Alla inlägg av admin

Evenemang 2020

Föreningen M 20:s kalender för 2020 är späckad med intressanta event. De presenteras löpande i fältet för kommande evenemang eller i “Kalender” i menyn ovan. Klicka, läs och anmäl dig till en upplevelse i goda vänners sällskap.

 • FC-utbildning (teori), 18 apr
 • Årsmöte i Föreningen M 20, 23 apr
 • Utbildning – Däcksman M 20, 2-3 maj
 • Utbildning – Kustskepparintyg, 7-10 maj
 • FC-utbildning (praktik), 12-13 maj
 • Militärhistorisk kryssning, 20-24 maj
 • Slott och koja i Mälaren etapp 1, 9-11 aug
 • Slott och koja i Mälaren etapp 2, 12-14 aug
 • Allsång på skansen, 11 aug
 • Fyrar och skärgård, 12-16 aug
 • Utbildning – Kustskepparintyg för kvinnor, 10-13 sep

Som alltid måste vi reservera oss för att ett evenemang kan bli inställt vid för få anmälningar.

Nyårskrönika

Hej alla M 20 vänner!

Året 2019 lider mot sitt slut och det är dags att summera året men även spana föröver. Undertecknad valdes tillsammans med en delvis förnyad styrelse vid Föreningen M20  årsmöte den 11 April 2019. Under året har Föreningen fortsatt sin fina verksamhet med många aktiviteter och sjöturer under året. Vi har under året med glädje tagit emot ett 30-tal nya medlemmar och ser nu med tillförsikt fram emot ett spännande 2020!

Verksamhet 2019

Vi inledde året med ett välbesökt årsmöte den 11 april i ”Stötteboden” på Beckholmen. M 20 har bl.a. besökt Hamnens dag i Stocksund, Almedalen i Visby, Ålands Sjödagar i Mariehamn, Veteranflottiljen på Gålö samt många platser i Stockholms Skärgård. Vi genomförde också för första gången navigationskurser för allmänheten (Kustskepparkurser). Kursen inriktad på kvinnliga skeppare var speciellt uppskattad. Vi har ökat allmänhetens tillgång till M 20 vid Museipiren på Djurgården genom att ordna ”Öppet Skepp” ombord ett stort antal helger. Fartyget hyrdes även vid flera tillfällen av medlemmar och andra föreningar för charterresor. Vi avrundade säsongen med en medlemsresa ”Allsång på M 20” samt en lunchtur med representanter för fartygets ägare, SMTM (Sveriges Maritima och Transporthistoriska Museer).  Totalt besökte vi ca 30 hamnar och avverkade över 1200 sjömil! På hemsidan finns en länk till ett bildspel med fina bilder från årets verksamhet. Se: https://minsveparen.se/medlemflik:Arkiv/Länkar.

Höstmötet

Ett välbesökt Höstmöte med ca  30 deltagare ägde rum den 21 november på Drottning Viktorias Örlogshem, DVÖ. Efter lite sedvanlig förplägnad och samvaro berättade författaren Alexander Wahlund om KA-befästningar i Stockholms Skärgård och den planerade Militärhistoriska kryssningen med M 20 i maj 2020. Mötet beslöt att komplettera M 20 stadgar med en satsning på ungdomsverksamhet samt införa differentierade medlemsavgifter (och förmåner) för Stödjande, Aktiva och Ungdomsmedlemmar. Se mer info: https://minsveparen.se/arkiv/foreningen/

Kommande verksamhet 2020

Ett stort antal utbildningar, charterturer, medlemsresor och Öppet Skepp planeras:

 • Den 2-3 maj har vi en utbildningshelg för medlemmar till ”Besättningsmän M 20”.
 • Vi kommer även i år erbjuda 2 öppna Kustskepparkurser i samarbete med Sjöskolan på Beckholmen.
 • I samarbete med Söderarms Konferens och Föreningen Stridsbåtar genomför vi en Militärhistorisk Kryssning i Stockholms Skärgård med Alexander Wahlund som guide.
 • För medlemmar ordnar vi två spännande sjöturer; ”Slott och Koja” i Mälaren i början på juni samt  ”Fyrar och Skärgård” i Stockholms Skärgård i  augusti.
 • Fartyget kommer även i år hålla Öppet Skepp för allmänheten vid Djurgården under ett 10-tal helger. Vi behöver hjälp med hamnvärdar till dessa tillfällen. Hjälp oss visa upp fartyget och passa på att bo gratis ombord mitt i Stockholm!

