Loggböckerna   
1941-12-01 (mån)M 20 sjösattes på Neglinge varv
1941-12-16 (tis)12.00 6 man mönstrat ombord vid Neglinge varv, Saltsjöbaden
1941-12-18 (tor)9.35 Provturer, FC lt Zetterqvist. KMF och varvspersonal med. Prov av fullfart, svängningsegenskaper. Ankringsprov
1941-12-19 (fre)kompassjustering, bunkring av 10 hl kocks, 8 säckar ved, 5 fat olja
1941-12-19 (fre)em fänrik Graffman ombord, tillfällig FC för överföring till Göteborg
1941-12-20 (lör)03.00 Avgått från ÖVS. 8.25-9.22 stopp i SB HM. 12.00 Häradsskär. 12.25 nytt stopp SB HM. 18.40 Blå Jungfrun.
1941-12-21 (sön)09.00 Passerar Ystad. 10.00 nytt stopp SB HM. 14.15 stopp även BB HM, ankrar. 15.05 BB HM igång. 16.15 förtöjt Malmö
1941-12-22 (mån)09.50 Avgått Malmö. 17.15 förtöjt Halmstad.
1941-12-23 (tis)07.45 Avgått Halmstad. Minspaning. 14.40 förtöjt NV (Nya Varvet, Göteborg)
1941-12-24 (ons)helgpermission till 3 jan
1942-01-04 (sön)13.30-14.30, 19.00-20.00 besättning patrullerar Gbg hamn med M 18
1942-01-05 (mån)0.00-01.00, 06.00-06.45 besättning patrullerar Gbg hamn med M 18
1942-01-11 (sön)jour, patruller med HjVb 336
1942-01-16 (fre)temp luft -11, vatten -1,5
1942-01-20 (tis)Förstärkt LV-beredskap 13-15, tre man till Manligheten.
1942-01-23 (fre)Förstärkt LV-beredskap 7.00-10.30
1942-01-25 (sön)07.00 temp luft -26, vatten -3
1942-02-01 (sön)9-13, 16, 19-21, 23-26 sågat is
1942-03-02 (mån)FC, SNF avrest Karlskrona för art-kurs enligt ms H:102
1942-04-08 (ons)07.00 Besättning till ÖHG för bunkring av Odin. Åter 16.30
1942-04-17 (fre)Bogserat M 16 till Lindholmens varv. Förtöjt där 09.00
1942-04-18 (lör)09.00 Upp på slip för översyn och bottenmålning. Bes målar över däck.
1942-04-21 (tis)09.15 Ned från slip. Arbete med kanontornet (se foto 1115)
1942-04-22 (ons)12.10 Gång till NV, förtöjt 12.30
1942-04-23 (tor)9.30 Övning med pers från krigsminsvepningsskolan ombord, förtöjt 13.10
1942-04-24 (fre)11.50 för bunkring till Standards oljeupplag, 2000 kg. åter 13.00
1942-05-04 (mån)9.25 avgått för skjutövning med M15, M16 (lånat SVF från HjVb 362) 15.30-18.00 ankrade Rivöfjorden. Sökt mina vid St. Klädholmen utan resultat. 22.45 ankrat Valö.
1942-05-05 (tis)Övning med Gbg-eskadern. Gått in till NV, sedan till Björkö. Förtöjt 11.00
1942-05-07 (tor)10.15 Söker mina utanför Öckerö. Inget hittat. Åter Björkö 13.45
1942-05-10 (sön)10.30 Avgår för sök av mina vid Tistlarna. Minan sprängd 11.30. Åter 13.00
1942-05-13 (ons)8.30 Avgått för svep- och signalövning V Öckerö. 11.20 SB HM stoppad, nockaxelfel. 12.15 åter Björkö. 18.30 - 20.35 gång till NV.
1942-05-15 (fre)Kompletterat ved- koks- och vattenförråd
1942-05-21 (tor)8.00 avgått bogserande en klangtavla. Skjutning 90 skott 6,5 mm. Åter 14.05
1942-05-28 (tor)Skutövning vid Högsbo Skjyttepaviljong med karbin 130 skott (OBS stavning)
1942-05-30 (lör)9.30 Kompasskompensering vid Klippan utförd av kn Vinterfelt, klart 12.30
1942-06-03 (ons)Bunkrat vid Standards oljeupplag. 1655 liter spec. vikt 0.876
1942-06-16 (tis)Tuberkulinprov för hela besättningen
1942-06-19 (fre)9.00 Maskinprov på Rivöfjorden. SB KaMeWa läckt ca 4 kg olja. Åter 11.40
1942-06-20 (lör)Avsänt den gamla kamaxeln till järnvägsstationen för vbf till Kockums
1942-06-22 (mån)12.45 Provkörning Rivöfjorden. 16.00 bunkring 422 kg brännolja, åter 16.30. Reparerat allomformaren (Allformatorn)
1942-06-23 (tis)7.00 Avgått till Lysekil. Förtöjt 12.30
1942-06-25 (tor)Fartyget överlämnat till Fänrik Grönkvist. S Jarlebrandt till M 19 för mottagning av uppbörden.
1942-06-26 (fre)17.00 Förtöjt i Marstrand. Jarlebrandt åter ombord.
1942-06-27 (lör)8.00 Avgått, minsvept i Elgöfjorden. 12-12.30 makrillmiddag. Svept i Marstrandsfjorden. 17.30 förtöjt Björkö
1942-07-06 (mån)9.10 Avgått för minsvepningsövning i Marstrandsfjorden. 17.30 förtöjt ÖHG
1942-07-08 (ons)Tjänstledighet tom 14/7, tre man ombord
1942-07-22 (ons)Bunkrat olja och vatten
1942-07-23 (tor)13.00 Skjutövning mot klanglåda syd Buskär. 16.00 förtöjt Björkö
1942-07-28 (tis)13.15 Skjutövning 20 mm kanon till sjöss. Åter 16.00
1942-07-29 (ons)10.45 Skjutning mot bogserat mål, 120 skott med 20 mm. Åter 17.00
1942-07-30 (tor)9.30 Svepövning, slut 11.45. Åter Björkö 16.00
1942-08-03 (mån)9.00 Avgått för övning. Ankrat för lunch. Åter Björkö 16.00
1942-08-05 (ons)9.00 Svepövning. Åter Björkö 16.30
1942-08-07 (fre)19.25 Svepövning, åter 22.35
1942-08-10 (mån)9.00 Svepövning, till ÖG 12.30
1942-08-11 (tis)16.10 Till Björkö. Förtöjt 17.15
1942-08-14 (fre)5.30 6.30-7.00 lagt prickar N Vinga. 9.00-11.15 formering med Ma. Prickbärgning till 11.45, åter Björkö 12.50 Förlorat 5 prickar, en båtshake
1942-08-17 (mån)9.15 Svepövning nord om Vinga, förtöjt Vinga 12.10. 13-15-16.15 övning ubåtsjakt
1942-08-19 (ons)8.30 Avgått. 10.22 - 11.49 skjutövning, 65 skott. Åter Björkö 16.45
1942-08-20 (tor)9.05 Svepövning, klar 15.45
1942-08-21 (fre)6.30 Till ÖG 7.35. Bunkrat. Åter Björkö 15.40 - 16.50.
1942-08-24 (mån)8.40 Skärgårdsnavigering till Marstrand, framme 11.30
1942-08-25 (tis)15.30 Återgång Björkö, förtöjt 16.45
1942-08-26 (ons)7.30 Ankrat ost Rivö 8.30. 12.50 - 14.00 prickat svept ränna till havs från Böttö, sedan legat bi.16.00 gått för om Ma i svept ränna, 18.05 bildat dimma eligt order från Ma.
1942-08-26 (ons)19.45 lagt till vid Ma, fått brev att överlämnas till FC Puke. Omedelbart avgått till Puke nord Skalkorgarnas fyr. Sedan gått till Psilander,
1942-08-26 (ons) 20.10 fått order av FC Psi att ligga ankrad ost Köpstadsö och varna sjöfart för en skymd fyrsektor. 20.30 ankrat ost Köpstadsö. (foto 1116)
1942-08-27 (tor)7.30 Skjutning mot bogserat mål till havs. 10.40 - 10.49 25 skott, 11.29 - 11.35 35 skott. 12.50 åter Björkö.
1942-08-31 (mån)8.30 Skjutövning. 10.15 - 10.29 60 skott. 11.05 gått på grund mellan Bommen och Furholmen. Dragits loss av M15 och M 18. 12.00 ankrat syd Burö.
1942-08-31 (mån)13.05 - 17.20 svepövning, åter NV. (foto 1117,1118)
1942-09-02 (ons)Bunkrat
1942-09-04 (fre)8.10 Gång till Björkö, framme 12.15
1942-09-07 (mån)Kocken till Sahlgrenska för magsjuka, åter 8/9.
1942-09-09 (ons)8.05 Gått till Öckerö, framme 8.30
1942-09-10 (tor)Löjtnant Åkerblom embarkerat som stridsdomare
1942-09-11 (fre)3.45 Gått till Hällsö brygga, legat där 4.50 - 5.55. 07.20 övning slut, åter Björkö 8.20
1942-09-14 (mån)9.05 Avgång. 11.50 förtöjt vid Psilander vid Lövö. 13.10 - 13.40 ankrat nord Kjersö. 16.05 - 16.30 ankrat nord Elgö. 18.45 - 19.10 gång tillbaka till Psi Löfö.
1942-09-15 (tis)7.50 - 8.30 ankrat nord Elgö. 12.45 - 13.05 ankrat NO Ägglösa. 13.55 - 14.15 ankrat nord Löfö. 20.00 - 22.05 återgång Björkö.
1942-09-16 (ons)9.00 Till NV 10.10.
1942-09-17 (tor)10.25 Gång till Lindholmen 10.45. Sliptagen 13.30. Inga skador kan ses på skrov eller propellrar. Besättning rengör undervattenskroppen.
1942-09-18 (fre)8.15 Sjösatt, till NV. 10.30 avgång Uddevalla, förtöjd 18.00
1942-09-21 (mån)7.00 Loss, till NV 14.30. Bunkrat
1942-09-22 (tis)9.00 Stor LV-beredskap. 10.10 - 10.25 luftlarm. 10.50 - 11.45 hämtat tågvirke från Nya Älvsborg. 13.30 avgång, 13.40 lagt ut sk magnetsvepet.
1942-09-22 (tis)16.25 tagit hem svep. 17.35 bildat dimma. 22.30 förtöjt vid Starkodder på Gull???? (Gulldisken, Gullaviken ?)
1942-09-23 (ons)5.15 Avgått. 05.45 ankrat Galtöhuvud, landstigningsövning med 4 man. 06.45 åter Gull???. 15.30-17.45 förtöjt vi Ma, åter samma plats som innan.
1942-09-24 (tor)5.25 Lagt ut magnetsvep, gått i led mot Valö före Ma. 8.15 övning upphör. 11.00 ankrat Gull???. 12.15 - 13.05 återgång till Björkö.
1942-09-25 (fre)8.35 Avgång för LV-skjutövning å Sälöfjorden, åter 11.45. 12.40 - 13.45 till NV för bunkring.
1942-09-29 (tis)10.30 Minsvepningsövning till Björkö, lagt till 12.25
1942-10-01 (tor)9.45 Avgång för LV-skjutövning å Sälöfjorden. 11.31 - 11.37 60 skott
1942-10-05 (mån)8.40 Avgång, svepövning till 13.15. Till Burö, tar ombord prickmtrl. 14.15 - 18.40 prickfartyg vid svepning. Åter Björkö.
1942-10-07 (ons)5.50 Till NV 6.40, bunkrat färskvatten. 8.15 - 8.35 till Nya Ä, tar ombord prickmtrl. 9.15 till Pater Noster, prickat för svepning Pater Noster - Pölsan. 19.25 åter Björkö.
1942-10-08 (tor)6.35 Avgått, prickbåt vid svepning. Åter Björkö 18.10
1942-10-09 (fre)7.30 Prickbåt svepning till 8.30, gått till NV för bunkring. 12.05 - 13.10 åter till Björkö.
1942-10-12 (mån)07.45 avgång för svepning Pölsan - Pater Noster. 13.00 sprängt mina sw Pölsan. 18.30 åter Björkö.
1942-10-13 (tis)06.00 Avgått, ej angivet uppdrag. 18.00 åter Björkö.
1942-10-14 (ons)8.25 Avgått till NV. 11.45 - 12.55 bunkrat 967 kg olja.
1942-10-19 (mån)9.15 Svepövning. Till Björkö 16.15
1942-10-22 (tor)13.20 Till sjöss till 18.25
1942-10-23 (fre)5.25 Till sjöss till 9.45. 12.30 - 17.40 gång till Marstrand.
1942-10-26 (mån)8.50 Till sjöss till 10.00
1942-10-28 (ons)7.40 Avgått, svepning utanför Pater Noster. 16.40 till NV.
1942-10-29 (tor)9.25 Bunkrat till 9.50. 10.30 - 11.35 gång till Björkö
1942-11-05 (tor)9.00 Avgått för evolutionsövning. 11.55 - 12.55 ankrat NV Sälö. Navigationsövning, till Kungsö 15.45
1942-11-06 (fre)6.15 Avgått för övning med Ma, dimbildning. 8.45 - 10.20 ankrat Malö hamn. Fortsatt övning. 12.45 - 13.25 ankrat Malö. Skärgårdsnav till Björkö 16.15
1942-11-12 (tor)8.30 avgått för LV-övning, 60 skott. 11.50 - 13.25 ankrad nv Sälö. Evolutionsövning till NV 17.10
1942-11-13 (fre)bunkrat 859 kg
1942-11-20 (fre)8.30 patrullering, till Stenpiren 8.55. Patrullering 9.55 - 11.10. Patrullering 11.15 - 11.50, förtöjt NV.
1942-11-26 (tor)8.05 Avgått för evolutionsövning. 11.30 - 13.00 ankrat N Kärsö. Svepning i militärled, åter Björkö 17.25
1942-12-02 (ons)9.00 Avgått, LV-skjutning Sälöfjorden. 11.55 - 13.00 ankrad N Sälö. Svepning i militärleden, 17.55 till NV.
1942-12-03 (tor)6.40 Avgått. Passerat Morups Tånge 12.30. Förtöjt Halmstad 16.10
1942-12-04 (fre)7.00 Gått till Hälsingborg, förtöjt 11.45
1942-12-05 (lör)Ilandlämnat röjsvepet. Div. arbeten för ombyte av svep. Em skiftat spel för svep. Ombordtagit och fastsatt spel för magnetsvep å Hbg varv
1942-12-07 (mån)8.05 Gått till Malmö, framme 11.45. 13.45 - 14.40 prov med magnetsvep.
1942-12-10 (tor)19.00 Avgått för bevakning. Intet att anmärka. Åter Hbg 06.20.
1942-12-16 (ons)10.40 Avgått för prov med Mg-svep, åter Hbg 13.45. Mg svep OK. 18.50 avgått för patrullering, åter 06.30. Intet att anmärka
1942-12-18 (fre)07.45 Avgått för svepning, 14.45 åter Hbg
1942-12-19 (lör)Krigsledighet för 8 man, dessa åter 29/12 (se foto 1121)
1942-12-30 (ons)7.00 Avgått, svept Barsebäckshamn - Malmö. 15.00 förtöjt Malmö, bunkrat 1200 kg.
1942-12-31 (tor)5.50 Avgått, svepning till Trelleborg. Förtöjt 13.15
1943-01-04 (mån)10.05 Svepning utanför Trelleborg, åter 17.00
1943-01-08 (fre)Snöskottning. 12.35 - 15.35 gång till Malmö, bunkring 1600 liter.
1943-01-09 (lör)6.40 Gång till Hälsingborg, framme 10.10
1943-01-10 (sön)7.40 Avgått för svepning, 16.50 åter Hbg
1943-01-14 (tor)18.40 Avgått för patrullering
1943-01-15 (fre)04.30 Avbrutit patrullering, övergått till svepning. 17.50 åter Hbg
1943-01-19 (tis)18.40 Avgått för patrullering. 19.45 ankrat v Kopparverkshamnen
1943-01-20 (ons)6.15 Lättat ankar, till Hbg 06.50
1943-01-21 (tor)12.25 Avgått för svepning, åter 14.25
1943-01-23 (lör)9.40 Avgått för svepning. Varierande kurser och farter genom Sundet. Under svepning förlorat 2 st bärbojar. Åter Hbg 17.35
1943-01-24 (sön)18.40 Avg för patrullering, 19.00 förtöjt å fristående vågbrytaren i Hbg. 06.15-06.30 åter till hamnen. 10.45 avg för minsvepning i Sundet, åter Hbg 16.25
1943-01-28 (tor)18.45 Avg från Hbg.
1943-01-29 (fre)6.00 Förtöjt vid Bäckviken p g a dimma. 07.35 avgått. Var kurser i Sundet. 09.35 förtöjt Malmö
1943-02-03 (ons)05.00 Avg Malmö, minsvepning. Var kurser genom Sundet, Höganäs - Kullen. 15.00 förtöjt Hbg. 18.55 avgått för bevakning.
1943-02-04 (tor)6.55 Åter Hbg.
1943-02-05 (fre)10.30 Avg för minsvepning, åter 15.30
1943-02-08 (mån)12.50 Avg för minsvepning, åter 17.00
1943-02-09 (tis)8.20 Avg för minsvepning, åter 16.30
1943-02-10 (ons)18.55 Avg för patrullering.
1943-02-11 (tor)6.15 Åter Hbg. 8.45 avgått för minsvepning, åter Hbg 15.25
1943-02-12 (fre)10.10 Avgått Hbg. Reparation av svepkabeln. 11.40 till Landskrona, tagit ombord motorbrännolja. 14.45 avg Landskrona, åter Hbg 16.45
1943-02-17 (ons)9.30 Avg Hbg för provning av svepet. Åter 12.15. Arbetare från Hallbergs varit ombord
1943-02-18 (tor)Två man från Hallbergs ombord för kabeln. Lämnat fartyget 17.10
1943-02-19 (fre)18.50 Avg för patrullering, 19.15 förtöjt i oljehamnen. 22.30 pga hög sjö lämnat oljehamnen, åter ordinarie plats 23.00
1943-02-22 (mån)9.20 Avg Hbg för prov av svepet. Under svepning kabeln sprängts i förliga kopplingen. Kabeln sjönk till botten, varvid 4 bojar demolerades av vattentrycket. 12.20 förtöjt i Hbg
1943-02-22 (mån)En montör från Hallbergs anlänt ombord för rep av kabeln. 18.55 avgått för patrullering, 19.35 förtöjt i oljehamnen.
1943-02-23 (tis)6.00 Återgång till ord plats, förtöjd 6.15. Arbete med svepkabeln. Två montörer ombord hela dagen.
1943-02-24 (ons)karbinskjutning
1943-02-25 (tor)13.00 Avg Hbg för minsvepning, åter 15.45
1943-02-26 (fre)07.00 Avg Hbg för minsvepning. 12.10 tagit fiskare på släp till Mölle, anlänt 13.45. 14.35 avgått Mölle, åter Hbg 16.40
1943-02-27 (lör)Reparation av el-svepet. Skiftat svepspel, kabel.
1943-03-04 (tor)09.00 Förhalat. Signaleringsövningar. 13.00 förhalat.
1943-03-05 (fre)9.00 Avg Hbg. Minsvepning, åter Hbg 13.15. Pga för hård vind (VNV 8) inte möjligt att förtöja annorstädes i hamnen, kvarligger n:a hamnen.
1943-03-08 (mån)15.30-17.30 montör från telegrafverket reparerat radiosändaren. 18.45 avgått för patrullering, 19.25 förtöjt vid vågbrytaren. 21.30 fyrarna i Danmark släckta, avgått omedelbart.
1943-03-08 (mån)24.00 fyrarna i Danmark tända, 0.10 åter förtöjt vid vågbrytaren.
1943-03-09 (tis)6.00 Gått tillbaka till ord plats 06.10 förtöjt. 11.50 avg Hbg, flackbaneskjutning mot bogserat mål. Åter 16.00
1943-03-12 (fre)13.00 Avg Hbg, minsvepning. 17.00 förtöjt Malmö
1943-03-13 (lör)El-inst i maskin
1943-03-15 (mån)9.15 Avg för prov av EM-svepet, åter Malmö 10.50. Avgått Malmö 11.15 för minsvepning, anlänt Hbg 15.00
1943-03-16 (tis)översyn av svepmaterielen
1943-03-17 (ons)18.00 Avg, 18.10 förtöjt vågbrytaren.
1943-03-18 (tor)6.00 Åter kaj. Tagit i land kabelrullen till stavsvepet, tagit ombord röjsvepet. 8.30 avg Hbg, till Malmö 11.10. 12.50 avg för minsvepning. Svep upphört 15.30, till Hbg 17.30
1943-03-19 (fre)Satt i land röjsvepet och tagit ombord stavsvepet m hjälp av kran.
1943-03-20 (lör)8.30 Avg Hbg. DLV-skjutning väst Höganäs (75 skott). 14.30 åter Hbg. 18.30 avg för bevakning, förtöjt vågbrytaren 18.45. 22.00 - 23.40 patrullerat Pålsjö - Kopparverket.
1943-03-21 (sön)4.15 patrullering till 4.30. Avg vågbrytaren åter hamnen 6.10.
1943-03-22 (mån)Tagit ombord bogserkabel med hjälp av kran. Gått Hbg - Viken 7.00 - 8.00. 9.00 avg Viken, bogserat mål för KA mellan Viken - Höganäs.12.50 åter Viken.
1943-03-23 (tis)09.45, Avg för flackbaneskjutning, 12.15 åter Hbg
1943-03-26 (fre)08.30, Gång till Landskrona, framme 9.55. Bunkring av brännolja. 12.50 - 14.00 åter till Hbg
1943-03-28 (sön)18.45, Avg för patrullering, förbindelsekontroll med VUL. 19.10 till vågbr.
1943-03-29 (mån)06.10, Gått från vågbr till kajen. 6.35 avg för minsvepning. 10.45 åter Hbg.
1943-04-02 (fre)18.25, Avg för bevakning, till vågbr 18.35. 21.25 fyrarna släcks, avg för patrullering. 22.10 fyrarna tänds, förtöjt vågbr 22.20
1943-04-03 (lör)06.00, Förtöjt hamnen. 9.00 avgått för minsvepning. 12.15 kabeln till EM-staven sprungen. Åter Hbg 14.00
1943-04-05 (mån)Montör från Hallbergs ombord för rep av svepkabeln.
1943-04-06 (tis)D:o, två man. Rep klar
1943-04-07 (ons)Korum på kajen. 18.40 - 18.50 till vågbrytaren, intagit LV-beredskap.
1943-04-08 (tor)04.20, Avg. vågbr, patrull till Höganäs. Åter Hbg 06.30. Post på kajen.
1943-04-09 (fre)Post på kajen.
1943-04-10 (lör)18.45, Avgått för bev, till vågbr 19.00
1943-04-11 (sön)06.00, Bev avslutat, förtöjt Hbg. Post på kajen.
1943-04-12 (mån)manskapet på begravning i Flemminge ?. Post på kajen. 18.20 - 18.35 avg för bev till vågbr.
1943-04-13 (tis)06.00, Bev slut, gått till Landskrona, framme 7.30. 9.00 avgått Landskrona, speciellt uppdrag. Åter Hbg 13.45
1943-04-14 (ons)Samtlig amm och sjunkbomber ilandförda. 18.20 - 18.30 gått till vågbr för bev.
1943-04-15 (tor)06.10, Åter Hbg hamn. 8.30 förhalat till torrdockan, 9.30 gått in i d:o. 14.00 fartyget torrsatt.
1943-04-16 (fre)9.15 - 9.45 riktövning mot flygplan. Botten målad. Div underhållsarbeten. 14.10 fartyget sjösatt, 15.10 förhalat till norra hamnen.
1943-04-17 (lör)04.00, Avg Hbg. 06.40 anlänt Malmö, 07.10 ingått Kockums MV. Målningsarbeten.
1943-04-22 (tor)17.15, Lämnat Kockums. 18.40 avgått från Malmö. Till Hbg 21.00, satt post på kajen
1943-04-24 (lör)08.40, Avg för minsvepning, åter Hbg 13.30
1943-04-28 (ons)18.40, Till vågbr för bevakning, LV-beredskap. 22.00 Kronborgs fyr släcktes.
1943-04-29 (tor)03.25, Fyrarna i Helsingör tänts. 3.30 till kajen. 4.30 Avg för svepning. 6.45 svepet gått sönder. Sänt medd till CMDÖ - CMöA via KU. 10.10 förtöjt Hbg, lagar svepkabeln. Lånar kran för skiftningen men inte skiftat rulle. 11.20 avg Hbg för svepning. 18.10 förtöjda Hbg.
1943-05-01 (lör)08.30, Avg Hbg för svepning. Åter 13.20
1943-05-02 (sön)18.45, Avg för bevakning, till vågbr 19.00. 6.00 - 6.15 åter n:a hamnen. Rep från Hallbergs ombord för kabeln.
1943-05-03 (mån)Två montörer från Hallbergs ombord 11.5 tim.
1943-05-04 (tis)15.00 rep färdiga med kabeln.
1943-05-10 (mån)06.00, Avg för svepning, åter 12.15.
1943-05-12 (ons)08.15, Avgått för svepning. 10.20 ankrat V om Viken för lagning av svepet. 13.00 fortsatt svepa. 13.55 sprängt mina N 56 5,5' O 12 36,2' djup 50 m, 10 m rätt akter om staven. 15.30 förtöjt Hbg. 18.45-19.00 till vågbr för beredskap.
1943-05-13 (tor)03.30, Gått patrullering till Kullen, åter Hbg 7.30. 8.30 avgått för svepning Hbg - Landskrona. 11.30 - 12.45 förtöjda Landskrona för bunkring. Åter Hbg 18.30
1943-05-14 (fre)06.00, Avg för minspaning. 14.30 åter Hbg
1943-05-17 (mån)10.30, Avg för minspaning, åter 13.20 inget resultat. 15.15 förhalas till östra sidan n:a hamnen för avmagnetisering.
1943-05-18 (tis)Fortsatt avmagnetisering. 11.00 klart, förhalning till ord plats. 20.00 - 20.15 till vågbr. Intagit hög gångberedskap.
1943-05-19 (ons)04.05, Till hamnen, förtöjt 4.15
1943-05-20 (tor)10.15, Avg svepning Hbg - Kullen, åter 18.45
1943-05-24 (mån)G:a D-laget ombord med 2 smålådor. Bunkrat 1575 kg brännolja.
1943-05-25 (tis)08.15, Avg Hbg, till Viken 09.30. 9.55 AC ombord, avg till 44:an där avlämnat AC. 12.30-12.34 D-skjutning mot bogserat mål, 30 skott. 14.15 förtöjt Hbg, bunkrat 345 kg brännolja.
1943-05-26 (ons)20.10, Till vågbr för beredskap. 4.00 avslutat, till hamnen. Post å kajen
1943-05-28 (fre)06.50, Förhalat till Hbg varv, varvets folk påmonterar kulsprutan. Klart 16.00, förh till n:a hamnen 16.45
1943-05-31 (mån)06.55, Avg Hbg, till Kyrkbacken 8.30. 9.45 - 13.00 Till sjöss. 13.20 avgått Kyrkbacken, bogserat ett spärrfartyg. 20.45 förtöjt i Falsterbokanalen.
1943-06-02 (ons)06.00, Avg från kanalen. 7.00 avlämnat spf Karl Johan till hamnmästaren i Skåre. 8.20 - 8.50 förtöjd i Östratorp. 16.20 - 18.20 förtöjd Mölle. 20.10 förtöjt Hbg.
1943-06-04 (fre)09.30, Avg. Hbg. 9.25 - 10.30 förtöjd Bäckvik (Ven). 15.20 - 16.30 förtöjd Torekov. 19.30 åter Hbg.
1943-06-05 (lör)20.30, Avg för bevakning. 20.45 förtöjt Oceanhamnen (för mycket sväll vid vågbr)
1943-06-06 (sön)03.30, 12.45 - 14.05 till L-krona. Bunkring. 17.00 - 18.30 åter Hbg.
1943-06-08 (tis)08.45, Avg Hbg för skjutning. Ingen skjutning pga regndis, åter 12.55. 14.15 - 17.15 rep från Hallbergs provar staven, iaa.
1943-06-10 (tor)08.30, Gått till varvet, förtöjt 8.45. Åter 16,15
1943-06-15 (tis)05.05, Avg Hbg mot Malmö, förtöjt 8.05. Bytt ut svepstav no 3 mot no 2. 14.00 avg Malmö för svepning. Åter Hbg 20.50. 21.15 gått till vågbr för LV-beredskap.
1943-06-16 (ons)03.10, Gått tillbaka till ord plats.
1943-06-17 (tor)09.00, Avg för skjutning. 12.00 ankrat V Höganäs, skjutit 24 skott flackbana. 12.20 lättat ankar. 15.00 ankrat SV Hbg. Lättat 15.30. 17.50 förtöjt Hbg.
1943-06-20 (sön)Post å kaj
1943-06-21 (mån)08.30, Avg för svepning, åter 17.30.
1943-06-22 (tis)Rep-arbeten å svepkabeln.
1943-06-23 (ons)D:o
1943-06-25 (fre)D:o
1943-06-26 (lör)08.15, Avg för svepning av alt 11 ?? 13.45 förtöjt Hbg. 21.00 - 21.10 gång till vågbr.
1943-06-27 (sön)03.05, Åter hamnen
1943-06-28 (mån)Arbeten med stavens förtöjningsanordn. 19.15 Avg. 20.45 - 20.55 förtöjt Landskrona. 22.00 till vågbr Hbg.
