Alla inlägg av admin

M 20 till Söderköping

För den som vill gå ombord och bekanta sig med en äkta, sjögående 80-årig svensk minsvepare, med beteckningen M 20, som deltog i andra världskrigets försvar av Sverige, finns chansen när svenska Marinen den 6–7 juni firar 500-årsjubileum i Söderköping.
Minsveparen M 20 är, trots sin aktningsvärda ålder, ett i bästa skick sjögående museifartyg, ägt av Sjöhistoriska museet men bemannas, drivs och underhålls av den ideellt arbetande Föreningen M 20, med ca 330 medlemmar. M 20, som är K-märkt av Sjöhistoriska museet, kommer som enda fartyg att representera Marinen och Sjöhistoriska Museet vid jubileumsceremonier i Söderköping och Vadstena den 6–7 juni. Förutom festligheterna längs Göta kanal kommer M 20 även att delta i firandet i Karlskrona den 13–14 augusti.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet.

Veckans M-båt

Båtkonstruktören Jack Iversen

Idag på Norges nationaldag 17 maj uppmärksammar vi och hyllar den skicklige konstruktören av M-båtarna, Jac Iversen!

Jac Iversen (1884–1974) var en norsk båtkonstruktör som är känd för sina vackra och välseglande båtar. Jac Iversen utbildade sig i USA och började sin yrkeskarriär på ett eget båtvarv i Son i Norge, som han grundade 1907. Där arbetade till 1926, då varvet lades ned. Han flyttade därefter till Göteborg, där han var verksam ett par år. Senare flyttade han till Stockholm, där han bodde och arbetade resten av livet. Första tiden jobbade Jac Iversen som förman hos Plym på Neglingevarvet. Han startade sedan 1930 konstruktionsbyrån Iversen Yacht AB vid Nybrokajen i Stockholm. Jac Iversen knöts som konstruktör till Neglingevarvet. August Plyms varv i Neglinge ansågs vara det förnämsta i sitt slag i Sverige och beställningarna började snart strömma in. Iversen ritade och konstruerade ett stort antal mindre motorbåtar och segelbåtar men även motorkryssare och lyxyachter till prominenta beställare. Till Torsten Kreuger ritade han till exempel den 10,5 meter långa dubbelruffade snabbgående båten Mary. Jac Iversen var mycket produktiv, Sjöhistoriska museet har enligt uppgift fler än 2000 ritningar till 800 olika båtkonstruktioner av honom i sitt arkiv!

Jac Iversen fick 1933 uppdraget att rita ett fisketransportfartyg, Axel. Jac inspirerades av de snabbgående motorkryssare han tidigare ritat för privatpersoner. Skrovet var rent, långsmalt av deplacementstyp och byggt av furu på stål- och ekspant. Konstruktionsprincipen med bordläggning av trä på stålspant hade Jac Iversen troligen fått från Neglingevarvet. August Plym hade praktiserat i USA och där lärt sig denna metod. Plym och Iversen utvecklade metoden till fulländning och byggde mycket vackra, starka och hållbara fartygsskrov. Jac Iversen fick i uppdrag av Marinförvaltningen att rita en serie ”minsvepare mindre” baserade på fiskefartyget Axel. 1939 beslutades om 12 stycken M-båtar ca 25 m långa (M 3-M 14) och sedan 1940 en något modifierad serie om 12 stycken ca 28 m långa (M 15-M 26). M-båtarna är grundgående, går mjukt i sjön med sina utfallande bogar och har god manöverförmåga. Och dom är byggda med yachtkvalité med skrov i Hondurasmahogny och däck i Oregon Pine.

M-båtarna blev något av Jac Iversens mästarprov och vi gläds över att vi efter 80-år fortfarande kan njuta av hans vackra M-båtar till sjöss!

Mer info

Detta är ytterligare ett inlägg i vår serie om M-båtarna och deras historia. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-årsjubileum 1 december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning/

Marinen 500 år – Galarvarvet

Tag chansen att deltaga i firandet av Marinen 500 år!