Verksamhetsplanen finns utlagd på hemsidan. Alla medlemmar uppmanades att anmäla till årets spännande aktiviteter på https://minsveparen.se/medlem eller via e-post till konstakt@minsveparen.se. Vårt fina museifartyg skall bevaras men också användas. Se: https://minsveparen.se/verksamhetsplan/

Fartyget

Arbetet med att underhålla och rusta M 20 inför framtiden fortsätter. Bl.a. kan nämnas att vi installerat en värmepump som drastiskt sänker uppvärmningskostnaderna. Särskilt tack till medlem Eric Jannerfeldt för hans ekonomiska stöttning till värmepumpen. Vi har också genomfört en uppsnyggning av M 20 med ommålning av överbyggnader, nya kapell och vepor samt ommålning av sudband. M 20 är nu i gott örlogsmässigt skick! Stort tack till Stockholms Reparationsvarv för arbetet med ommålningen. M20 ligger nu i trygg vinterhamn vid Museipiren vid Galärvarvet i Stockholm. I början på 2020 kommer vi att dra igång vår stora insamling ”Appell Rädda M 20”. Målet är att samla in 1 miljon kronor inför en kommande omfattande reparation av M 20. Bl.a. behöver stäven och sudband bytas. M 20 kommer torrsättas i docka på Beckholmen i Stockholm under april 2020 för besiktning och bottenmålning.

In memoriam

En av föreningens stöttepelare och medlemmar, Calle Krusell med skeppsnummer 119, har tyvärr lämnat oss efter en tids sjukdom. En nekrolog har upprättats och lämnats till dagstidningarna. Föreningen M 20 kommer att närvara vid begravningen den 31 januari för att hedra Calles minne.

 Medlemsavgift

Särskilt utskick med avisering av den nya differentierade medlemsavgiften för 2020 kommer efter helgerna.

Till sist vill jag önska ett gott slut och Ett Gott Nytt Sjö-år!

Föreningen M 20
Carl Anders Torelm
Ordförande
Mobil: 0735-232916
Epost: anders@sjohaga.se

Höstmötet i Drottning Victorias Örlogshem

Ca 30 medlemmar samlades i anrika Drottning Victorias Örlogshem torsdagen den 21 november för att närvara vid Föreningens höstmöte. Mötet inleddes med sedvanligt mingel med goda wraps och passande dryck. Under kvällen fick vi höra ett intressant föredrag av Alexander Wahlund som är expert på Stockholms kustartilleriförsvar.

Under själva mötesförhandlingarna gicks ett antal frågor igenom, bl.a. om ändrade stadgar och nya årsavgifter. Läs protokollet här. Du når det också under Arkiv/Föreningen i listen ovan.

M 20 Medlemsbrev 1 2019

Hej alla M 20 vänner,

Som nyvald ordförande i Föreningen M 20 vill jag först tacka för förtroendet. Det är en stor ära och ett stort ansvar att axla denna roll efter tidigare ordföranden Anders “Håkis” Håkansson och Johan Boström. Jag känner samtidigt en stor glädje och arbetslust inför utmaningen. Jag vill med detta brev informera om vår verksamhet och dela med mig av mina tankar inför uppdraget.

Årsmöte
Torsdagen den 11 april hade Föreningen M 20 sitt årsmöte på Beckholmen Stockholm. Årsberättelsen för 2018 visar att Föreningens ekonomi är i mycket gott skick med en bra kassa och utan skulder. En stor eloge till Föreningens styrelse och kassör. Vi gästades även av Hans-Lennart Ohlsson, Chef för Sjöhistoriska Museet, han överlämnade plaketten som visar att M 20 blivit K-märkt. Ett fint bevis på värdet av vårt arbete med att bevara M 20. Under årsmötet avtackades avgående förtroendevalda. Johan Boström. Anders Kirkegaard, Einar Blidberg, Rickard Wallmark och Ulf Rahle har alla gjort stora och betydande insatser för Föreningen M 20. Vi tackar dom än en gång. Årsberättelsen samt protokoll från årsmötet finns på Föreningens hemsida: https://minsveparen.se/arkiv/foreningen/

Den nya styrelsen består av 8 ledamöter: Anders Torelm, Claes Enquist, Per-Anders Emilson, Åke Foghammar, C-G Wahlin, Göran Algernon, Richard Låftman och Tomas Kilström. Valberedningen består av Lennart Cagnell och Michael Zell. Revisorer är Michael Berlin och Svante Hagman. Med denna starka besättning är jag övertygad om att vi skall kunna fortsätta M 20:s framgångsrika seglats mot framtiden!