1943-06-29 (tis)04.45, Avslutat bevakning, Hämtat svepet och avg för svepning alt 11 (nya). 12.10 förtöjt Hbg
1943-06-30 (ons)09.15, Avgått för svepning, 13.15 till L-krona. 17.00 - 18.35 återgång Hbg.
1943-07-02 (fre)09.15, Avg för LV-skjutning, 11.40 - 12.15 skjutning med LV-akan och ksp. 13.45 åter Hbg. 15.45 - 16.15 mätt magnetismen i skrovet på östra sidan hamnen.
1943-07-06 (tis)Vakt på kajen
1943-07-07 (ons)9.30 - 10 riktningsövn med akan.
1943-07-08 (tor)20.50, Till vågbr. Luftberedskap samt omedelbar gångberedskap.
1943-07-09 (fre)03.20, Återgått hamnen. 10.30 - 10.55 hämtat en konisk boj ??? NV ???. (se foto)
1943-07-13 (tis)09.00, Avgått. 10.00 - 10.20 förtöjt i Viken. 12.50 - 13.05 förtöjt Torekov. 16.05 åter Hbg.
1943-07-15 (tor)12.30, Bogserat 333 till varvet, åter 14.45
1943-07-16 (fre)Post på kajen.
1943-07-17 (lör)12.00, Avg för att söka mina S½O Hallands Väderö. Åter 17.45
1943-07-19 (mån)07.30, Avg för svepning alt 12S/3, åter 15.20. 20.30 gått till vågbr, lv- och gångberedskap
1943-07-20 (tis)04.05, Avgått för fiskpatrullering. Ater Hbg 6.15. En montör från El-Mekano för bes av skada å svepgeneratorn.
1943-07-21 (ons)13.00, 2 montörer från El-Mekano ombord för rep av svepgeneratorn. 14.30 - 16.05 till sjöss enligt order. 20.00 montörer gått för dagen.
1943-07-22 (tor)Montörer arbetar ombord
1943-07-24 (lör)08.15, Avgått för svepning alt 12. 10.40 åter Hbg.
1943-07-29 (tor)20.20, Avg till vågbr, lv- och gångberedskap.
1943-07-30 (fre)04.00, Åter från vågbr. Post på kajen
1943-08-06 (fre)Avgång för skjutning flackbana, 1305 förtöjt Hbg.
1943-08-09 (mån)08.50, Avgått för svepning. 13.40 förtöjt. Kabeln skadad vid 5:e bojen.
1943-08-11 (ons)Bytt spel och svepkabel.
1943-08-20 (fre)08.10, Avg för svepning. Åter 17.10 dist 75
1943-08-23 (mån)09.15, Avg för svepning alt 11.
1943-08-28 (lör)Från VO erhållit order om skärpt beredskap och ½ tim gångberedskap. Återkallat samtliga permitterade. 22.45 samtliga (utom tjl) ombord, klart för omedelbar gång.
1943-08-29 (sön)Skärpt beredskap
1943-08-30 (mån)Skärpt beredskap till 17.35
1943-08-31 (tis)09.10, Avg för LV-skjutning. Åter 14.15
1943-09-01 (ons)Kamouflagemålning.
1943-09-02 (tor)17.45, Avg för svepning. 20.15 - 20.35 förtöjd Kyrkbacken
1943-09-03 (fre)04.00, Tysk jagare siktad nordgående. 5.15 - 5.35 hämtat staven i Kyrkbacken. 6.30 förtöjt Hbg. 18.45 avgått för bevakning vid Ven. 00.20 fyrar i Danmark släcks.
1943-09-04 (lör)01.23, LV i Hbg åter i aktion. 1.25 fpl störtat N Hbg. 3.30 fyrar i Danmark tänds. 5.00 avslutat bevakning. 16.45 åter Hbg. 19.00 avgår för bevakning.
1943-09-05 (sön)05.00, Avslutat bevakning, förtöjt 5.50. 19.00 avgår för bevakning.
1943-09-06 (mån)04.40, vid Vens nv udde omhändertagit 4 danska flyktingar. 5.00 avslutat bev, 6.00 förtöjt Hbg, överlämnat flyktingar till polisen. 10.30 förhalat till varvet. 19.30 arbeten avslutade. 19.45 avgång för bevakning.
1943-09-07 (tis)01.00, Ombordtagit 4 danska flyktingar SV Kyrkbacken. 6.00 förtöjt Hbg överlämnat flyktingar till polisen. 12.45 - 14.05 gått till L-krona. Bunkring. 17.00 - 18.30 åter till Hbg
1943-09-08 (ons)09.00, Avgått Hbg. 10.00 - 10.30 förtöjd Viken. 12.30 - 13.50 förtöjt akterut Hjkr 44. 15.25 - 15.30 förtöjd Viken. 16.40 åter Hbg. 18.45 avg Hbg för bevakning V Ven.
1943-09-09 (tor)5.30 Avslutat bev, lämnat flotte i Kyrkvbacken. 7.00 förtöjt Hbg, överlämnat flyktingar till polisen.
1943-09-10 (fre)18.40, Avgått för bevakning. Intet att anmärka. Åter Hbg 06.00.
1943-09-12 (sön)18.40, Avg för bevakning.
1943-09-13 (mån)05.50, förtöjt Hbg. 6.15 avgång för svepning
1943-09-14 (tis)18.30, Avg för bevakning.
1943-09-15 (ons)01.45, 5.20 förtöjd Kyrkbacken. 6.50 åter Hbg.
1943-09-16 (tor)07.45, Avg för svepning alt 11. 8.50 sprängt mina N 56 5
1943-09-17 (fre)02.40, Fyrar i Helsingör släckta. 3.00 mindre jagare passerar på danska sidan kurs S. 4.45 fyrar åter tända. 5.45 avslutat bev
1943-09-18 (lör)18.15, Avgått Hbg för bev. 22.40 tjockan börjat.
1943-09-19 (sön)00.15, till 2.50 legat i Kyrkbackens hamn
1943-09-20 (mån)11.30 Avg Hbg. 13.00 förtöjt L-krona. 18.20 avgått för bevakning., , NULL
1943-09-21 (tis)05.30, Avslutat bev
1943-09-22 (ons)08.30, Avgått Hbg. 11.30 förtöjt Malmö.
1943-09-25 (lör)09.45, Avg Malmö
1943-09-27 (mån)02.00, Lättat ankar
1943-09-29 (ons)09.50, Avg Malmö för bev. 10.45 ankrat Oskarsgrundet.18.50 lättat. 19.35 - 22.00 förtöjd Limhamn. 22.50 ankrat Oskarsgrundet.
1943-09-30 (tor)08.45, Lättat. 10.10 bev avslutad
1943-10-01 (fre)09.50, Avg Malmö
1943-10-02 (lör)07.10, Avg Limhamn
1943-10-03 (sön)19.50, Avg för bev Malmö - Barsebäck.
1943-10-04 (mån)07.35, Förtöjd Malmö. 13.30 avg M-ö för visitering. Förtöjt yttre vågbrytaren. 16.00 visiterat tyska SS Strassbourg. 17.15 förtöjt Malmö
1943-10-05 (tis)09.50, Avgång
1943-10-06 (ons)10.15, Förtöjt Malmö.
1943-10-07 (tor)09.50, Avgår Malmö för bev. 10.20 upptagit 6 danska flyktingar
1943-10-08 (fre)10.10, Förtöjt Malmö. 18.35 avg Malmö för bevakning. 22.15 upptagit 7 danska flyktingar
1943-10-09 (lör)07.45, Bev avslutad
1943-10-10 (sön)07.30, Förtöjt Malmö.
1943-10-11 (mån)10.00, Avg för bev. 11.15 ankrat N Limhamn.18.30 sillfiskare fastnat med sina garn i rodren. 20.00 lättat ankar.
1943-10-12 (tis)06.00, - 9.20 ankrat utanför Limhamn. 10.25 förtöjt Malmö. 19.00 avg för patrullering Klagshamn - Oskarsgrundet.
1943-10-13 (ons)06.50, förtöjt Malmö
1943-10-16 (lör)09.50, Avg Malmö för bev. 10.40 ankrat Oskarsgrundet.
1943-10-17 (sön)09.30, Lättat. 12.00 åter ankrat. 18.45 lättat igen. 19.00 två tyska? Lasarettsfartyg* passerar Ogrundet. 21.15 ankrat SO Kalkgrundet.
1943-10-18 (mån)18.15, Lättat. 9.00 ombordtagit 11 danska flyktingar. 10.20 - 10.35 avlämnat dessa i Malmö. 12.35 förtöjt Malmö efter avslutad bev.
1943-10-20 (ons)09.50, Avg för bev. 10.40 ankrat O-grundet
1943-10-21 (tor)08.50, lättat ankar
1943-10-22 (fre)08.45, Avgår Malmö för bev. 10.30 - 17.00 förtöjd Limhamn. 18.20 ankrat Oskarsgrundet.
1943-10-23 (lör)06.45, Lättat
1943-10-25 (mån)09.50, Avg för bev. 11.30 - 13.30 ankrad SV Oskarsgr. 15.00 ankrat Oskarsgr.
1943-10-26 (tis)09.45, Lättat
1943-10-27 (ons)06.45, Avgått till Kockums varv för översyn av motorerna. Ilandfört ammunitionen.
1943-10-30 (lör)10.45, Avgått från Kockums
1943-11-01 (mån)09.55, Avg för bev. 16.00 ankrat vid O-grundet. 23.00 ombordtagit 3 flyktingar.
1943-11-02 (tis)07.00, lättat ankar
1943-11-03 (ons)07.15, Avslutat bev
1943-11-04 (tor)08.45, Avgång för svepning
1943-11-06 (lör)18.00, Avgång för bev vid Vens norra.
1943-11-07 (sön)07.00 Slut bev, åter Hbg 7.50.
1943-11-08 (mån)08.15, Avgång för svepn 14 - 15. Åter Hbg 16.10
1943-11-09 (tis)08.30, Förtöjda Hbg.
1943-11-11 (tor)bunkrat, , NULL
1943-11-12 (fre)08.00, Avgått för svepning Hbg - Kullen. Åter 14.30
1943-11-13 (lör)08.50, förtöjt Hbg.
1943-11-14 (sön)08.30, Avgång för svepning alt. No 13. Åter 15.00
1943-11-16 (tis)10.30, Avg Hbg till Kyrkbacken. Förtöjt en skuta. Bevakning.
1943-11-17 (ons)07.10 Bev slut, åter Hbg 7.10 Klurig anteckning (foto)
1943-11-20 (lör)18.00, Avgår för bev
1943-11-21 (sön)08.10, förtöjt Hbg
1943-11-22 (mån)09.30, Avgått Hbg
1943-11-23 (tis)07.40, Åter Hbg. 8.20 avgått för minsvepning alt 13
1943-11-24 (ons)09.30 Avgång för bevakning. 11.35 L-krona, bunkring. 1315 - 14.30 återgång Hbg.
1943-11-30 (tis)08.15, Avgått för svepning alt 14 o 15. Åter 16.30
1943-12-02 (tor)08.10, Avg för svepning. Kabelbrott
1943-12-03 (fre)08.00, Åter Hbg.
1943-12-05 (sön)18.00, Avgång för bev Ven norra.
1943-12-06 (mån)08.00, förtöjt Hbg.
1943-12-08 (ons)Översyn av sjb. Iaa
1943-12-13 (mån)18.00, Avg för bev Ven norra. 23.40 förtöjt Bäckviken pga dimma.
1943-12-14 (tis)04.30, Avgått
1943-12-16 (tor)Två man till sjukhus för skabb, kläder till tvättning. Bes förhalat spärrfartyg Kong Magnus. Sänt mg-minsvepningskabeln till ÖVG för utbyte.
1943-12-20 (mån)Bunkrat koks och 870 kg/950 l brännolja.
1943-12-22 (ons)08.40, Avgång för svepning alt 13 - 14
1943-12-23 (tor)G:a dragarlaget transp från SJ kabelrulle och kabel till förrådsskjulet, en låda fisk till M 20
1943-12-24 (fre)08.20, Kopplat stav och förberett svepning. Ökande vind gör att svepning inställs för att spara materielen. 09.30 åter förtöjd ordinarie plats.
1943-12-28 (tis)08.30, Avgått för svepning alt. Bg14. Åter kaj 16.00
1944-01-15 (lör)8.45 Avg för att bogsera staven till andra sidan, åter förtöjt.
1944-01-17 (mån)Vaskat masten. 23.15 avgått för bevakning Ven västra.
1944-01-18 (tis)Tät dimma. 8.55 förtöjt Hbg
1944-01-19 (ons)18.05 Avg för bev Ven norra-östra. Dimma.
1944-01-20 (tor)8.55 Åter Hbg. 18.00 avgått för bev Ven norra-östra.
1944-01-21 (fre)8.45 Åter Hbg.
1944-01-22 (lör)8.30 Avgång, 9.50 - 11.50 bunkring Landskrona, 2523 kg. Åter 13.05
1944-01-23 (sön)6.45 Bogserat 274:an. 07.50 åter Hbg. 18.10 avgått för bev Ven norra-östra.
1944-01-24 (mån)3.50 - 9.00 förtöjda Bäckviken pga tilltagande vind och sjö. Åter Hbg 10.10. Nio man hos doktorn för injektioner.
1944-01-25 (tis)8.50 - 9.20 bogserat 333:an till varvet. 10.00 - 11.30 förhalat utsidan HjKB 45. Två man hos doktorn för injektion.
1944-01-26 (ons)Fyllt olja från fat och sågar ved.
1944-01-27 (tor)Rengöring av magnetstavar.
1944-01-28 (fre)Varit behjälpliga med förtöjning av spärrpråmen. Reparerat fender och kätting till magnetstaven.
1944-02-16 (ons)Översyn av svepkabeln.
1944-02-23 (ons)ASEA Mö lagat motståndet till avmagn. Lånat kran från Mö hamn för sjösättning av stav no 1. 10.30 Avg för svepning. 15.30 förtöjt Hbg.
1944-02-25 (fre)7.00 Avg för svepning, 16.30 åter Hbg
1944-04-11 (tis)Utfört förberedande arbeten för montering av ny kabel å spelet i Svea-skjulet.
1944-04-12 (ons)9.15 Förhalat till Sveaskjulet. Går Um tillhanda vid montering av svepkabel till magnetsvep M/41. 17.30 förhalar till normal plats.
1944-04-13 (tor)Färdigmonterat svepkabeln till spelet i Sveaskjulet.
1944-04-14 (fre)9.45 Avg Hbg, målbogsering väst Höganäs. Åter 14.00. Fyllt olja från fat.
1944-04-18 (tis)Civila arbetare från Hallbergs påbörjat montering av telefon till kanontornet 10.30 - 12.00, 13.00 - 17.00.
1944-04-19 (ons)6.00 Avgått för svepning av färjeleden, åter 8.15. Två man Hallbergs ombord 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00.
1944-04-20 (tor)Två man Hallbergs ombord 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00. Monteringen klar
1944-04-21 (fre)Målat en cykelkärra tillhörig avdeln. Bunkrat olja från fat.
1944-04-29 (lör)skar in i kabeln så att gummiisoleringen gick sönder varvid överslag uppstod. 10.00 förtöjt. Lånat kran och skiftat kabeltrumma. Montör från Hallbergs ombord för rep av anslutningen.
1944-04-30 (sön)22.35 från VO: intag beredskap.
1944-05-02 (tis)01.40 Fått order av VO att svepa utanför Hbg i dagningen. 4.30 avgått. Avbryter pga fel på svepet, åter Hbg 8.00. Arbetat med svepet.
1944-05-03 (ons)Splejsning av stroppar till svepet. 14.20 bogserat stav till Hbg varv, åter 15.15. Ljudboj ankommer från Malmö för montering till magnetsvepet.
1944-05-04 (tor)8.50 Gått till varvet. Utfört förberedande arbeten för montering av ljudbojen till magnetsvepet. 17.45 gått från varvet, åter 18.15
1944-05-05 (fre)10.00 AC embarkerat. Avgått för svepning. 12.00 landsatt AC vid Viken. 15.00 åter Hbg.
1944-05-08 (mån)Reparerat målet och gjort klart för målbogsering.
1944-05-09 (tis)9.30 Lämnat Hbg för LV-skjutning och målbogsering. Övningsskjutning med akan 40 skott, 8 mm ksp 300 skott. 16.45 förtöjt Hbg.
1944-06-07 (ons)8.00 Avgått varvet för hämtning av BB. 9.55 förtöjt vid staven. 10.45 förtöjt vanlig plats.
1944-06-10 (lör)8.30 Till Landskrona för bunkring. 10.00 förtöjt, bunkrat från tankvagn. 12.20 - 13.45 åter till Hbg. 20.00 avgått för bev Ven västra.
1944-06-11 (sön)6.15 - 9.20 ankrad utanför Kyrkbacken. 10.35 åter Hbg.
1944-06-13 (tis)8.30 Avg för bev Ven västra.10.15 - 19.00 ankrad utanför Kyrkbacken.
1944-06-14 (ons)06.20 Avlämnat bev, åter Hbg 7.05. 8.10 Avgått med två arméofficerare till Höganäs, framme 9.45. Åter Hbg 11.05.
1944-06-15 (tor)8.30 Avgått för bev av Ven västra. 10.00 - 11.00 i Kyrkbacken för telefonering till Hbg och Malmö. 14.00 - 1925 förtöjd vid piren i Kyrkbacken.
1944-06-16 (fre)5.15 Ankrat utanför Kyrkbacken. 9.25 bev avlöst, 10.30 förtöjt Hbg
1944-06-17 (lör)8.30 Avg Hbg för bev Ven västra. 9.55 - 21.30 till ankars vid Kyrkbacken.
1944-06-18 (sön)2.30 - 9.05 till ankars väst Kyrkbacken. 10.10 förtöjt Hbg.
1944-06-19 (mån)8.30 Avg Hbg för bev Ven västra. 9.45 - 21.30 till ankars väst Kyrkbacken.
1944-06-20 (tis)2.00 tyskt röda-korsfartyg passerar sydgående. 3.00 - 8.10 till ankars V Kyrkbacken. 9.15 förtöjt. 10.30 avgått för målbogsering V Höganäs. 14.55 åter Hbg
1944-07-01 (lör)2.30 ankrat V Kyrkb. 8.10 6 tyska MTB passerar sydg. 9.45 lättat, överlämnat bev, 10.45 åter Hbg.
1944-07-03 (mån)8.30 Avgått för bev Ven västra. 9.45 ankrat V Kyrkb.
1944-07-04 (tis)9.00 lättat ankar, 10.30 förtöjt Hbg. 13.30 gått till varvet, lämnat BB för rep. Åter 15.00
1944-07-06 (tor)8.30 Avg bev Ven västra. 10.00 ankrat V Kyrkb. 20.10 lättat, patrullerar. 22.15 tysk msvp större sydg.
1944-07-07 (fre)2.30 Ankrat norr om Vens rev. 8.05 lättat, 9.40 överlämnat bev, 10.30 till Hbg.
1944-07-08 (lör)8.30 Avg bev Ven västra. 9.40 ankrat V Kyrkb.
1944-07-09 (sön)9.15 lättat, åter Hbg 10.25.
1944-07-10 (mån)8.30 Avg bev Ven västra. 9.30 ankrat V Kyrkb. 15.00 två tyska msvp större på nordg. 21.30 lättat, patrullerar.
1944-08-10 (tor)1684 Persson och 2224 Hansson med HjVB 426 på svepning.
1944-08-12 (lör)8.05 avg för bev Ven västra. 9.05 - 13.00 ankrad V Kyrkb. 13.25 förtöjt vid pråm i Kyrkbacken. (Ökande vind)
1944-08-13 (sön)4.30 Avg för patrullering. 5.45 - 8.00 ankrad V Kyrkb. 9.10 åter Hbg
1944-08-14 (mån)Skrapat och mönjat delarna till reservstyrningen, samt provat denna.
1944-08-16 (ons)7.50 Avg för bev Ven västra. 9.00 - 21.30 ankrad.
1944-08-17 (tor)00.50 - 01.05 LV. 4.00 - 8.10 ankrad V Ven. 9.30 åter Hbg
1944-08-28 (mån)13.00 Förhalat till Sveaskjulet. Översyn och insmörjning av wirar till röjsvepet, målat bojar och flottörer. Åter 16.15.
1944-08-29 (tis)8.20 Avgått. 9.35 - 13.00 bunkring i Landskrona från tankbil. Åter 14.45.
1944-08-30 (ons)5.00 Avg för svepning alt 14 - 15.12.15 avbrutit pga fel på svepet. 15.45 åter Hbg. 16.45 avg för bev Vhen västra. 17.45 ankrat vid Vhen (OBS stavning)
1944-08-31 (tor)8.15 lättat, åter Hbg 9.20. 13.15 - 14.20 gått till Bäckviken. 15.05 - 16.00 gått till Landskrona. 16.30 - 17.35 gått till Hbg.
1944-09-02 (lör)8.30 Förhalat till varvet, tagit staven på land, lämnat BB för rep. Åter ord plats 10.15.
1944-09-04 (mån)Översyn av bogserfjädern till magnetstaven. 13.30 - 14.45 skrapat och stålborstat magnetstaven vid varvet.
1944-09-05 (tis)8.10 Avg för bev Ven västra, 9.30 ankrat.
1944-09-06 (ons)8.15 lättat, gått till Hbg framme 9.15. målat magnetstaven med bottenfärg. 13.30 - 15.40 hämtat staven på varvet.
1945-05-23 (ons)9.50 Avgått mot ÖSG, 12.20 förtöjt. Fyllt vatten och koks.
1945-05-24 (tor)10.30 - 11.20 bunkring vid Standards. 12.15 till slip, upptagning för borttagning av pricklina. 14.00 åter flott. 15-15 - 16.25 kompassjustering.
1945-05-24 (tor)Tagit ombord div svepmtrl. 20.10 avgått mot Marstrand, förtöjt 22.05.
1945-05-26 (lör)4.00 Avgått för röjsvepning av område I utanför Pater Noster. Lt Grimberg och radioman från M 15 medföljer. 5.05 lagt ut svep, 36 m bärlina.
1945-09-04 (tis)Bunkrat 1500 l olja i Ryahamnen.
1945-09-13 (tor)10.00 Utfört avmagnetisering, förtöjt 11.00 ÖVG.
1945-09-14 (fre)10.30 Som ovan
1945-09-15 (lör)"Varit å divierat"
1945-09-16 (sön)6.00 Avgått ÖVG, 11.05 ankrat Varbergs redd. 12.40 - 15.20 fortsatt till Falkenberg.
1945-09-17 (mån)7.45 Avgått, 19.20 förtöjt Malmö.
1945-09-18 (tis)13.00 Avgått. 16.00 till Trelleborg.
1945-09-24 (mån)9.30 Avgått, övning med BB. Åter 11.45
1945-09-26 (ons)7.00 Avg för svepning. 8.30 lagt ut röjsvep.18.00 tagit hem svep, 19.15 förtöjd Trelleborg.
1945-09-27 (tor)5.00 Avg för svepning. 6.00 lagt ut. 12.15 - 14.00 ankrad. 16.30 tagit hem svep, åter Tbg 17.45
1945-09-29 (lör)5.15 avg för svep, lagt ut 6.20. 16.00 åter Tbg.
1945-09-30 (sön)8.00 avg för svep, lagt ut 8.20. 14.50 tagit hem svep, 15.20 förtöjt Tbg.
1945-10-01 (mån)5.00 Minsvepning , åter Tbg 17.00
1945-10-02 (tis)5.00 Minsvepning , åter Tbg 15.00
1945-10-03 (ons)5.30 Avgått, åter 6.30. Skiftat spel, ombordtagit magnetsvep, bunkrat.
1945-10-04 (tor)8.15 Embarkerat svepledare kn Benjour ? 8.30 avgått, åter 10.30. 12.30 avgått, knallsvepning, åter Tbg 17.00
1945-10-05 (fre)10.30 avgått för knallsvep, journalist Sjögren från Skånska Dagbladet med. 14.30 åter Tbg, bunkrat olja.
1945-10-06 (lör)6.00 - 13.00 utfört minsvepning.
1945-10-07 (sön)8.00 - 16.00 minsvepning Tbg - Falsterbo.
1945-10-08 (mån)Ingen svepning pga storm.
1945-10-09 (tis)D:o
1945-10-11 (tor)6.00 - 16.00 minsvepning Tbg - Falsterbo.
1945-10-12 (fre)5.00 - 12.00 d:o
1945-10-13 (lör)8.30 - 15.00 d:o. Utprickning led Tbg - Drogden. Åter Tbg.
1945-10-15 (mån)7.00 - 12.30 minsvepning Tbg - Falsterbo
1945-10-16 (tis)6.00 - 13.30 minsvepning
1945-10-17 (ons)5.00 - 16.00 minsvepning Tbg - Falsterbo. Bunkrat.
1945-10-18 (tor)5.30 avgått, 5.50 lagt ut svep M/41. Svept Tbg - Drogden. Åter Tbg 16.00
1945-10-20 (lör)6.00 avgått, 6.15 lagt ut svep M/41. Svept Tbg - Drogden. Åter Tbg 17.45
1945-10-22 (mån)15.30 gång i mätbana Tbg. 16.00 till oljekaj för bunkring. 16.30 åter ord plats.
1945-10-23 (tis)6.00 avgått, 6.15 lagt ut svep M/41. Svept Tbg - Drogden. Tagit hem svep 17.50, förtöjt Klagshamn 18.30
1945-10-24 (ons)9.00 avgått för utprickning i led Oscarsgrundet - Drogden. 11.40 till Limhamn för vattenfyllning. 13.30 - 14.15 gått till Klagshamn
1945-10-25 (tor)9.00 avg för knallsvepning Drogden - Oskarsgrundet. 14.30 åter Klagshamn. Tagit ombord BB, hämtat stav. 15.00 - 16.00 gått till Limhamn.
1945-10-26 (fre)9.50 Avgått till Malmö. Bunkring 10.15 - 10.50, åter Limhamn 14.45
1945-10-27 (lör)Besättning skärmbildfotograferas.
1945-10-28 (sön)7.45 Avg Limhamn. Mg-svepning Drogden - Oskarsgr. Åter Limhamn 15.45
1945-10-29 (mån)6.00 D:o, åter Limhamn 17.45. 12.30 kolliderat med dansk gränsprick, av strömmen neddragen under vattenytan. Inga skador märktes.
1945-10-30 (tis)6.15 D:o, till Malmö 17.00. Bunkrat.
1945-10-31 (ons)6.00 Avgått. 8.05 - 10.10 ankrad vid Oskarsgr pga tjocka. Till Limhamn 10.50.
1945-11-01 (tor)6.00 Avg Limhamn. Mg-svepning Drogden - Oskarsgr. 12.50 tagit hem svep, gått till Malmö 13.30 för undersökning av ev skador i maskin. Ing Hermelin förmärkte något slag i BB prop-axel.
1945-11-02 (fre)7.00 Avg för bärgning av prickar. Åter Malmö 12.00. 14.00 - 17.30 gång till Trelleborg.
1945-11-03 (lör)Dykarundersökning av BB propeller, skada å 2 st blad.
1945-11-05 (mån)12.00 Avgång, 14.30 förtöjd vid Ystad skeppsvarv.
1945-11-06 (tis)7.00 Sliptagning, lossat 3 blad på BB propeller.
1945-11-07 (ons)Arbeten med BB prop-axel.
1945-11-08 (tor)Tagit ur BB prop-axel.
1945-11-12 (mån)Erhållit ny prop-axel, påbörjat montering.
1945-11-13 (tis)15.00 Lämnat slipen. 17.05 provtur. 17.10 haveri på SB KaMeWa, kollision med SS Helle ? Och 2 småbåtar. Mindre skador på M 20 delvis avhjälpta. 17.35 förtöjt varvet.
1945-11-15 (tor)4.45 Avgått, 8.15 förtöjt Trelleborg. 9.15 avgått för magnetsvepning. 16.30 åter förtöjd Tbg.
1945-11-16 (fre)6.00 Avgått för svepning. 6.45 haveri å svepet. 7.15 åter Tbg, arbeten med svepet.
1945-11-19 (mån)9.30 Avgått mot Limhamn, förtöjt 13.15. 14.00 kastat loss, bullersvepning i ränna Malmö - Köpenhamn. 17.15 förtöjt Limhamn.
1945-11-21 (ons)7.00 Magnetsvepning Malmö redd - Rim???hättan. 15.30 förtöjt Limhamn.
1945-11-22 (tor)7.00 Magnetsvepning Malmö redd - Rim???hättan. 16.00 till oljehamnen Malmö, bunkrat 1000 l olja. 18.05 förtöjt smörkontrollen.
1945-11-23 (fre)7.00 Avg för svepning i leden mot Köpenhamn. 12.30 haveri på svepkabeln, kunde ej lagas ombord, åter Limhamn 14.30
1945-11-24 (lör)Rep av bogserkabel, klart 11.30.
1945-11-27 (tis)7.05 Avg för svep av leden Mö - Köpenhamn. Svep M/41. 15.35 åter Limhamn.
1945-11-30 (fre)8.00 Avg för magnetsvepning. 15.45 avslutat, 16.30 åter Limhamn
1945-12-01 (lör)7.30 Avg för minsvepning. Bunkrat i Malmö. Åter Limhamn 14.30
1945-12-02 (sön)7.00 Avg för minsvepning. 15.50 förtöjt Limhamn
1945-12-04 (tis)6.45 Avg för magnetminsvepning, slut 16.15. Till Malmö 17.45
1945-12-05 (ons)8.00 Avg för svepning. 10.15 lagt ut, 10.45 tagit hem, 11.40 lagt ut svepet. 17.35 tagit hem, 18.00 till Limhamn
1945-12-10 (mån)14.15 Gått till Malmö för bunkring. Förtöjt smörkontr.
