Alla inlägg av admin

Årsmötet 28 mars

Tisdagen den 28 mars samlades drygt trettio M 20-vänner för årsmöte på Drottning Victorias Örlogshem i Stockholm. Efter mingel med öl och mackor och kamratlig samvaro höll Johan Wahren från FMV ett uppskattat föredrag om ”Det moderna undervattenskriget”. Därefter vidtog årsmötesförhandlingar med bl.a. val av styrelse, godkännande av verksamhetsberättelse och årsrapport. Styrelsen och övriga förtroendevalda omvaldes. Styrelsen utökades med Karl-Owe Svensson. Förslaget till stadgeändring med bland annat ny ändamålsparagraf godkändes för andra gången och är därmed godkänd. Till sist presenterades årets omfattande program med sjöresor, utbildningar och visningar av fartyget. Till Åke Foghammar överlämnades Veteranflottiljens hederstecken. Mycket välförtjänt och uppskattat.

Föreningen M 20:s ändamål:
– att bevara, använda och utveckla det marina kulturarvet
– att öka allmänhetens tillgång till kulturarvet samt
– att därigenom bidraga till ett stärkt sjöförsvar

Föreningen uppnår sitt ändamål genom att:
– bevara minsveparen M 20 som ett sjögående museifartyg
– använda fartyget för resor och utbildning i navigation, sjömanskap och marina traditioner
– visa fartyget för allmänheten vid hemmahamn och vid resor kring Sveriges kuster

Motivering till Veteranflottiljens hederstecken
Åke har under många år planerat och genomfört M 20:s resor runt Sveriges kuster och aktivt bidragit till att visa upp ett av Veteranflottiljens äldsta fartyg för allmänheten. Som aktiv medlem i föreningens styrelse har Åke varit fartygsansvarig och kontaktperson gentemot Transportstyrelsen, mm. samt aktivt bidragit till den positiva utmaningen att renovera M 20:s förstäv. Som befälhavare har Åke visat på gott sjömanskap och upprätthållit marinens traditioner. Den energi han uppvisat har varit ett föredöme för många medlemmars engagemang.

Ungdomsverksamhetens vårutbildning

Föreningen M 20:s ungdomsverksamhet har nöjet att bjuda in till en grundkurs på Minsveparen M 20:

Måndag 1 maj kl 9.30-16!

Under en heldag kommer du tillsammans med några ur besättningen få vara ombord på M 20 och lära dig om sjömanskap, säkerhet, terminologi och inblick i maskin samt utbildning på däck. Utbildningen är kostnadsfri för ungdomsmedlemmar. Föreningen M 20 bjuder alla deltagare på lunch och fika. Utbildningsprogram och blankett för målsmans medgivande skickas till anmäld ungdom inför start.

Frågor och anmälan senast 20 april till therese.kernell@gmail.com

Välkommen ombord på M20!

Ytterligare ungdomsaktiviteter i år:
Basic Safety, 6 maj (åldersgräns 15 år) Läkarintyg sjögående personal + vårdnadshavares godkännande krävs.
ESO: eventuellt varvsbesök Beckholmen där M 20 ligger i docka. Förarintygsutbildning höst (åldersgräns 12 år)

Årsmöte i Föreningen M 20

Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte TISDAGEN DEN 28 MARS KL. 18:00 – 20:00. BIO (Bar-is-Open) och mingel börjar kl. 17:00. Mötet äger rum på Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3 i Stockholm. Det finns möjlighet att stanna kvar en stund efter mötet och fortsätta kamratligt samkväm. En lättare måltid med tillhörande dryck serveras till självkostnadspris. Förutom det formella årsmötet kommer Johan Wahren, som arbetar på Försvarets materielverk, FMV att hålla ett spännande föredrag om det moderna undervattenskriget.

Anmäl dig snarast, dock senast den 20 mars via e-post till kontakt@minsveparen.se eller direkt under Medlemssidor här på hemsidan.

Välkommen!

Prislista 2023

Du känner väl till möjligheterna att resa med eller hyra M 20. Både medlemmar, föreningar och företag är välkomna att uppleva vårt unika museifartyg. Tänk på att M 20 även kan utnyttjas för möten och tillställningar vid kaj. Trots höjda kostnader har vi lyckats hålla våra priser oförändrade och i några fall t.o.m. sänkta. Hela prislistan finns under Resor med M 20 i menyn ovan.