M 20 Credo
Under det senaste året har vi under devisen “M 20 Credo” utvecklat Föreningens ändamålsbeskrivning:

 • Minsveparen M 20 skall bevaras som sjögående museifartyg för nuvarande och framtida generationers inspiration, kunskap och förståelse för vår marina historia.
 • Med en permanent hemmahamn i Stockholms Sjögård och genom årliga expeditioner längs den svenska kusten kan M 20 bli ett levande besöksmål öppet för besök och visningar för allmänheten.
 • I tillägg kan M 20 som komplett, klassat och sjösäkert fartyg nyttjas som plattform för utbildning i navigation, sjömanskap och marina traditioner.

Vi har samlat ett stort stöd för M 20 Credo och jag avser att leda styrelsens arbete för att leva upp till dessa ändamål.

Samtidigt är det viktigt att vi tar tillvara våra medlemmars intresse och engagemang så att alla känner sig välkomna och blir en del av en marin gemenskap och gott kamratskap. Vi behöver också rekrytera nya (och yngre!) medlemmar, det är en strategisk fråga där vi ber alla medlemmar att hjälpa till. Sprid budskapet om M 20 och ta gärna med vänner och bekanta på ett besök ombord.

Årets verksamhet
Vi skall fortsätta prioritera Föreningens omfattande verksamhet. Ett stort antal utbildningar, charterturer, medlemsresor och Öppet Skepp planeras under 2019. Bl.a. kommer vi resa till Visby under Almedalsveckan och till Mariehamn under Ålands Sjödagar. Fartyget kommer hålla Öppet Skepp för allmänheten vid Museipiren Djurgården under ett 10-tal helger. Vi behöver hjälp med hamnvärdar till dessa tillfällen. Hjälp oss visa upp fartyget och passa på att äta och bo ombord. Ett bra tillfälle att både njuta av och nyttja M 20! Verksamhetsplanen finns utlagd på hemsidan. Alla medlemmar uppmanades att anmäla till årets spännande aktiviteter på hemsidan: https://minsveparen.se/wp-content/uploads/2019/03/Verksamhetsplan-2019-ÅF-rev-C-2019-03-30.pdf

Fartyget
Vi behöver också kraftsamla för att underhålla och rusta fartyget inför framtiden. Utan fartyg har vi ingen verksamhet! M 20 är idag i gott bruksskick men har en hel del underhålls- och reparationsbehov, bl.a. en skadad stäv. Första målet är att M 20 skall vara i gott “örlogsskick” till 80-årsjubileet 2021. Visionen är att M 20 skall uppleva sitt 100-årsjubileum 2041 som sjögående museifartyg. Vi har börjat arbeta med en M 20 Reparationsplan. Men för detta krävs mycket tid, arbete och pengar. Vi återkommer snart i det ärendet under parollen “M 20 Apell!

Påminnelse
Jag ber alla medlemmar att snarast betala årets medlemsavgift om 200kr. Påminner också deltagarna i Årsmötet att betala 100kr för mat och dryck. Betalning sker till Föreningens Bg 5741-6133 eller Swish 1233 0311 68.

Än en gång, tack för förtroendet! Detta skall bli spännande och riktigt kul. Hoppas vi ses ombord på M 20 inom en snar framtid. Hör gärna av er till mig om ni har några frågor, förslag eller funderingar.

Under tiden önskar jag en Glad Påsk!

