Minnesskylt Flykten över Öresund 1943

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att en minnesskylt över M 20:s insatser 1943 nu har placerats i Helsingborg! Minnesskylten har texten: ”Flykten över Öresund 1943. Till minne av Svenska Flottans insatser för att rädda tusentals danska judar på flykt undan nazisterna från Danmark över Öresund till Sverige hösten 1943. Minnestavlan rest av Sjöhistoriska museet och Föreningen M 20”.
Minnesskylten har placerats av Helsingborgs kommun vid kajen mot Öresund bredvid Raul Wallenbergs minnesmärke. Det är viktigt att vi vårdar det kollektiva minnet av händelserna 1943. Vi vet hur mycket detta betyder för anhöriga till både de judiska flyktingarna och till M 20:s besättning.

Utmärkelser

Föreningen M 20:s Hedersbord är en utmärkelse som tilldelas personer som gjort extraordinära insatser för Föreningen M 20 och/eller för att bevara och tillgängliggöra vårt marina kulturarv i form av Minsveparen M 20. 2024 har följande personer tilldelats M 20 Hedersbord:

1. För sitt framgångsrika kommunikationsarbete att synliggöra M 20 i den mediala världen. ”Om vi inte syns, så finns vi inte”. Anne Sofie Eriksson

2. För sitt viktiga forskningsarbete att dokumentera och presentera de historiska händelserna, personerna och fartyget M 20:s insatser i Öresund 1943. Ida Hughes Tidlund

3. För sitt ledarskap och engagemang i att organisera akuta räddningsåtgärder när Kung Bore drabbade fartyget M 20 i början på 2024. Johan von Otter

Räddningen över Sundet


Ny utställning om M 20 på Sjöhistoriska museet: ”Räddningen över Sundet”
Den 22 februari öppnade utställningen om M 20:s insatser att rädda danska judiska flyktingar över Öresund till tryggheten i Sverige 1943. Utställningen bygger på den mobila utställning som M 20 medförde under sin minnesresa under 2023 och som visades i ett trettiotal hamnar. Den nya utställningen är uppdaterad och har fått en fast plats på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Här skildras både räddade flyktingar och räddarna bl.a. på M 20. Föreningen M 20 har lånat ut ett antal autentiska föremål från fartyget M 20 vilka placerats i en vacker monter. Tag chansen och besök utställningen i samband med Föreningen M 20:s årsmöte den 24 mars eller vid ett eget besök under museets öppettider.

Årsmöte i Föreningen M 20

I år samlas Föreningen M 20:s medlemmar för årsmöte i Sjöhistoriska museets lokaler, Djurgårdsbrunnsvägen 24 i Stockholm. Det blir ett utmärkt tillfälle att uppdatera sig om vårt fina museifartyg och att träffa kamrater i en trevlig miljö. På programmet står, förutom årsmötesförhandlingar, bl.a. en presentation av Sjöhistoriska museet, visning av unika utställningar, mingel och fika. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i god tid före mötet under Arkiv/Föreningen på www.minsveparen.se.

Läs mer

Unikt tillfälle


Följ med på en unik tre dagars guidad kryssning där du får besöka militärhistoriska anläggningar i Stockholms skärgård. Du åker med, och bor ombord på ett historiskt träfartyg, minsveparen M 20 från andra världskriget. Museifartyget M 20 ägs av Sjöhistoriska museet och drivs av Föreningen M 20. Kryssningen går i vacker skärgårdsmiljö mellan Stockholms fasta sjöförsvar från Vaxholm via Sandhamn till Söderarms fyrplats. Söderarm ligger längst ut i Stockholms skärgård och har sedan 1700-talet varit Stockholms sista bemannade utpost mot öster. Detta blir en resa och upplevelse att minnas! Läs mer

2024 är här!


Snart är vintern över och då är det dags för nya resor och äventyr på sjöhavet. Vi hoppas att vi träffas ombord under 2024. Om du inte redan är medlem i Föreningen M 20 kan du söka medlemskap genom att klicka på knappen Bli medlem i menyn här på sidan.

God Jul och Gott Nytt År

Minsveparen M 20 önskar alla sjövänner en riktigt God Jul och Gott Nytt År med en bild från vårt jubileumsbesök i Neglinge den 1 december 2021. M 20 ligger nu i trygg vinterhamn i Göteborg, men snart är vintern över och då är det dags för nya resor och äventyr på sjöhavet. Vi hoppas att vi träffas ombord under 2024. Under tiden bjuder vi, som tidigare år, på dikten Minsveparen.

Föreningen M 20
Styrelsen

Dags för medlemsavgift 2024

2005 efter 64 års tjänst som minsvepare, övningsfartyg och BV-röj skulle de sista M-båtarna till slut utrangeras, Flottan hade tillförts nya moderna övningsfartyg och M-båtarna skulle säljas. En förening bildades med målsättningen att rädda en M-båt. Föreningen M 20 är högst aktiv än idag och M 20 mår prima. Men en viktig del av finansieringen bygger på våra medlemsavgifter. Dags för medlemsavgift 2024. Klicka på bilden nedan för mer information.

Om du inte redan är medlem i Föreningen M 20 kan du söka medlemskap genom att klicka på knappen Bli medlem här ovan. Eller varför inte skänka ett medlemskap till någon som du tror skulle uppskatta det.