M 20 för 80 år sedan
Det finns inte några anteckningar i M20:s loggbok från 1943-03-31.

Nästa anteckning är:
1943-04-02 (fre)
18.25, Avg för bevakning, till vågbr 18.35. 21.25 fyrarna släcks, avg för patrullering. 22.10 fyrarna tänds, förtöjt vågbr 22.20