1945-12-11 (tis)5.10 Avgått, 8.45 till Hälsingborg. 11.10 avgått Hbg, 14.45 till Höganäs.
1945-12-12 (ons)9.50 Avg Höganäs, 16.00 förtöjt Falkenberg
1945-12-14 (fre)8.00 Avg Falkenberg, förtöjt NV 15.00.
1945-12-15 (lör)Avrustningsarbeten.
1945-12-21 (fre)14.00 Halat flagga/gös/befälstecken. Avmönstrat besättningen i ordersalen å ÖG.
1946-03-26 (tis)Fartyget påmönstrats vid ÖVG. 12.30 maskinprov. 15.55 förtöjt NV. FC H Breidensjö, 11 man besättning
1946-03-27 (ons)Rustningsarbeten.
1946-04-01 (mån)16.45 Avmagnetisering, klar 19.00
1946-04-02 (tis)13.15 Kompassjustering, åter NV 16.00
1946-04-03 (ons)Bunkrat i Ryahamnen. 12.30 - 15.45 gång till Klädesholmen.
1946-04-04 (tor)6.30 Gått till Lysekil, förtöjd 9.30
1946-04-05 (fre)13.20 Provning av svepet. Förtöjd 15.20
1946-04-10 (ons)13.00 Övat med M18, M19. Förtöjt 14.45. 18.00 tagit ombord nytt svep M/41b
1946-04-12 (fre)13.30 Provat stavsvep M/41b i Gullmarsfjorden. Åter 15.45
1946-04-15 (mån)13.00 Provat stavsvep M/41b i Gullmarsfjorden. Åter 15.00. Provat igen 15.45 - 16.10
1946-04-16 (tis)8.10 D:o, åter 11.30
1946-04-17 (ons)7.00 Gått till Marstrand, förtöjt 12.00. 12.30 gått till NV, förtöjt 15.00. 16.00 - 18.15 gått i mätbanan.
1946-04-19 (fre)4.25 Gått till St Pölsan för att oskadliggöra drivmina. Åter 7.35.
1946-04-23 (tis)13.00 Kompassjustering, åter NV 14.50
1946-04-24 (ons)9.50 Gång till Varberg, sveparbeten. Förtöjt 15.30
1946-04-25 (tor)13.30 Minsvepning, förtöjd 16.30
1946-04-26 (fre)5.00 Avgått, sveparbete. Förtöjt 18.20
1946-04-27 (lör)5.00 Avgått, sveparbete. Förtöjt 15.15
1946-04-29 (mån)5.35 Avgått, 8.00 lagt ut svep. 19.30 tagit hem svep, förtöjt 21.25
1946-04-30 (tis)5.00 Avgått. 6.25 - 12.10 minsvepning. Åter 14.20
1946-05-02 (tor)5.00 Avgått. 6.10 - 19.00 minsvepning. Åter 21.00
1946-05-03 (fre)5.30 Avgått. 6.00 - 8.30 minsvepning. Åter 11.30
1946-05-06 (mån)5.30 Avgått. 6.00 - 15.30 minsvepning. Åter 17.35
1946-05-07 (tis)5.45 6.40 - 16.15 minsvepning. Åter 18.30
1946-05-08 (ons)5.40 Sveparbete, förtöjt 7.55
1946-05-09 (tor)5.15 6.20 - 13.40 minsvepning. Åter 15.30
1946-05-10 (fre)5.20 6.02 - 12.30 svepning. Åter 13.00
1946-05-11 (lör)5.00 6.10 - 12.20 minsvepning. Åter 14.40
1946-05-13 (mån)5.20 6.15 lagt ut svep, provat strömmen. 8.25 - 17.20 svepning. Åter 20.00
1946-05-14 (tis)5.20 8.20 - 17.00 svepning, åter 19.30
1946-05-15 (ons)5.25 8.10 - 13.35 svepning. Åter 14.00
1946-05-20 (mån)5.30 6.15 lagt ut, svepning till 14.00. Åter 16.30
1946-05-22 (ons)5.20 8.20 - 14.20 svepning. Åter 16.45
1946-05-23 (tor)5.25 8.25 - 9.15 svepning. Åter 11.45
1946-05-24 (fre)5.20 8.45 - 17.25 svepning, åter 20.00
1946-05-27 (mån)5.20 9.45 - 10.45 svepning. 15.30 tagit hem svepet. 17.25 förtöjt Gottskär.
1946-05-28 (tis)5.20 7.35 - 19.50 svepning. 23.00 förtöjt Gottskär
1946-05-29 (ons)5.00 7.30 - 16.45 svepning. 17.15 tagit hem svep. 20.10 förtöjt NV
1946-06-01 (lör)6.00 Avmagnetisering till 8.00.
1946-06-03 (mån)18.00 Sveparbete. Ankrat 20.00 vid Särö
1946-06-04 (tis)11.00 Sveparbete. 10.30 - 12.00 under gång, sen åter ankrat vid Särö
1946-06-07 (fre)13.00 Lättat, sveparbete. Förtöjt NV 14.30
1946-06-13 (tor)4.15 Lagt ut svep 11.00, 11.30 - 21.00 svepning. 22.00 ankrat
1946-06-14 (fre)2.30 Lättat. 3.45 - 4.55 svepning. Sveparbete. 17.00 förtöjt Gottskär
1946-06-15 (lör)8.30 Till NV, förtöjt 14.00
1946-06-17 (mån)9.00 Upptagna på slip ÖVG
1946-06-22 (lör)8.00 Besättning har midsommaruppehåll. 13.00 sjösatta, förtöjt utanpå M 19
1946-06-26 (ons)9.05 Provtur, 10.20 förtöjt NV.
1946-07-02 (tis)8.15 Till Öckerö, förtöjt 9.45
1946-07-03 (ons)9.15 Sveparbete, förtöjt 17.45. 20.40 - 20.50 gått, ankrat V lilla Kalvö
1946-07-05 (fre)4.15 Lättat, sveparbete. 16.15 förtöjt utanför Odin. 20.00 - 21.30 gått till NV
1946-07-08 (mån)3.00 Sveparbete under gång. 20.30 förtöjt Marstrand
1946-07-09 (tis)6.15 Kastat loss, sveparbete. 12.30 åter Marstrand.
1946-07-10 (ons)7.40 Kastat loss, sveparbete. 12.30 åter Marstrand.
1946-07-11 (tor)7.15 Kastat loss, sveparbete. 17.50 åter Marstrand.
1946-07-12 (fre)7.10 Kastat loss, sveparbete. 16.15 åter Marstrand.
1946-07-15 (mån)8.00 Kastat loss, sveparbete. 16.20 åter Marstrand.
1946-07-16 (tis)12.30 Kastat loss, sveparbete. 16.00 förtöjt St Kalvsund.
1946-07-17 (ons)4.30 Kastat loss, sveparbete. 8.00 förtöjt St Kalvsund. 11.30 - 12.00 gått till Djupvik/Hjulvik ??. 13.00 - 14.30 gått till NV. 17.00 - 18.10 gått till Öckerö
1946-07-18 (tor)4.05 Kastat loss, sveparbete. 23.45 förtöjt NV
1946-07-26 (fre)13.30 Upp på slip NV
1946-07-31 (ons)8.00 Ned från slip, förtöjt NV. 14.20 - 18.00 provtur, 18.30 - 19.00 i mätbanan. 20.00 - 21.10 gått till Björnhuvud Öckerö
1946-08-01 (tor)A G Sjöcrona NU.
1946-08-02 (fre)5.00 Kastat loss för svepning vid St Oset. 16.00 till Ryahamnen för bunkring. 17.00 förtöjt NV
1946-08-05 (mån)6.20 Loss. Svepning utanför Vinga, St Oset. 20.15 förtöjt vid Björnhuvud.
1946-08-06 (tis)5.30 Loss. Svepning V St Oset. 19.30 åter Björnhuvud.
1946-08-07 (ons)4.30 Loss. Svepning V St Oset. 20.00 åter Björnhuvud.
1946-08-08 (tor)4.30 Loss för svepning. Åter NV 18.00
1946-08-09 (fre)Bunkrat 1500 kg brännolja.
1946-08-12 (mån)7.30 Minsvepning. 12.00 förtöjt vid M 17 på Hakefjorden. 13.00 loss för minsvepning. Till Björnhuvud 18.00
1946-08-13 (tis)4.45 Loss för svepning vid Skarpenbock ?. Åter 13.45
1946-08-15 (tor)19.25 Loss. 20.30 upptäckt oljefläck V Tistlarnas fyr. Ev. från störtat flygplan. 22.00 åter Björnhuvud.
1946-08-16 (fre)3.10 Loss för minsvepning vid Skarpenbock. Åter till NV 15.50. Bunkrat.
1946-08-19 (mån)4.30 Loss för minsvepning utanför Vinga. 19.50 förtöjd vid HMS Kullen.
1946-08-20 (tis)6.00 Loss, minsvepning. 21.00 förtöjt akter om Odin.
1946-08-21 (ons)5.30 Loss för svepning., 19.40 förtöjt akter om HMS Ramskär.
1946-08-22 (tor)5.30 Loss för svepning. Åter NV 17.00
1946-08-23 (fre)4.30 Avgått för svepning utanför Buskär. Åter NV 23.30
1946-08-26 (mån)4.35 Loss för minsvepning vid Skarpenbock. Till Skagen 19.45
1946-08-28 (ons)4.30 Loss för minsvepning utanför Vinga. 22.30 förtöjt NV
1946-08-29 (tor)10.30 Avmagnetiserat och devierat. 13.15 förtöjt NV.
1946-08-30 (fre)10.45 Devierat kompassen. 13.00 förtöjt igen NV.
1946-09-02 (mån)3.00 Loss för minsvepning vid Skarpenbock. Till Skagen 20.50
1946-09-03 (tis)5.00 Loss för minsvepning vid Skarpenbock. Till Skagen 18.30. Bunkrat olja och vatten.
1946-09-04 (ons)9.15 Loss. Svepning. Åter Skagen 12.00
1946-09-05 (tor)5.00 Loss. Svepning. Åter Skagen 14.45
1946-09-08 (sön)18.00 Loss, 19.00 förtöjt akter om Odin. 22.00 - 22.30 åter till Skagen.
1946-09-09 (mån)5.00 Loss. Gång Vinga - Varberg, förtöjt 14.00.
1946-09-12 (tor)3.45 Loss för sveptjänst. 11.00 åter Varberg. 13.00 loss för svepning, åter 20.30
1946-09-13 (fre)3.10 Loss, svepning. Åter Varberg 17.30
1946-09-17 (tis)3.30 Loss, svepning. Åter Varberg 18.00
1946-09-18 (ons)4.00 Loss, svepning. Åter Varberg 9.45
1946-09-22 (sön)6.45 Loss, svepning. Åter Varberg 16.30
1946-09-23 (mån)4.00 Loss, svepning. 19.00 förtöjt i Gottskär.
1946-09-24 (tis)4.30 Loss, svepning. 13.30 förtöjt vid Öckerö
1946-09-25 (ons)5.00 Loss, sveptjänst. 17.30 förtöjt vid NV, torpedbåtskajen.
1946-10-16 (ons)8.30 Gått till Hällsö, framme 11.00. 12.45 - 16.30 gått till Nässund.
1946-10-17 (tor)7.30 Loss, 8.50 ankrat Askeröfjorden. 13.50 skärgårdsnav till Lysekil, förtöjt 20.00
1946-10-18 (fre)7.30 Loss. Stridsutbildning, A-skjutning, Navigering. Åter Lysekil 16.10
1946-10-19 (lör)7.00 Loss, skärgårdsnav till ÖVG, förtöjt 11.50
1946-10-22 (tis)7.55 Svepövning, F Falander, Enockson och Brinck medföljer. 11.45-13.00 förtöjt Fotö. Nav-övning. Till ÖVG 16.55
1946-10-23 (ons)12.40 Skärgårdsnav. F. Falander, Brinck, Enockson o Karlsson medföljer. Åter 17.00
1946-10-29 (tis)8.35 Loss för övning. Kn Bersenius och F Falander, Brinck med. 11.30 - 13.30 förtöjt Hönö Klova. 16.40 åter ÖVG.
1946-10-30 (ons)8.40 Loss för övning. Kn Berzenius och F Falander, Brinck med. 11.30 - 13.30 förtöjt Brännö brygga. 16.40 åter ÖVG.
1946-10-31 (tor)8.30 Loss för övningar i division. 10.55 - 13.00 amkrat vid Fogdö. 19.30 förtöjt Varberg.
1946-11-01 (fre)6.30 Loss för att söka drivande mina. 13.50 förtöjt ÖVG
1946-11-05 (tis)8.35 Loss, skärgårdsnav. F Falander, Enockson med. Em minsvepningsövning. 17.50 förtöjt Lysekil.
1946-11-06 (ons)8.00 Loss, svepövning, skärgårdsnav. 19.40 förtöjd ÖVG, Fänrikar debarkerat.
1946-11-07 (tor)8.30 Loss, 9.25 förtöjt i boj vid Buskär. HSI-skjutningar. 13.30 loss, A-skjutning å Björköfjorden. 15.50 åter ÖVG
1946-11-12 (tis)8.30 CGE Kk Cronoborg, Kn Ericsson medföljer. 10.35 - 11.00 förtöjt Hönö. 11.30-13.00 förtöjt Björkö. 15.15 åter ÖVG
1946-11-14 (tor)8.30 Loss för övning, F Fahlander, Enockson o Brinck med. 11.20 - 13.00 förtöjt Fotö. 15.40 åter ÖVG
1946-11-19 (tis)8.30 Loss för övning. 11.15 - 13.00 förtöjd Marstrand. 15.30 åter ÖVG
1946-11-20 (ons)8.30 Loss för övning. Kn Bersenius och F Falander, Brinck med. 14.10 åter ÖVG. 14.30 - 18.15 skärgårdsnav till Lysekil.
1946-11-21 (tor)8.30 Loss. 10.15 dragit loss fiskebåt från grund vid Björniskär S Råön. Nav-övning. 15.15 förtöjt ÖVG
1946-11-22 (fre)FC Wake till Sahlgrenska, ny FC sst 2 gr H Pettersson.
1946-11-26 (tis)8.00 Svepövning, Lt Ahlström, F Fahlander, Brinck medföljer. 11.45 - 13.00 förtöjd Galtö. Nav-övning. Åter ÖVG 15.10
1946-11-27 (ons)7.45 Övning under gång. 14.20 åter ÖVG
1946-11-28 (tor)8.05 Loss för övning. 11.05 Furir Nilsson skadade fingrarna vid sjösättning av prick. 14.30 åter ÖVG
1946-12-03 (tis)8.30 Loss för övning. Kn Berzenius och F Falander, Brinck med. 11.40 - 13.00 förtöjt Djupvik/Tjörn. 15.40 åter ÖVG.
1946-12-04 (ons)8.00 Loss, slussat Trollhättan 13.30 - 14.45. 15.00 förtöjt Trollhättan.
1946-12-05 (tor)8.30 Loss, slussat Trollhättan 8.45 - 9.45. 14.45 - 15-45 bunkrat, förtöjt ÖVG 16.00
1946-12-09 (mån)16.00 Loss för övning, Kk Liljekvist medföljer. 20.00 förtöjt Lysekil.
1946-12-10 (tis)8.00 Loss för övningar. 10.30 Kommendör Landkvist, Kn Öström, Lindgren, bergmästare Eklund, Ing Dombret ombord.
1946-12-10 (tis)Övningar. 15.30 ovanst. debarkerar. 16.30 förtöjt Lysekil.
1946-12-11 (ons)8.00 Loss för övningar. 9.20 Kn Öström, Lindgren, bergmästare Eklund, Ing Dombret ombord till 15.00. Även kk Liljekvist debarkerar.
1946-12-11 (ons)Övningar under gång. 20.30 förtöjt vid Fotö.
1946-12-12 (tor)8.45 Loss. 9.25 F Fahlander, Brinck ombord. 16.10 förtöjt ÖVG.
1946-12-16 (mån)8.30 Loss, 8.45 - 9.15 bunkrat. 10.30 - 12.00 förtöjd vid Klätten. Övningar. 16.20 åter ÖVG
1946-12-20 (fre)Besättning fått julpermission tom 28/12.
1946-12-31 (tis)9.00 Loss för övningar. Åter 12.15
1947-01-01 (ons)FC Wake ombord igen
1947-01-03 (fre)9.00 Loss, övningar och arbeten under gång. 14.00 åter ÖVG
1947-01-07 (tis)10.10 Loss, gått till Skageracksbryggan förtöjt 10.20.
1947-01-08 (ons)16.15 Loss för övningar. 20.45 förtöjd Lysekil.
1947-01-09 (tor)9.00 Loss för svepövning i Gullmarsfjorden. Åter Lysekil 15.30.
1947-01-10 (fre)8.30 Loss för övningar. 16.00 förtöjd ÖSG
1947-01-16 (tor)8.30 Loss för övning med kurser Si I vpl, Svp II b sty, en furir. Åter 16.00
1947-01-17 (fre)8.30 Som ovan. Åter 14.30, debarkering.
1947-01-21 (tis)13.00 Bunkrat, justerat kompassen. 18.30 förtöjt Marstrand. Emb. 4 off, 11 vpl ur ubåtsförbandet. Loss 19.00
1947-01-21 (tis)Bogserat Hjvb 365 Kalvsund - NV. Förtöjt NV 21.00, debarkering.
1947-01-22 (ons)8.30 Loss för övning, kurs Si I vpl + furir ombord. 11.30 - 13.00 förtöjt Donsö. Åter ÖSG 16.00, debarkering
1947-01-23 (tor)8.30 Övning med F Enoksson, Fahlander, Brinck. 8 man ur Si I vpl, 3 man motorskötarkurs, 3 man ur Svp II b sty.
1947-01-23 (tor)15.30 alla utom F till M 18. 16.45 embarkerar F vid Götaverken. 17.00 förtöjt ÖSG
1947-01-27 (mån)15.00 Emb. Off och UOff ur GE för transport till stenpiren. Transport 17.15 - 17.30. Åter ÖSG 17.30
1947-01-28 (tis)7.15 Loss för övning, F Enoksson och Karlsson med. 14.30 åter ÖSG
1947-01-29 (ons)12.00 Lt Sjödin, Flaggtorpedmästare Friman ombord för särskilt uppdrag. Åter ÖSG 17.30
1947-01-30 (tor)8.15 Kn Gyllenhoff, Flst Dahl, 3 ur motorskötarkurs, 6 ur Svp 2 b sty ombord. 8.30-15.30 övning under gång.
1947-02-04 (tis)8.00 Loss för övning med 3 man ur motorskötarkursen. 12.30 F Fahlander, Brinck med. Åter ÖSG 16.00
1947-02-05 (ons)7.30 - 16-00 3 man motorskötarkurs ombord.
1947-02-10 (mån)9.20 Inspektion av IMV Kommendör Forshell
1947-03-01 (lör)05.00 vpl Andersson brännskadades på händer och ansikte vid tillsyn av värmepannan, måste intas på sjukhus.
1947-03-22 (lör)8.00 Kastat loss för att gå till Lysekil. 10.30 vända pga issvårigheter. 11.40 åter ÖSG
1947-03-29 (lör)13.00 Loss med 13 man ur sjövärnskåren. 19.00 förtöjt Lysekil. Debarkering.
1947-03-30 (sön)11.00 Loss med 13 man ur sjövärnskåren. 17.40 förtöjt NV. Debarkering.
1947-03-31 (mån)Avrustning
1947-03-31 (mån)
1948-03-16 (tis)Hissat befälstecken, inmönstrat besättning, utrustningsarbeten
1948-03-22 (mån)Avmagnetisering och deviering.
1948-03-24 (ons)12.00 Provtur, åter 16.00
1948-04-01 (tor)10.00 Transport av stm 2 gr Bredenfeld med 5 man och mtrl till BHS Vinga. 14.00 deb, 15.00 ankrat Långedrag, 17.00 åter ÖSG
1948-04-02 (fre)9.00 Loss med en man från M 18. 10.00 - 14.00 ankrad vid Långedrag. 16.15 förtöjt NV.
1948-04-05 (mån)Kompletterat förråden
1948-04-06 (tis)11.00 Loss. 13.00 förankrat boj M/18 N Elgö. 14.00 - 18.30 ankrad S Instö-ränna. Övertagit pråmsläp från Styrbjörn.
1948-04-06 (tis)21.00 förankrat pråmsläpet N Elgö, förtöjt vid pråmen.
1948-04-07 (ons)8.00 Skärgårdsnav. 12.00 - 14.00 ankrad å Borgilafjorden. Skärgårdsnav. 17.00 ankrat å Hakefjord
1948-04-08 (tor)9.00 Lättat, skärgårdsnav. 12.00 förtöjt vid pråm å Elgöfjorden. Övningar i division. 15.00 förtöjt Marstrand
1948-04-09 (fre)12.00 Loss, 13.00 förtöjt vid pråm N Elgö.
1948-04-10 (lör)17.30 Loss, till Marstrand 18.00
1948-04-12 (mån)9.45 Loss, svepövning. 11.45 - 13.00 ankrad NV Elgö. Svepövning. 17.00 ankrat N Elgö.
1948-04-13 (tis)8.30 Lättat. Svep- och prickövning. 11.45 - 13.15 ankrad Svanebäckskil. Mer övning. 16.45 ankrat N Elgö. 6 m djup
1948-04-14 (ons)8.30 Lättat. Svep- och prickövning. 12.00 - 13.15 ankrad S Lyngholm. Mer övning. 17.00 ankrat N Elgö.
1948-04-15 (tor)8.30 Lättat, övningar. 12.10 - 14.00 ankrad O Komissen. 17.00 förtöjt NV
1948-04-19 (mån)9.00 Loss för svepövn. 12.00 - 13.15 ankrad S Lyngholm. Mer svepövn. 17.00 ankrat N Elgö.
1948-04-20 (tis)9.00 Loss för svepövn. 16.30 ankrat N Elgö.
1948-04-21 (ons)9.00 Loss för prick- och svepövn. 17.00 ankrat N Elgö.
1948-04-23 (fre)9.00 Skärgårdsnav. 11.30 förtöjt Skärhamn
1948-04-26 (mån)9.00 Loss. 13.30 ankrat N Elgö.
1948-04-27 (tis)9.00 Svepövning, 17.00 ankrat N Elgö
1948-04-28 (ons)9.00 Svepövningar, 17.30 förtöjt Uddevalla.
1948-05-03 (mån)9.00 Skärgårdsnav. 12.05 - 13.00 ankrad S Fiskebäckskil. Skjutning med ksp. 16.00 ankrad SV St Bornö.
1948-05-04 (tis)9.00 Lättat, skjutning med kg. 14.00 - 16.30 förtöjd Lysekil. 17.00 ankrad Gullmarsfjorden.
1948-05-07 (fre)em Art-skjutning mot fpl under gång, sen ankrad Gullmarsfjorden
1948-05-08 (lör)10.00 Förtöjd Fiskebäckskil
1948-05-10 (mån)9.00 Loss, svepövning Gullmarn. Kn Grandin emb. 11.30 deltagit i släckning av skogsbrand. Em eleverna art-skjutning 52A
1948-05-10 (mån)17.00 ankrat Brofjorden
1948-05-12 (ons)9.00 Eleverna skjutning m 52 B mot bogserat mål. Em svep- och signalövningar. 16.30 ankrat Brofjorden
1948-05-13 (tor)8.00 Lättat, bogsering av slädmål. 9.00 M 21 deltar i bogsering. 12.25 bogsertross sprängts, mål på drift.
1948-05-13 (tor)13.00 återtagit bogsering. 16.30 förtöjd NV.
1948-05-20 (tor)10.00 Loss, eleverna minövning å svp. Em till ankars N Elgö.
1948-05-21 (fre)12.00 Lättat, art-skjutning nr 151. 16.30 förtöjt Marstrand.
1948-05-24 (mån)9.30 Loss, 11.00 ankrat N Elgö. Eleverna minövning. 16.00 lättat, 17.00 ankat Brofjorden
1948-05-25 (tis)8.30 Lättat, art-skjutning med elever. Em skärgårdsnav. Ca 17 förtöjt Lysekil.
1948-05-26 (ons)Fm gång till Brofjorden, ankrat.
1948-05-27 (tor)8.30 Lättat, fm eleverna skjutning mot slädmål. Em skärgårdsnav. 16.00 ankrat Brofjorden
1948-05-28 (fre)12.00 Skärgårdsnav. 16.10 akterförtöjt Fjällbacka.
1948-05-31 (mån)10.00 Avgått, skärgårdsnav. 12.00 ankrat å Stridsfjorden SV Kragerö
1948-06-01 (tis)8.30 Lättat. Art-skjutning mot slädmål SV Ramskärs fyr. 11.30 ankrat V Ramskär. Skjutning mot bogserat flygmål.
1948-06-01 (tis)16.00 lättat, 17.00 ankrat Stridsfjorden.
1948-06-04 (fre)8.30 Ankrat om. Fm övning i SS-signalering. 13.00 lättat, skärgårdsnav till Strömstad. Förtöjt 14.45
1948-06-06 (sön)19.00 Besättning deltagit i högtidlighet iland.
1948-06-07 (mån)10.00 Loss. Skärgårdsnav. 18.55 förtöjt vid Eldaren, bunkrat 1400 l olja. 21.15 ankrat SO Kalvö.
1948-06-08 (tis)16.00 Lättat, skjutning mot mål på Rön. 19.00 ankrat SO Kalvö.
1948-06-09 (ons)10.00 Fänrik L S Welin från Ven emb. 12.00 lättat, 13.00 förtöjt NV.
1948-06-10 (tor)6.30 Loss, målningsarbeten under gång. 12.30 - 14.00 passerat Trollhätteslussar. 19.15 förtöjt Läckö brygga.
1948-06-11 (fre)9.00 Loss, 13.20 förtöjt Kristinehamn.
1948-06-12 (lör)8.00 Loss med 17 st besökare. Övning med U 8 å Vänern. 15.35 förtöjt Kristinehamn.
1948-06-13 (sön)13 - 15 visning av fartyget, ca 300 besökare.
1948-06-14 (mån)9.35 Loss, emb Lt G Magnusson o Fä E Tyberg. 19.00 förtöjt Trollhättan. 23.00 pass deb.
1948-06-15 (tis)6.30 Loss, passerat slussarna 7.05 - 8.10. 12.35 förtöjt Rya Nabbe för bunkring 2300 liter olja.
1948-06-15 (tis)13.15 - 14.05 till NV.
1948-06-16 (ons)8.00 Hissat stor flaggning pga kungens födelsedag. Del av besättning i parad.
1948-06-17 (tor)1.00 Loss för operativ övning. 11.30 - 14.35 förtöjd Björkö Huvuds brygga. 15.50 förtöjd NV.
1948-07-08 (tor)10.00 Loss, 11.30 ankrat O Kullen. 13.00 lättat ankar. 13.05 emb. Kommendör Jedeur-Palmgren, CGE och insp. Från KMF.
1948-07-08 (tor)Inspektion av KMF. 16.00 förtöjd NV, insp. deb.
1948-07-09 (fre)15.00 Loss. 18.30 ankrat i Skredsviken, 8 m djup.
1948-07-12 (mån)10.00 Lättat för övningar. 12.30 - 15.30 förtöjd Lysekil. 16.30 ankrat Skredsviken.
1948-07-14 (ons)Eleverna minövning å sveparen.
1948-07-15 (tor)8.30 Lättat för svepövning. 16.30 ankrat Skredsvik.
1948-07-16 (fre)8.30 D:o. 17.00 förtöjt vid brygga i Nösund.
1948-07-17 (lör)Em lånat ut jollen till Nösundsspelen. 20.15 avlossade vpl på M 16 ett vådaskott med kpist som genomborrade magnetslingan på SB-sidan tvärs kappen till aktra inredningen.
1948-07-18 (sön)Fm ca 40 besökare ombord, gått på Stigfjorden ca en timma. Förtöjd Nösund.
1948-07-19 (mån)9.00 Avgått från Nösund till Lysekil, förtöjt 10.30. Provianterat. 16.10 - 17.15 gång till Gullholmen.
1948-07-20 (tis)9.00 Loss, 12.00 ankrat å Stigfjorden. 21.00 lättat pga hårt väder, ankrat vid Nösund 21.45
1948-07-21 (ons)8.30 Lättat. Ankrat å Stigfjorden 9.15
1948-07-23 (fre)16.00 Lättat, gått till Stenungssund. Förtöjt 17.00
1948-07-26 (mån)7.00 Loss, till NV 11.00. Rep av maskinskada. 16.00 gått till Klöverön, akterförtöjt med varpankare.
1948-07-27 (tis)9.00 Transp av elever från minskolan till Karlsholmen för sprängövning, förtöjt 9.30. 12.15 loss, 12.30 grundstött
1948-07-27 (tis)S Karlsholmen, varvid SB prop skadades och SB maskin stoppade. 13.00 - 14.00 förtöjd vid Marieholm.
1948-07-27 (tis)14.00 - 16.00 gått till NV.
1948-07-28 (ons)11.00 Sliptagning, samtliga SB prop-blad krökta, axeln krökt 3 mm.
1948-08-04 (ons)15.45 Sjösatt. 17.30 - 19.00 provtur. Rustat med stavsvep M/41 B. 21.45 - 24.00 gått till Öckerö brygga.