Marinen slår på stort för att fira sitt 500-årsjubileum 2022. Stockholm får besök av ett 40-tal örlogsfartyg från NATO-övningen Baltops. Marinen kommer ha utställningar och aktiviteter på Djurgården. Även många frivilligorganisationer kommer finnas på plats i Galärparken (mellan Vasamuseet och Spritmuseet). Föreningen M 20 har blivit särskilt inbjuden och deltager med ett eget tält och bord. I övrigt finns bl.a. Flottans Män, Lottakåren och Sjövärnskåren på plats. Samtidigt finns Veteranflottiljens fartyg förtöjda vid Museipiren, bl.a. Spica, T46, Ystad, M 21 och Jägaren. (M 20 är under tiden på plats i Söderköping för att fira på Marinens födelseplats). En riktig folkfest förväntas i Stockholm med tusentals besökare! Som medlem i Föreningen M 20 kan du deltaga i Marinen 500 år genom att hjälpa oss bemanna vårt utställningstält den 4-5 juni, öppettider 10:00-16:00. Vi tänker dela upp dagarna i två pass med två M 20-värdar i varje, 10:00-13:00 samt 13:00-16:00. Totalt behöver vi alltså 8 värdar som tar ett tretimmarspass vardera.

Som M 20 värd under Marinen 500 år får du även möjlighet att ta del av följande aktiviteter:

 • Fribiljetter till museerna VRAK och Vasamuseet
 • Deltagande i BeerCall tillsammans med gästande örlogsfartyg på museipiren den 3 juni
 • Deltagande i Veteranflottiljens besättningskväll på museipiren den 4 juni
 • Speciell visning av af Chapman den 4-5 juni
 •  
  Anmäl ditt intresse att vara med som M 20-värd vid marinens 500-årsjubileum på www.minsveparen.se (logga in på medlemssidor) eller via mail till kontakt@minsveparen.se

  Verksamhetsberättelse 2021

  Här kan du läsa Föreningen M 20:s verksamhetsberättelse för 2021 som fastställdes på årsmötet den 21 april. Året 2021 var ett omtumlande och händelserikt år för alla. Föreningen M 20 hade speciellt två stora utmaningar under året; Corona-epidemin som försvårade vår verksamhet och den stora renoveringen av fartyget som tog mycket energi, tid och pengar. Föreningen genomförde trots det en lyckad renovering, en stor jubileumsresa runt Sveriges kuster och publicerade boken ”Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred”. Både Föreningen och Fartyget tog sig igenom året med flaggan i topp och är i bättre skick än kanske någonsin tidigare! Stort tack till alla medlemmar samt generösa M 20 vänner och stödjare som möjliggör vårt arbete att bevara vårt marinhistoriska arv, det vackra sjögående museifartyget M 20.

  Läs hela verksamhetsberättelsen här.

  Lyckad kustskepparutbildning

  Under veckoslutet 5-8 maj har M 20 tillsammans med Sjöskolan på Beckholmen genomfört en Kustskepparutbildning ombord på M 20. Sex kursdeltagare gick teoriutbildning i land torsdag-fredag, de hade också möjlighet att bo ombord. Sedan praktisk navigationsutbildning ombord på M 20 under lördag-söndag. Lördagens sjötur gick förbi Vaxholm, genom Lindalssundet över Kanholmfjärden till Sandhamn där det vankades en härlig middag på Sandhamns värdshus. På söndagen gick återresan över Nämdö- och Jungfrufjärden förbi vraket Bodekull utanför Dalarö, över Ingaröfjärden och genom Baggensstäket tillbaka till Djurgården. Kursdeltagarna fick en ordentlig övning i praktisk optisk navigering med kurser, bäringar, krysspejlingar, kurs/fart trianglar, två bäringar och utseglad distans mm. Dom fick också deltaga aktivt i fartygets framförande som rorgängare, däcksmatroser, NO och VO. Instruktörer var Tomas Kilström och Lennart ”PF” Gylling, Fartygschef Åke FOghammar samt Matros Alfons Marklén. En mycket lyckad utbildning med nöjda och välutbildade deltagare!

