Bidrag till M 20 – Pantamera

Panta burkar och flaskor

Föreningen M 20 har inlett ett samarbete med Pantamera (Returpack AB). Samarbetet innebär att det blir enkelt att panta burkar och flaskor och samtidigt skänka pengar till Föreningen M 20. I storpantarautomaten ”Pantamera Express” pantar man snabbt och enkelt genom att hälla i hela säckar med burkar och flaskor i ett fack. Du kan sedan donera panten till Föreningen M 20.

Hur går det till?

Ta med panten till en ”Pantamera Express” automat, se länk nedan. Töm hela säcken i automaten, som både sorterar och räknar panten. När panten är räknad, välj ”Skänk till förening” som utbetalningsmetod. Välj ”M 20 Stockholm” på skärmen och fullfölj donationen genom att trycka på ”Bekräfta”. Inom en vecka sätts pantpengarna in på Föreningen M 20:s bankkonto.

Hitta Pantamera Express

Storpantautomaten Pantamera Express finns på ett 60-tal återvinningscentraler runt om i landet, se karta:

https://pantamera.nu/sv/privatperson/var-kan-jag-panta/pantamera-express/

Gör en insats för miljön och stöd samtidigt Föreningen M 20:s arbete med att bevara fartyget M 20!

OBS! Det går tyvärr ej att donera pant till Föreningen M 20 i de vanliga Pantautomaterna som finns i livsmedelsbutiker.

EDIP – En dag i paradiset

M 20 deltog i Veteranflottiljens dag på Gålö den 11 september. Vi lämnade Stockholm på fredag morgon och gick genom Skurusundet (där vi mötte CH Wahlin till sjöss) och Baggensstäket till Neglinge där vi besiktigade M 20 födelseplats. Därefter över Baggensfjärden ned förbi Dalarö till Horsfjärden. Vi gjorde en passage av monumentet på Märsgarn och hedrade minnet av de omkomna sjömännen. Därefter förtöjde vi på Gålö. Under resan hade vi en mycket duktig kock (Roberto) som lagade klassisk mat från flottan (ärtsoppa, biffstek med lök, rimmad lax mm). På lördag morgon startade EDIP (”En dag i Paradiset”) Mycket lyckat och trevlig arrangemang. Över 400 besökare och många av Veteranflottiljens fartyg körde turer med passagerare. 8 härliga kamrater och medlemmar i besättningen framförde M 20 tryggt och säkert i dimman på Horsfjärden. Och det var mäktigt att höra och se motor/torped- och robotbåtar storma fram över havet. Nästan som gamla tider när vårt sjöförsvar stod på sin höjdpunkt. I hamnen var det full aktivitet och många fartyg. M 20 visade hur en minsvepare kan förtöjas i trångt läge mellan fartyget Nordanö och en pirarm upp i vassen! Sjömanskap på hög nivå. Vi ser redan fram emot nästa års EDIP. Men redan på fredag finns en chans att åka med M 20. Vi går från Gålö till den officiella minnes ceremonin för Jagarolyckan den 17 september 1941 på Märsgarn. Därefter en härlig sjötur tillbaka till Stockholm.

Veckans M-båt

Minsveparen M 13

M 13 (anropssignal SBZF) sjösattes 1941 vid Ystads skeppsvarv. M 13 byggdes som enda M-båt med bordläggning helt i ek, kanske pga brist på mahogny? Maskiner: 2 Scania Vabis 1940. Hon utrangerades från Svenska Flottan den 1 december 1959 och överläts till Kungliga Vetenskapsakademien och döptes till Sagitta (anropssignal SFGP). Där tjänstgjorde hon på Kristinebergs marinbiologiska station i Fiskebäckskil till 1976. Därefter såld privat. Hon ägdes sedan av en officer i Norrköpingstrakten och hade bojplats i Stegeborg, Söderköping i slutet av 70-talet/början av 80-talet. M 13 såldes sedan till en person som påbörjade ombyggnad i Göteborg. Hon låg sommaren 2021 vid ”Drömmarnas kaj” (Gullbergskajen) i Göteborg och var till salu.

Ystads skeppsvarv

Det finns inte så mycket information om Ystads skeppsvarv, men år 1870 diskuterade hamndirektionen i Ystad huruvida man skulle starta ett varv. Man var av uppfattningen att en hamn av betydelse borde ha ett skeppsvarv. Dessa diskussioner ledde till att ett varvsbolag bildades och 1885 sjösattes det första fartyget, Skonertskeppet Aurora på 100 ton. Varvet byggde framförallt segelskutor, men under kriget även Minsveparen M 13. Skeppsbyggare var Harald Grufstedt. Ystads skeppsvarv fick sedermera uppdraget att skrota och hugga upp de s.k. italienjagarna Romulus och Remus. Varvet var i bruk ändra fram till 1970-talet då den fick lämna plats för den expanderande färjetrafiken.

Läs mer

Detta är inlägg 12 i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i en kommande bok. Boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 2021. Här kan du förbeställa boken.

Boken om M 20

Boken ”Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred” följer M 20 under hennes 80 år fram till modern tid. Den vänder sig inte bara till de hundratals sjöofficerare och sjömän som tjänstgjort på M-båtarna utan till alla som är nyfikna på vår marinhistoria. Genom att följa ett specifikt fartyg genom krig och fred kan vi belysa viktiga historiska skeenden och händelser på ett konkret sätt. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet.

Boken kan förbeställas här eller i annonsen i högerkolumnen. Pris: 354 kr inklusive moms och frakt.

Klicka gärna på broschyren ovan och vidarebefordra den till intresserade.