1948-08-05 (tor)12.00 Övningssvepning med stav. Bunkring Rya nabbe. 19.00 förtöjd Öckerö
1948-08-06 (fre)7.00 Loss. 9.00 prickfartyg åt 13 msvp-div. 17.00 förtöjt Öckerö. 20.00 - 20-30 gått till Björkö Skarvik.
1948-08-09 (mån)8.30 Loss för svepövning. 17.00 förtöjt NV.
1948-08-11 (ons)3.00 Loss, svepövning. 8.10 kolliderade M 20 lä svepboj med en förankrad eka mellan lilla Brattön och Kållö, varvid
1948-08-11 (ons)chauffören vid SKF Allan Berggren kom i vattnet. Chaufför Berggren bärgades. 16.00 förtöjd Stenungssund.
1948-08-13 (fre)9.00 Loss. Fm biträtt Ven vid krigsförtöjningsplats. 16.00 förtöjt Uddevalla.
1948-08-16 (mån)8.15 2 off, 8 man från I 17 ombord.8.30 loss. 15.20 landsatt styrka från I 17 i Munkedals hamn. 16.15 förtöjt Lysekil
1948-08-17 (tis)4.00 Loss, svepföretag. 5.00 avbrutit pga hårt väder, skärgårdsnav till Gbg. 14.00 förtöjt NV
1948-08-24 (tis)8.10 Transp Generalen i FV Ramstrin ? med flera till Prins Carl. 12.30 - 13.00 ankrad Gottskär. 15.30 förtöjd NV.
1948-08-27 (fre)14.00 Loss, förtöjt Gottskär 17.00 ca
1948-08-30 (mån)9.30 Loss, till NV 12.30
1948-09-02 (tor)12.30 loss, artilleriskjutning. 19.30 - 21.10 ankrad vid Gottskär. 21.10 övningssvep i mörker. 22.00 ankrat Gottskär.
1948-09-03 (fre)9.00 Lättat. 13.00 - 14.00 förtöjd Varberg. Evolutionsövningar. 15.00 förtöjt Varberg.
1948-09-06 (mån)9.30 Loss, evolutionsövn. 12.35 ankrat Gottskär. CGE ombord 13.45 - 14.00.
1948-09-07 (tis)12.05 Lättat, signaleringsövn och evolutioner. 15.00 förtöjd NV.
1948-09-08 (ons)1.00 Loss, svepföretag. 2.10 - 3.00 skärmat för överallt. 6.00 förtöjt NV.
1948-09-09 (tor)10.30 Loss, LV-skjutning mot bogserat luftmål. 11.45 åter NV.
1948-09-13 (mån)7.00 Loss. 9.00 ankrat N:e Elfsfjorden 9 m djup. 12.00 lättat, 18.00 förtöjt NV.
1948-09-16 (tor)Avrustningsarbeten startar.
1948-09-27 (mån)14.30 Nedhalat flagg, gös och befälstecken.
1950-03-27 (mån)7.00 Mönstrad. Rustningsarbeten
1950-04-05 (ons)8.00 Emb. Mask Frisk (M 19) + 2 man. 9.05-12.00 gång till Knippla hamn. 13.05 loss, fartprov. 15.30 åter ÖVG. Deb.
1950-04-06 (tor)8.30 Emb kn Borgström + 2 man, deviering. 13.00 till tullkajen, deb. 13.30 förtöjt ÖVG
1950-04-12 (ons)112 Olsson svårt bränd på händer och ansikte.
1950-04-17 (mån)8.45 Emb kn Borgström, kompensering. 11.10 förtöjt ÖVG, deb.
1950-04-18 (tis)8.05 Loss, 11.30 förtöjt Skärhamn. 13.00 loss, till Lysekil 14.50. Förtöjt utanpå M 21
1950-04-19 (ons)7.00 Loss, evolutioner. 10.15 förtöjt vid M 21. 10.45 ankrat S Svartvik. 14.30 loss, lagt ut svep för snärjning av
1950-04-19 (ons)förlorad mina. Hittad 15.00, bogserad till land. 15.30 åter ankrat S Svartvik.
1950-04-20 (tor)5.50 Loss, 7.15 - 8.50 svepövning. 10.15 - 11.05 sjutövning mot luftmål. Evolutioner. 11.40 - 12.30 förtöjd Gravarne.
1950-04-20 (tor)Navigeringsövning, 15.10 förtöjd Grebbestad.
1950-04-21 (fre)8.30 Loss, nav-övn. 9.40 - 10.15 förtöjd Sannäs. 11.35 förtöjt Strömstad.
1950-04-23 (sön)13.30 14.30, 15.30 Turer till Än å Strömstads redd och åter. Än = HMS Älvsnabben
1950-04-24 (mån)7.30 Loss, emb 3 man från Än i kurs mm. Evolutioner. 14.55 - 16.15 förtöjd Lysekil. 20.25 ankrat Källö fjord, deb.
1950-04-25 (tis)9.45 Loss för bunkring vid Än sida, åter ankrat 11.25. 21.45 - 22.20 gång till Björkö brygga.
1950-04-26 (ons)13.00 Loss, förtöjt Marstrand 14.30
1950-04-27 (tor)11.30 Loss, 13.30 - 13.40 övningsskjutning å Marstrandsfjorden. Nav-övn. 15.50 - 16.30 förtöjd Knippla. 16.40 åter NV.
1950-05-03 (ons)7.20 Loss för evolutioner. 11.20 - 13.40 förtöjd Marstrand. Svepövning. 1740 ankrat vid M 21 sida Gullmarsvik.
1950-05-05 (fre)7.15 Lättat, evol. 8.40 - 9.25 Förtöjd Lysekil. Evol. 13.00 - 15.00 bunkring Än, förtöjt Gullmarsvik
1950-05-08 (mån)8.45 Loss, ankrat Gullmarsviken, signalövn. Emb stm Byrm /M 19. 11.50 lättat. Transp kyrkobesökare från Än till Gullmarsvik. Bunkrat vatten Än. 16.35 Återtransp från Cederslund till Än. 17.20 förtöjd Gullmarsvik, deb stm.
1950-05-09 (tis)8.10 Loss, 8.35 - 9.35 förtöjd Studseröd. 11.30 - 13.30 förtöjd Lysekil. 14.10 me2 Therstol svårt klämt höger tumme.
1950-05-09 (tis)deb Än 15.00. 15.20 förtöjd Gullmarsvik.
1950-05-10 (ons)8.05 Loss, 9.10 - 13.00 förtöjd Lysekil, bad i badhuset. Prickövning. 15.50 förtöjd Lysekil.
1950-05-11 (tor)7.35 Loss, 11.40 förtöjd vid Än. 12.50 ankrat vid M 19. 14.00 - 14.10 LV-skjutövn. Evol. 17.40 förtöjt Björkö.
1950-05-12 (fre)6.45 Loss, evol. 11.15 emb elever från Orust, LV-skjutning 12.15 - 12.20. 13.30 till Ryahamnen bunkring. Förtöjd NV 14.15
1950-05-13 (lör)10.40 Loss. 11.10 - 12.35 förtöjd packhuskajen. 12.45 - 13.05 förtöjd Klippan. 13.40 förtöjd utanpå M 16 NV.
1950-05-15 (mån)8.40 Loss. 9.15 - 10.00 sign.övn. Mom Ö nr 7. 11.25 - 11.30 flb-skjutning vid Vinga. 13.25 - 13.30 LV-skjutn vid
1950-05-15 (mån)S Nidingen. 14.30 förtöjt Gottskär. 20.30 - 24.00 Nav-övn. Förtöjt BB M 19 Gottskär.
1950-05-16 (tis)7.35 Loss. Hämtat 9 elever på Än. 7.55 loss, 10.25 - 10.35 förtöjd Styrsö-Tånge. 11.30 - 11.45 ankrad V Valö knapp
1950-05-16 (tis)12.40 deb 6 man. 14.30 - 16.20 ankrad N Risholmen/Malö. 16.25 fått 3 elever från Holmön. 17.15 bärgat Tordmulen.
1950-05-16 (tis)17.25 - 19.05 vid Än BB sida. 19.40 deb elever. 20.35 förtöjd vid M 15 Gottskär.
1950-05-17 (ons)8.25 Loss, 10.55 - 12.05 bunkring Rya Nabbe. 12.10 - 12.25 förtöjd Klippan. 12.35 förtöjt ÖVG.
1950-05-22 (mån)8.40 Loss med artillerimål på släp. 11.15 - 13.45 förtöjd Marstrand. 15.35 förtöjt utsidan M 22 Edhultshall.
1950-05-23 (tis)8.05 Loss. 9.35 - 10.15 förtöjd Lysekil. 11.20 - 11.50 förtöjd Bornö stn. 12.05 - 13.05 prickning. 14.20 - 15.00
1950-05-23 (tis)förtöjd Lysekil. 16.10 förtöjt Edhultshall.
1950-05-24 (ons)6.45 Loss, prickövning. 11.25 - 12.05 förtöjd Edhultshall. Emb 4 man. 13.25 - 13.35 flbskjutning V Måsskär.
1950-05-24 (ons)13.45 tagit mot skärtross från M 19, svepning + LV-skjutning. 14.55 svepn slut. Deb 4 man. 18.55 förtöjt NV
1950-05-25 (tor)7.40 Loss, till AM-station, klar 8.55. Till Ryahamnen för bunkring. 10.00 klar, deviering. 13.55 åter NV.
1950-05-30 (tis)8.05 Loss, 18.40 förtöjt Helsingborgs hamn. 20.30 Loss.
1950-05-31 (ons)4.55 Passerar Sandhammaren. 11.10 - 11.40 bogserhjälp till grundstötta M 16. 12.10 - 13.00 bunkring Kubehus.
1950-05-31 (ons)13.20 - 14.00 förtöjd ÖVK. 19.05 förtöjt Kalmar.
1950-06-01 (tor)10.05 Loss. 22.05 förtöjt Oxelösund.
1950-06-02 (fre)5.05 Loss. 8.00 - 8.20 ankrat O Viksten. Styrt rättvänd kolonn div-vis till Horsfjärden. 10.35 förtöjt Än utanpå M 19
1950-06-02 (fre)Bunkring från Än. 15.00 - 15.05 gått till Furholmen, förtöjt utanpå M 15.
1950-06-05 (mån)9.25 Loss, 9.45 - 10.00 prickning. 11.55 - 12.35 ankrat O Röko. 13.50 - 15.00 förtöjd Nynäshamn. 16.10 förtöjt Sågstenshamn.
1950-06-06 (tis)6.10 Loss. 7.55 - 8.20 prickning. 12.30 - 16.00 transp kn Swahn ToR Än - Måsknuf. 21.00 in i slussen Mem.
1950-06-07 (ons)4.30 Förtöjt Linköping. 12.55 loss. 17.00 Bergs slussar. 22.15 förtöjt Motala.
1950-06-08 (tor)4.55 Loss. 7.15 passerar Forsvik. 9.04 Vid möte av kanalfartyget Ariadne strax före 4:e mötesplatsen efter Tåtorp
1950-06-08 (tor)avgavs från eget fartyg i god tid föreskrivna ljudsignaler. Trots detta fortsatte Ariadne förbi mötesplatsen mitt i
1950-06-08 (tor)kanalen. C:a 30 m från mötesplatsen möttes fartygen. För att förhindra kollision tvingades M 20 att kära östra
1950-06-08 (tor)kanalstranden med påföld att SB propeller slog emot kanalstranden. Avstånd till Ariadne 0,2 m, till kanalkanten 1,5 m
1950-06-08 (tor)Ariadne får anses vara skuld till det inträffade. 15.15 ut i Vänern. 21.20 förtöjt Vänersborg.
1950-06-09 (fre)4.15 Loss. 11.35 bunkring Ryahamnen. 12.05 förtöjt ÖVG.
1950-06-10 (lör)9.05 Transporterat besökare till engelska kryssaren Superb. 10.30 förtöjt Packhuskajen vid norska ubåtar. 10.55 åter ÖVG.
1950-06-10 (lör)19.45 loss för att bärga grundstött segelbåt, fanns ej på angiven pos. 21.50 förtöjt NV
1950-06-10 (lör)12.25 Emb. Fä Wittberg, stm Bligård + 8 vpl. 14.25 - 15.05 förtöjd Marstrand. 17.20 åter NV, deb.
1950-06-13 (tis)13.45 Loss. Emb 3 pers. 14.50 - 15.20 svepövning. 17.15 förtöjt Marstrand. 22.00 loss.
1950-06-14 (ons)1.35 Förtöjt utanpå M 19 ÖVG. Deb. 8.00 Stor flaggning. 12.45 på slip ÖVG. 21.00 tänt regl. Lanterna !?
1950-06-15 (tor)13.15 Från slipen. 14.30 förtöjt Knippla. 17.15 loss, 17.25 förtöjt vid Än. 20.00 loss. 21.15 - 22.00 förtöjd Styrsö-Tången
1950-06-15 (tor)23.05 förtöjt Björkö. Fraktat elever till Än, åter Björkö 23.45
1950-06-16 (fre)7.45 Loss. Förtöjd Än 8.00 - 8.35, emb 2 man. Evol + svepövn. 10.05 - 10.15 vid Än. 11.15 förtöjt utanpå M 22 Marstrand.
1950-06-16 (fre)Stor flaggning.
1950-06-19 (mån)7.00 Loss. 9.15 - 9.25 förtöjd Skeppsbrokajen. 9.50 - 10.20 bunkring Ryahamnen. 10.20 förtöjd ÖVG.
1950-06-21 (ons)Övningsuppehåll.
1950-07-08 (lör)19.15 Loss, sökt simmande man NV Hästviken utan resultat. Bogserat tom lustbåt till Klippan. 20.10 förtöjt ÖSG
1950-07-10 (mån)13.00 Loss, 13.30 alle mans bad Känsö. 14.10 förtöjt Björnhuvudets brygga Öckerö.
1950-07-11 (tis)9.05 Loss. Bogser- och tilläggningsövn. 11.35 - 13.00 ankrad V Buskär. 14.50 förtöjt Donsö hamn.
1950-07-12 (ons)8.05 Loss, evol- och skjutövn V Vinga.12.25 - 16.00 ankrat SO Rörö. Snärjexercis. 16.35 förtöjt Björkö hamn.
1950-07-13 (tor)8.15 Loss, svep- och manöverövn. 11.15 förtöjt ÖSG. Idrott
1950-07-14 (fre)13.00 Tilläggsövn. 15.30 emb 4 furirer. 19.20 deb i Gullholmen. 19.40 förtöjt Ellös.
1950-07-17 (mån)8.15 Loss. 9.00 - 9.35 i Lysekil. 11.00 - 11.05 flb-skjutning 20 mm akan. 12.30 - 14.15 ankrad N Edsholmen.
1950-07-17 (mån)14.35 - 15.45 övningssvep, inspektion av AC Kk1 H Borg m stab. 15.55 - 17.50 förtöjd Lysekil.
1950-07-17 (mån)18.10 - 18.35 vattenbunkring vid Miranda. 18-40 - 20.00 i Lysekil. 20.10 akterförtöjd Essviken.
1950-07-18 (tis)15.40 Loss. 16.30 förtöjt Lysekil.
1950-07-19 (ons)8.45 Loss. 10.10 - 11.15 svep utlagt.12.00 - 12.40 förtöjt Ellös. 14.05 - 14.45 svep utlagt. 18.10 - 18.45 förtöjd
1950-07-19 (ons)Stenungssund. 20.10 - 20.50 förtöjd Marstrand. 22.20 förtöjt Björkö.
1950-07-20 (tor)9.00 Loss. 10.05 - 13.00 förtöjd Känsö. Emb fä + 14 SVK-asp. Övningar. 16.00 åter Känsö. Deb.
1950-07-21 (fre)8.30 Loss. 9.05 - 11.20 svepövning. 14.20 förtöjt Ljungskile.
1950-07-24 (mån)8.10 Loss, nav-övn med kurs svep 2 SVK. 12.25 förtöjt ÖSG.
1950-07-25 (tis)7.10 Loss. 7.15 - 7.50 bunkring Ryahamnen. Transp Chefer å GA fartyg till och från Än. 10.00 förtöjt ÖVG.
1950-07-25 (tis)10.25 - 10.30 loss för räddning av vinddriven båt.
1950-07-26 (ons)8.40 Loss, 10.15 - 10.32 LV-skjutning. Åter ÖVG 11.50. 14.20 loss. 14.55 - 15.20 bryggövning Styrsö. Åter 16.00
1950-07-27 (tor)7.10 Loss, nav-övn. 11.50 12.20 förtöjd Lysekil. 16.00 förtöjt Sannäs.
1950-07-28 (fre)7.35 Loss. 9.35 - 11.30 förtöjd Fjällbacka. 11.50 - 16.50 förtöjd vid Än. Emb 6 man, till ÖVG 23.45
1950-08-07 (mån)16.35 Provtur av maskiner, åter 19.35.
1950-08-08 (tis)8.10 Loss, till Rya Nabbe 8.20. 9.15 - 10.35 gång i mätbana. Åter ÖVG.
1950-08-09 (ons)6.55 Loss. 10.45 - 11.15 skjutning med ksp, kpist. 15.00 - 16.35 ankrad vid Hallands Väderö. 17.05 - 17.45 förtöjt Torekov.
1950-08-09 (ons)20.15 förtöjd vid Än. 23.50 ankrat vid M 19.
1950-08-10 (tor)5.55 Lättat. 13.35 - 17.30 ankrad. 20.20 - 21.55 ankrad. 22.00 förtöjd vid Än.
1950-08-11 (fre)5.55 Lättat. 9.05 förtöjt utanpå M 19 i Odense.
1950-08-14 (mån)9.00 Loss. 19.30 - 21.25 ankrat V Viken.
1950-08-15 (tis)5.45 Ankrat SO Gottskär. 13.50 - 15.15 snärjexercis. 15.20 lättat, 15.45 förtöjt Gottskär.
1950-08-16 (ons)13.00 Loss. 13.50 - 14.30 ankrat N Malön. 16.35 förtöjt ÖSG.
1950-08-17 (tor)9.20 Bunkrat, åter 9.50
1950-08-18 (fre)8.00 Loss, emb Kk Falkenberg, ing Emanuelsson, vpl. 10.05 emb kn Crusell i Marstrand. Insp av krigsförtöjningsplatser.
1950-08-18 (fre)11.50 - 12.25 förtöjt Åstol. 15.20 deb Crusell i Marstrand. 16.55 åter ÖSG, deb.
1950-08-21 (mån)8.30 Loss, kopplat stav. 22.20 förtöjt Helsingborg.
1950-08-22 (tis)9.00 Loss, svepning till 11.20. 12.25 förtöjt Hbg.
1950-08-23 (ons)7.50 Loss, 10.54 påbörjat svepning. 14.15 svep upphör. 17.20 - 20.10 bunkring vid Än, sen kaj.
1950-08-24 (tor)10.00 Loss. Svepning 10.55 - 11.50. 14.35 förtöjt Hbg.
1950-08-25 (fre)7.25 Loss, 9.10 - 19.30 svepning, 8 löp. 21.30 åter Hbg
1950-08-28 (mån)8.30 Inspektion av CM till 9.10. 9.15 loss. 11.09 - 15.00 svepning. 17.15 åter Hbg
1950-09-01 (fre)7.10 Loss, 9.53 - 16.20 svepning. 18.45 åter Hbg.
1950-09-02 (lör)8.05 Loss, 8.50 - 14.20 svepning. 15.55 - 16.45 bunkring vid Än. Till kaj 16.50
1950-09-04 (mån)8.05 Loss. Svepning 9.53 - 18.03. Åter Hbg 19.40
1950-09-05 (tis)5.30 Loss. Svepning 6.45 - 14.45. Åter Hbg 16.40
1950-09-06 (ons)8.02 Loss, svept 10.05 - 18.29. Åter Hbg 19.35
1950-09-07 (tor)14.35 Loss. Svep utlagt 15.00 - 16.30. Åter Hbg 17.02
1950-09-11 (mån)8.10 Loss, svept 9.45 - 10.15. Åter Hbg 12.02
1950-09-12 (tis)5.50 Loss, svept 7.00 - 16.25. 15.15 - 15.25 LV-skjutning. Åter Hbg 17.50.
1950-09-13 (ons)6.05 Loss. Åter Hbg 9.45.
1950-09-14 (tor)6.35 Loss för prickning. Åter Hbg 13.25
1950-09-15 (fre)5.30 Loss för prickning. 13.45 hämtat doktor på Landsort, kocken sjuk i halsfluss. Åter Hbg 17.20. 20.05 kastat loss.
1950-09-16 (lör)5.35 Förtöjt ÖSG.
1950-09-18 (mån)12.30 Loss med avd-adj och chefer 14 msv-div. Gång i Gbg norra skärgård. Åter 15.30
1950-09-19 (tis)Bunkrat.
1950-09-20 (ons)10.15 Loss. 12.00 börjat krigsövning. 17.00 - 17.55 förtöjd Kungsö. 18.20 - 20.55 ankrat utanför Donsö hamn.
1950-09-20 (ons)21.30 - 23.00 gått utan lanternor.
1950-09-21 (tor)0.25 Ankrat Kloverön. 14.25 lättat. 14.50 - 20.00 ankrad vid Kloverön. 23.35 ankrat förtöjd med M 19.
1950-09-22 (fre)3.30 Lättat. 4.25 - 4.55 förtöjd vid Än. Div tilläggningar. 7.05 - 15.00 förtöjd Björkö. 16.55 åter ÖSG
1950-09-27 (ons)8.40 Mätning av magnetslinga, åter 10.05.
1950-09-28 (tor)9.25 Loss. 12.20 förtöjt Gottskär.
1950-09-29 (fre)8.20 Loss. 11.55 förtöjt Falkenberg
1950-09-30 (lör)6.00 Loss. 11.30 - 13.50 förtöjd Helsingborg. Prickat i minfältet. 17.20 förtöjt Hbg.
1950-10-05 (tor)7.00 Loss, prickarbete i minfältet. Åter 17.40
1950-10-06 (fre)7.15 D:o.
1950-10-07 (lör)6.05 D:o, åter 18.10
1950-10-08 (sön)5.35 D:o. 12.55 skadades 78 Holm, hämtad med ambulans i Höganäs. 17.02 åter Hbg.
1950-10-10 (tis)7.25 D.o, åter Hbg 19.55
1950-10-11 (ons)6.05 D:o. 10.30 åter Hbg
1950-10-13 (fre)5.40 D:o, åter Hbg 19.45
1950-10-14 (lör)5.40 D:o. Åter 17.55
1950-10-15 (sön)6.35 D:o. 18.35 förtöjt Än, bunkring. 19.50 förtöjt Hbg
1950-10-17 (tis)5.55 D:o, åter 12.45
1950-10-19 (tor)6.55 D:o, åter 18.10
1950-10-23 (mån)7.30 D:o, åter Hbg 12.40
1950-10-25 (ons)6.20 D:o. 10.45 - 15.35 ankrat SV Kullen, livbåtsexercis. Prickarbeten, åter Hbg 18.20
1950-10-26 (tor)6.05 D:o, åter 17.00
1950-10-29 (sön)6.15 D:o, åter 10.15
1950-10-30 (mån)5.50 D:o, åter 14.05
1950-10-31 (tis)6.40 D:o, åter 17.55
1950-11-01 (ons)6.10 D:o, åter 18.20
1950-11-03 (fre)Bunkrat från Än. Hämtat stav G 5 å Hbg varv.
1950-11-04 (lör)4.50 Loss, bogserar stav G 5. 18.35 förtöjt ÖSG.
1950-11-06 (mån)Korum i samband med Konung Gustav VI Adolfs tal till krigsmakten.
1950-11-07 (tis)10.55 Flyttat till ÖVG. 13.20 sliptagen
1950-11-09 (tor)Paradstationer vid salutering å H M Konung Gustaf V begravning.
1950-11-10 (fre)14.30 Sjösatt.
1950-11-11 (lör)10.35 Loss, prov i maskin. 13.05 förtöjd ÖVG
1950-11-15 (ons)9.00 Mätt magnetism i fartyget. 10.35 förtöjt ÖVG. 12.45 - 15.55 kompensering och deviering.
1950-11-16 (tor)14.00 Loss, åter 17.14
1950-11-20 (mån)4.25 Loss. 8.15 - 9.30 förtöjd Lysekil. A-skjutning. 11.15 - 12.30 förtöjd Gravarne. 14.45 - 15.30 förtöjd Fiskebäckskil
1950-11-20 (mån)Hjälpt msvf Tjörn vid grundstötning. 16.00 åter förtöjd.
1950-11-21 (tis)9.05 Loss, stridsutbildning. 11.45 - 13.30 förtöjd Lysekil. Svep- och evol övn. 16.50 förtöjd Lysekil
1950-11-22 (ons)8.05 Loss, A-skjutning S Hållö. 10.35 - 12.30 förtöjd Gravarne. Bogserat mål för M 15, M19 till 13.30. Skjutning
1950-11-22 (ons)Skärgårdsnav. 16.25 förtöjt Gravarne.
1950-11-23 (tor)8.35 Loss, nav-övn 12.10 - 13.30 förtöjt Marstrand. 15.10 förtöjt NV
1950-11-25 (lör)14.10 Loss med 10 elever SVK. Skärgårdsnav i mörker. 18.00 - 18.55 förtöjd Gullholmen. 19.55 till Lysekil. Deb
1950-11-26 (sön)11.40 Loss, dimma. 16.20 åter ÖSG
1950-11-27 (mån)9.35 Loss, gång i fartbana. 12.00 - 13.00 förtöjd Donsö. Nav-övn. 14.40 åter NV
1950-11-28 (tis)9.00 Loss, Evol, Flb-skjutning. 12.45 -13.30 förtöjd vid M 19 Sälöfjorden. Bogseringsövning. 17.55 grundkänning i Stenskärsränna.
1950-11-28 (tis)18.35 förtöjd Gullholmen.
1950-11-29 (ons)8.05 Loss, åter ÖVG 11.45
1950-11-30 (tor)10.15 Sliptagning.
1950-12-15 (fre)14.00 Sjösatt, förtöjd ÖVG
1950-12-23 (lör)8.50 Loss för prov i Gbg N skärgård. Åter ÖSG 11.20
1950-12-29 (fre)Bunkrat 1800 lit olja
1951-01-09 (tis)10.15 Loss, 11.58 - 14.08 ankrad Sälöfjord, skjutning med ksp, kg. 14.48 förtöjt Marstrand
1951-01-10 (ons)9.10 loss, 10.57 till Rya nabbe, bunkring . 11.45 - 11.55 gått till ÖVG. 13.00 loss, signaleringsövning. 17.00 förtöjt Varberg vid M 15
1951-01-11 (tor)12.30 loss, evolutionsövn. 14.45 förtöjt Falkenberg
1951-01-12 (fre)12.00 loss, d:o. 15.10 förtöjt Halmstad.
1951-01-15 (mån)9.10 loss, 16.45 förtöjt vid M 15, ÖVG
1951-01-16 (tis)14.10 Upp på slip ÖVG
1951-01-24 (ons)14.45 Ned från slip. 15.40 förtöjt vid M 15, ÖSG
1951-01-25 (tor)9.00 Provtur, 10.00 förtöjt vid M 19 ÖSG.
1951-01-26 (fre)9.50 Avmagnetisering. 10.22 förtöjd ÖSG
1951-01-29 (mån)10.00 Loss, evol. , svepövn. 16.00 förtöjt Smögen
1951-01-30 (tis)8.50 Loss, 11.15 - 11.40 förtöjd Kyrkesund. 13.00 LV-skjutning. 15.00 förtöjt vid M 15 på Danafjorden.
1951-01-30 (tis)15.55 - 16.50 evol. , förtöjt ÖSG
1951-01-31 (ons)10.25 Bunkring, åter 11.25.
1951-02-01 (tor)9.00 loss. 11.00 - 12.15 förtöjd Marstrand. Flb- skjutning, prickövn. 17.45 ankrat S Kolholm.
1951-02-02 (fre)8.00 loss. 9.30 förtöjt vid M 19 Uddevalla.
1951-02-03 (lör)10.00 loss. 12.35 förtöjd vid M 15 Stenungssund
1951-02-05 (mån)9.00 loss. Signaleringsövn. 12.20 förtöjd ÖSG
1951-02-06 (tis)9.00 Bunkring ÖVG. 16.10 åter ÖSG
1951-02-07 (ons)9.00 loss. Signaleringsövn. ToR Gullmarn. 18.15 förtöjd ÖSG
1951-02-08 (tor)10.55 loss. 18.00 åter ÖSG.
1951-02-09 (fre)10.45 Bunkring Ryahamnen. 12.00 åter ÖSG
1951-02-12 (mån)9.30 loss. 10.30 - 12.30 förtöjd vid M 15 på Danafjorden. LV-skjutning. 14.35 åter ÖSG
1951-02-13 (tis)9.05 loss, 11.05 - 14.15 förtöjd Björkö. 14.45 förtöjd vid M 15 Sälöfjorden. 21.00 loss, till Gullholmen 23.25
1951-02-14 (ons)01.00 loss, svepövn. 5.15 förtöjd Gravarne.
1951-02-15 (tor)8.00 loss. 13.00 förtöjd vid M 15 ÖVG. Bunkrat 1050 l
1951-02-16 (fre)10.00 loss. 15.30 förtöjd vid M 15 Falkenberg.
1951-02-18 (sön)13.30 - 14.30 allmän visning.
1951-02-19 (mån)9.25 loss. 15.05 förtöjd vid M 19 ÖSG
1951-02-21 (ons)8.05 emb lt Rick, 3 vpl. Loss, 10.45 till Marstrand. 13.15 - 17.00 till Uddevalla, förtöjd vid M 19
1951-02-22 (tor)6.00 deb lt Rick, emb kn Hallborg. 8.15 loss, evol. 12.00 - 13.30 förtöjd Rönnäng. 16.30 - 18.05 förtöjd Styrsö.
