Minsveparen M 20:s resa genom Göta kanal augusti 2024

Minsveparen M 20 är på väg hem till hemmahamnen vid Galärvarvet i Stockholm efter drygt ett år i Göteborg. Under sommaren 2023 genomförde fartyget en minnesresa runt Sveriges kust till Öresund för att uppmärksamma händelserna 1943. Under några dramatiska veckor flydde tusentals danska judar över Öresund för att undkomma nazisterna. Ett av Svenska flottans fartyg som hjälpte till i räddningsoperationen var Minsveparen M 20.

Fartyget bemannas och sköts idag ideellt av Föreningen M 20:s medlemmar. På flera ställen under kanalresan till Stockholm välkomnas allmänheten att besöka fartyget och se utställningen om räddningsoperationerna. Se när du kan besöka fartyget under Göta kanalresan

Tack SOSG!

Sjöofficerssällskapet i Göteborg, SOSG, gjorde en resa i juni längs Bohuskusten. I resan ingick Sjöräddningsövning, Albrektsunds kanal, elkabelproblematik vid Åstol, Christers födelsedag med portvin, Kyrkesund, glass i Mollösund, bastu på Käringön, Smögen, föredrag i Kapellet på Näset och Havets läckerheter i Unda Marina, Hovenäset… Läs vidare.

Tack Hovenäset!

Föreningen M 20 och SJÖHISTORISKA tackar för den mycket goda uppslutningen kring minsveparen M 20:s besök i Hovenäset 12 juni. Redan på kajen mötte intresserade invånare och Kapellet på Näset där Åke Foghammar höll föredraget ”Flykten över Öresund, 1943” var välbesökt. Nära nog fullsatt då endast ett fåtal …Läs vidare.

Det maritima kulturarvet

Sjöhistoriska museet äger fartyget M 20 men har överlåtit ansvaret för drift och underhåll till vår ideella Föreningen M 20. Vid Galärvarvet på Djurgården i Stockholm ligger Fartygspiren och som är en del av Sjöhistoriska museet. Förutom museets egna museifartyg som Isbrytaren Sankt Erik och Fyrskeppet Finngrundet, ligger här även andra kulturhistoriskt intressanta fartyg såsom M 20. För närvarande ligger M 20 i Maritiman i Göteborg.

Olika marina evenemang anordnas regelbundet på Fartygspiren, till exempel örlogsdagar och ångbåtsmöten. Sjöhistoriska äger även flera andra tidigare örlogsfartyg som T46, R145 Ystad och P 151 Jä…Läs vidare

Medlemsdagen 24 maj

M 20 ligger sedan hösten 2023 i vinterhamn vid Maritiman. Tillsammans med övriga fartygsföreningar vill vi anordna en medlemsdag med syfte att umgås, knyta nya kontakter och dela med oss av olika erfarenheter och tankar om det marina kulturarvet. Medlemsdagen är fredagen den 24 maj och under helgen den 25–26 maj har Maritiman öppet för allmänheten. Under medlemsdagen kan alla medlemmar fartygsföreningarna deltaga i sjöturer med M 20 på Göta älv samt i samkväm (After Sea) på Småland. Välkomna!

Minnesskylt Flykten över Öresund 1943

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att en minnesskylt över M 20:s insatser 1943 nu har placerats i Helsingborg! Minnesskylten har texten: ”Flykten över Öresund 1943. Till minne av Svenska Flottans insatser för att rädda tusentals danska judar på flykt undan nazisterna från Danmark över Öresund till Sverige hösten 1943. Minnestavlan rest av Sjöhistoriska museet och Föreningen M 20”.
Minnesskylten har placerats av Helsingborgs kommun vid kajen mot Öresund bredvid Raul Wallenbergs minnesmärke. Det är viktigt att vi vårdar det kollektiva minnet av händelserna 1943. Vi vet hur mycket detta betyder för anhöriga till både de judiska flyktingarna och till M 20:s besättning.

Utmärkelser

Föreningen M 20:s Hedersbord är en utmärkelse som tilldelas personer som gjort extraordinära insatser för Föreningen M 20 och/eller för att bevara och tillgängliggöra vårt marina kulturarv i form av Minsveparen M 20. 2024 har följande personer tilldelats M 20 Hedersbord:

1. För sitt framgångsrika kommunikationsarbete att synliggöra M 20 i den mediala världen. ”Om vi inte syns, så finns vi inte”. Anne Sofie Eriksson

2. För sitt viktiga forskningsarbete att dokumentera och presentera de historiska händelserna, personerna och fartyget M 20:s insatser i Öresund 1943. Ida Hughes Tidlund

3. För sitt ledarskap och engagemang i att organisera akuta räddningsåtgärder när Kung Bore drabbade fartyget M 20 i början på 2024. Johan von Otter

Räddningen över Sundet


Ny utställning om M 20 på Sjöhistoriska museet: ”Räddningen över Sundet”
Den 22 februari öppnade utställningen om M 20:s insatser att rädda danska judiska flyktingar över Öresund till tryggheten i Sverige 1943. Utställningen bygger på den mobila utställning som M 20 medförde under sin minnesresa under 2023 och som visades i ett trettiotal hamnar. Den nya utställningen är uppdaterad och har fått en fast plats på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Här skildras både räddade flyktingar och räddarna bl.a. på M 20. Föreningen M 20 har lånat ut ett antal autentiska föremål från fartyget M 20 vilka placerats i en vacker monter. Tag chansen och besök utställningen i samband med Föreningen M 20:s årsmöte den 24 mars eller vid ett eget besök under museets öppettider.