M 20 för 80 år sedan
Det finns inte några anteckningar i M20:s loggbok från 1942-05-24.

Nästa anteckning är:
1942-05-28 (tor)
Skutövning vid Högsbo Skjyttepaviljong med karbin 130 skott (OBS stavning)