Alla inlägg av admin

Målet nått!

Glädjande nyheter! Insamlingen Rädda M 20 har nu nått sitt mål om 1 miljon kronor. Vi är väldigt glada och stolta över allt stöd vi fått och att vi nu har nått detta viktiga mål. Bidrag har kommit från bl.a. Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet, Stockholms Borgerskap, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm (Sjöhistoriskas Vänner), Familjen Burre Hellmans Stiftelse, Försäkringsbolaget Alandia samt många medlemmar och privatpersoner. Stort tack till er alla som bidragit till vårt arbete med att rädda minsveparen M 20. Insamlade medel ger oss möjligheter att genomföra de nödvändiga reparationen av fartygets förskepp och stäv. Den 12 April 2021 dockar vi ut förhoppningsvis med en nyrenoverad och sjösäker skönhet, beredd att fira sitt 80-års jubileum under 2021! Fartyget behöver löpande skötas och underhållas så vi tar tacksamt emot fler bidrag.

Sommarens program

Här kommer ett tvåsidigt programblad med M 20:s resor och evenemang i sommar och höst. Passa på att boka en tur med trevliga kamrater och ett nyrenoverat museifartyg. Du kan anmäla dig, och kanske en vän eller hela familjen, via kontakt@minsveparen.se eller direkt här på www.minsveparen.se, klicka på Medlemssidor. Några av evenemangen organiseras av våra samarbetspartners och bokas direkt hos dem.
Redan tidigare har du fått en inbjudan till M 20:s jubileumsturné 2021 runt Sveriges kust och genom Göta kanal. Den är fortfarande öppen för bokning via kontakt@minsveparen.se. Du kan läsa mer om jubileumsturnén på Medlemsinfo 2/2021.

Första bordet på plats

Nu är det första planhyvlade mahognybordet på plats efter reparation av några rostiga stålspant. Det är en stor utmaning i att åstadkomma samma goda ‘passning’ som båtbyggarna i Neglinge gjorde 1941. Men våra trähantverkare är duktiga. Bytet av borden sker växelvis SB och BB för att minska risken för att skrovet ska bli skevt. (Klicka på bilden för större bild)