Efterlysning

FLYKTEN ÖVER ÖRESUND 1943
Föreningen M 20 håller tillsammans med Sjöhistoriska museet på att ta fram en utställning ”Flykten över Öresund” om räddningen av 7 000 danska judar över Öresund hösten 1943. Under några stormiga veckor i oktober korsade tusentals människor Öresund. Många danskar riskerade sina liv för att hjälpa till. På den svenska sidan mötte Svenska Flottan upp och hjälpte dem till trygg hamn. Genom M 20:s loggböcker vet vi ett hundratal flyktingar räddades ombord på M 20. Den mobila utställningen kommer tas med ombord på M 20 vid vår resa till Öresund i sommar. Vi söker nu information om de besättningsmedlemmar som tjänstgjorde på M 20 hösten 1943. Känner du till någon av dessa personer eller deras efterlevande så hör av er. Eller om ni har andra minnen eller berättelser från denna spännande tid. Lämna meddelande här eller skicka e-post till kontakt@minsveparen.se

M 20 besättning 1943 identifierade:
FC F4K 32-218-27 Lilienström Max Emil 1907-1984
svm 2305-17-42 Hermansson, Folke Bertil 1922-2011
mask flk B 222-207-40 Berglund, Gösta Bertil 1920-1997
141-34-34 Forsberg, Allan Einar Adolf, 1914-1954
2 kl sj 1219-16-42 Nilsson, Sune Ingvar, 1922-1994
M 20 besättning oidentifierade:
mtsk 196-207-41 Svensson
SVF 1 mk C 345-29-35 Petersson
DM1 Bvk 311-9-38 Andersson
DM 1 Bvk 5-205-41 Samuelsson
1 Bvk 170-207-40 Crafford
DM 57-205-41 Pettersson
mtsk 196-207-41 Svensson
NU flk 115-202-32 Classon
112-207-33 Lorentsson
11-239-29 alt 11-229-29 Persson
658-30-29 Olsson

M 20 goes west

M 20 vänner, vi vill härmed informera om våra planer 2023 och ge möjlighet för alla intresserade att engagera sig och deltaga i vår verksamhet. 2023 blir ett speciellt år då vi planerar att gå längs ostkusten, runda sydkusten och gå upp längs västkusten samt ligga i vinterhamn i Göteborg. Många av våra medlemmar har framfört att de gärna vill se M 20 mer på västkusten. Nu får alla M 20 vänner på västkusten möjlighet att ta aktiv del i resor, samvaro och skötsel av vårt vackra fartyg.

Resan till västkusten ligger väl i linje med Föreningen M 20:s ändamål att bevara, använda och utveckla det marina kulturarvet genom att:

bevara minsveparen M 20 som ett sjögående museifartyg
använda fartyget för resor och utbildning i navigation, sjömanskap och marina traditioner
visa fartyget för allmänheten vid hemmahamn och vid resor kring Sveriges kuster

Verksamhetsplan 2023
Det händelserika året 2022 är över, med bland annat firande av Marinen 500 år i Stockholm, Söderköping och Karlskrona, och planeringen inför nästa verksamhetsår har tagit full fart. Förutom dagsresor och utbildningar under våren kommer en härlig medlemsresa in i Mälaren under juni månad. M 20 går till Strängnäs för att deltaga i det högtidliga firandet av Konungariket Sverige 500 år den 6 juni. Därefter laddar vi upp för vår stora resa västerut!

1. Flykten över Öresund
Vi kommer att uppmärksamma de dramatiska händelserna 1943 när 7 000 danska judar flydde undan nazisterna till friheten i Sverige. Svenska Flottan och M 20 var på plats och hjälpte till att skydda och rädda många av flyktingarna. Bland annat vet vi från M 20 loggböcker att minst 109 flyktingar räddades ombord på M 20. En ny mobil utställning ”Flykten över Öresund” tas nu fram i samarbete med Sjöhistoriska Museet och kommer medföras och visas under M 20 resa. Resan indelas i 3 etapper.

Ostkusten till Karlskrona 30 juli till 5 augusti. Resa från Stockholm till Karlskrona via Arkö, Västervik, och Kalmar. Här finns fortfarande gott om platser kvar.
Öresundresa 6 till 11 augusti. Resa från Karlskrona till Helsingborg/Viken via Simrishamn, Falsterbo och Köge. Besättning redan fullsatt men det finns platser kvar för dagsresor.
Västkusten till Göteborg 13 till 18 augusti. Resa från Helsingborg till Göteborg via Viken, Gilleleje, Halmstad, Varberg och Vinga. Här finns fortfarande gott om platser kvar.

Förutom att deltaga som besättning ombord på dessa resor går det även bra att besöka M 20 vid våra hamnbesök eller följa med som dagpassagerare. Anmäl ditt intresse för resorna snarast möjligt på hemsidans medlemssida: www.minsveparen.se eller maila till kontakt@minsveparen.se.

2. Basering Göteborg
M 20 kommer till Göteborg den 18 augusti och ligger vid Maritiman under augusti, september och oktober. Sedan planerar vi att ligga kvar med M 20 hela vintern i vinterhamn vid Nya Varvet. Detta ger våra medlemmar på västkusten möjlighet att få tillgång till fartyget, dess skötsel och social samvaro ombord. Planerade aktiviteter på västkusten är:

Fisk & Skaldjurresa längs Bohuskusten den 21 till 26 augusti.
Öppet Skepp med visning av Fartyget och utställningen ”Flykten över Öresund” under helger i augusti och september.
VAF, Vård-av-fartyg. Underhållsarbete med social samvaro planeras sista söndagen i september, oktober och november
Höstmöte den 30 oktober
Vinterhamn på Nya Varvet. November 2023 till april 2024

Det finns även goda möjligheter att hyra M 20 för dagsresor eller lite längre turer med ett kamratgäng eller en förening under hösten 2023 och våren 2024. Vi planerar sedan att resa med M 20 genom Göta kanal till Stockholm under sommaren 2024.

Arbetsgrupp”M 20 West”
I Stockholm är det ett trettiotal medlemmar som deltager i det praktiska arbetet med fartyget. Inför fartygets vistelse i Göteborg under vinterhalvåret 2023/24 önskar vi bilda en liknande arbetsgrupp med intresserade medlemmar som vill engagera sig och ta aktiv del i skötsel och samvaro på vårt vackra fartyg. Styrelsen baserad i Stockholm har kvar det överordnade ansvaret för fartyget men vi vill gärna engagera fler personer på plats på Västkusten.

Arbetsgruppen ”M 20 West” kan till exempel hantera följande:

– Vakthavande ”VO” vid kaj
– Hamnvärd vid Öppet Skepp
– Visning av utställning ”Flykten över Öresund”
– VAF-dagar med social samvaro

Vi ber alla intresserade att anmäla sitt intresse för att deltaga i arbetet med ”M 20 West” genom att skicka ett mail till kontakt@minsveparen.se eller per telefon till Göran Ringqvist 070-899 22 03.

Med sjöhälsningar
Föreningen M 20
Anders Torelm
Ordförande

God Jul och Gott Nytt År

2022 blev ännu ett trevligt och händelserikt år med vårt fina museifartyg M 20. Programmet för 2023 är nu publicerat på vår hemsida www.minsveparen.se under rublriken Kalender. Programändringar kan dock bli nödvändiga beroende på bl.a. torrsättningen på Beckholmen i vår, men passa på att redan nu boka in dig, och kanske en kamrat, på ett eller flera evenemang, Det gör du genom att logga in här på hemsidans Medlemssidor eller via e-post till kontakt@minsveparen.se. Se prislista under ”Resor med M 20” i menyn ovan,

Styrelsen i Föreningen M 20 vill tacka alla Föreningens medlemmar för ett lyckat 2022 och önskar er en God Jul och ett Gott Nytt år med en dikt:

MINSVEPAREN
Midvintervattnets köld är hård,
fyrarna gnistra och glimma.
Alla sova i ensam put och fjord,
djupt under hundvaktstimma.
Vakten ber en stilla bön,
lanternan lyser röd och grön,
kajens lampa lyser vit på hytt-taken.
Endast M 20 vid piren är vaken.

M 20 står så grå vid havets dörr,
grå mot det blå driva,
längta, som många vintrar förr,
ut på havets skiva,
tittar mot skärgården, där grund och fyr
drar kring båten sitt äventyr,
grubblar, fast ej det lär båta,
över livets stora gåta;

Så har hon sett dem, kapten och son,
segla genom många leder
glada som barn; men varifrån
kommo deras seder?
Besättning följa på besättning snart,
blomstrade, åldrades och gick — men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

VO går till rundhus och nakterhus,
Känner på alla låsen,
bingar drömma vid månens ljus,
sommardrömmar i båsen.
Glömsk av storm och havets ström
M 20 vid kajen har en dröm,
vattnet hon lutar sig över,
fylls av sommarens manöver.

Tyst är fjärden och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av strömmens fall,
höres sakta bruset.
M 20 lyssnar och halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän skall den fara,
undrar, var källan må vara.

Midvintervattnets köld är hård,
fyrarna gnistra och glimma.
Alla sova i ensam put och fjord,
djupt under hundvaktstimma.
Vakten ber en stilla bön,
lanternan lyser röd och grön,
kajens lampa lyser vit på hytt-taken.
Endast M 20 vid piren är vaken!

Minsveparen av Carl Anders Torelm, 2022, fritt efter Tomten av Viktor Rydberg

Dags att förnya medlemskapet

2022 börjar närma sig sitt slut och det är dags att förnya ditt medlemskap inför 2023. Medlemsavgiften för 2023 är 250 kr för stödjande medlemmar och 500 kr för aktiva. För ungdomar under 26 år är medlemsavgiften 100 kr. Samma som förra året, med andra ord, se protokoll från hötsmöte 2022. Om du har några frågor om ditt medlemskap ber vi dig att skicka frågan via mail till kontakt@minsveparen.se. Du kan också klicka på Medlemssidor i menyn ovan. Logga in och granska dina kontaktuppgifter under Rulla/Min sida.

Det finns två sätt att betala din medlemsavgift:
● Bankgiro: 5741-6133
● Swish 123 303 11 68

Oavsett betalningssätt – Glöm inte att märka betalningen med ditt namn och vad betalningen avser. Vi ser helst att du betalar senast den 31 december 2022.

2023 blir även det ett aktivt och spännande år, snart kommer vårt program och det finns mycket att uppleva med goda kamrater och vårt fina fartyg M 20, håll utkik. Till sist, glöm inte att du kan tipsa en kamrat om möjligheten att bli medlem. Medlemsansökan görs under Bli medlem i menyn ovan.