  Vi vill verkligen rekommendera denna utbildning till alla som vill skaffa sig Kustskepparintyg på ett trevligt och effektivt sätt ombord på ett sjögående museifartyg.

  Nästa Kustskepparutbildning ombord på M 20 äger rum i höst den 1-4 September. Anmälan via Sjöskolan: https://sjoskolan.se/vara-utbildningar/kustskeppare-ombord-m20/

  Ungdomsutbildning

  Under valborgsmässohelgen genomförde vi vår första utbildning av ungdomar ombord på M 20. Ett tiotal ungdomar i åldern 12-26 år samlades ombord i två dagar under ledning av våra duktiga ungdomsledare Tomas Kilström, Jan Lundgren och Therese Kernell. Utbildningen syftar till att ge ungdomarna

 • kunskaper om hur ett komplett fartyg fungerar
 • lärdomar om marina termer, begrepp och traditioner
 • möjlighet att deltaga i fartygets navigering, manöver och framförande
 • inblick i att praktiskt sköta maskiner och utrustning
 • möjlighet att prova på sjömansliv med samvaro och kamratskap ombord
 • ett historiskt perspektiv på hur krig påverkar svensk sjöfart
 • inblick i hur man skyddar sig mot minor
 •  
  Utbildningen började ombord under lördagen 30 april med sjömanskap, säkerhet, terminologi och inblick i maskin samt utbildning på däck.
  Under söndagen den 1 maj tog vi en första sjötur där ungdomarna fick hjälpa till med att starta upp maskin, klargöra för gång, prova på som rorgängare och samt känna på navigering på bryggan. Vi tog en tur till Frihamnen i Stockholm där vi passerade förbi de NATO-fartyg som är på Stockholmsbesök. Tack vare ungdomarnas flitiga googlande kunde vi identifiera samtliga fartyg!

  Denna helg blev en succé och gav mersmak. Ungdomarna var mycket nöjda och allt fungerade väl ombord. Helgen avslutades med att alla ungdomar fick ett M 20 diplom som bevis för att dom med berömt godkänt genomgått utbildningen. Tanken är att fortsätta med vår ungdomssatsning i höst med en resa till Gålö-basen och allmänhetens dag ”En dag i Paradiset, EDIP” den 9-11 september. Vi tar gärna emot fler ungdomar! Maila kontakt@minsveparen.se om du har egna eller känner några ungdomar som vill lära sig mer om M 20 och sjömanslivet.

  Sista chansen att bli kustskeppare

  Bli kustskeppare innan sommaren! Vi har några platser kvar på utbildningen den 5-8 maj. Kustskeppare ombord M 20 är en utmärkt chans att få kombinera teorin i klassrummet med praktiken i skärgården. Här ges du möjlighet att först få en teoretisk genomgång av Kustskepparintyget, för att därefter kasta loss med minsveparen M 20 med övernattning ombord och direkt få en chans att testa dina nyvunna kunskaper. Utbildningen genomförs i samarbete mellan Sjöskolan på Beckholmen och Föreningen M 20.

