M 20 för 80 år sedan
Det finns inte några anteckningar i M20:s loggbok från 1944-05-27.

Nästa anteckning är:
1944-06-07 (ons)
8.00 Avgått varvet för hämtning av BB. 9.55 förtöjt vid staven. 10.45 förtöjt vanlig plats.