi ses ombord på M 20 inom en snar framtid. Hör gärna av er till mig om ni har några frågor, förslag eller funderingar.

Under tiden önskar jag en Glad Påsk!

Föreningen M 20
Carl Anders Torelm
Ordförande
Mobil: 0735-232916

PS!
För de som ej känner mig kommer här en kort presentation: Kallas ”CAT”. Född 1953 i Uppsala. Bosatt i Täby. Reservofficer i Flottan med inriktning på ubåtsjakt (även om jag mest seglat på minsvepare typ Hanö). Kurs 1974 (de s.k. ”Grabbarna Boys”). Bergsingenjör från KTH. Arbetat mest inom IT-branschen (bl.a. IBM). Sedan 13 år företagare och konsult inom ledarskap och försäljning. Numera ”halvpensionär”. Gift, 2 barn, 3 barnbarn, 2 hundar. Lantställe i Roslagen. Medlem i div föreningar bl.a. Träbåtens Vänner (vi vårdar en gammal snipa) och Johannesbergskuskarna (vi kör med häst och vagn).

1 tanke kring ”M 20 Medlemsbrev 1 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *