M 20 för 80 år sedan
Det finns inte några anteckningar i M20:s loggbok från 1942-11-30.

Nästa anteckning är:
1942-12-02 (ons)
9.00 Avgått, LV-skjutning Sälöfjorden. 11.55 - 13.00 ankrad N Sälö. Svepning i militärleden, 17.55 till NV.