Alla inlägg av admin

Årsmöte den 11:e april 2019

Spännande årsmöte i Föreningen M 20 torsdagen den 11:e April 2019 kl 18:00

Vi hälsar alla medlemmar och intresserade välkomna till ett spännande årsmöte på Beckholmen i Stockholm!

Beckholmen är ett levande marinkulturellt centrum mitt i Stockholms sjögård i Nationalstadsparken. På området finns bl.a. tre torrdockor, ett modernt reparationsvarv samt flera ideella verksamheter. Mötet äger rum i Beckholmens Dockförenings (BDF) blåmärkta lokal “Stötteboden”. Vi för en kort orientering om Beckholmen av BDF:s ordförande Jan Hedegård.
Förutom sedvanliga Årsmötesförhandlingar sker plakettmottagning som bevis på att M 20 blivit K-märkt. Museichefen för Sjöhistoriska Museet Hans-Lennart Ohlsson överlämnar plaketten. Verksamhetsplanen 2019 med kommande medlemsresor och charterturer samt M 20 Credo och framtidsplan står också på agendan.
Samling torsdag 11 april kl.17.30 vid grinden till Beckholmsdockorna på Beckholmen. Styrelsen kommer finnas på plats vid grinden. Annars finns en porttelefon märkt “BDF”. BIO från 17:30. Mötet börjar 18:00. Enklare förplägnad serveras till självkostnad. Transport lämpligen med Spårvagn till Skansen och 10 minuters promenad över bron till Beckholmen eller alternativt med bil. Begränsat antal parkeringsplatser finns på Beckholmen.

Anmälan sker omgående antingen via hemsidans medlemssidor (logga in) eller via mail till kontakt@minsveparen.se.

Välkomna!

Styrelsen Föreningen M 20

Medlemssidor

Vår hemsida förmedlar information till allmänheten och föreningens medlemmar om det som händer med M 20 och dess verksamhet.

Nu förbättrar vi informationen! För er medlemmar introduceras ”Medlemssidorna”. Det är en rad sidor för dig som vill veta mer, anmäla dig till föreningens evenemang, se vår gemensamma kalender, kontakta andra medlemmar eller kanske studera alla våra dokument, etc. För att nå “Medlemssidorna” finns ett menyalternativ i överkanten. Vid första inloggningen klickar du på “Här får du hjälp med inloggningen”.  Där fyller du i den e-postadress du använder vid kontakt med föreningen. Du kan använda mobil eller dator. Dina inloggningsuppgifter skickas nu med e-post.

Det första du bör göra nu är att besöka ”Min sida” som ligger under ”Rulla”. Granska de uppgifter som finns om dig och korrigera/komplettera efter behov. Särskilt viktigt att kolla din mejl-adress!

Informationen på “Medlemssidorna” är skyddad bakom våra individuella lösenord, så var försiktig med ditt lösenord! Du kan när som helst byta användarnamn och lösenord.

Flykten över Öresund 1943

M 20 och räddningen av tusentals danskar till Sverige!

Vid Föreningen M 20s välbesökta höstmöte den 26 november 2018 uppmärksammade vi de dramatiska händelserna över Öresund för 75 år sedan. Under brinnande världskrig skedde en av de största räddningsoperationer som Svenska Flottan deltagit i. Endast ett av räddningsfartygen finns ännu kvar i sjögående skick. Det är vårt fina museifartyg Minsvepare M 20. Här kommer historien om flykten över Öresund och räddningen av tusentals danska judar 1943.

Vid vårt möte visades och överlämnades denna dramatiska tavla med M 20 i nattmörkret. Tavlan skänktes av Patrik Lodin till M 20 i Borensberg 2018-08-09 och finns nu ombord på M 20.

Tyskland krävde på hösten 1943 att Danmark skulle rensas på judar. På den tyska sidan fanns dock ”visselblåsare” som varnade danskarna och svenskarna om vad som var på gång. Det danska folket trotsade ockupationsmakten och hjälpte judarna att fly till Sverige. Svenska regeringen beslöt också att ändra sin tidigare hållning och ta emot judiska flyktingar från våra grannländer. Under några stormiga höstveckor 1943 flydde ca 7 500 danska judar undan Hitlers och nazisternas deportation till koncentrationslägren och en säker död.

Flykten skedde i hemlighet under dramatiska förhållanden med fiskebåtar över Öresund mot Sverige. Svenska Flottan med bl.a. minsveparen M 20 deltog i denna räddningsoperation och mötte upp i Öresund och tog emot flyktingarna. M 20 arbetade hårt under krigsåren och var i princip i tjänst dygnet runt. Vi har belägg från M 20 loggböcker att ett hundratal danska judar räddades av M 20. Vi visar här ett utdrag från M 20 loggbok 1-10 oktober 1943:

Vid vårt höstmöte höll författarinnan Elisabet Nemert ett mycket uppskattat föredrag om sina efterforskningar om händelserna under andra världskriget. I hennes bok ”Vargarnas Tid” utgiven 2016 beskrivs hur en dansk judefamilj Rosenstein flyr med en liten fiskebåt tillsammans med den världsberömda danska atomfysikern Niels Bohr med hustru. Vi citerar ur boken:

M 20 var ute på räddningsuppdrag den aktuella höstnatten 1943. Kan det vara möjligt att det var just M 20 som mötte och räddade familjen Rosenstein och Niels Bohr? Den dramatiska tavlan visar M 20 som lyser med strålkastare i nattmörkret på jakt efter något – kanske fiskebåten med Niels Bohr!?

