M 20 för 80 år sedan
Det finns inte några anteckningar i M20:s loggbok från 1943-09-28.

Nästa anteckning är:
1943-09-29 (ons)
09.50, Avg Malmö för bev. 10.45 ankrat Oskarsgrundet.18.50 lättat. 19.35 - 22.00 förtöjd Limhamn. 22.50 ankrat Oskarsgrundet.