1951-02-22 (tor)19.00 förtöjt vid M 15 ÖSG. Deb. Kn Hallborg, 3 vpl.
1951-02-26 (mån)10.00 Bunkrat 1550 l ÖVG, 11.20 åter ÖSG.
1951-02-27 (tis)1.10 loss, 3.30 spaningslinje, 4.30 evol-övn. Skärgårdsnav. 9.50 förtöjt Strömstad.
1951-02-28 (ons)8.10 loss, 11.05 - 12.30 förtöjt Svinesund.16.55 förtöjd vid M 15 Gravarne
1951-03-01 (tor)9.05 loss. 13.20 till Ryahamnen, bunkrat 1575 l. 14.00 till kaj ÖSG
1951-03-02 (fre)10.05 loss. 12.00 - 13.00 förtöjd vid M 19 Marstrand.17.00 förtöjt Uddevalla
1951-03-04 (sön)2.00 loss. 5.30 - 7.00 förtöjd Marstrand. 9.00 - 9.30 förtöjd Hönö. 10.15 förtöjt ÖSG.
1951-03-06 (tis)9.00 loss, 10.00 D-flbskjutning. 12.10 - 12.55 förtöjd vid M 19 N Buskär. 13.30 D-LVskj. 15.10 bunkrat 1075 l
1951-03-06 (tis)Ryahamnen. 15.40 förtöjt ÖSG
1951-03-07 (ons)lånat 4 kpist till stm Blidgård.
1951-03-12 (mån)9.00 loss, sign-övn. Minbärgningsarbeten. 17.45 förtöjt Lysekil
1951-03-13 (tis)8.15 Loss. 11.05 - 13.00 förtöjd vid M 15 Marstrand. Evol. 15.30 förtöjd vid Än å Sälöfjorden
1951-03-14 (ons)8.00 Loss. 9.10 till ÖVG, bunkrat 750 l. 11.00 förtöjd ÖSG. 17.30 - 18.50 till Än. Emb CMDV. 19.40 åter ÖSG, deb
1951-03-15 (tor)6.55 loss. 16.45 förtöjt vid M 19 Helsingborg
1951-03-16 (fre)9.20 loss. 11.45 - 12.30 förtöjd Malmö. Till Än, bunkrat 1000 l. 14.05 åter kaj Malmö.
1951-03-18 (sön)13.30 - 15.30 visning för allmänheten
1951-03-19 (mån)8.40 loss. 18.00 haveri oljepump bb motor. 22.00 förtöjt vid M 15 ÖSG
1951-03-21 (ons)6.00 loss. 6.20 - 6.30 vid Stenpiren. 6.55 åter ÖSG.
1951-03-26 (mån)Permittentturer NV - Stenpiren
1951-03-27 (tis)4.00 loss, mot Falkenberg för att bevaka 5 ryska fiskefartyg på gång nordvart. 8.45 förtöjt Glommen. 12.30 avgått.
1951-03-27 (tis)15.00 siktat ryssarna, kurs 320 V om Laesö Trindel. Fart ca 10,5 knop. 17.45 förtöjt NV
1951-04-01 (sön)5 permittentturer ToR Stenpiren
1951-04-03 (tis)10.10 loss, bogserat M 15 till ÖVG. 14.30 åter till ÖSG
1951-04-06 (fre)Påbörjat kamoflagemålning. Förhalat till ÖVG
1951-04-08 (sön)7.45 loss, ToR Stenpiren
1951-04-10 (tis)8.45 Gång i mätbana, åter 9.30
1951-04-11 (ons)9.35 loss. Gång i fartbana. 11.40 - 13.00 förtöjt Björkö. 14.00 förtöjt Marstrand
1951-04-12 (tor)8.35 loss, haveriövning. 11.10 - 13.00 förtöjt Lysekil. Evol-övn. 16.40 förtöjt Lysekil.
1951-04-13 (fre)9.30 ca Loss, evol-övn. 11.15 - 13.00 förtöjd vid M 15 NO St Bornö. 15.10 - 15.50 förtöjt Lysekil. 16.55 förtöjd Gravarne
1951-04-16 (mån)9.15 loss. 10.40 - 14.00 förtöjd Sunnevik, skyddsövn. 14.45 förtöjd Lysekil
1951-04-17 (tis)9.15 loss, svepövn. 11.20 - 14.50 ankrad Finsbobugt. Svepövn, 16.55 förtöjd Ellös
1951-04-18 (ons)8.00 loss, sign-övn. 11.50 till Ryanabbe, bunkrat1374 l. 13.15 - 13.30 till ÖVG
1951-04-19 (tor)6.00 loss. 10.25 förtöjd Gottskär.
1951-04-20 (fre)8.05 Loss, 11.00 förtöjd ÖVG
1951-04-21 (lör)12.15 En vpl vådasköt 2 andra i låren.
1951-04-22 (sön)Permittenttrafik ToR Stenpiren 5 ggr
1951-04-23 (mån)13.00 loss, skärgårdsnav. 18.55 ankrat å Ellösfjorden SV Kniparn
1951-04-24 (tis)8.45 lättat, svepövn Gullmarn. 11.30 - 13.00 förtöjd Lysekil. Svepövn. 16.05 åter ankrat SV Kniparn
1951-04-25 (ons)8.45 Lättat. Svepformeringsövn. 11.35 - 13.40 förtöjd Lysekil. 15.00 förtöjt Rixö brygga
1951-04-26 (tor)7.40 Kad Flory och Lewan emb. 8.30 - 10.00 till Lysekil, komm Tamm emb. 11.40 förtöjd vid Holmön, alla deb. Loss
1951-04-26 (tor)16.00 åter vid Holmön, komm Tamm o Kroneborg samt reservkad-kurs emb. 18.30 till Än, alla deb. 21.30 ÖSG
1951-04-27 (fre)15.00 loss, till Skeppsbrokajen 16.00
1951-04-30 (mån)9.05 loss, bevakningsuppdrag sydvart. 12.30 siktat 12 ryska trålare på gång N. 21.25 åter Skeppsbron
1951-05-02 (ons)8.05 Loss, till ÖVG 8.35. 11.40 loss, evol. 17.30 förtöjd vid M 24 Skredsvik
1951-05-04 (fre)8.00 loss. Evol, formering, grupperingsövn. 11.15 - 12.30 förtöjd Gravarne. 17.35 förtöjd Strömstad
1951-05-08 (tis)8.30 loss. Lodningsarb. 11.20 - 13.20 förtöjd Sälläder. 17.00 förtöjd Strömstad
1951-05-10 (tor)11.00 Loss. 11.30 - 13.30 ankrad V Syd-Hälsö. 14.00 utfört anfallsföretag i Långörännan. 15.00 förtöjt Strömstad
1951-05-10 (tor)18.30 - 19.15 gått till Sälläder, förtöjt
1951-05-11 (fre)4.00 loss. Trupptransport till Strömstad, landstigning. 14.15 A-skjutning Ksp. 18.20 förtöjd ÖVG
1951-05-16 (ons)8.40 loss. D-flb och D-lvskjutning. 11.40 - 13.00 ankrad Hönö-Klova. Målbogsering. 15.45 förtöjt ÖVG
1951-05-17 (tor)6.30 loss. 7.30 emb C GA komm Croneborg vid Än. 8.45 åter ÖSG. Emb fem utländska attachéer. 9.15 loss, till Än, deb.
1951-05-17 (tor)10.20 loss, 12.30 förtöjd Kungsö. 21.30 loss
1951-05-18 (fre)0.10 Förtöjd vid Än å Hakefjorden. 6.00 - 8.30 gått till ÖSG. 9.00 - 13.25 gått till Uddevalla, förtöjt
1951-05-21 (mån)9.00 Emb 2 stm SVK, loss. Nav-övn. 12.05 - 12.45 ankrad SV Måseskär. 14.00 förtöjd Än, deb. 16.45 förtöjt Hättan
1951-05-22 (tis)8.50 loss, nav-övn. 11.50 - 12.50 förtöjd Lysekil. Nav-övn, 17.00 förtöjt ÖVG
1951-05-23 (ons)12.05 loss. 13.00 - 14.20 ankrad SV Hönöklova. 17.25 förtöjt Skärhamn
1951-05-24 (tor)9.00 loss. 11.20 - 12.45 ankrad NO St Pölsan. 14.00 förtöjd ÖVG. 16.15 loss, Än, Packhuskajen, 19.00 åter ÖVG
1951-05-28 (mån)8.00 loss, bogserar stav M/41. 16.45 förtöjd Halmstad.
1951-05-29 (tis)6.00 loss, svepövn. Laholmsbukten.
1951-05-30 (ons)6.20 Förtöjt Halmstad. 9.00 loss, svepövn. 13.30 förtöjt Halmstad
1951-05-31 (tor)9.05 loss, svepövn.15.10 ankrat, sprängningsövn. 19.10 lättat, 21.10 utlagt röjsvep M/40
1951-06-01 (fre)6.15 Tagit hem svep. 7.40 - 9.00 ankrat. Evol-övn. 13.40 förtöjt Hälsingborg
1951-06-04 (mån)8.30 loss, evol., nav-övn. 19.35 förtöjd ÖSG
1951-06-05 (tis)7.30 loss, 9.00 - 9.15 förtöjd Än på Sälöfj. 11.05 - 11.45 förtöjd Marstrand. 15.00 förtöjd ÖSG
1951-06-06 (ons)12.30 loss. 13.30 - 14.00 förtöjd Hönöklåva. 15.15 åter ÖSG
1951-06-07 (tor)9.15 loss, evol. 11.45 - 13.00 ankrad SV Koön. Evol. 15.15 - 21.10 ankrad SV Koön. Nav-övn.
1951-06-08 (fre)1.00 D-flbskjutning ksp. 2.00 - 7.30 förtöjd Lysekil. 12.15 förtöjd ÖSG
1951-06-13 (ons)4.15 Loss, 8.35 - 9.10 förtöjd Lysekil. 9.50 förtöjt St Bornö SO sidan. Basövning. 21.22 loss
1951-06-14 (tor)Spaningsuppdrag Hållö. 4.28 åter St Bornö, basövn. 20.50 - 21.57 gått till Lysekil, förtöjd vid boj å redd.
1951-06-15 (fre)00.45 loss, svepövn röjsvep M/40. 02.55 tagit in svep, 03.45 åter bojen. 6.20 - 9.30 loss, prickbärgning
1951-06-15 (fre)10.25 - 13.00 förtöjt Lysekil. 17.05 förtöjt ÖVG
1951-06-17 (sön)10.25 loss, 12.00 - 13.20 förtöjd Björkö. 14.30 - 15.05 ankrad S Galtö. 17.50 - 18.15 förtöjd Gottskär. 20.50 till ÖVG
1951-06-29 (fre)9.30 Upp på slip ÖVG
1951-06-30 (lör)12.20 Ned från slip, förtöjt ÖVG
1951-07-02 (mån)13.00 loss. Provtur, åter ÖVG 15.50
1951-07-03 (tis)15.25 D:o, åter 17.20
1951-07-09 (mån)12.25 Loss. 13.30 - 14.00 förtöjd Öckerö. Haveriövn, sjömansexercis. 16.20 förtöjt Öckerö.
1951-07-11 (ons)8.50 loss. Svep- och signaleringsövn. 11.45 förtöjt Kärnsö. Loss, div övn. 16.30 förtöjt Gottskär.
1951-07-12 (tor)8.45 Loss, svepövn. 11.50 - 14.00 ankrat V Kärnsö. Provat nödstyrning. 15.00 förtöjt ÖVG
1951-07-13 (fre)9.00 loss. Svep- och signaleringsövn. 12.10 - 13.15 förtöjd Marstrand. Nav-övn. 15.00 förtöjd Mollösund
1951-07-14 (lör)Visning 10.00 - 12.00
1951-07-16 (mån)8.05 Loss, flbskjutning ksp. 11.00 - 13.00 förtöjd Lysekil. Prick- och svepövn. 16.20 förtöjt Bohus-Malmön
1951-07-17 (tis)12.30 Loss, prickövn. 15.30 förtöjt Lysekil
1951-07-19 (tor)8.00 Loss, nav-övn. 10.45 - 12.40 förtöjd Smögen. Evol. 15.15 - 16.00 förtöjd Än Åbyfj. 16.20 förtöjt Ryxö brygga
1951-07-20 (fre)8.30 loss. 11.30 - 15.00 anktad O Dyngö. 15.50 förtöjd Grebbestad
1951-07-23 (mån)9.20 loss, flbskjutning ksp. 11.15 - 13.00 ankrad SO Väderöarna. Lv-skj ksp, svepövn. 17.05 förtöjd Fjällbacka
1951-07-24 (tis)7.30 loss. Emb. CGA vid Än. Svep- och sign-övn. 15.00 förtöjt Lysekil, deb. 17.45 - 18.50 gått till Skredsvik.
1951-07-25 (ons)2.15 loss. 7.20 förtöjt Ryanabbe. 8.15 förtöjt ÖSG.
1951-07-26 (tor)13.00 loss. 16.50 förtöjt Varberg
1951-07-27 (fre)18.40 Förtöjningsarbeten vid engelska örlogsbesöket.
1951-07-29 (sön)14 - 17 visning för allmänheten
1951-07-30 (mån)10.15 loss. 14.15 förtöjd ÖVG
1951-07-31 (tis)8.30 tre furirer emb. Svepövning. 11.00 - 12 förtöjd Björkö. 13.10 förtöjt ÖVG, deb.
1951-08-01 (ons)8.30 loss, 4 vpl emb. Svepövn. 11.45 - 13.00 ankrat Elgöfjorden. Prickövn, evol. 15.00 deb. 16.30 förtöjd ÖVG
1951-08-02 (tor)11.00 loss, 19.10 förtöjd Vänersborg
1951-08-03 (fre)8.30 loss. 13.00 förtöjt Åmål.
1951-08-05 (sön)14 - 16 visning
1951-08-06 (mån)7.55 loss. Sign-övn. 20.30 förtöjd ÖVG
1951-08-08 (ons)9.00 loss. Evol. Nav-övn. 11.35 förtöjd Öckerö
1951-08-09 (tor)8.30 loss. 10.20 - 13.00 ankrad Marstrandsfjorden. 15.30 förtöjt ÖVG
1951-08-10 (fre)14.00 loss. 14.10 - 14.30 förtöjd Rya Nabbe. 14.50 förtöjt Långedrag.
1951-08-11 (lör)17.55 loss, åter förtöjd 18.30
1951-08-12 (sön)13.45 loss, evol. 14.30 förtöjd Långedrag
1951-08-13 (mån)3.30 loss, bärgat konisk farledsboj med 3 kvastar V Vinga. 6.05 åter Långedrag. 8.45 - 9.20 gång till ÖVG.
1951-08-13 (mån)13.00 loss, 14.00 förtöjd Öckerö
1951-08-14 (tis)18.00 Loss, roddtävling. 21.30 förtöjt ÖVG
1951-08-17 (fre)9.45 loss. 10.05 - 10.15 förtöjd Kustens brygga, familjemedlemmar emb. 11.30 - 12.35 förtöjd Björkö. Svepövn.
1951-08-17 (fre)15.30 - 15.45 deb Kustens brygga. 16.00 förtöjt ÖVG
1951-08-20 (mån)10.00 loss, manöver- o tilläggsövn. för kurs SVK. 11.00 - 11.45 förtöjd ÖVG. Målbogsering. 13.45 träffade av en
1951-08-20 (mån)20 mm övningsgranat SB akter, in i FC hytt, fastnat i värmeelementet. Trol. rikoschett. 15.15 förtöjt ÖVG
1951-08-21 (tis)7.30 loss, signalering, evol. 11.00 förtöjt Öckerö. 21.10 loss, skärgårdsnav.
1951-08-22 (ons)1.00 förtöjt Öckerö. 8.00 enb 4 furirer. Svepövn. 11.45 - 13.00 ankrat S Åstol. Prickövn. 17.45 förtöjt ÖVG, deb
1951-08-24 (fre)8.30 loss, div övn. 12.00 - 12.30 förtöjd Än Hakefjorden. Minbärgningsarbeten. 17.30 förtöjt Uddevalla.
1951-08-27 (mån)9.15 loss, nav-övn. 12.05 - 18.00 förtöjd Lysekil. 18.45 - 20.35 förtöjd Grundsund. Nav-övn.
1951-08-28 (tis)0.30 Förtöjd vid Öckerö. 13.30 loss. 14.50 emb 26 medlemmar i föreningen Sveriges Flotta. 16.10 förtöjt Än.Deb.
1951-08-28 (tis)Svepövn. 18.15 förtöjt ÖVG. 22.30 loss, hämtat medl S F på Än. 23.05 deb Klippans brygga. 23.20 åter ÖVG
1951-08-30 (tor)15.00 Loss, SVK skolavslutning. 16.45 förtöjt ÖVG
1951-09-03 (mån)9.10 loss, åter förtöjd 11.50. 20.45 loss
1951-09-04 (tis)3.00 Förtöjt Halmstad.8.45 - 11.00 loss, särskilda prov. Åter Halmstad
1951-09-05 (ons)8.00 loss. Svepning i Halmstadsbukten. 17.30 förtöjt vid Än. 20.00 till kaj.
1951-09-06 (tor)7.45 loss. 8.05 - 9.00 förtöjd vid Än. Speciella prov. 13.00 - 14.30 förtöjd Grötvik. Speciella prov. 17.00 förtöjd Halmstad
1951-09-06 (tor)20.00 loss speciella prov, 23.10 förtöjd Halmstad.
1951-09-07 (fre)5.05 loss. 14.30 förtöjt Trelleborg.
1951-09-08 (lör)5.00 loss. 12.25 förtöjt Sölvesborg.
1951-09-10 (mån)5.00 loss. 9.30 - 10.40 förtöjd vid Enhörningen. 15.30 förtöjd Kalmar.
1951-09-11 (tis)9.30 loss. Evol., nav-övn. 16.00 förtöjd Västervik
1951-09-12 (ons)8.30 loss, skärgårdsnav. 19.30 förtöjt vid Holmön å Furholmen, Hårsfjärden
1951-09-13 (tor)7.45 loss, 10.15 förtöjt Märsgarn. 12.30 loss, div övningar. 15.05 - 16.45 förtöjd Furholmen. 17.00 - 18.05 vid Än. 19.00 förtöjt Dalarö.
1951-09-14 (fre)10.00 loss. 11.30 förtöjt Saltsjöbaden.
1951-09-17 (mån)6.00 loss. 10.30 förtöjt Gräddö.
1951-09-19 (ons)Bunkrat vatten från Strömåkaren.
1951-09-20 (tor)8.45 loss. 9.10 - 9.25 förtöjd vid delförråd 202. 10.00 åter Gräddö. 17.15 loss, deltar i krigsövning.
1951-09-21 (fre)10.00 Förtöjt Stavsnäs vinterhamn. 17.30 loss, deltar i marinens krigsövning.
1951-09-22 (lör)9.10 Förtöjt Vitså. 11.00 loss. 12.50 passerat Landsort, 20.20 Ölands N udde
1951-09-23 (sön)5.30 Förtöjt Karlskrona, bunkrat 1410 l. 6.30 loss. 16.30 Falsterbo kanal, 20.55 Kullen
1951-09-24 (mån)4.30 Förtöjt ÖVG. 10.50 - 11.35 ToR Rya Nabbe. 12.30 loss. Målgång SV Pölsan. 21.00 förtöjt ÖVG
1951-09-25 (tis)19.30 loss. Målgång.
1951-09-26 (ons)3.00 Förtöjt ÖVG.
1951-09-28 (fre)3.05 loss. 5.45 - 9.35 ankrat. 12.10 Förtöjt NV
1951-10-13 (lör)9.00 loss, provtur. 11.20 förtöjt ÖVG
1951-10-16 (tis)9.15 9 man GA skolor emb. Loss. 9.20 - 10.30 bunkring oljehamnen. 11-30 - 12.30 ankrat. 14.00 - 15.15 ankrat.
1951-10-16 (tis)Genomgång av brandsläckningsmtrl. 15.45 förtöjt ÖVG, deb.
1951-10-23 (tis)7.15 Målbogs. 9.45 10 man GA skolor emb. Målbogsering. 19.30 förtöjt ÖVG, deb.
1951-10-24 (ons)8.15 loss. 10.30 - 12.30 ankrad. 13.30 - 15.30 ankrad. 15.55 förtöjd ÖVG
1951-10-25 (tor)9.15 Loss. Bunkrat olja och vatten. 10.50 åter ÖVG. 11.30 förhalat till ÖSG.
1951-10-26 (fre)1.05 Loss. 5.20 förtöjt Lysekil.
1951-10-29 (mån)7.00 Emb 9 man GA skolor. 10.40 loss. 14.45 förtöjd Strömstad. Deb
1951-10-30 (tis)9.00 loss. 15.45 förtöjd Marstrand.
1951-10-31 (ons)9.15 loss. 11.15 förtöjt ÖVG
1951-11-01 (tor)8.20 loss med 9 man GA skolor. Flbskjutning akan. 11.00 förtöjt ÖVG. 17.35 deb.
1951-11-06 (tis)9.00 7 man GA skolor emb. 19.00 deb.
1951-11-07 (ons)9.30 loss med 8 man GA skolor. Flb- och lv-skjutning.12.05 - 13.15 förtöjd Kalvsund. 15.30 förtöjd ÖVG. 17.55 deb
1951-11-09 (fre)16.00 loss. 16.15 emb för. Sveriges Flotta. 18.30 förtöjt ÖVG, deb?
1951-11-11 (sön)9.00 Stor flaggning genon M 15 försorg. Inga stopptörnar ombord.
1951-11-13 (tis)9.15 Loss, svepövn. 10.00 ankrat å Nordre Älv, emb 9 man GA skolor. 13.30 lättat, nav-övn. 15.55 åter NV.
1951-11-14 (ons)9.05 loss. Övningar. 11.00 - 14.00 ankrat vid Vinga. 15.05 - 17.30 förtöjd Kungsö. 18.30 förtöjd NV
1951-11-16 (fre)10.50 Loss för bunkring oljekajen ÖVG. 13.30 åter ord plats
1951-11-17 (lör)14.10 loss med 10 man SVK. 16.45 - 16.50 förtöjt Djupvik. 17.45 - 19.20 förtöjt Marstrand. 20.00 förtöjd vid M 15 Hättan
1951-11-18 (sön)8.05 loss. Rekognoscerat bryggor i Hakefjorden. 16.45 förtöjt NV. SVK deb.
1951-11-20 (tis)6.45 loss. Svepövn. 18.05 förtöjd NV
1951-11-21 (ons)9.00 loss. LV-skjutning med 9 man GA skolor ombord. 11.55 förtöjt oljekajen för bunkring. 18.00 deb
1951-11-22 (tor)9.00 Loss, åter 11.00
1951-11-26 (mån)tagit ombord stavsvepet
1951-11-27 (tis)9.05 loss. 10.00 - 10.45 svepövning. 11.00 13.10 förtöjd Björkö. 13.40 - 14.45 svepövn. 16.07 förtöjt NV
1951-11-28 (ons)14.00 bunkrat oljekajen
1951-11-29 (tor)12.45 loss. 19.30 förtöjt Halmstad
1951-11-30 (fre)13.30 Besök å Matadorverken, sedan bad
1951-12-03 (mån)8.10 loss. Utprickning o deccanavigering. 16.45 förtöjt Halmstad.
1951-12-04 (tis)8.05 loss, bogserar Orust till Än. 8.15 - 8.25 vid Än. 8.40 förtöjd vid M 15 Halmstad.
1951-12-05 (ons)7.05 loss. 7.58 - 8-30 förtöjd vid M 15. 11.15 förtöjt vid kaj inloppet till Hd. 11.45 förtöjt akter om Än.
1951-12-05 (ons)12.30 bunkrat vid Än. 14.10 loss, förtöjd vid M 15
1951-12-07 (fre)8.00 loss. 18.00 förtöjt NV
1951-12-08 (lör)2 vpl får 3 dagar arrest
1951-12-10 (mån)10.00 loss, 11.45 förtöjt Björkö. 13.00 loss, lv-skjutning. 15.00 förtöjt ÖVG.
1951-12-11 (tis)9.00 loss, signaleringsövn. 12.00 - 12.35 förtöjd Hättan. 16.00 förtöjd Lysekil
1951-12-12 (ons)9.00 loss, nav- och svepövn. 10.45 - 12.30 förtöjd Sjöbol. Haveriövn. 15.50 förtöjt Gravarne
1951-12-13 (tor)9.00 loss, svepövn till 10.30. 11.45 - 12.20 förtöjd Mollösund. 15.00 förtöjd NV
1951-12-22 (lör)bunkrat
1952-01-08 (tis)9.00 loss. 9.50 - 10.45 ankrat utanför Långedrag på 4 m djup. 10.55 förtöjt NV. Bytt sjb M/33
1952-01-09 (ons)9.00 loss. 9.45 - 14.30 ankrad Rivöfj, instruktioner. 14.50 förtöjt NV
1952-01-12 (lör)1.00 loss. 12.05 - 14.10 förtöjt Smögen. 9 man från GA skolor emb. 18.40 förtöjt NV, deb.
1952-01-14 (mån)13.00 loss, sjömansutb. 15.55 åter NV
1952-01-15 (tis)9.00 loss, instruktioner. 11.50 åter NV
1952-01-16 (ons)7.15 loss. 8.15 - 8.40 förtöjt Kalvsund, 7 man GA skolor emb. Minspaning. 12.45 åter NV, deb.
1952-01-17 (tor)9.10 loss. Svepövn. 11.20 - 13.00 förtöjd Marstrand. Svepövn. 15.40 - 16.00 förtöjd Lysekil. 18.35 förtöjd Lysekil
1952-01-18 (fre)10.45 loss, minspaning. 11.15 lätt grundkänning O Kåfra ca 100 m från land. 11.45 assisterar M 3 för avbogsering
1952-01-18 (fre)från grund. 13.40 fått M 3 flott. 13.45 bogserat M 3 till Lysekil, BB motor. 15.00 förtöjt Lysekil.
1952-01-19 (lör)8.00 loss, utomskärs med BB motor. 14.10 förtöjt NV. 15.00 upptagits på slipen.
1952-01-20 (sön)23.30 Ned från slipen, förtöjt NV
1952-01-21 (mån)8.15 Loss med 9 man GA skolor. Skjutningar. 16.30 förtöjt Grebbestad, deb.
1952-01-22 (tis)9.10 Loss, svepövning. 11.30 - 13.00 förtöjd Hunnebostrand. Skjutningar. 15.30 förtöjd Lysekil
1952-01-23 (ons)8.00 loss. Svepning.12.50 förtöjt NV
1952-01-24 (tor)9.00 loss med 6 man GA skolor. Svep, signalering. 13.00 åter NV
1952-01-29 (tis)7.20 loss med 9 man GA skolor. Svepövn.12.35 - 13.30 ankrad Sälöfjorden. Skjutning. 15.30 förtöjd Björkö. 17.00 deb.
1952-01-30 (ons)8.30 Loss, svepövn.13.15 - 14.15 ankrad Sälöfjorden. 15.35 förtöjd Marstrand
1952-01-31 (tor)10.45 loss. 14.50 förtöjd NV
1952-02-01 (fre)14.15 Inspektion av CM
1952-02-04 (mån)bunkring. 13.00 loss. 13.15 - 14.05 ankrad Älvsborgsfjorden. 14.20 förtöjd NV
1952-02-05 (tis)6.40 loss. Nav-övn. 11.40 - 13.00 förtöjd Mollösund. 17.35 förtöjt NV 18.10 - 19.50 gång till Marstrand.
1952-02-06 (ons)10.15 loss. 11.15 - 13.00 förtöjd Klädesholmen. 13.40 - 14.35 övat med röjsvep M/40. 16.20 förtöjd Skärhamn.
1952-02-07 (tor)9.05 loss. 9.45 - 13.00 förtöjd Mollösund, 8 man GA-skol emb. Signaleringsövn. 15.00 Lysekil, deb.
1952-02-11 (mån)9.40 loss med 8 man GA. Nav-övn. 14.30 - 15.40 förtöjd Strömstad. 19.20 förtöjt Gravarne. Deb.
1952-02-12 (tis)8.30 Loss, prickövn. 11.00 -13.00 förtöjd Sjöbol. Evol, signalövn. 17.30 förtöjt Marstrand.
1952-02-13 (ons)9.00 loss. 9.50 - 10.45 ankrad Nordre Älvs fjord.12.10 Ryhamnen, bunkring. 12.55 förtöjt NV
1952-02-14 (tor)10.15 loss. Flb-skjutn. mot bogserat snabbmål. 11.55 - 13.15 förtöjd Hönö Klova, 9 man GA emb. 14.00 NV, deb
1952-02-14 (tor)17.00 loss, 20.20 förtöjt Marstrand
1952-02-15 (fre)9.00 loss, 12.00 förtöjt Uddevalla
1952-02-18 (mån)9.05 loss. Nav-övn med UO-elever. 11.10 - 13.00 förtöjd Gullholmen. Evol o signal. 17.00 förtöjt NV.
1952-02-19 (tis)15.40 loss. 8 man GA emb. 18.30 förtöjt Klädesholmen, deb.
