Alla inlägg av admin

Boken om M 20

Boken ”Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred” följer M 20 under hennes 80 år fram till modern tid. Den vänder sig inte bara till de hundratals sjöofficerare och sjömän som tjänstgjort på M-båtarna utan till alla som är nyfikna på vår marinhistoria. Genom att följa ett specifikt fartyg genom krig och fred kan vi belysa viktiga historiska skeenden och händelser på ett konkret sätt. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet.

Boken kan förbeställas här eller i annonsen i högerkolumnen. Pris: 354 kr inklusive moms och frakt.

Klicka gärna på broschyren ovan och vidarebefordra den till intresserade.

Medlemsinfo 4/2021

Årets fjärde medlemsinfo innehåller tio intressanta avsnitt:

1) Jubileumsturnén M 20 80 år
2) Örlogsdagar 27-29 aug.
3) EDIP 8 sept.
4) Kustskepparutbildning 16-19 sept.
5) Jagarolyckan Märsgarn 17 sept.
6) Kulturhistoriska resor 25 + 26 sept.
7) M 20-persedlar
8) Digitalt höstmöte 25 november
9) 80-års-kalaset 1 december
10) Boken MINSVEPAREN M 20

Här kan du läsa hela medlemsinfo 4/2021.

Örlogsdagarna: I Vasas kölvatten

Följ med på en sjötur

Under Örlogsdagarna i Stockholm 27-29 augusti finns Minsveparen M 20 på plats i Galärvarvet på Djurgården. Vi ligger vid Gästhamnspiren (fd Ubåtspiren) nedanför Vasamuseet och håller Öppet Skepp alla tre dagarna kl 11:00-16:00. Medlemmar och allmänheten är välkommen ombord för att besöka det k-märkta örlogsfartyget. Under lördagen den 28 augusti erbjuder vi en unik möjlighet att följa med en kortare sjötur från Vasamuseet på Stockholms ström. Vi går förbi platsen där Vasaskeppet byggdes och följer i Vasas kölvatten till platsen där hon förliste utanför Beckholmen. Turer avgår varje hel timme kl 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 och 15:00. Biljettpris för medlemmar: vuxna 150:- och barn (t.o.m. 12 år) 50:- Biljettpriser för icke medlemmar: 200:- resp. 100:-. Biljetter kommer att säljas på plats.

80 år

Minsveparen M 20 byggdes under brinnande världskrig och sjösattes den 1 december 1941 på Neglinge varv i Stockholm. Fartyget är i byggt i trä med skrov i Hondurasmahogny och däck i Oregonpine. 80 års tjänst i Sveriges tjänst har satt sina spår och under den gångna vintern har fartyget genomgått en omfattande renovering på Beckholmen i Stockholm. Fartygets stäv och förskepp har bytts ut och fartyget är nu åter i gott sjövärdigt skick.

Tag chansen och upplev det 80-år gamla museifartyget M 20!

Välkomna ombord
Föreningen M 20

Veckans M-båt

Minsveparen M 12

M 12 (anropssignal SBZE) är en systerbåt till M 11 och sjösattes den 6 november 1940 vid Bröderna Larsson varv och mekaniska verkstad i Kristinehamn . Hon utrangerades den 22 november 1957. M 12 gick till Tullverket som TV 012. Senare avyttrad som arbets- och dykfartyg i privat ägo. Maskiner: 2 Volvo Penta TMD96, 1970. Har genomgått omfattande renovering av skrovet. Kända namn är Curania (Anropssignal SKWX), Ytterby och Vaxholm. Fanns till salu på Blocket i juni 2012. Det finns obekräftade uppgifter att M 12 är skrotad och upphuggen. Men ödet är okänt. Tyvärr har vi ingen bild på M 12 i ursprungligt skick. Dock finns en bild (från Ulf Nilsson) på M 12 som Tulljakten TV 012. Vi är tacksamma för fler bilder och uppgifter om M 12:s vidare öde!

Veckans M-båt


Efter ett uppehåll under sommarens jubileumsresa med M 20 återupptar vi nu serien om M-båtarna. Vi har tidigare beskrivit M 1 till M 10. Denna vecka berättar vi om Minsveparen M 11.

Minsveparen M 11

M 11 tillhör den första serien om 12 mindre minsvepare i trä, de så kallade 39-båtarna vilka byggdes 1940-41. Fartygens mått: längd 25 m, bredd 5,1 m, djupgående 1,1m och deplacement 51 ton. Maskiner ursprungligen 2 Ellwe dieslar. M 11 (anropssignal SBZE) sjösattes 1940 vid Bröderna Larsson varv och mekaniska verkstad i Kristinehamn. M 11 är systerfartyg till M 12 och M 26. Efter sjösättning fördes M 11 över Vänern och genom Trollhätte kanal och Göta älv till Nya Varvet i Göteborg för rustning. M 11 tjänstgjorde som minsvepare och deltog i minröjningarna av svenska farvatten under och efter andra världskriget. M 11 utrangerades från flottan den 22 november 1957. Hon övergick då till Tullverket som tulljakten TV 011. Senare såldes hon till en privatperson som ”lustfartyget” (fritidsfartyget) Rebecca (anropssignal SCQA). Rebecca ligger numera vid Norrmälarstrand i Stockholm, ombyggd men i gott skick. Restaurering och ombyggnad av däckshus gjordes i Östhammar år 2000 samt på Mälarvarvet under 2001.

Bröderna Larssons varv och mekaniska verkstad

Bröderna Larssons var ett fartygsvarv i Kristinehamn. Varvet grundades av Richard och Hugo Larsson omkring 1907. Företaget byggde salongsbåtar och andra fritidsbåtar, som konstruerades av C G Pettersson, bl.a. M/Y Fiorella. Man experimenterade under tidigt 1930-tal med serietillverkning av petterssonbåtar. Fram till 1949 byggde varvet fritidsbåtar, och därefter passbåtar, tullkryssare, sjöräddningskryssare och andra yrkesfartyg. Här byggdes under 40-talet M-båtarna M 11, M 12 och M 26 samt under 60-talet en serie bevakningsbåtar bl.a. B 70 Hojskär. Bröderna Larssons varv och mekaniska verkstad i Kristinehamn lades ned 1964 efter en totalförstörande brand.

Höstprogram 2021

Efter en lyckad jubileumsturné, där M 20 visade sig vara i gott skick och väcka stort intresse hos allmänheten, drar vi nu igång höstprogrammet. Det är ett späckat program som du kan läsa om genom att klicka på programbladet ovan. Gör slag i sak och anmäl dig till en eller flera av höstens aktiviteter.

M 20 åter i Stockholm

Söndag 1 augusti: Efter mer än 1000 distansminuter och besök i 25 hamnar är M 20 tillbaka i Stockholm efter sin jubileumsturné. Vid ankomsten sköts Svensk lösen nedanför Stockholms Slott.

Eftersom Museipiren repareras fick M 20 en plats på Bäckholmen, där besättningen från Motala med Grabbarna Boys mönstrade av.