M 20 för 80 år sedan
Det finns inte några anteckningar i M20:s loggbok från 1944-02-22.

Nästa anteckning är:
1944-02-23 (ons)
ASEA Mö lagat motståndet till avmagn. Lånat kran från Mö hamn för sjösättning av stav no 1. 10.30 Avg för svepning. 15.30 förtöjt Hbg.