1952-02-20 (ons)8.15 loss. Utprickning. 9.30 - 11.00 övat med M/40 med saxar. 11.50 förtöjd vid M 15. 13.00 loss, prickövn. 16.10 NV
1952-02-21 (tor)8.30 till Ryahamnen, bunkring. 9.15 till NV. 10.10 loss, nav-övn. 16.25 - 16.45 Hunnebostrand. 19.30 förtöjd Strömstad
1952-02-25 (mån)7.00 9 man GA. Emb. 13.00 loss. 14.15 - 15.00 ankrat Havstenssund. 16.30 förtöjt Fjällbacka, deb.
1952-02-26 (tis)8.45 loss, nav-övn. 12.10 förtöjt Lysekil
1952-02-27 (ons)8.05 loss. 12.05 förtöjt NV.
1952-02-28 (tor)9.00 loss. Målbogsering, D-flbskjutning, knallsvepning.12.05 - 12.45 förtöjd Hönö-Klova. 14.40 bunkring Rya, 15.15 till NV
1952-02-29 (fre)9.00 loss. 13.00 förtöjt Lysekil.
1952-03-03 (mån)9.15 loss. Evol, manöver, signalövn. 11.10 - 13.00 förtöjd Malmön. 13.30 - 14.30 ankrad Brofjorden. 15.25 förtöjd Lysekil
1952-03-04 (tis)9.10 loss. 9.25 - 11.15 övat med svep M/40.11.30 - 13.00 förtöjd Lysekil. Dlv-skjutning akan. 16.00 förtöjd vid 4 msvdiv Brofjorden
1952-03-05 (ons)7.00 loss med 3 man från Än. Nav-övn. 11.15 - 13.00 förtöjt Björkö. 13.40 - 14.45 övat svep M/40. 16.00 till NV, deb
1952-03-06 (tor)9.25 till Ryahamnen, bunkring. 10.00 till NV.
1952-03-07 (fre)7.30 Emb 10 man ÖSG-skolan. 7.50 loss. Nav-övn. 11.10 - 12.30 förtöjd Mollösund. 17.05 förtöjd Uddevalla.
1952-03-08 (lör)7.00 loss. 12.25 till NV. 12.30 deb. 14.10 loss med 10 man Gbg sjövärnsflottilj. 18.10 förtöjt Lysekil.
1952-03-09 (sön)10.00 loss. 13.05 - 14.10 förtöjd Lilla Brattön. 17.20 åter NV, deb.
1952-03-10 (mån)9.15 bunkring Ryahamnen. 9.50 loss, lagt dimma, Dflbskjutning akan.12.50 åter NV
1952-03-11 (tis)8.45 Loss för nav-övn. 12.15 - 13.30 förtöjd Gottskär. 14.20 - 15.40 utlagt M/40. 16.15 förtöjt Varberg
1952-03-12 (ons)9.30 loss. 10.20 - 11.30 utlagt M/40 med spränggrip. 12.15 - 13.15 förtöjt Träslövs läge. 16.20 förtöjt Glommen.
1952-03-12 (ons)19.00 loss, 21.10 förtöjt Falkenberg
1952-03-13 (tor)9.30 loss. Signalövn. 12.20 - 13.30 förtöjd Träslövs läge. 17.40 förtöjd NV.
1952-03-15 (lör)4.30 loss. 7.30 åter NV.
1952-03-18 (tis)9.05 loss. 10.55 - 12.30 förtöjt Marstrand. 13.20 - 13.55 utlagt M/40 med saxar. 15.20 förtöjt Marstrand.
1952-03-19 (ons)9.00 loss. Dlv-skjutning akan. 11.35 till NV. Avrustningsarbeten.
1952-04-10 (tor)10.25 Halat flagg, gös och befälstecken.
1960-04-20 (ons)Första anteckning. Förtöjd NV
1960-04-30 (lör)Hissat liten flaggning
1960-05-02 (mån)Första notis om besättningen.
1960-05-04 (ons)5.00 loss. 23.15 ankrat syd Jäverön.
1960-05-05 (tor)8.35 lättat. Under gång med särskilt inbjudna. 15.45 förtöjt vid M 19, ankrad S Jäverön.
1960-05-06 (fre)8.10 loss. 9.35 förtöjt Karlstad.
1960-05-09 (mån)8.30 loss.
1960-05-10 (tis)00.30 förtöjt NV.
1960-05-14 (lör)8.30 loss. 13.30 förtöjt Lysekil
1960-05-16 (mån)7.30 loss, 6 kadetter ombord. 10.30 hämtat snabbmål vid Emma. Målbogsering. 17.45 förtöjt vid Emma. Deb.
1960-05-16 (mån)18.45 - 21.50 evol-övn. Förtöjt Ögull.
1960-05-17 (tis)8.15 ankrat Ögull, paradstationer för CKF. Åter förtöjd 9.15. 13.30 loss, övat med röjsvep M/40. 16.45 ankrat Ögull.
1960-05-18 (ons)6.00 loss. 7.45 klart skepp. Dlv- och Dflb-skjutning. Nav-övn. 18.40 förtöjt ÖVG
1960-05-23 (mån)13.00 loss. Provtur. Åter NV 14.30
1960-05-25 (ons)13.30 Provtur, åter 14.30 NV.
1960-05-29 (sön)13.00 loss för Pressens rundtur. 16.45 förtöjt NV.
1960-05-30 (mån)8.00 loss.12.20 förtöjt Varberg.
1960-06-01 (ons)10.00 Gång i mätbanan. 17.00 avhämtat stavar. 18.35 förtöjt i Varberg.
1960-06-02 (tor)8.00 D:o. 12.30 förtöjt Varberg.
1960-06-03 (fre)21.00 Fartyget läck, upptäcks 22.30. Egna pumpar räcker ej, assistans från HMS Karlsö med motorpump typ Albin.
1960-06-04 (lör)1.30 Fartyget läns. En avtappningsplugg i bottenfiltret till bottenventilen hade lossnat. Filtret avstängdes.
1960-06-06 (mån)Hissat stor flaggning.
1960-06-07 (tis)9.35 Loss, följebåt. 17.35 förtöjt Varberg
1960-06-08 (ons)14.00 Loss, åter Varberg 18.00
1960-06-09 (tor)8.05 Loss. 16.45 förtöjt Grenaa.
1960-06-10 (fre)7.00 Loss. 15.05 förtöjt Varberg.
1960-06-14 (tis)4.00 Loss. Lämnat stav 49 till Spårö, stav 42-49 till Utö. 5.30 åter Varberg. 17.45 loss, fått stav 42-49 från Spårö.
1960-06-14 (tis)Åter förtöjd Varberg 21.00
1960-06-15 (ons)4.00 Loss, lämnat stav 49 till Karlsö och Utö. Åter Varberg 6.30. 7.00 loss, förtöjt NV 11.00. 16.20 loss, till Vbg 20.30
1960-06-16 (tor)4.00 Loss, stav 49 till Karlsö och Ornö. Åter 8.15. 17.30 loss, fått stav 49 från Arkö. Åter Vbg 18.30. 20.00 loss
1960-06-16 (tor)fått st49 från Karlsö. Åter Vbg 21.00
1960-06-20 (mån)4.00 loss, stav G80 till Karlsö, stav G90 med BB till Ornö. Åter 6.30. 19.05 loss, fått st49 från Karlsö, Utö och Ornö.
1960-06-20 (mån)22.10 förtöjt Vbg.
1960-06-21 (tis)4.10 loss, st49 till Karlsö, Utö. Åter 6.30. 18.15 loss. Fått st49 från Karlsö, Ornö. Åter Vbg 20.45
1960-06-22 (ons)4.00 st49 G90 till Karlsö, G62 + BB till Utö. 18.00 stav K101 + BB från Spårö, 20.15 förtöjt Vbg.
1960-06-27 (mån)4.20 St49 till Karlsö, Ornö. Åter Vbg 7.30. 14.00 på slip för att ta bort uppfläkt bottenplåt. I sjön 17.00. 18.30 loss,
1960-06-27 (mån)mottagit stav K 101 från Spårö. Åter Vbg 19.30
1960-06-28 (tis)4.00 Stav G90 till Arkö, G 62 till Karlsö. Åter Vbg 7.00. 10.00 loss, stavarna tillbaka. 11.30 förtöjt Vbg.
1960-06-29 (ons)4.15 Stav G90 till Karlsö, G62 till Ornö. 18.00 stavar tillbaka. 19.15 åter Varberg
1960-06-30 (tor)4.15 Stav G90 till Karlsö, G80 till Ornö. 6.30 åter Vbg. 18.30 loss, tagit mot stavarna. 19.45 förtöjt Vbg
1960-07-01 (fre)4.30 Stav G61 till Karlsö, G62 till Utö. 7.15 - 14.30 svept med M/40. Stavarna tillbaka. 15.45 förtöjt Vbg
1960-07-04 (mån)4.30 D:o, tagit hem svep 10.30. 15.00 stavar tillbaka. 16.30 förtöjt Varberg
1960-07-05 (tis)4.30 Stav G61 till Karlsö, G62+BB till Utö. 6.30 åter Varberg. 17.30 loss, fått stav från Karlsö, Utö och Orno. 18.45 åter Vbg.
1960-07-06 (ons)4.30 Stav G90 till Karlsö, G61 till Utö, G62 till Ornö, G91 till Arkö. 7.00 åter Vbg. 14.15 - 15.30 stav G91 från Spårö.
1960-07-06 (ons)19.30 - 20.45 stav G90 från Karlsö.
1960-07-07 (tor)10.00 Loss. 13.30 förtöjt NV.
1960-07-20 (ons)16.00 Sliptagning.
1960-07-21 (tor)Varvet utfört rep. å propelleraxlar och förhydningsplåtar akter. Propellerbladen bytta.
1960-07-25 (mån)13.00 Lämnat slipen.
1960-08-01 (mån)13.00 Loss, 16.30 förtöjt Varberg
1960-08-02 (tis)4.30 Utbogserat stav K103 +BB, inbogserat K10?. 7.00 förtöjt. 13.30 - 16.00 loss, förfogande för marinens filmdetalj.
1960-08-02 (tis)18.00 fått st49 från Karlsö, 19.00 åter Varberg.
1960-08-03 (ons)4.30 Lämnat st49 till Karlsö, Utö och Spårö. 18.30 fått stav K103 +BB från Spårö. 19.45 förtöjt Vbg.
1960-08-04 (tor)4.30 Stav G90 +BB till Karlsö, G61 till Utö. 15.30 fått Karlsös stav. 16.45 förtöjt Grenaa.
1960-08-05 (fre)4.30 Loss, staven till Karlsö. 12.30 fått stav G90 från Karlsö, 13.30 förtöjt Vbg.
1960-08-08 (mån)4.30 Två st49, en med BB, till Ornö. 7.00 åter Vbg. 18.00 fått st49 från Ornö, st49+BB från Karlsö. 19.15 åter Vbg
1960-08-09 (tis)4.30 st49 till Karlsö och Ornö. Gång. 19.00 st49 från Karlsö, förtöjt Vbg 20.00
1960-08-10 (ons)4.30 stav G91 till Karlsö, G80 till Ornö. 6.00 förtöjt Vbg.
1960-08-11 (tor)4.30 stav G90 till Karlsö, G80 till Ornö. 7.00 åter Vbg. 17.30 loss, fått stav K101+BB från Arkö. 19.00 åter Vbg
1960-08-15 (mån)4.30 stav G90 till Karlsö, G80 till Ornö. Gång. 17.00 stav G90 från Karlsö. 18.00 åter kaj Vbg.
1960-08-16 (tis)4.30 Stav G90 till Ornö, 6.45 förtöjt Vbg. 18.30 loss, stav G91+BB från Karlsö. 19.30 åter Vbg.
1960-08-17 (ons)4.30 Stav G90 till Karlsö. 5.30 G90 tillbaka. 6.30 förtöjt Vbg.
1960-08-18 (tor)4.45 stav G90 till Karlsö, G61 till Utö, K102+BB till Spårö. 6.45 åter Vbg. 17.45 stav G80 från Arkö, 18.30 åter Vbg
1960-08-22 (mån)4.45 st49 +BB till Arkö, st49 till Ornö. Gång. 18.30 st49 +BB från Arkö, st49 från Utö. 19.35 förtöjt Grenaa.
1960-08-23 (tis)4.45 st49 till Karlsö. Gång. 16.10 st49 från Utö. 17.00 förtöjt Varberg.
1960-08-24 (ons)4.45 st49 till Karlsö och Utö. 6.10 åter Vbg. 16.10 st49 från Karlsö och Utö. 17.30 åter Vbg.
1960-08-25 (tor)4.45 D:o. 17.15 stav K101+BB från Arkö, G90 från Utö.18.45 åter Vbg.
1960-08-29 (mån)4.30 stav G90 till Karlsö. Gång. 17.15 stav från Karlsö. 18.15 förtöjt Vbg
1960-08-30 (tis)4.45 stav 42 till Karlsö och Utö. 6.10 åter Vbg. 17.30 st42 +BB från Arkö, st49 från Karlsö.19.00 åter Vbg.
1960-08-31 (ons)7.00 stav G90 till Karlsö, G80 till Ornö. 8.00 åter Vbg. 18.10 st49 från Karlsö, Utö och Ornö. 19.20 åter Vbg.
1960-09-01 (tor)4.45 st49 till Utö och Ornö. Gång. 18.10 st49 från Ornö och Utö. 19.05 åter Vbg.
1960-09-05 (mån)4.35 st49 till Karlsö och Utö. 6.00 åter Vbg. 17.10 st49 från Karlsö och Ornö. 18.00 förtöjt Varberg.
1960-09-06 (tis)4.30 st49 till Karlsö och Ornö. 5.50 åter Vbg. 16.20 st49 från Utö, Ornö och Karlsö. 17.50 åter Vbg
1960-09-07 (ons)4.30 st49 till Karlsö och Ornö, st42+BB till Arkö. Gång. 13.30 - 14.30 förtöjd Grenaa. St49 från Utö och Ornö.
1960-09-07 (ons)15.35 förtöjd Grenaa.
1960-09-08 (tor)7.00 st49 till Karlsö, Utö och Ornö. Gång. 14.05 st49 från Utö och Ornö. 15.00 förtöjt Vbg.
1960-09-12 (mån)13.00 Däckfolk hjälper till att demontera mätstationen i Varberg.
1960-09-13 (tis)7.35 Loss. 13.00 Lagt ut röjsvep M/40 som tvåbåtssvep med M 19. 18.30 svep hem. 22.35 förtöjt Varberg.
1960-09-14 (ons)8.30 St49 till Karlsö, 9.40 åter Vbg. 11.15 St49 från Karlsö och Arkö. 11.55 åter Vbg. 13.25 Divisioner alle man
1960-09-14 (ons)på parkering, C MKV tagit mot flottiljen. 14.15 st42 till Arkö och Karlsö, 2 st49 till Utö. Bogserat st49 till
1960-09-14 (ons)NV, förtöjt 18.00
1960-09-15 (tor)9.00 tagit ombord st41-svep. 13.00 tagit ombord ammo och sjb.
1960-09-19 (mån)13.00 Loss, deviering. 14.30 förtöjd NV.
1960-09-20 (tis)9.20 Loss, evol, sign-övn. 11.30 - 13.00 förtöjd Marstrand. LV- och flbskjutning. 16.35 Evol. 17.40 förtöjt Ögull
1960-09-21 (ons)15.05 Loss, 15.55 förtöjd Lysekil
1960-09-22 (tor)9.00 Loss, bogser- o nödstyrövn. 12.15 förtöjt Uddevalla
1960-09-27 (tis)8.10 loss. Div övn. 11.35 - 12.30 ankrad Ellösfjorden. Dlvskjutn. Nav-övn. 16.35 förtöjt Hunnebostrand.
1960-09-28 (ons)8.00 Loss. Signal-, nav-övn.12.15 - 13.00 förtöjd Marstrand. 14.45 förtöjt NV.
1960-09-29 (tor)Svepövn. Stav M/41 å M 17.
1960-10-01 (lör)7.30 Loss, stavbogsering. 11.55 förtöjt Styrsö. 17.00 loss, deltagit i MKV KÖ/60
1960-10-02 (sön)Deltagit i MKV KÖ/60
1960-10-03 (mån)D:o
1960-10-04 (tis)D:o
1960-10-05 (ons)D:o
1960-10-06 (tor)D:o. 8.15 kopplat st49 för bogsering. 9.15 förtöjt NV.
1960-10-25 (tis)8.10 9.20 - 10.15 förtöjt Korsö hamn för rep av bränslerör. 19.45 förtöjt Hälsingborg
1960-10-26 (ons)8.30 Loss, 11.35 förtöjt Malmö
1960-10-28 (fre)6.00 Loss. 12.45 erh order av TV-fartyg att gå in i Simrishamn och kontakta C Op MKS. 13.10 - 14.10 i Simrishamn
1960-10-28 (fre)19.45 förtöjt Karlskrona.
1960-10-29 (lör)From denna dag gemensam loggbok för 413 msvp förd å M 16 och M 15
1961-04-14 (fre)8.00 Påbörjat loggbok. Stillaliggande å ÖVK. Målning och underhåll.
1961-04-18 (tis)13.00 Erhållit proviant ombord
1961-04-19 (ons)Erhållit vapen och ammunition
1961-04-21 (fre)18.15 Loss. 21.10 beordrat M 15 återgå ÖVK för rep av motorhaveri.
1961-04-22 (lör)16.30 Förtöjt Vitså
1961-04-25 (tis)18.00 Loss, nav-övn, 4 kadetter med.
1961-04-26 (ons)00.15 Förtöjt Vitså, deb. 8.30 loss. Hämtat 5 kadetter å Öland. Nav-övn. 15.10 - 15.25 förtöjd Oxelösund. 17.20 - 18.40 D:o.
1961-04-26 (ons)23.40 23.40 lämnat kadetter å Öland, 23.50 förtöjd Vitså
1961-04-27 (tor)9.10 Loss, manöverövn vid div bryggor.14.20 förtöjt Vitså.
1961-04-28 (fre)9.00 Bes. Inspekterad av CKF.
1961-05-02 (tis)9.40 Loss. Hämtat 4 kad. Vid Östergötland. Nav-övn. 16.40 till Vitså. 17.40 - 21.45 ToR till Stabbo. 21.50 avgått.
1961-05-02 (tis)23.15 förtöjt vid Öland.
1961-05-03 (ons)7.30 loss. 8.45 - 9.20 förtöjt Vitså. 12.30 - 15.00 förtöjd Sandhamn. 18.55 förtöjt vid Öland ankrad S Stabbo
1961-05-04 (tor)8.30 Loss. Manöverövn. 12.15 - 12.30 förtöjd Märsgarn. 14.00 förtöjt Vitså.
1961-05-05 (fre)9.30 Loss, transp Komm Uggla + 3 till Stabbo ToR. 10.30 - 13-35 vid Stabbo. 15.55 förtöjt Vitså
1961-05-08 (mån)16.30 Loss. 18.00 hämtat 6 elever å Mode. 19.00 - 21.30 ankrad. 21.35 deb. Elever. 23.15 förtöjt Nynäshamn
1961-05-08 (mån)med M15, M16 och M19.
1961-05-09 (tis)12.30 Loss. 12.40 - 13.05 hämtat 4 elever å Magne. 17.15 - 18.30 förtöjd Oxelösund. 23.50 deb, 00.20 förtöjd Nynäshamn
1961-05-10 (ons)10.00 Loss. Minsvepn-övn. 12.20 förtöjd Vitså. 13.20 - 13.35 kort tur.
1961-05-12 (fre)9.55 Loss. 10.55 emb. Off från franska sjökrigshögskolan från Öland. 11.20 - 12.10 förtöjd Gålö.12.30 till Vitså, deb.
1961-05-16 (tis)8.00 Loss med 3 elever. Nav-övn. ??.?? - 17.05 förtöjd Dalarö. 18.00 Deb. Vid Magne. 19.15 förtöjd Ornö brygga.
1961-05-17 (ons)7.35 Loss. 8.00 - 8.30 emb 2 asp. 12.10 emb 5 asp. 18.25 deb asp, emb 4 asp. 23.55 åter Vitså, deb.
1961-05-18 (tor)9.30 Loss, transp pers från AUS till Gästrikland. 13.20 - 14.30 förtöjd Sandhamn. 19.20 emb 5 elever.
1961-05-18 (tor)22.15 förtöjt Nybrokajen, Stockholm
1961-05-23 (tis)9.55 Loss med 5 elever. 1.15- 13.30 transp 3 man från Magne till Mode. 19.15 förtöjt vid Magne singöfjärden, deb.
1961-05-24 (ons)7.40 Loss med 5 elever. Nav-övn. 15.15 - 15.30 förtöjd Ortala bga på polismans order för undersökn av stulen farkost.
1961-05-24 (ons)18.00 - 19.00 förtöjt Fejans brygga.
1961-05-25 (tor)1.45 Förtöjt vid Magne i Älvsnabbsbassängen.8.50 - 13.00 gång till Vitså. 14.30 loss. 21.15 - 22.30 förtöjd Sandhamn
1961-05-26 (fre)1.30 Förtöjt Vitså.
1961-05-30 (tis)9.15 Loss med 4 asp. 15.00 - 15.30 förtöjd Vitså. 15.45 åter Vitså
1961-05-31 (ons)10.45 Loss.14.55 - 15.00 förtöjd Huvudholmen. 15.15 åter Vitså.
1961-06-01 (tor)00.30 loss, åter 01.00. 07.45 loss, 8.00 emb 5 asp vid Öland. 8.20 - 9.00 förtöjd Vitså. 11.50 - 13.10 förtöjd Stavsnäs.
1961-06-01 (tor)17.20 - 19.30 förtöjd Sandhamn. 22.00 åter Vitså.
1961-06-02 (fre)00.30 loss, 01.30 - 05.20 förtöjd vid Öland. 6.30 - 6.50 transp folk från Näsudden till Öland. Emb 3 flkad. 16.45 förtöjt vid Öland i Västervik.,deb.
1961-06-02 (fre)16.52 loss, 20.15 förtöjt Oskarshamn
1961-06-04 (sön)13-16 visning av M 20, 78 personer
1961-06-05 (mån)8.20 loss med 4 kad emb. 16.45 förtöjt Karlskrona. Deb.
1961-06-06 (tis)8.15 Loss med 6 elever. 11.10 - 11.25 fötöjd Kåbehus ?.11.35 - 12.30 förtöjd mob-kajen. 15.50 - 16.20 förtöjd Stumholmen
1961-06-06 (tis)16.45 förtöjd Skeppsbron. Deb.
1961-06-08 (tor)11.55 Loss. 16.30 åter Kkrna
1961-06-12 (mån)9.20 Loss, förtöjt vid M 15 9.35. 11.15 loss med 4 kad. 15.55 åter Kkrna, deb
1961-06-14 (ons)8.00 Loss, rekognoscering Järnaviksomr. 14.30 - 15.00 förtöjd Kåbehus. 15.20 åter ÖVK.
1961-06-15 (tor)7.30 loss. 10.00 emb 3 elever från Öland. Gång i grov sjö mot Polen. Loggen förlorat propellern 20.15
1961-06-16 (fre)9.45 Förtöjt Gdynia.
1961-06-19 (mån)9.45 Loss. 13.35 haveri på M 19 ena maskin tvingar återgång till Gdynia, 17.05 förtöjt.
1961-06-20 (tis)20.00 Loss.
1961-06-21 (ons)16.15 Förtöjt Trelleborg, förtullning. Loss 18.05
1961-06-22 (tor)8.40 Förtöjt ÖVG.
1961-07-13 (tor)8.50 Loss, med 3 kad. 11.20 - 13.00 förtöjd Marstrand. 15.30 åter ÖVG
1961-07-14 (fre)8.30 Loss med kad. Från Hisingen, Hanö och Magne. 11.00 åter ÖVG
1961-07-17 (mån)9.00 Loss med 4 kad, ändå förtöjda.
1961-07-20 (tor)10.30 Loss. 11.25 - 13.05 förtöjd Hönö klova. 20.55 förtöjd vid Mode på Aalborg Bugt.
1961-07-21 (fre)4.52 Loss. 9.30 förtöjd Aalborg.
1961-07-25 (tis)8.45 Loss med 2 kad. 19.00 - 19.50 förtöjd vid Tankaren på Rivöfjorden. 20.05 förtöjd ÖVG
1961-07-26 (ons)5.35 loss. Transp folk till Magne och Mode, åter ÖVG 6.15. 8.30 loss med 4 kad. Skjutövn. 17.35 förtöjt Lysekil.
1961-07-26 (ons)Emb ytterl 7 elever. Loss 18.50. 23.30 åter ÖVG.
1961-07-31 (mån)10.00 Loss, 10.05 - 10.30 bunkrat vid Tankaren. 10.35 - 11.20 förtöjd ÖVG. 17.50 förtöjt Grebbestad.
1961-08-01 (tis)10.00 Loss, 11.55 åter Grebbestad. 15.35 loss. Gång Skagen - Grebbestad i övningskonvoj.
1961-08-02 (ons)3.30 Förtöjt Grebbestad. 9.20 loss. 11.20 - 13.05 förtöjd Fjällbacka. Svepövn. 15.15 förtöjd Grebbestad.
1961-08-03 (tor)15.15 Loss, 17.15 åter Grebbestad.
1961-08-04 (fre)9.28 Loss. 11.20 - 11.40 förtöjd vid Öland. 11.55 förtöjt Strömstad.
1961-08-07 (mån)8.50 Loss. 9.00 6 kad emb. 10.20 - 15.00 förtöjd Havstenssund. 16.40 - 17.30 förtöjd Grebbestad. Ak-svepning.
1961-08-07 (mån)21.55 förtöjd Grebbestad.
1961-08-08 (tis)7.55 loss. 9.00 - 9.05 förtöjd Fjällbacka. 9.45 - 10.05 förtöjd vid Brännaren. 10.25 - 11.55 förtöjd Grebbestad.
1961-08-08 (tis)22.00 förtöjt Varberg.
1961-08-09 (ons)13.00 ca Loss, 17.45 förtöjt Torekov.
1961-08-10 (tor)1.55 Loss. 7 kad emb från Ögd, Mode, Magne. 5.00 - 6.45 förtöjd Helsingborg. 7.00 - 8.00 förtöjd vid Marieholm.
1961-08-10 (tor)12.35 förtöjt Helsingborg.
1961-08-12 (lör)14.45 Loss, 15.55 åter Hbg.
1961-08-13 (sön)11.00 Loss, 11.50 åter Hbg
1961-08-13 (sön)12.30 Loss. Bevakning. 15.45 hämtat 40 pass från Öland, 18.00 ca förtöjt Hbg.
1961-08-15 (tis)8.25 Loss, 4 kad emb. Nav-övn. 22.10 förtöjt Karlskrona., deb.
1961-08-16 (ons)8.30 Bunkrat. 9.10 loss, 6 kad emb. 19.30 förtöjt Oskarshamn.
1961-08-17 (tor)7.00 Loss, 5 kad emb. 16.40 förtöjt Oxelösund.
1961-08-18 (fre)11.35 Loss, 5 kad, 2 flygare, 2 tekniker emb. 16.00 slussat Södertälje. 18.30 2+2deb Hammarby.
1961-08-18 (fre)20.00 förtöjt Näsbypark, kad deb.
1961-08-22 (tis)8.20 Loss,2 kad emb. 10.00 förtöjt Skeppsholmen. 14.00 till Galärvarvet.
1961-08-23 (ons)9.45 Loss, 11.00 till Näsby Park.
1961-08-24 (tor)8.40 Loss, 4 asp emb. 2 jollar på släp till Märsgarn, framme 14.00. Till Vitså.
1961-08-29 (tis)9.40 Loss. 11.45 - 13.00 förtöjd Dalarö. 17.50 - 19.50 förtöjd vid Ögd. 23.45 förtöjt Bergapiren.
1961-08-30 (ons)8.05 Loss. 8.15 hämtat 4 valbåtar med styrare på Märsgarn. 14.10 förtöjt Riddarholmskajen.
1961-08-31 (tor)8.45 Loss. Prickövn. 13.00 förtöjd Norr Mälarstrand.
1961-09-01 (fre)12.25 Loss med pers från Gld. 13.15 deb. 14.30 åter N Mälarstrand.
1961-09-04 (mån)10.25 Loss med 5 asp emb. 17.00 förtöjt Vitså.
1961-09-05 (tis)7.00 Loss, 3 asp, 4 vpl emb. Deb till Arkö, Holmön, Mode, Magne. 9.45 förtöjt Vitså.
1961-09-05 (tis)14.40 loss, förtöjt vid Karlsö, Magne, Marieholm. 18.10 förtöjt Ögd. 19.25 - 23.50 nav-övn 5 asp emb.
1961-09-06 (ons)7.30 Loss, 4 asp emb. 10.30 - 13.00 förtöjd Sandhamn. 17.40 vid Ögd. 17.55 - 21.05 förtöjd Nynäshamn. 23.20 till Vitså deb.
1961-09-11 (mån)13.45 Loss 2 man emb. 15.00 förtöjd vid Öland, deb. Emb. 3 man. 16.30 förtöjd Vitså, deb.
1961-09-12 (tis)9.00 ca loss. 11.15 förtöjt Märsgarn. Stridsutb. 16.10 - 16.20 tillbaka till Vitså.
1961-09-13 (ons)6.50 Loss, pers-transp. 8.00 emb 5 elever Mode. 11.30 - 13.00 förtöjd Sandhamn. Nav övn. 16.40 åter Vitså, deb.
1961-09-13 (ons)19.30 loss, till Önd. 19.50 - 22.30 kört runt kd karlsson. 22.40 åter Vitså.
1961-09-14 (tor)8.30 Loss. 13.00 åter Vitså. 16.05 div transp ToR Marieholm. 22.50 förtöjt vid Tärnö.
