M 20 för 80 år sedan
Det finns inte några anteckningar i M20:s loggbok från 1942-08-13.

Nästa anteckning är:
1942-08-14 (fre)
5.30 6.30-7.00 lagt prickar N Vinga. 9.00-11.15 formering med Ma. Prickbärgning till 11.45, åter Björkö 12.50 Förlorat 5 prickar, en båtshake