M 20 för 80 år sedan
1942-01-20 (tis)
Förstärkt LV-beredskap 13-15, tre man till Manligheten.