1961-09-15 (fre)1.45 Loss. 3.20 förtöjt Dalarö skans. T52 hämtar kk1 Gottlieb. 5.15 loss, 6.00 förtöjt Marieholm/Vitså. 9.10 till oljepiren
1961-09-19 (tis)10.30 loss. 13.00 hämtat Kn af Uhr från Önd, till Berga 14.50. 15.10 förtöjt Vitså.
1961-09-20 (ons)7.30 Loss. Hämtar 2 valbåtar på Märsgarn, loss 8.10.12.45 förtöjt Näsby, lämnat båtar. 13.20 loss 14.15 till Skepssh.
1961-09-20 (ons)18.10 bärgat SSS boj vid Fjäderholmarna. 18.30 lämnat den på Märsgarn. 18.50 förtöjt Vitså
1961-09-21 (tor)9.45 Stabsläkaren Lt Zetterström inspekterar. Till 11.15. 11.45 loss. Diverse trsp. 22.40 förtöjt Vitså.
1961-09-27 (ons)7.00 loss. 7.30 - 10.45 ankrad Horsfjärden. 10.55 Märsgarn, 11.30 Berga. 11.55 åter Vitså
1961-09-28 (tor)8.30 loss.8.40 Öland. 9.10 Vitså. 11.30 Öland. 11.50 - 15.30 ankrat Hårsan. 15.40 Vitså. 16.05 - 16.25 Öland
1961-09-29 (fre)00.15 Tvärs Understen. 4.27 Finngrundet. 13.50 - 14.00 förtöjd T 110. 14.30 - 14.45 förtöjd Gustavsvik. 14.50 - 15.10
1961-09-29 (fre)förtöjd Kalvarö. 17.00 förtöjt Härnösand.
1961-10-02 (mån)10.00 Loss. 11.40 - 20.15 förtöjd Kfp. 20.40 - 20.55 förtöjd. 21.20 - 21.30 D:o. 21.58 åter Kfp.
1961-10-03 (tis)15.20 Loss. 15.40 - 16.00 Kfp. 16.45 - 16.50 förtöjd Gustavsvik. 17.20 förtöjd vid Sleben? Kfp
1961-10-04 (ons)4.30 Loss. Övn enl särskild order. 17.00 ca förtöjd Kfp.
1961-10-05 (tor)Enligt särskild order
1961-10-06 (fre)Enligt särskild order
1961-10-07 (lör)13.50 Avgång Härnösand. 22.26 Finngrundet
1961-10-08 (sön)8.40 Till Sandhamn. 15.00 loss. 17.40 förtöjd Östra Brobänken.
1961-10-23 (mån)10.05 Loss. 11.30 - 12.40 förtöjd Björnholmen, ta ombord svepmtrl. 13.35 hämtat st41 i Vaxholm. 18.40 förtöjt Gräddö.
1961-10-24 (tis)9.30 CKF inspekterar. 10.00 loss, utläggn av enslinje. 17.00 förtöjt Gräddö
1961-10-25 (ons)8.55 Loss. D:o. 11.20 åter Gräddö.
1961-10-26 (tor)7.00 Loss. 7.40 - 8.30 bunkrat 1000 l vid Vätö. 9.30 - 14.00 förtöjd Östansjö brygga. 17.05 förtöjt Norrtälje
1961-10-30 (mån)10.05 Loss. 11.25 - 12.00 ankrad V Lidö. 16.20 förtöjt Gräddö.
1961-10-31 (tis)8.30 loss. Svepning. 15.30 förtöjt Gräddö.
1961-11-01 (ons)10.30 loss. 14.00 - 16.15 i Gräddö, vattenbunkring. Svepövn St41 i mörker. 20.00 förtöjt Gräddö.
1961-11-02 (tor)8.30 loss. 9.15-13.30 övn med röjsvep M/40. 16.25 förtöjd Ö Brobänken.
1961-11-06 (mån)9.00 Bunkrat. 11.05 avgång. 17.45 förtöjt Gräddö.
1961-11-07 (tis)12.05 loss. 16.30 åter Gräddö
1961-11-08 (ons)9.00 loss, svepövn. Inspektion av ITM med stab. 17.55 förtöjt Norrtälje
1961-11-09 (tor)9.00 loss. 10.30 bunkring. 16.00 - 17.40 förtöjd Öregrund. 22.05 förtöjt Gävle.
1961-11-13 (mån)10.00 loss. 15.00 förtöjt Öregrund.
1961-11-14 (tis)8.30 loss. Prickbärgning. 17.00 - 20.30 ankrat V Djursten. 20.50 förtöjt Öregrund
1961-11-15 (ons)10.45 Bunkring. 13.00 loss för röjsvepn. till 18.00. 19.00 förtöjt Öregrund
1961-11-16 (tor)10.50 Loss, stavsvepning. 19.30 förtöjt st41 vid Gräddö. 20.00 förtöjd Norrtälje
1961-11-20 (mån)10.00 loss. 11.10 - 13.00 förtöjd Kfp. 14.30 förtöjd Kfp
1961-11-21 (tis)8.30 loss. 11.00 - 14.00 förtöjd Gräddö, rep av bränslerör. 14.25 förtöjt Kfp.
1961-11-22 (ons)13.00 loss. Skjutövn. 15.00 förtöjt Norrtälje.
1961-11-23 (tor)9.30 loss, 2 asp emb. Nav-övn i tjocka. 14.00 bättre sikt. 14.45 lämnat st41 på varvet i Vaxholm. 16.50 till Ö Brobänken
1961-11-24 (fre)8.20 Loss. 12.17 pass. Mälsten. 21.20 Blå Jungfrun
1961-11-25 (lör)06.00 Förtöjd Enhörningen, bunkrar 2000 l. 8.10 loss, 8.35 förtöjd Karlskrona.
1961-11-26 (sön)4.00 Loss. 10.28 Sandhammaren. 19.30 Hälsingborg
1961-11-27 (mån)05.00 Förtöjd ÖVG. Inventering.
1961-11-29 (ons)Genomgång av fartyget med varvsinspektionen.
1961-12-28 (tor)9.00 Provtur, åter 12.00
1962-01-16 (tis)13.00 Skärgårdsnav, åter 15.10
1962-01-17 (ons)9.00 Navövn. 11.15 - 12.00 övat med röjsvep. Förtöjt Lysekil 15.40
1962-01-18 (tor)11.00 Loss, svepning med slingsvep. 15.55 åter ÖVG
1962-01-23 (tis)14.00 Övat bogsering och nödstyrning. 16.03 - 16.45 förtöjd Björkö. Mörkernav, 17.55 till NV
1962-01-24 (ons)13.00 Svepövn, åter 15.50
1962-01-30 (tis)8.36 loss. 10.00 - 10.35 förtöjd Kalvsund. 10.50 - 12.20 förtöjd Hönö. 15.15 åter ÖVG.
1962-01-31 (ons)10.15 loss. Bogseringsövn med hkp. 15.15 åter ÖVG
1962-02-01 (tor)Bunkring. 13.00 loss för röjsvepn. till 18.00. 19.00 förtöjt Öregrund
1962-02-06 (tis)8.30 loss, signalövn. 20.40 förtöjt Malmö
1962-02-07 (ons)7.00 Loss, tjocka. 9.45 - 10.42 ankrad Falsterbo pga tjockan. 20.25 grundkänning syd Karlskrona, BB prop skadad.
1962-02-07 (ons)22.20 förtöjt Karlskrona.
1962-02-08 (tor)14.00 Sliptagning. Intryckt hjärtstock och kopparplåt uppfläkt.
1962-02-16 (fre)10.45 Ned från slipen. 13.15 bunkring och provtur, åter 15.15
1962-02-19 (mån)13.30 provtur, åter 14.20
1962-02-21 (ons)9.00 loss, bunkrat 9.15 - 9.50. 18.00 förtöjd Ystad
1962-02-22 (tor)9.00 Loss, 16.05 förtöjt Helsingborg
1962-02-23 (fre)6.00 Loss, 15.00 till NV.
1962-02-26 (mån)Bunkrat 2000 l
1962-02-27 (tis)9.00 Loss med elever UO SVK. 11.30 - 13.05 förtöjd Hönöklova. Navövn. 16.00 åter NV.
1962-02-28 (ons)8.30 D:o. 11.15 - 12.30 förtöjd Marstrand. Svepövn röjsvep. 16.55 åter ÖVG
1962-03-05 (mån)13.00 Bogserar stav till Hällö, navövn med kurs UO SVK. 16.40 förtöjt Marstrand
1962-03-06 (tis)8.38 Loss med kurs UO SVK, skärgårdsnav. 12.45 - 14.00 förtöjd Hällö-Knippla. Bogs av stav, 16.30 till Marstrand.
1962-03-07 (ons)8.35 Loss, stavbogs. 10.10 övertas av Orust, navövn. 16.05 till ÖVG
1962-03-13 (tis)8.05 Loss, bogserövn. Med Hkp. 11.00 - 13.30 frötöjd Hönö. 16.05 åter ÖVG
1962-03-14 (ons)8.35 D.o. 11-35 - 12.30 förtöjd Hönöklova. 15.25 åter ÖVG
1962-03-20 (tis)8.30 Loss, övn med röjsvep M/40. 4 pass. 11.15 - 13.25 förtöjd Hjuvik, deb. Svepövn med Hkp. 16.50 åter ÖVG
1962-03-21 (ons)9.00 Loss. Svepövn med Hkp. 12.25 - 13.00 förtöjd Styrsö. 15.35 åter ÖVG.
1962-03-26 (mån)12.00 D:o. 16.05 åter ÖVG
1962-03-27 (tis)8.40 D:o. Utläggn av prickar och svepmål.12.35 - 13.35 förtöjd Hönöklova. Svepövn med Hkp, bärgning. ?? Åter ÖVG
1962-03-30 (fre)8.05 Sliptagning, rengöring. Nedtagning ej antecknat i loggboken.
1962-04-09 (mån)9.30 Loss. 12.15 - 12.56 förtöjd Lysekil. 14.40 förtöjd Lysekil.
1962-04-10 (tis)8.05 Loss. Flbskjutning. 11.05 - 13.00 förtöjd Lysekil. D-flbskjutning NO Tovas ungar. 16.05 förtöjd Lysekil
1962-04-11 (ons)6.05 AM-prov. 10.10 - 12.05 förtöjd Lysekil. 17.00 förtöjt ÖVG
1962-04-12 (tor)14.00 CKF med stab inspekterar, klart 15.00
1962-04-13 (fre)bunkrat 1500 l.
1962-04-17 (tis)9.00 Deviering och kompensering av kompass, åter 10.30
1962-04-24 (tis)10.25 Loss, nav-övn med 3 asp. 17.50 vid Hallands väderö. 24.00 Falsterbokanalen
1962-04-25 (ons)11.30 Förtöjt Kobebus Karlskrona, bunkrat 1800 l. 12.30 loss. 21.50 pass Blå Jungfrun
1962-04-26 (tor)7.15 Förtöjt Nynäshamn. 10.35 - 10.50 förtöjd Märsgarn. 11.15 till Vitså, bunkrat 1400 l. 13.18 förtöjd Berga, deb.
1962-04-27 (fre)13.30 Hämtat folk från Än, åter 14.15
1962-05-02 (ons)9.00 Loss med 3 elever. 10.15 - 13.25 vid Vitsåpiren. Navövn. 16.30 - 20.50 ankrad Gåsstensfjärden. Transporter.
1962-05-02 (ons)23.30 ankrad Gåsstensfjärden, deb.
1962-05-03 (tor)8.20 Lättat. Emb 3 elever från Än, navövn. 10.45 - 12.45 förtöjd Nynäshamn. 16.15 - 18.05 förtöjd Stavsnäs Vhn.
1962-05-03 (tor)20.05 förtöjd vid Än, deb.
1962-05-04 (fre)6.23 Loss med 4 asp. Navövn. 10.00 - 11.00 bunkring Vitså, deb. 11.10 förtöjt Berga.
1962-05-07 (mån)15.45 Loss, 17.25 hämtat kad. På Stabbo för transp till Mode, Magne. 18.50 ankrat S Yxlö.
1962-05-08 (tis)5.10 Lättat. 14.15 - 15.50 förtöjd vid M 19 Gåsstensfj. 16.10 - 17.30 förtöjd Stabbo. 20.30 förtöjd Berga.
1962-05-09 (ons)13.00 Loss, hämtat 3 asp på Magne. 17.00 - 18.30 förtöjd Stabbo. 21.15 - 22.17 förtöjd Stavsnäs. 23.10 förtöjt vid
1962-05-09 (ons)Magne i Harösund, deb.
1962-05-10 (tor)7.45 Loss, hämtat 5 elever från Önd. 12.30 - 13.05 förtöjt vid Önd Kudoxafjärden. Bytt elever. 14.30 - 15.00 bunkrat Vätö.
1962-05-10 (tor)15.40 - 16.15 förtöjd Gräddö. 17.55 - 18.40 förtöjd Önd, bytt elever. 22.05 ankrat Trälhavet.
1962-05-11 (fre)00.01 Lättat, 00.10 förtöjt vid Önd, deb. 6.30 loss, 8.20 förtöjd Skeppsholmen.
1962-05-14 (mån)9.15 loss med 4 asp, navövn. 14.40 - 14.50 förtöjd Önd på Hårsan. 15.00 - 15.50 förtöjd Huvudholmen. 16.05 deb vid Önd. 16.30 förtöjt Berga
1962-05-15 (tis)10.45 Loss. 11.00 - 11.15 förtöjd Märsgarn. Minbärgning. 15.00 - 15.45 förtöjd Vitså. 16.00 - 18.00 förtöjd Berga
1962-05-15 (tis)3 asp emb. Nav-övn. 20.15 - 20.45 förtöjt Stavsnäs. 23.00 deb, förtöjt Berga
1962-05-16 (ons)13.30 loss. 14.15 förtöjd Älvsnabbsbass. 3 asp emb. 14.50 - 15.50 röjsvepövn. 16.10 loss, navövn. 17.10 - 19.00
1962-05-16 (ons)förtöjd Dalarö. 23.00 - 23.30 förtöjd Huvudholmen. 23.45 förtöjd Märsgarn
1962-05-17 (tor)01.00 loss. Asp deb Huvudholmen. 01.25 förtöjd Berga. 11.00 loss. 13.40 - 15.00 lagt boj + 5 prickar. Förtöjt Mälsten
1962-05-17 (tor)21.00 loss. 21.30 emb 2 asp från Än. 23.15 förtöjt Berga, deb.
1962-05-22 (tis)8.05 Loss. 8.15 - 8.50 bunkrat Vitså. 11.33 - 11.58 förtöjd Sandhamn. 18.15 förtöjt Stabbo
1962-05-23 (ons)7.30 Loss. 7.55 hämtat 4 asp vid Magne. Navövn. 9.15 - 9.42 förtöjd Dalarö. 12.30 - 13.30 förtöjd Dalarö. 14.30 - 15.25
1962-05-23 (ons)förtöjd Märsgarn. 16.45 - 19.07 förtöjd Stabbo. 19.15 deb vid Magne. 20.20 förtöjt Berga.
1962-05-24 (tor)6.15 Loss. 7.35 - 8.01 förtöjd Nynäshamn. 8.32 - 8.40 förtöjd vid Hnd. 9.35 - 12.15 förtöjd Berga. 12.20 hämtat Kad Än.
1962-05-24 (tor)14.50 - 15.00 förtöjd Vitsgarn. 15.10 - 15.55 bunkrat Vitså. 16.10 förtöjt Berga
1962-05-28 (mån)15.45 Loss, fingerat röjsvep M/40. 18.33 åter Berga
1962-05-29 (tis)10.20 loss med 3 asp. 11.15 - 11.45 förtöjd Furholmen. 11.55 asp deb å Än. 12.07 till Berga. 12.30 - 12.50 transp
1962-05-29 (tis)kad till Än. 13.20 loss. 14.40 - 14.50 flbskjutning. Navövn. 16.44 till Berga. 23.05 loss.
1962-05-30 (ons)1.40 - 2.11 förtöjd vid Än O Mysingsholm, emb 3 kad. Navövn. 7.15 förtöjd Skeppsholmen, deb.
1962-06-04 (mån)10.20 Loss. 10.28 - 10.45 bunkrat ÖVS. 10.58 åter Skeppsholmen. 14.30 loss, 15.50 - 18.33 förtöjd N Mälarstrand
1962-06-04 (mån)Bevakning Riddarfjärden. 21.05 hämtat 4 elever å Magne. Navövn. 23.20 Södertälje sluss.
1962-06-05 (tis)4.55 Förtöjt Magne, deb. 7.45 loss, emb 6 elever från Än. 9.30 - 10.23 förtöjd Berga. 11.35 - 13.00 förtöjd Dalarö.
1962-06-05 (tis)14.30 - 16.20 förtöjd Dalarö. 3 kad, FOA-pers emb. 17.55 till Än, deb. 18.02 loss, 19.40 till Vitså.
1962-06-06 (ons)8.30 loss med 7 elever. 10.36 börjat sjöräkning tvärs Landsorts fyr. 13.10 lv-skjutning mot ballong. 20.14 tvärs Dämman
1962-06-07 (tor)3.47 Förtöjt Enhörningen. 3 elever deb, bunkring. 4.30 loss.20.50 tvärs Kullen
1962-06-08 (fre)4.05 Förtöjt ÖVG. 4 kad deb.
1962-06-13 (ons)10.20 Loss, bunkring vid Tankaren. 10.50 åter ÖVG. 13.00 loss med 2 kad, navövn. 20.50 förtöjt vid M 22 ankrad
1962-06-13 (ons) NO Hallands väderö. Avslutat sjöräkning.
1962-06-14 (tor)17.50 Loss. Navövn. 19.50 tvärs Kullen, börjat sjöräkning.
1962-06-15 (fre)7.00 Avslutat sjöräkning. 9.20 förtöjt vid M 19 i Odense.
1962-06-18 (mån)9.10 loss. 10.50 börjat sjöräkning. 23.25 avslutat tvärs Vinga fyrskepp.
1962-06-19 (tis)00.40 Förtöjt NV. Deb.
1962-06-20 (ons)8.00 Loss med 4 asp emb. 11.30 åter ÖVG, bunkring.
1962-07-10 (tis)7.30 Loss. 9.30 - 11.45 förtöjd Marstrand. Lagt ut och tagit in två flaggbojar för GKSS. 15.00 förtöjt Marstrand.
1962-07-11 (ons)11.15 Loss. D:o med bojar. 15.10 förtöjt Marstrand.
1962-07-12 (tor)9.30 Loss. D:o. 14.00 - 14.30 förtöjd Marstrand. 16.40 förtöjd ÖVG.
1962-07-24 (tis)8.00 Loss. D-flbskjutning V Pater Noster. 11.45 - 13.00 förtöjd Marstrand. Svepövn. 17.00 förtöjt Lysekil.
1962-07-25 (ons)10.30 loss. 10.50 hämtat 7 flkad Än. Navövn. 12.00 - 13.05 förtöjd Skredsvik. 15.05 - 15.15 förtöjd Gravarne.
1962-07-25 (ons)16.30 kad deb Lysekil. 20.45 förtöjd NV.
1962-07-26 (tor)8.40 loss. 16.40 vid Kullen, 22.30 Falsterbokanalen.
1962-07-27 (fre)9.28 Förtöjt Robebus, bunkrat 1600 l. 10.10 förtöjd Karlskrona.
1962-07-31 (tis)9.00 loss, övning med röjsvep M/40. 12.00 förtöjt Järnavik, intagit liten basberedskap/halv stridsberedskap
1962-08-01 (ons)9.42 loss, 11.10 - 13.00 förtöjt Karlshamn. 13.30 - 20.00 förtöjd Karlshamn. 20.30 - 23.35 knallsvep.
1962-08-02 (tor)2.50 Förtöjt Järnavik. 18.00 loss. 18.15 - 19.50 knallsvepning. 20.10 förtöjt Järnavik
1962-08-03 (fre)6.50 loss. Beredskap upphört. 9.05 - 9.25 bunkrat Enhörningen. 9.45 förtöjt Karlskrona.
1962-08-06 (mån)Tagit ombord svepmtrl för Arkö, Sty. 10.15 - 10.25 till Trashalla. Kopplat Ak-del till stavar, överlämnat till Aspö, Sty.
1962-08-06 (mån)12.00 - 13.40 överlämnat stav till Sty, Arkö. Följebåt till Arkö, Aspö, Sty. 23.10 förtöjt Ystad.
1962-08-07 (tis)11.00 Loss. 13.00 - 15.00 bogs. Svep från Arkö, Aspö till kaj i Ystad. 15.00 förtöjd. 20.10 loss, 20.25 - 23.10 knallsvept
1962-08-07 (tis)Ystad - Simrishamn.
1962-08-08 (ons)3.40 Förtöjt Ystad. 8.10 - 9.15 hämtat stav från Arkö.
1962-08-09 (tor)14.30 Loss med bogserad stav.
1962-08-10 (fre)04.00 Förtöjt Trashalla. Lämnat stav. Förtöjt stav från Aspö. 5.00 förtöjt Karlskrona.
1962-08-13 (mån)10.45 Loss. 11.10 - 12.15 bunkrat Enhörningen. OPÖ skede VI.
1962-08-14 (tis)5.30 Förtöjt Karlshamn.
1962-08-15 (ons)10.30 Loss. 11.05 - 11.40 bunkrat Enhörningen. 11.50 förtöjt Karlskrona, 3 elever emb. 12.15 loss, navövn.
1962-08-15 (ons)22.05 förtöjt vd M 22 ankrad NV Galtbådan.
1962-08-16 (tor)6.00 Loss, navövn. 17.35 förtöjt Berga. Deb.
1962-08-20 (mån)9.20 loss. 10.00 - 10.50 bunkrat Vitså. 2 asp emb. Navövn. 11.55 - 12.18 förtöjd Dalarö. 15.21 förtöjd Näsby park, deb.
1962-08-21 (tis)8.25 Loss med 4 kad. 11.50 - 13.05 förtöjd Näsby park, bytt kad. 15.10 förtöjd Näsby park, deb.
1962-08-22 (ons)8.30 Loss med 4 kad. 9.50 åter förtöjd.
1962-08-23 (tor)13.00 Loss. 16.55 förtöjt Berga.
1962-08-27 (mån)19.15 loss. 19.30 5 elever mb från Än. 23.28 åter Berga, deb.
1962-08-28 (tis)7.00 loss. Hämtat kontrollanter och observatörer från Än och ÖH. Lämnat till T46, T48, T50, T53, T102, T103, T111,
1962-08-28 (tis)T112. 12.00 - 14.40 hämtat från Arkö, Spårö, Karlsö, Aspö, Holmön, Styrsö. 16.20 - 17.00 lämnat dessa till Än och ÖH
1962-08-28 (tis)17.30 - 18.15 bunkrat från Än, 18.25 åter Berga. 20.40 4 asp emb, navövn. 23.00 tilloppsrör till insprutningspump sprungit läck.
1962-08-29 (ons)00.20 Förtöjt Berga, deb. 11.10 loss, bunkring Vitså. 12.45 - 13.00 förtöjd ÖH. Loss för TÖ:4. 19.20 förtöjt Berga
1962-08-30 (tor)9.55 Loss, transp anhöriga till Än. 11.15 deb. 15.23 förtöjt Näsby Park. 17.10 hämtat 101 anhöriga från Än till Framnäsviken. 17.35 åter Näsby Park.
1962-08-31 (fre)9.30 Loss, åter Näsby park 10.45.
1962-09-03 (mån)14.45 loss, hämtar 3 elever på Än. Navövn. 18.45 förtöjt Berga.
1962-09-04 (tis)13.30 loss. Bunkrat Vitså. 15.00 - 15.15 förtöjd vid Än. 15.30 förtöjt Berga
1962-09-05 (ons)4.02 loss. TÖ:5. 5.30 - 7.00 ankrad S Röko. 9.40 - 9.45 förtöjd Nynäshamn. 11.30 - 12.50 förtöjd Berga.
1962-09-05 (ons)13.10 3 asp emb från M 19. manöverövn. 15.00 åter Berga, deb.
1962-09-06 (tor)9.00 loss med 3 kad. 11.30 - 13.00 förtöjd Stabbo. Navövn. 15.40 - 16.00 förtöjd Märsgarn. 16.20 åter Berga, emb.
1962-09-11 (tis)11.10 loss. 11.50-13.10 förtöjd Berga, 4 elever emb. Navövn. 17.55 förtöjt Linanäs brygga.
1962-09-12 (ons)9.05 Loss. 9.45 SB maskin haveri. 11.00 - 11.15 förtöjd Yxlan. 11.25 - 12.15 förtöjd Furusund. 16.00 förtöjd ÖVS.
1962-09-13 (tor)10.00 Elever deb.
1962-09-14 (fre)14.30 Loss, provtur. 16.25 förtöjd Ö Brobänken.
1962-09-17 (mån)8.50 loss. 9.00 - 9.30 bunkrat ÖVS. 3 asp emb för navövn. TÖ:6. 17.15 SB HM havererat. 19.10 till Berga. Deb.
1962-09-19 (ons)8.50 Loss. 9.00 - 14.45 förtöjd Märsgarn. Klart skepp. 15.05 förtöjt Märsgarn. Stor basberedskap, atomberedskap.
1962-09-19 (ons)20.05 loss. 20.30 - 20.50 hämtat C 6 mröj på Holmön. Inspektion av 6:es minsvepare. Klart skepp, atomberedskap
1962-09-20 (tor)4.30 Beredskap upphör. 6.15 C 6 deb till Holmön. 6.35 åter Berga. 10.30 loss, bunkrat vid Vitså, transp pass till Än.
1962-09-20 (tor)11.35 klart. 15.20 förtöjt Näsby Park. 17.00 - 17.30 hämtat besökare från Än.
1962-09-24 (mån)10.00 Loss, emb 3 asp från Än. Navövn. 19.20 förtöjt Oxelösund. Gått rond på M19, M20, M21, M22
1962-09-25 (tis)7.30 loss. 11.10 - 13.00 förtöjd Lövhagen. 17.40 åter Oxelösund.
1962-09-26 (ons)7.00 loss. 11.30 asp deb på Gålö. 11.45 - 12.30 förtöjd Märsgarn. 12.45 förtöjd Berga. 15.45 2 man emb, loss
1962-09-26 (ons)16.35 åter Berga, deb.
1962-10-01 (mån)9.10 loss. Emb asp från Än. 9.35 manöveruppvisning ? Av asp. 10.05 - 10.30 C:1 freflj ombord. 11.48 åter Berga
1962-10-01 (mån)13.00 - 13.15 tvättbyte vid Sigrun. Till Än, asp emb. 13.35 - 15.30 manöveruppv. Asp åter Än, åter Berga 16.28
1962-10-03 (ons)7.00 Loss. 12.50 - 13.30 förtöjd Vätö, bunkring. 17.30 förtöjt Öregrund tills med M19, M 21.
1962-10-06 (lör)17.00 loss, MKO KÖ.
1962-10-07 (sön)3.59 Förtöjd vid Än på Harösund. 13.55 loss, MKO KÖ.
1962-10-08 (mån)8.40 Förtöjd vid Än på Lidöfjärden. 12,40 loss. 17.30 förtöjd Ö Brobänken
1962-10-09 (tis)13.00 Till ÖVS för bunkring, åter 14.20
1962-10-11 (tor)8.20 Loss. Genom Baggensstäket. 21.55 tvärs Blå Jungfrun.
1962-10-12 (fre)6.45 Bunkrat vid Enhörningen. 7.10 loss. 13.00 tvärs Sandhammaren. 22.17 tvärs Kullen
1962-10-13 (lör)6.15 Förtöjt ÖVG.
1962-10-22 (mån)11.05 Bunkrat, provtur. 14.00 åter ÖVG.
1962-10-23 (tis)14.00 Loss, kopplat stav. 19.30 förtöjt Lysekil
1962-10-24 (ons)8.30 Loss, utläggning av fyrar. 11.00 tagit stridsmål på släp. Målbogsering till 15.15. 16.40 förtöjt Lysekil
1962-10-25 (tor)8.30 D:o. 11.45 - 12.15 förtöjd Rixö. Utläggn. 15.15 förtöjd Lysekil.
1962-10-26 (fre)9.10 Loss, gång i mätbana. 12.30 - 12.45 förtöjd Lysekil. Avmagnetisering. 15.05 förtöjd vid Orust i Lysekil
1962-10-27 (lör)21.30 Startat SB HM för att köra svepspel.
1962-10-28 (sön)5.35 M 20 slitit förtöjning, drivit mot Aspö där vissa skador uppstod. Förhalat till Grötö kaj.
1962-10-29 (mån)12.20 loss. Tänt fyrar. 17.40 - 18.30 förtöjd Lysekil. 19.40 - 22.20 förtöjd Saltkällan, bunkring. 23.50 kopplat röjsvep med M 19
1962-10-30 (tis)01.00 Förtöjd Lysekil. 3.00 - 9.30 övn med St41, sen lämnat stav i Lysekil. 10.35 - 12.00 förtöjd Kfp. 12.35 - 13.15 Ögull.
1962-10-30 (tis)15.00 förtöjd Kfp, stor basberedskap.
1962-10-31 (ons)14.15 Loss. 15.30 lagt ut fyr. 17.10 - 19.10 förtöjd Lysekil. Röjsvepning. 21.15 - 22.20 förtöjd Lysekil. St41 + knallsvep
1962-11-01 (tor)03.00 Förtöjt stav i Lysekil. 3.50 avmagn M 19 stav. 4.45 förtöjt Saltkällan. Bunkrat. 9.30 loss. 10.00 - 15.40 förtöjd Kfp
1962-11-01 (tor)17.00 - 18.15 svept med BB. OpÖ slut. 22.45förtöjt ÖVG.
