Alla inlägg av admin

Det maritima kulturarvet

Sjöhistoriska museet äger fartyget M 20 men har överlåtit ansvaret för drift och underhåll till vår ideella Föreningen M 20. Vid Galärvarvet på Djurgården i Stockholm ligger Fartygspiren och som är en del av Sjöhistoriska museet. Förutom museets egna museifartyg som Isbrytaren Sankt Erik och Fyrskeppet Finngrundet, ligger här även andra kulturhistoriskt intressanta fartyg såsom M 20. För närvarande ligger M 20 i Maritiman i Göteborg.

Olika marina evenemang anordnas regelbundet på Fartygspiren, till exempel örlogsdagar och ångbåtsmöten. Sjöhistoriska äger även flera andra tidigare örlogsfartyg som T46, R145 Ystad och P 151 Jä…Läs vidare

Medlemsdagen 24 maj

M 20 ligger sedan hösten 2023 i vinterhamn vid Maritiman. Tillsammans med övriga fartygsföreningar vill vi anordna en medlemsdag med syfte att umgås, knyta nya kontakter och dela med oss av olika erfarenheter och tankar om det marina kulturarvet. Medlemsdagen är fredagen den 24 maj och under helgen den 25–26 maj har Maritiman öppet för allmänheten. Under medlemsdagen kan alla medlemmar fartygsföreningarna deltaga i sjöturer med M 20 på Göta älv samt i samkväm (After Sea) på Småland. Välkomna!

Minnesskylt Flykten över Öresund 1943

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att en minnesskylt över M 20:s insatser 1943 nu har placerats i Helsingborg! Minnesskylten har texten: ”Flykten över Öresund 1943. Till minne av Svenska Flottans insatser för att rädda tusentals danska judar på flykt undan nazisterna från Danmark över Öresund till Sverige hösten 1943. Minnestavlan rest av Sjöhistoriska museet och Föreningen M 20”.
Minnesskylten har placerats av Helsingborgs kommun vid kajen mot Öresund bredvid Raul Wallenbergs minnesmärke. Det är viktigt att vi vårdar det kollektiva minnet av händelserna 1943. Vi vet hur mycket detta betyder för anhöriga till både de judiska flyktingarna och till M 20:s besättning.

Utmärkelser

Föreningen M 20:s Hedersbord är en utmärkelse som tilldelas personer som gjort extraordinära insatser för Föreningen M 20 och/eller för att bevara och tillgängliggöra vårt marina kulturarv i form av Minsveparen M 20. 2024 har följande personer tilldelats M 20 Hedersbord:

1. För sitt framgångsrika kommunikationsarbete att synliggöra M 20 i den mediala världen. ”Om vi inte syns, så finns vi inte”. Anne Sofie Eriksson

2. För sitt viktiga forskningsarbete att dokumentera och presentera de historiska händelserna, personerna och fartyget M 20:s insatser i Öresund 1943. Ida Hughes Tidlund

3. För sitt ledarskap och engagemang i att organisera akuta räddningsåtgärder när Kung Bore drabbade fartyget M 20 i början på 2024. Johan von Otter

Räddningen över Sundet


Ny utställning om M 20 på Sjöhistoriska museet: ”Räddningen över Sundet”
Den 22 februari öppnade utställningen om M 20:s insatser att rädda danska judiska flyktingar över Öresund till tryggheten i Sverige 1943. Utställningen bygger på den mobila utställning som M 20 medförde under sin minnesresa under 2023 och som visades i ett trettiotal hamnar. Den nya utställningen är uppdaterad och har fått en fast plats på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Här skildras både räddade flyktingar och räddarna bl.a. på M 20. Föreningen M 20 har lånat ut ett antal autentiska föremål från fartyget M 20 vilka placerats i en vacker monter. Tag chansen och besök utställningen i samband med Föreningen M 20:s årsmöte den 24 mars eller vid ett eget besök under museets öppettider.

Årsmöte i Föreningen M 20

I år samlas Föreningen M 20:s medlemmar för årsmöte i Sjöhistoriska museets lokaler, Djurgårdsbrunnsvägen 24 i Stockholm. Det blir ett utmärkt tillfälle att uppdatera sig om vårt fina museifartyg och att träffa kamrater i en trevlig miljö. På programmet står, förutom årsmötesförhandlingar, bl.a. en presentation av Sjöhistoriska museet, visning av unika utställningar, mingel och fika. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i god tid före mötet under Arkiv/Föreningen på www.minsveparen.se.

Läs mer

Unikt tillfälle


Följ med på en unik tre dagars guidad kryssning där du får besöka militärhistoriska anläggningar i Stockholms skärgård. Du åker med, och bor ombord på ett historiskt träfartyg, minsveparen M 20 från andra världskriget. Museifartyget M 20 ägs av Sjöhistoriska museet och drivs av Föreningen M 20. Kryssningen går i vacker skärgårdsmiljö mellan Stockholms fasta sjöförsvar från Vaxholm via Sandhamn till Söderarms fyrplats. Söderarm ligger längst ut i Stockholms skärgård och har sedan 1700-talet varit Stockholms sista bemannade utpost mot öster. Detta blir en resa och upplevelse att minnas! Läs mer