Föreningen M 20
Carl Anders Torelm
Ordförande
Mobil: 0735-232916

PS!
För de som ej känner mig kommer här en kort presentation: Kallas “CAT”. Född 1953 i Uppsala. Bosatt i Täby. Reservofficer i Flottan med inriktning på ubåtsjakt (även om jag mest seglat på minsvepare typ Hanö). Kurs 1974 (de s.k. “Grabbarna Boys”). Bergsingenjör från KTH. Arbetat mest inom IT-branschen (bl.a. IBM). Sedan 13 år företagare och konsult inom ledarskap och försäljning. Numera “halvpensionär”. Gift, 2 barn, 3 barnbarn, 2 hundar. Lantställe i Roslagen. Medlem i div föreningar bl.a. Träbåtens Vänner (vi vårdar en gammal snipa) och Johannesbergskuskarna (vi kör med häst och vagn).

Militärhistorisk kryssning

med minsvepare och stridsbåt i Stockholms skärgård 19/8–24/8

Följ med på en sex dagars guidad kryssning där du får besöka historiska, militära anläggningar i Stockholms skärgård. Du åker med, och bor på ett historiskt träfartyg – gamla minsveparen M 20, som idag ägs av Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM). En kryssning som denna har aldrig gjorts förut, så du blir en av de allra första att uppleva detta!

Kryssningen går i vacker skärgårdsmiljö mellan ett antal historiska militäranläggningar från Askö-N Utö i söder till Singö-Roten i norr. Vid anläggningarna åker du Stridsbåt 127 och guidas av Staffan Vestin – f.d. major och kustjägare. Detta blir en upplevelse att minnas!

Dag 1 – 19 augusti
Ankomst Gålö. Guidning Askö till N Utö. Middag och övernattning på M 20 vid Gålö.

Dag 2 – 20 augusti
Guidning N Utö till Sandhamn/Korsö. Middag på Värdshuset (ingår ej) och övernattning på M 20.

Dag 3 – 21 augusti
Guidning Korsö till Söderarm. Middag + bastu/badtunna på Söderarm. Övernattning på M 20.

Dag 4 – 22 augusti
Guidning Söderarm till Arholma. Middag på Havsbaden (ingår ej). Övernattning i Grisslehamn på M 20.

Dag 5 – 23 augusti
Guidning Singö-Roten. Ev. Understen/Märket om vädret tillåter. Middag och övernattning Räfsnäs på M 20.

Dag 6 – 24 augusti
Återresa med M 20 från Räfsnäs till Gålö.

Välkommen ombord önskar:
Veteranflottiljen och Söderarm AB i samarbete.
Guide: Staffan Vestin

Anmälan: Visit Roslagen senast 29 juli
www.roslagen.se, tel. 0767-650 660

Platser: 10

Pris: 14.700 kronor per person

Frågor och information: tel. 0176 – 432 12 eller info@soderarm.com

Program i pdf-format

Arholma batteri

Årsmöte den 11:e april 2019

Spännande årsmöte i Föreningen M 20 torsdagen den 11:e April 2019 kl 18:00

Vi hälsar alla medlemmar och intresserade välkomna till ett spännande årsmöte på Beckholmen i Stockholm!

Beckholmen är ett levande marinkulturellt centrum mitt i Stockholms sjögård i Nationalstadsparken. På området finns bl.a. tre torrdockor, ett modernt reparationsvarv samt flera ideella verksamheter. Mötet äger rum i Beckholmens Dockförenings (BDF) blåmärkta lokal “Stötteboden”. Vi för en kort orientering om Beckholmen av BDF:s ordförande Jan Hedegård.
Förutom sedvanliga Årsmötesförhandlingar sker plakettmottagning som bevis på att M 20 blivit K-märkt. Museichefen för Sjöhistoriska Museet Hans-Lennart Ohlsson överlämnar plaketten. Verksamhetsplanen 2019 med kommande medlemsresor och charterturer samt M 20 Credo och framtidsplan står också på agendan.
Samling torsdag 11 april kl.17.30 vid grinden till Beckholmsdockorna på Beckholmen. Styrelsen kommer finnas på plats vid grinden. Annars finns en porttelefon märkt “BDF”. BIO från 17:30. Mötet börjar 18:00. Enklare förplägnad serveras till självkostnad. Transport lämpligen med Spårvagn till Skansen och 10 minuters promenad över bron till Beckholmen eller alternativt med bil. Begränsat antal parkeringsplatser finns på Beckholmen.

Anmälan sker omgående antingen via hemsidans medlemssidor (logga in) eller via mail till kontakt@minsveparen.se.

Välkomna!

Styrelsen Föreningen M 20