1962-11-02 (fre)11.05 loss. Deviering. 12.55 åter ÖVG.
1962-11-05 (mån)15.35 Bunkrat 600 l. 16.50 loss, 21.10 förtöjt Lysekil.
1962-11-06 (tis)8.00 Loss, hemtagning av fyrar. 12.20 - 13.15 förtöjd Gravarne. 15.20 förtöjd Fjällbacka.
1962-11-07 (ons)9.00 loss, 11.00 - 13.15 övat med röjsvep M/40. D-lv och D-flbskjutning. 16.35 förtöjt Grebbestad
1962-11-08 (tor)9.30 loss. 10.30 - 11.30 övat med M/40 med spränggripare. 12.00 - 12.30 förtöjt Grebbestad. Bogserat artillerimål.
1962-11-08 (tor)15.55 förtöjt mål vid Grötö. 1615 förtöjt Lysekil.
1962-11-12 (mån)19.50 loss, hämtat stav. 21.50 - 24.00 övat med st41.
1962-11-13 (tis)00.20 Förtöjt Kfp. 8.30 loss, 9.20 förtöjt Fjällbacka. 12.30 loss, 13.00 - 15.00 övat med röjsvep M/40. 15.35 förtöjt Fjällbacka
1962-11-14 (ons)9.30 loss. 10.00 - 11.05 övat med M/40. 11.55 förtöjt Fjällbacka
1962-11-15 (tor)7.50 loss, hämtat stav. 11.40 - 11.55 lagt stav i Lysekil. 16.10 förtöjt ÖVG
1962-11-16 (fre)9.05 Bunkrat 1100l
1962-11-20 (tis)8.05 Loss, ledundersökning. 16.15 - 19.00 förtöjd vid M 19 ankrad N Skarvasätts fyr. 20.05 - 21.50 övat röjsvep M/40
1962-11-20 (tis)22.25 förtöjt Fjällbacka
1962-11-21 (ons)8.00 loss. Lämnat stav till Styrsö. 11.40 - 12.00 förtöjt staven vid Grötö. 12.40 - 15.10 svept med M/40, D-flbskjutning.
1962-11-21 (ons)16.20 förtöjt Lysekil
1962-11-22 (tor)9.15 loss. Fartprov. Svepövn M/40 till 13.00. 17.10 förtöjt Uddevalla
1962-11-26 (mån)10.05 loss, 5 lottor emb. 12.40 - 13.10 förtöjd Lysekil, emb. 18.00 förtöjt Strömstad.
1962-11-27 (tis)7.35 loss. KMF prov med M/40 + spränggripare. 12.00 d:o med saxar. 15.40 - 19.37 ankrad, 19.45 förtöjd Strömstad
1962-11-28 (ons)8.30 loss. Transport av CKF m fl. Draggning efter minankare. 15.40 förtöjt Strömstad
1962-11-29 (tor)8.05 loss. 12.45 hämtat staven i Lysekil. 17.20 förtöjt ÖVG.
1962-12-03 (mån)9.30 bunkrat.
1962-12-04 (tis)11.03 loss. 13.10 - 13.50 förtöjd Björkö. Stridsutbildn. 15.10 förtöjd Marstrand
1962-12-05 (ons)12.30 loss, bogserar mål. 15.05 - 15.20 förtöjt målet, 15.25 förtöjt ÖVG.
1962-12-06 (tor)9.00 Divisioner alle man för CM. 9.30 - 11.40 provtur.
1962-12-12 (ons)8.20 loss. Skyddsutbildning. 10.55 åter ÖVG.
1963-01-23 (ons)Studiebesök Sjöfartsmuseet. Kall månad, temp kl 8.00 mellan -2 och -17.
1963-01-29 (tis)9.20 provtur, åter ÖVG 11.10. Bunkrat.
1963-01-31 (tor)9.00 loss. 10.40 - 14.00 övat med svep M/40. 15.45 åter ÖVG
1963-02-02 (lör)is i hamnen. Minusgrader till 23/2
1963-03-23 (lör)Sista dag med anteckning is i hamnen
1963-03-25 (mån)12.00 Inspektion av CKF med stab. Loggbok uppvisad för E Blidberg
1963-04-04 (tor)9.15 loss, övning enligt SUT. 11.30 - 12.30 förtöjd Kalvsund. 15.00 åter ÖVG
1963-04-05 (fre)16.00 Sliptagen ÖVG.
1963-04-10 (ons)9.15 Kompasskompensering till 10.30. Första vårdagen, +8.
1963-04-17 (ons)13.00 Loss, 16.00 förtöjt Marstrand
1963-04-18 (tor)9.00 Loss. 9.45 - 10.15 övat med M/40, sen knallsvep. 11.30 - 13.00 förtöjd Kalvsund. 15.00 åter ÖVG, bunkrat.
1963-04-22 (mån)9.30 Loss. 11.20 påbörjat utsjöräkning. 11.22 750 v/m, 11.40 900 v/m. 20.10 förtöjt Hälsingborg
1963-04-23 (tis)8.05. Loss, 8.20 utsjöräkning. 12.00 - 12.38 i Falsterbo kanal. 15.45 förtöjt Ystad.
1963-04-24 (ons)7.00 Loss med 4 asp, 7.20 - 16.25 utsjöräkning. Bunkring. 17.45 förtöjt Karlskrona.
1963-04-25 (tor)8.05 Loss. 8.44 utsjöräkning. 18.18 tvärs Ölands N udde
1963-04-26 (fre)2.55 avslutat utsjöräkning. 5.10 förtöjt Vitså.
1963-04-30 (tis)8.45 loss. 4 asp emb. Manöverövn. 14.45 förtöjt Vitså
1963-05-02 (tor)8.42 loss med 10 elever emb. 11.45 - 13.00 förtöjd Sandhamn. 16.00 åter Vitså, deb.
1963-05-03 (fre)11.30 C 1 freflj hälsat på besättningen.
1963-05-07 (tis)9.20 Loss med 4 asp emb. Manöverövn. 11.30 -13.00 förtöjd Vitså. 16.30 åter Vitså, deb.
1963-05-08 (ons)8.30 Loss. Emb 9 asp. För manöverövn. 11.30 -13.00 förtöjd Vitså. 15.30 åter Vitså, deb. Emb 5 kad. 15.40 loss.
1963-05-08 (ons)18.25 - 18.50 förtöjd Sandhamn. 20.20 förtöjd vid Än, ankrad i St Nassa.
1963-05-09 (tor)7.00 Loss. Stridsutb. och navövn. 15.15 förtöjt Vitså.
1963-05-13 (mån)13.00 Loss, signalövn. 17.00 förtöjt Vaxholm
1963-05-14 (tis)7.30 Loss med 4 asp emb. Skärgårdsnav. 18.15 - 21.00 ankrad S Yxlö. 21.05 förtöjd vid Än.
1963-05-15 (ons)6.00 Loss med 4 asp emb. 7.10 - 8.45 förtöjd Märsgarn. Lagt militärfyrar. 11.45 - 12.30 förtöjd Stabbo. 15.00 till Vitså.
1963-05-15 (ons)20.00 loss. 21.00 - 21.40 vid Än på Gåsstensfjärden, emb 3 elever för övning i militärleder.
1963-05-16 (tor)2.30 Förtöjt vid Hälsingland, deb. 5.30 loss, 6.30 till Berga. 6.45 - 7.45 transp 15 man till Hgd. Släckning av fyrar.
1963-05-16 (tor)11.15 - 13.00 ankrad vid Ångbåtshällarna. D-flbskjutning mot bogs mål. 17.30 förtöjt Vitså.
1963-05-20 (mån)12.00 Loss. 12.15 - 12.30 förtöjd Märsgarn. 12.50 - 17.20 vid Kfp, maskerat M 20. 17.20 - 19.30 svepövn M/40.
1963-05-20 (mån)19.30 - 22.00 förtöjd Muskö. Stridsövn.
1963-05-21 (tis)3.45 förtöjt Riddarholmen. 7.45 loss med 5 asp emb. 11.45 - 12.25 förtöjd Stäket. 13.30 - 14.40 förtöjd Sigtuna
1963-05-21 (tis)19.40 förtöjt Strängnäs.
1963-05-22 (ons)11.15 Loss. Navövn. 13.00 - 14.30 förtöjd Mariefred. 18.00 förtöjt Ö Brobänken.
1963-05-23 (tor)15.30 Släckt brand å närliggande civil motorbåt.
1963-05-27 (mån)9.30 Bunkrat. 10.45 loss. 14.25 förtöjt Vitså.
1963-05-28 (tis)8.30 loss.9.15 - 10.35 förtöjd Älvsnabbsbass. 11.40 - 15.05 ankrad Danziger Gatt. 15.20 - 17.00 letat vrakdelar efter flyghaveri.
1963-05-28 (tis)15.30 flagg på halv stång, tyst minut. 18.30 till Berga. 18.45 - 19.40 hämtat kad från Än.
1963-05-29 (ons)9.10 Loss med 6 asp. 11.45 - 14.10 förtöjd Sandhamn. 17.00 förtöjt Vitså.
1963-05-30 (tor)8.30 Loss, 9.00 emb 3 asp vid Än. 11.50 - 13.30 förtöjd Stavsnäs. 16.15 - 19.55 förtöjd Dalarö. 22.00 åter Vitså
1963-06-04 (tis)9.15 Loss, 7 asp emb. Navövn. 11.25 - 14.40 förtöjd Öja nordhamn. 16.05 - 17.30 bogserat vattenfylld lustbåt "Mälarvåg" till Skepna.
1963-06-04 (tis)18.45 förtöjt Oxelösund
1963-06-05 (ons)9.30 Loss, navövn. 12.05 - 14.10 förtöjd Öja nordhamn, studiebesök på Landsort fyr. 16.40 förtöjd Vitså, deb
1963-06-06 (tor)00.05 Loss. 1.10 hämtat pass vid Södermanland. 2.20 åter Vitså. 8.35 loss. 11.40 - 13.00 ankrat vid Ängsö. Bogseringsövn och D-lvskjutning 22.
1963-06-06 (tor)16.45 åter Vitså
1963-06-11 (tis)8.45 Loss, 3 asp emb. 17.25 förtöjt Visby.
1963-06-12 (ons)10.00 loss. 12.30 - 14.00 Rdfg transp från M22 till M21. 23.30 ställt om klockan till Polsk sommartid.
1963-06-13 (tor)10.00 Förtöjt Gdynia.
1963-06-16 (sön)17.30 Sökt efter stowaways. 17.40 loss. 24.00 åter svensk tid.
1963-06-17 (mån)11.05 tvärs Sandhammaren. 17.00 förtöjt Malmö.
1963-06-18 (tis)5.10 loss. 16.25 förtöjt NV.
1963-06-19 (ons)9.35 loss, 6 asp emb. 11.30 - 12.30 förtöjd Marstrand. Hämtat folk i Älgöfj, transp till Marstrand. 15.50 åter ÖVG.
1963-06-20 (tor)Sommaruppehåll börjar.
1963-07-06 (lör)andra gruppen tjl.
1963-07-23 (tis)9.00 loss, 4 kad emb. Navövn. 16.50 förtöjt Halmstad.
1963-07-24 (ons)9.00 loss, navövn. 17.25 - 17.40 passerar Falsterbo kanal. 9.20 - 10.50 ankrat S Horsmogrund, 10 m djup.
1963-07-24 (ons)11.35 förtöjt Kalmar. 12.00 kad deb.
1963-07-29 (mån)11.45 Loss. 13.25 mannat reling för HM Kronprinsen 3 M SV Borgholm. 14.30 förtöjd Kalmar.
1963-07-30 (tis)10.35 Loss, 4 kad emb. Tjocka. 15.02 vid Blå Jungfrun. 21.37 förtöjd vid M 19 på Orrfjärden.
1963-07-31 (ons)5.30 Loss. 6.30 förtöjd Orrfjärden. 15.15 loss. 18.00 förtöjd Oxelösund
1963-08-01 (tor)01.00 loss. 5.30 - 8.20 förtöjd vid Än, Fälöt. 8.20 - 10.55 förtöjd Nynäshanm. 12.15 4 kad emb från Än.
1963-08-01 (tor)12.40 D-lvskjutning ot korv. O Gunnarstenarna. Navövn. 19.15 förtöjd Visby
1963-08-05 (mån)13.02 loss, 5 kad emb. 21.45 förtöjt Vitså, deb.
1963-08-06 (tis)10.10 loss, 5 kad emb. 11.30 - 13.00 förtöjd Vitså. Tilläggn-övn. 14.30 - 18.45 förtöjd Vitså. 20.00 - 21.15 förtöjd vid Än, deb. 3 kad emb.
1963-08-06 (tis)21.50 förtöjt Nynäshamn
1963-08-07 (ons)8.55 Loss, navövn. 11.30 - 13.00 förtöjd vid M 22 Stussviken. Navövn. 22.05 vid Blå Jungfrun.
1963-08-08 (tor)7.00 Förtöjd Enhörningen. 8.30 - 8.55 gång till Karlskrona. Deb.
1963-08-12 (mån)15.00 Loss. 23.25 vid Blå Jungfrun.
1963-08-13 (tis)7.55 Förtöjt Oxelösund. 15.00 loss, svepövn till 19.55. 21.45 förtöjt Oxelösund.
1963-08-14 (ons)14.20 Loss. Tänt militärfyrar. 18.40 - 19.10 förtöjd Oxelösund. 19.30 förtöjt Hasselö.
1963-08-15 (tor)12.15 Loss. 14.30 - 15.00 flyttat mil-boj. 15.30 - 15.40 lagt ut prick i mil-led. 16.25 - 17.25 förtöjd Oxelösund.
1963-08-15 (tor)Svepövn med BB. 19.40 förtöjd Oxelösund
1963-08-16 (fre)5.00 loss. 6.20 förtöjd Nyköping.
1963-08-18 (sön)14.00 - 16.00 visning för allmänheten.
1963-08-19 (mån)10.15 loss. 11.30 14.25 förtöjd Oxelösund. Tänt mil-fyrar. 18.30 - 18.45 förtöjd Oxelösund. 19.30 - 23.20 svept med M/40.
1963-08-19 (mån)23.40 förtöjt Oxelösund
1963-08-20 (tis)9.30 Loss. 10.00 -15.45 förtöjd Hasselö. 16.00 - 17.30 förtöjd Oxelösund. 19.20 - 20.00 stavsvept. 23.00 lämnat staven
1963-08-20 (tis)23.35 förtöjt Oxelösund
1963-08-22 (tor)3.20 Loss, sökt saknade flygare. Tagit in mil-fyrar. 13.30 lossat dessa å Kättilö. 20.25 förtöjt Vitså.
1963-08-27 (tis)7.30 Loss, 4 pers emb. 11.25 - 13.00 ankrad N Orrön, 25 m djup. 14.35 C 1 freflj emb. 16.15 - 16.35 förtöjd Stavsnäs
1963-08-27 (tis)C 1 freflj deb. Navövn. 17.05 förtöjd vid Än å Harösund, deb.
1963-08-28 (ons)7.55 Loss, 4 kad emb. Navövn. 10.50 - 12.15 förtöjd Stabbo. 14.30 - 15.45 förtöjd Märsgarn. 17.00 kad deb Stabbfj.
1963-08-28 (ons)18.08 förtöjd Vitså.
1963-08-29 (tor)5.50 Loss, 06.00 fotografer emb Märsgarn. 8.00 deb å fartyg å Långbälingsund. 9.00 skiftar fotografer vid Svartagrund
1963-08-29 (tor)14.15 förtöjt Vitså.
1963-09-03 (tis)9.10 loss. Övn i Hårsfj. 10.35 - 10.55 C 1 freflj ombord. 11.45 - 15.15 förtöjd Vitså. 16.00 - 16.50 förtöjd Skramsösund
1963-09-03 (tis)17.30 - 18.35 förtöjd Märsgarn. 19.20 - 20.00 förtöjd Varstensfj. 21.20 - 21.30 Huvudholmen. 21.40 åter Vitså
1963-09-04 (ons)12.00 loss. 18.55 förtöjd Fyrudden.
1963-09-05 (tor)12.10 loss, 4 kad emb. Navövn. 16.30 - 19.00 förtöjd Arkösund.
1963-09-06 (fre)6.25 Förtöjt Näsby park, deb.
1963-09-10 (tis)4.30 loss, 4 kad emb. Navövn. 8.15 deb å Än i Harösund. 8.30 -12.50 förtöjd Sandhamn. 15.30 - 18.10 förtöjd vid Hnd å Gåsstensfj. Emb kad. Navövn.
1963-09-10 (tis)21.00 förtöjd Vitså, deb.
1963-09-11 (ons)8.15 Loss. 8.30 - 9.50 förtöjd vid Än. 5 man emb. Navövn. 13.00 - 14.00 förtöjd Stabbo. 14.30 - 16.00 övat med svep M/40
1963-09-11 (ons)16.30 - 18.25 förtöjd Stabbo. 19.00 bytt elever å Än. Navövn. 23.00 deb, 23.15 förtöjd Vitså
1963-09-12 (tor)8.45 Loss, 4 kad emb. Navövn. 11.20 - 13.00 förtöjd Dalarö. 16.30 åter Vitså.
1963-09-16 (mån)15.00 Inspektion av besättn för CKF, av M Starck, FK
1963-09-17 (tis)8.00 loss. 9.00 5 kad emb i Dalarö. 12.30 deb å Gålö. 12.40 - 16.00 förtöjd Vitså. 16.30 4 asp emb å Gålö.
1963-09-17 (tis)19.50 - 20.50 förtöjd Dalarö pga tjocka. 22.00 asp deb. 22.30 förtöjd Vitså
1963-09-18 (ons)9.30 Loss. 10.30 6 kad emb å Jungfrufj. 16.00 - 17.00 förtöjd Gräddö. 17.50 kad deb. 18.15 ankrat å Björkfj.
1963-09-19 (tor)6.55 Lättat, emb 5 kad. Navövn. 11.25 - 12.30 förtöjd Öregrund. 21.15 förtöjt Vitså, deb.
1963-09-20 (fre)8.50 Loss. 9.15 emb kad. Manöver o tilläggsövn. 12.50 förtöjd Vitså, deb. 13.00 - 15.00 CKF genomgång för bes.
1963-09-24 (tis)8.30 Loss. 10.30 - 11.15 Dflbskjutn 32 vid Vindbådan. 12.10 - 13.30 förtöjd Huvudskär. D-lv 33 skjutning S Huvudskär.
1963-09-24 (tis)16.45 - 18.00 förtöjd Nynäshamn. 19.05 emb 7 kad från Hnd. Navövn
1963-09-25 (ons)6.20 vid Blå Jungfrun. 16.10 förötjd Kobebus. 17.00 förtöjd Karlskrona, deb.
1963-09-26 (tor)8.10 loss, 4 asp emb. Navövn. 17.00 förtöjd Ystad.
1963-09-27 (fre)10.25 Loss, navövn. 15.40 Falsterbokan. 20.35 förtöjt Hälsingborg.
1963-09-29 (sön)16.50 loss.
1963-09-30 (mån)2.20 förtöjt ÖVG.
1963-10-01 (tis)9.35 Loss. 12.15 - 13.00 förtöjd Kyrksund. 14.45 förtöjt Lysekil.
1963-10-02 (ons)14.30 Loss. 16.10 förtöjt Lysekil
1963-10-03 (tor)5.30 Loss. 6.30 - 6.55 förtöjd Gravarne. 7.45 - 7.50 förtöjd Lysekil. 8.35 förtöjd Sjöbol, maskering, basberedskap.
1963-10-03 (tor)14.05 Loss. 14.35 - 15.30 förtöjd Rixö. Minsvepning. 19.30 förtöjt Sjöbol, basberedskap.
1963-10-04 (fre)4.30 Maskerat fartyget. 10.55 loss, 11.30 förtöjt Lysekil. 14.05 loss med försvarsmin, CM emb. 14.25 deb.
1963-10-04 (fre)15.20 - 17-30 förtöjd Lysekil. 18.50 - 19.20 D:o. 19.35 - 20.15 minsvepning. 20.30 förtöjt Gullholmen, basberedskap
1963-10-05 (lör)9.00 Loss. 9.45 - 12.40 förtöjd Lysekil. Bogserat stav till Ellös. 14.15 förtöjt Rågårdsvik, maskering och basberedskap.
1963-10-06 (sön)4.40 Loss. 5.00 - 8.05 förtöjd Ellös. 9.00 - 10.30 lagt ut och bärgat Hkp-svep med stav. 11.45 åter Ellös, lämnat stav
1963-10-06 (sön)13.00 loss. 13.15 - 20.10 förtöjd Rågårdsvik. 21.50 ankrat N Bonden, 25 m djup
1963-10-07 (mån)7.15 lättat. 8.40 - 10.10 förtöjd Rågårdsvik, maskering o basber. 11.00 14.00 förtöjd Lysekil. 14.15 - 16.00 svepövn.
1963-10-07 (mån)17.30 - 20.35 förtöjd Lysekil. 20.50 - 23.30 svepövn. 23.55 förtöjd Lysekil.
1963-10-08 (tis)6.50 Loss. 7.45 hämtat stav i Ellös. 10.00 förtöjt Uddevalla. 14.45 loss, 21.15 förtöjd ÖVG
1963-10-21 (mån)8.15 Provtur, gång i fartbana. 12.40 förtöjd ÖVG. Bunkring
1963-10-22 (tis)7.45 Loss, bogserar stav. 13.10 förtöjd Ögull.
1963-10-24 (tor)12.35 Loss. 13.25 - 15.30 förtöjd Lysekil. 16.30 Ögull. 17.30 förtöjt Lysekil.
1963-10-29 (tis)9.00 Loss, svepövn M/40. 10.50 - 13.00 förtöjd Lysekil. Svepövn med M/40 och knallsvep. 15.10 förtöjd Ögull.
1963-10-30 (ons)10.30 Loss, 11.35 - 13.00 förtöjd Lysekil. 14.00 åter Ögull
1963-10-31 (tor)9.00 Loss. 11.45 - 13.00 förtöjd Kyrkesund. 16.00 förtöjd ÖVG.
1963-11-04 (mån)14.00 Bunkrat 1550 l
1963-11-05 (tis)9.00 Loss. 14.10 D-lvskjutning V H Svartskär. 21.15 tvärs Kullen
1963-11-06 (ons)3.10 Falsterbokan. 16.00 - 16.30 förtöjd Enhörningen. 17.30 förtöjd Karlskrona.
1963-11-07 (tor)13.30 Loss. 19.35 förtöjt Åhus.
1963-11-11 (mån)9.10 Loss. 14.00 - 15.00 förtöjd Trashalla, bogserar st41. 17.45 - 18.30 förtöjd Järnavik. 20.10 - 21.20 förtöjd Karlshamn
1963-11-11 (mån)23.15 förtöjd Järnavik
1963-11-12 (tis)10.00 loss. 11.45 förtöjt Järnavik. 12.15 - 19.05 maskering. 20.05 loss. 20.30 - 22.15 svept med 2 BB. 22.50 lagt M/40
1963-11-13 (ons)0.30 Svep hem. 02.00 - 03.15 fötöjd Järnavik. 6.15 lämnat stav. 6.35 förtöjd Järnavik. 7.30 maskerat.
1963-11-14 (tor)10.35 Loss med CM emb. Lagt ut stavsvep. 11.20 lämnat svep till Hkp. 11.55 CKF deb till M 19. 12.15 fått svep från Hkp
1963-11-14 (tor)13.15 lämnat stav till Färdig ? 13.30 - 15.05 förtöjd Järnavik. 16.40 förtöjt Karlshamn
1963-11-18 (mån)10.10 Loss. 11.15 - 12.45 förtöjd Järnavik, kopplar stav. 15.50 stav slitit sig, vänt och letat. 17.15 förtöjd Karlskrona
1963-11-19 (tis)9.00 Loss. 9.30 - 10.45 förtöjd Stumholmen. Lagt ut röjsvep M/40. 11.30 lämnat till Hkp.12.30 fått svepet igen
1963-11-19 (tis)13.00 - 14.00 förtöjd Stumholmen. 16.50 förtöjt Karlskrona, skeppsbron
1963-11-20 (ons)9.30 Loss, ledpenetrering. 11.10 - 13.00 förtöjd Garpavik. 14.40 - 15.10 bunkrat 1500 l Kobebus. 15.30 åter skeppsbron
1963-11-21 (tor)9.15 loss. 11.30 - 15.00 förtöjd Drottningskär. 15.45 åter skeppsbron.
1963-11-25 (mån)13.40 Loss. 15.00 - 21.00 förtöjd Kfp. 22.30 - 23.40 övat med M/40.
1963-11-26 (tis)1.50 Förtöjt Trashalla. 2.20 loss. 7.00 -16.20 förtöjd Kfp. 17.00 förtöjd minkajen Karlskrona
1963-11-27 (ons)8.30 Loss. 9.00 - 15.00 förtöjd Kfp. 15.30 förtöjd polispiren Karlskrona. 18.00 loss, 22.30 förtöjd Kfp.
1963-11-28 (tor)12.00 loss, bärgning av mil-fyrar. 14.20 bunkrat Enhörningen. 15.00 förtöjt skeppsbron Karlskrona
1963-12-03 (tis)8.10 Loss. Provat nödstyrning ua. 10.20 - 12.00 förtöjd Garpavik. D-flbskj SV Karlskrona angöring. 16.00 - 20.00 ankrad Bollösund, 8 m djup.
1963-12-03 (tis)20.40 förtöjd ÖHK
1963-12-04 (ons)7.50 Loss. 10.50 - 12.00 förtöjd Garpavik. 13.00 - 13.20 D-fbskj som ovan. 21.50 i Falsterbo kanal.
1963-12-05 (tor)10.30 Förtöjd ÖVG. Vinteruppehåll
1964-01-29 (ons)9.30 loss, åter 12.00
1964-02-01 (lör)kall månad, -14 - +1
1964-03-04 (ons)inspektion av AC
1964-03-17 (tis)9.05 Loss. 9.40 haveri på BB huvudmotor, 11.35 förtöjd ÖVG
1964-04-01 (ons)Avrustning börjar
1964-04-14 (tis)12.00 Halat flagg, gös och befälstecken
1970-04-10 (fre)påbörjat rustning
1970-04-15 (ons)provtur
1970-04-20 (mån)deviering
1970-04-22 (ons)till Lysekil, fel på SB prop-axe
1970-04-23 (tor)VMM chockprov. Åter ÖHG
1970-04-24 (fre)VMM chockprov. Åter ÖHG
1970-04-25 (lör)VMM chockprov. Åter ÖHG
1970-04-26 (sön)VMM chockprov. Åter ÖHG
1970-04-27 (mån)VMM chockprov. Åter ÖHG
1970-04-28 (tis)VMM chockprov. Åter ÖHG
1970-04-29 (ons)VMM chockprov. Åter ÖHG
1970-05-05 (tis)rep av spelet
1970-05-12 (tis)12/5-13/5 till ÖHK
1970-05-20 (ons)20-21/5 till Vitså, bogserat motorstav
1970-05-22 (fre)till Skepp
1970-05-25 (mån)till Vitså
1970-05-26 (tis)för VMM, sen åter Shm
1970-05-29 (fre)provtur med 2 man Scania Vabis.
1970-06-02 (tis)lastat för VME
1970-06-03 (ons)till VmH, Vitså. Fixat ensmärken, ak-mätn för Lundkvist m fl
1970-06-18 (tor)åter Shn, lossning
1970-06-25 (tor)Hämtat på Bergholmen för VME
1970-07-06 (mån)transp till Bergholmen
1970-07-27 (mån)lastat Bergh, VmH
1970-07-28 (tis)till ÖHK med BB2 på släp
1970-07-29 (ons)till NV
1970-07-31 (fre)sliptagning Hällsö
1970-08-04 (tis)sjösatt, till Lysekil
1970-08-05 (ons)5/8, 15/8 för VM vid Malmön
1970-08-13 (tor)haveri SB Hm, rep 14/8
1970-08-16 (sön)till ÖHG. 19/8 till VmH, Vitså med BB på släp
1970-08-24 (mån)24-31/8 arbete VFjh
1970-09-01 (tis)1-16/9 V Fjh
1970-09-03 (tor)3-4/9 även gång AMH
1970-09-09 (ons)9/9 CVM Tengzelius på besök VFjh
1970-09-28 (mån)28/9 lastat VmH för Mälarförsök
1970-09-29 (tis)29/9 till Shn.
1970-10-05 (mån)5-8/10 till Lövstaviken. Försök. Åter Skeppsh.
1970-10-13 (tis)13-15/10 till Lövstaviken. Försök. Åter Skeppsh.
1970-10-21 (ons)21-23/10 till Lövstaviken. Försök. Åter Skeppsh.
1970-10-26 (mån)26-30/10 till Lövstaviken. Försök. Åter Skeppsh.
1970-10-29 (tor)29/10 tross runt Sb roder vid bärgning av prick, fixat av Spårö röjdyk
1970-10-30 (fre)30/10 till ÖHM
1970-11-24 (tis)24/11 till Shn
1970-11-25 (ons)25-27/11 till Lövstaviken
1970-11-30 (mån)30/11 till Lövstaviken
1970-12-01 (tis)1-3/12 Lövstaviken, sen åter Shn.
1970-12-07 (mån)7/12 transp till VmH, sen Vitså
1970-12-08 (tis)8/12 arbete VFjh.
1970-12-09 (ons)9/12 åter Shn.
1970-12-14 (mån)14-15/12 kabeltrummor i svepdurk bort
1970-12-21 (mån)21/12 till Bergholmen (stod där till utrymningen)