  Mer info och anmälan:
  https://sjoskolan.se/vara-utbildningar/kustskeppare-ombord-m20/

  Veckans M-båt

  Axel

  Förebilden till M-båtarna var fisketransportfartyget Axel ritad av Jac Iversen. Fartyget Axel byggdes 1934 på AB Gustafsson & Söners Skeppsvarv i Landskrona med träskrov och med spant av ek och järn Måtten var: L 23,5 m, B 5,1 m, D 1,1 m med ett deplacement på 51 ton och en lastkapacitet om 7 ton. Två Bolinder-Munktell ”glödtändningsmotorer” om vardera 100 hk och två raka propelleraxlar gav en fart på ca 14-15 knop. Ägare till varvet och skeppsbyggmästare var Axel Kristian Gustafsson, kanske fick fartyget namnet Axel efter honom? Axel var från början avsedd för snabb transport av färsk fisk från fångstplats på västkusten till leveransplats, t.ex. mellan Smögen, Lysekil och Göteborg. I ett senare skede planerades trafik till Köpenhamn och Tyskland. Jac Iversen fick uppdraget att rita ett lämpligt fartyg. Jac inspirerades av de snabbgående motorkryssare han tidigare ritat för privatpersoner. Skrovet var rent, långsmalt av deplacementstyp och byggt av furu på stål- och ekspant. Konstruktionsprincipen med bordläggning av trä på stålspant hade Jac Iversen troligen fått från Neglingevarvet där han arbetade som förman under 1920-talet. August Plym som ägde och drev Neglingevarvet hade praktiserat i USA och där lärt sig denna metod och använde den vid flera egna båtbyggen. Plym utvecklade metoden till fulländning och byggde mycket vackra, starka och hållbara fartygsskrov
  I början av 1938 uttogs Axel som hjälpfartyg, eftersom hon ansågs kunna dra för M 1 avsedda minsvep till den svenska flottan. HMS Axel uttogs som hjälpminsvepare med nr 385 och var avsedd att ingå i samma division som HMS Styrbjörn (52) och HMS Starkodder (51) men Axel inkallades aldrig till aktiv tjänst. 1937 föreslog MDV (Marindistrikt Väst) att man skulle bygga mindre minsvepare i trä på stålspant, enligt samma konstruktionsprincip som fisktransportfartyget Axel. Fördelarna är flera, man kan använda varv som tidigare byggt fiskebåtar och ”lustfartyg” (fritidsfartyg), fartygen blir billigare och de är bättre skyddade mot antennminor. Man gjorde även en kostnadsjämförelse med Minsvepare typ M 1 som kostade cirka 400 000 kr medan Axel kostade cirka 45 000 kr (utan kostnad för den militära utrustningen). Då andra världskriget bröt ut inkallas en urtima riksdag, som bl.a. bemyndigar 12 stycken träminsvepare (M 3 – M 14). Den 9 februari 1940 bestäms att ytterligare 12 stycken fartyg ska byggas (M 15 – M 26) av en något modifierad typ. M-båtarna byggdes alla efter Jac Iversens ritningar som var inspirerade av fisktransportfartyget Axel.
  Tänk att Jac Iversen ritade privata motorkryssare vilka gav inspiration till ett fisketransportfartyg ”Axel” som i sin tur blev förebild till våra vackra och funktionsdugliga M-båtar!

  Mer info

  Detta är ytterligare ett inlägg i vår serie om M-båtarna och deras historia. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum i december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning

  M 20 – Program 2022

  Evenemang och resor med minsveparen M 20

  ● Förtrogenhetsutbildning och provtur 9-10 apr
  ● Årsmöte 21 apr
  ● Ungdomsutbildning 30 apr – 1 maj
  ● Besök hos Princess Svanevit 13 maj
  ● För nya medlemmar 22 maj
  ● I Vasas Kölvatten + Baggenstäket 27 maj
  ● Stockholm-Motala 30 maj – 2 jun
  ● Söderköping-Stockholm 7 – 9 jun
  ● Marinen 500 år i Karlskrona 13 -14 aug
  ● Gålö t.o.r inklusive 9 – 11 sep

  Därutöver hålls Öppet Skepp på Museipiren tillsammans med Sjöhistoriska muséet mellan 11:00-17:00 de lör- och söndagar då M 20 ligger inne.

  Här kan du läsa 2022 års programblad med kompletterande information. Tips: skriv ut programbladets båda sidor och ge till en kamrat.