Medlemsinfo 4/2021

Årets fjärde medlemsinfo innehåller tio intressanta avsnitt:

1) Jubileumsturnén M 20 80 år
2) Örlogsdagar 27-29 aug.
3) EDIP 8 sept.
4) Kustskepparutbildning 16-19 sept.
5) Jagarolyckan Märsgarn 17 sept.
6) Kulturhistoriska resor 25 + 26 sept.
7) M 20-persedlar
8) Digitalt höstmöte 25 november
9) 80-års-kalaset 1 december
10) Boken MINSVEPAREN M 20

Här kan du läsa hela medlemsinfo 4/2021.

Örlogsdagarna: I Vasas kölvatten

Följ med på en sjötur

Under Örlogsdagarna i Stockholm 27-29 augusti finns Minsveparen M 20 på plats i Galärvarvet på Djurgården. Vi ligger vid Gästhamnspiren (fd Ubåtspiren) nedanför Vasamuseet och håller Öppet Skepp alla tre dagarna kl 11:00-16:00. Medlemmar och allmänheten är välkommen ombord för att besöka det k-märkta örlogsfartyget. Under lördagen den 28 augusti erbjuder vi en unik möjlighet att följa med en kortare sjötur från Vasamuseet på Stockholms ström. Vi går förbi platsen där Vasaskeppet byggdes och följer i Vasas kölvatten till platsen där hon förliste utanför Beckholmen. Turer avgår varje hel timme kl 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 och 15:00. Biljettpris för medlemmar: vuxna 150:- och barn (t.o.m. 12 år) 50:- Biljettpriser för icke medlemmar: 200:- resp. 100:-. Biljetter kommer att säljas på plats.

80 år

Minsveparen M 20 byggdes under brinnande världskrig och sjösattes den 1 december 1941 på Neglinge varv i Stockholm. Fartyget är i byggt i trä med skrov i Hondurasmahogny och däck i Oregonpine. 80 års tjänst i Sveriges tjänst har satt sina spår och under den gångna vintern har fartyget genomgått en omfattande renovering på Beckholmen i Stockholm. Fartygets stäv och förskepp har bytts ut och fartyget är nu åter i gott sjövärdigt skick.

Tag chansen och upplev det 80-år gamla museifartyget M 20!

Välkomna ombord
Föreningen M 20

Veckans M-båt

Minsveparen M 12

M 12 (anropssignal SBZE) är en systerbåt till M 11 och sjösattes den 6 november 1940 vid Bröderna Larsson varv och mekaniska verkstad i Kristinehamn . Hon utrangerades den 22 november 1957. M 12 gick till Tullverket som TV 012. Senare avyttrad som arbets- och dykfartyg i privat ägo. Maskiner: 2 Volvo Penta TMD96, 1970. Har genomgått omfattande renovering av skrovet. Kända namn är Curania (Anropssignal SKWX), Ytterby och Vaxholm. Fanns till salu på Blocket i juni 2012. Det finns obekräftade uppgifter att M 12 är skrotad och upphuggen. Men ödet är okänt. Tyvärr har vi ingen bild på M 12 i ursprungligt skick. Dock finns en bild (från Ulf Nilsson) på M 12 som Tulljakten TV 012. Vi är tacksamma för fler bilder och uppgifter om M 12:s vidare öde!

Veckans M-båt


Efter ett uppehåll under sommarens jubileumsresa med M 20 återupptar vi nu serien om M-båtarna. Vi har tidigare beskrivit M 1 till M 10. Denna vecka berättar vi om Minsveparen M 11.

Minsveparen M 11

M 11 tillhör den första serien om 12 mindre minsvepare i trä, de så kallade 39-båtarna vilka byggdes 1940-41. Fartygens mått: längd 25 m, bredd 5,1 m, djupgående 1,1m och deplacement 51 ton. Maskiner ursprungligen 2 Ellwe dieslar. M 11 (anropssignal SBZE) sjösattes 1940 vid Bröderna Larsson varv och mekaniska verkstad i Kristinehamn. M 11 är systerfartyg till M 12 och M 26. Efter sjösättning fördes M 11 över Vänern och genom Trollhätte kanal och Göta älv till Nya Varvet i Göteborg för rustning. M 11 tjänstgjorde som minsvepare och deltog i minröjningarna av svenska farvatten under och efter andra världskriget. M 11 utrangerades från flottan den 22 november 1957. Hon övergick då till Tullverket som tulljakten TV 011. Senare såldes hon till en privatperson som ”lustfartyget” (fritidsfartyget) Rebecca (anropssignal SCQA). Rebecca ligger numera vid Norrmälarstrand i Stockholm, ombyggd men i gott skick. Restaurering och ombyggnad av däckshus gjordes i Östhammar år 2000 samt på Mälarvarvet under 2001.

Bröderna Larssons varv och mekaniska verkstad

Bröderna Larssons var ett fartygsvarv i Kristinehamn. Varvet grundades av Richard och Hugo Larsson omkring 1907. Företaget byggde salongsbåtar och andra fritidsbåtar, som konstruerades av C G Pettersson, bl.a. M/Y Fiorella. Man experimenterade under tidigt 1930-tal med serietillverkning av petterssonbåtar. Fram till 1949 byggde varvet fritidsbåtar, och därefter passbåtar, tullkryssare, sjöräddningskryssare och andra yrkesfartyg. Här byggdes under 40-talet M-båtarna M 11, M 12 och M 26 samt under 60-talet en serie bevakningsbåtar bl.a. B 70 Hojskär. Bröderna Larssons varv och mekaniska verkstad i Kristinehamn lades ned 1964 efter en totalförstörande brand.