I vilket fall blev vårt möte en tribut till de humanitära räddningsoperationer som Svenska Flottan och M 20 deltog i för 75 år sedan!

/Anders Torelm, november 2018

Almedalen 2019 – Hyr övernattning på ett unikt marint museifartyg!

Under Almedalsveckan 2019 kommer Minsveparen M 20 ligga förtöjd i centralt i Visby hamn. Vi erbjuder företag och organisationer en unik möjlighet att hyra övernattning ombord på M 20! Det går att hyra enstaka övernattningar eller hyra hela fartyget. Det finns också möjligheter att ordna avskilda möten ombord för upp till 6 personer i vårt fantastiska gunrum (officersmäss)!

M 20 kommer att finnas i Visby mellan den 30 juni och den 6 juli 2019. Ombord finns bingplatser (sängplatser) för upp till 12 gäster. M 20 är fullt utrustad med befälshytt, skans (sovrum), byssa (kök), mäss (matrum), toaletter, dusch, värme och 220V. Dock är fartyget 77 år gammalt så standarden är mer mysig och nostalgisk än modern och lyxig! Vi vill påpeka att tillgängligheten för rörelsehindrade är begränsad. Lejdarna (trappor och stegar) är branta och smala.

Kostnaden för övernattning inkl. sjöfrukost är 2 200kr/person/natt. Mötesrum kostar 1 000kr/h inkl fika. Hela fartyget kan hyras för 12 000kr/dygn.

Vi vet att det finns stort intresse för att hyra in sig på M 20 under Almedalen så boka er plats omgående!

Bokning sker enklast genom att maila till: kontakt@minsveparen.se eller per telefon till Fartygschef Åke Foghammar 070-523 19 01

Almedalen 2019 – Infoblad

Föreningen M 20 – höstmöte 26 november

Föreningen M 20 bjuder in till ett särskilt spännande höstmöte; Historia – Nutid – Framtid. Ett spännande program som sträcker sig över hela M 20:s snart 77-åriga liv. Måndagen den 26 november kl. 17.00 samlas vi på Museipiren vid Vasavarvet och inleder med ett glas  glögg. Kl. 18.00 börjar höstmötet ombord på isbrytaren St. Erik.

Minsveparen M 20 är idag ett av de sista kvarvarande sjögående örlogsfartyg som påminner om Sveriges sjöförsvarsoperationer under det andra världskriget. M 20 ingick i Öresunds Marindistrikt 1941 och var en viktig komponent i minröjningsaretet under kriget och efterkrigsminsvepningarna. Under hösten 1943 deltog M 20 i räddningsoperationen av danska judar över Öresund.

Författaren Elisabet Nemert berättar spännande om flykten av 7500 danska judar över Öresund 1943. En historisk storartad humanitär insats av frivilliga, Svenska Flottan och M 20! Elisabet ger oss bakgrunden till händelserna och efterforskningarna till sin bok “Vargarnas tid”.

Bland övriga intressanta punkter märks:
Vår ordförande Johan Boström kompletterar med att citera ur M 20:s loggbok hösten 1943. Medlemmarna Anders Torelm och Lennart Cagnell berättar om sitt arbete med en strategisk plan för M 20 långsiktiga bevarande.

Anmälan till höstmötet snarast, dock senast den 19 november per epost till:
kontakt@minsveparen.se

Välkomna till en intressant och spännande kväll den 26 november!

Arbetshelg 6-7 oktober

Arbetshelg 6-7 okt 09:00-16:00 med avbrott för lunch.

Att göra:

  • Flytta M 20 någon meter och bygga oss en landgång till Sprängaren, som känns säker inför vintern. Jag försöker få med en stabil stege i trä + vår landgång.
  • Byta ut några plank som håller uppe Goran. Vi behöver köpa in plank.
  • Förbereda för kommande rör- och elementbyte. Det är flera ställen där elementen är inbyggda och därmed svåråtkomliga för rörläggarfirman som ska göra jobben.
  • 2 meter sudband har lossnat, inget vi kan göra åt nu, men kolla över resterande sudband kan vara bra.

Rickard Wallmark

PS Ingen från M 20 har anmält sig till Kursen för att rädda liv. Är alla så välutbildade i föreningen?

Anmälan till kontakta@minsveparen.se

Rickard Wallmark
Skrov- och däckansvarig M 20
Utbildningsansvarig Veteranflottiljen

EDIP 2018. Foto: Göran Lindahl