Alla inlägg av admin

Planen är klar

Fredag 11 december gjorde medlemmarna ett sista arbetspass innan jul. Som vanligt var det trevligt och gott om arbetsuppgifter. Den förliga delen av skansens inredning är nästan borta och skottet mot mässen är värmeisolerat – förskeppet ska ju tas bort. Våra trähantverkare jobbar vidare och river förstäv och bordläggning i enlighet med Transportstyrelsens godkända laskschema. Ett godkännande som ger oss en fast plan för skrovrenoveringen.

Ruttet värre

Våra inhyrda trähanverkare på Beckholmen har täckt hela förskeppet på M 20 för att skapa en praktisk arbetsplats inför vintern. Förstäven och en del av förskeppets bordläggning har ruttnat och ska bytas. (Klicka för stor bild).

Foto:Oscar Wikander

M 20 i media

Här kan du läsa två intressanta tidningsartiklar om M 20 som skrivits under året. Den ena i tidskriften Reservofficeren nr 3-2020 är skriven av Helena Claesson Jannische. Den andra är skriven av Dan Agardh i tidskriften Båtologen nr 3-2020. (Klicka nedan).

Appell Rädda M 20

Insamlingen för att renovera M 20:s skrov har gått bra – i mitten av november var vi är uppe i 776000 kr. Om vi får ihop de resterande 224000 kr och når målet, får vårt fina museifartyg också nya sudband runt om. Som det står i annonsen nedan kan du bidra genom att köpa en meter sudband för 2000 kr. Det ger oss 3000 kr mer i kassan eftersom en generös sponsor lovat att bidra med 1000 kr för varje såld meter sudband.

Lösnäsan borta

Arbetet med att renovera vårt fina museifartyg M 20 fortsätter. I måndags samlades åter ett glatt gäng i Västra dockan på Beckholmen för förarbeten inför trähantverkarnas reparation av förstäven. Efter mycket krypande och skruvande avlägsnades den välkända plåtnäsan från M 20:s förstäv. I samma veva frilades den del av bordläggningen som berörs – de sista kopparplåtarna demonterades.


foto: Anne Sofie Eriksson