Utdockad!

M 20 är tillbaka i sitt naturliga element. Det var ett stort medialt intresse, med både radio och tv på plats, när M 20 dockade ut från Västra dockan på Beckholmen. Skrovet läcker en del, men det finns gott om länspumpar i fartygets fem avdelningar. Så läget är under kontroll. Nu ska vårt fina museifartyg ligga vid kaj en månad för kompletterande arbeten.

Här kan du lyssna på Radio Stockholms reportage från utdockningen. Och här kan du se SvT:s inslag.

Det är nära nu…

De sista momenten i renoveringsarbetet av M 20:s skrov närmar sig. Stävstocken är på plats, liksom alla bord under och ovan vattenlinjen. Bottenplåtarna är återmonterade och målade, men en del målningsarbete återstår. Det återstår också en hel del annat jobb, bl.a. i skansens inredning. Men det får vänta till efter utdockningen, då M 20 kommer att ligga vid kaj på Beckholmen i ca fyra veckor (Klicka på bilden för att göra den större).

Två plåtar återmonterade

Så är två av M 20:s bottenplåtar åter på plats. Det var en lång process:

1.demontera plåtarna – 2.inspektera bordläggning och laskar – 3.köpa in mahogny – 4.planhyvla virket – 5.riva de gamla borden – 6.reparera spanten (svets) – 7.mäta in, måttsåga och måtthyvla de nya borden – 8.borra hål för fästelement – 9.montera de nya borden och laskarna – 10.plugga skruvhålen – 11.dreva – 12.planhyvla skrovsidan – 13.nåta – 14.på med primer – 15.på med tjära – 16.på med tjärduk – 17.återmontera plåtarna.

Har vi glömt något?

11 bord

Arbetet med byte av mahognybord och reparation av laskar fortsätter. Våra timmermän har nu monterat 11 av ett fyrtiotal bord. Ett råkade spricka vid monteringen och fick bytas ut.
När alla bord under vattenlinjen är utbytta kan underarbetet inför återmonteringen av kopparplåtarna påbörjas. (Klicka på bilderna för att förstora dem)

Målet nått!

Glädjande nyheter! Insamlingen Rädda M 20 har nu nått sitt mål om 1 miljon kronor. Vi är väldigt glada och stolta över allt stöd vi fått och att vi nu har nått detta viktiga mål. Bidrag har kommit från bl.a. Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet, Stockholms Borgerskap, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm (Sjöhistoriskas Vänner), Familjen Burre Hellmans Stiftelse, Försäkringsbolaget Alandia samt många medlemmar och privatpersoner. Stort tack till er alla som bidragit till vårt arbete med att rädda minsveparen M 20. Insamlade medel ger oss möjligheter att genomföra de nödvändiga reparationen av fartygets förskepp och stäv. Den 12 April 2021 dockar vi ut förhoppningsvis med en nyrenoverad och sjösäker skönhet, beredd att fira sitt 80-års jubileum under 2021! Fartyget behöver löpande skötas och underhållas så vi tar tacksamt emot fler bidrag.

Sommarens program

Här kommer ett tvåsidigt programblad med M 20:s resor och evenemang i sommar och höst. Passa på att boka en tur med trevliga kamrater och ett nyrenoverat museifartyg. Du kan anmäla dig, och kanske en vän eller hela familjen, via kontakt@minsveparen.se eller direkt här på www.minsveparen.se, klicka på Medlemssidor. Några av evenemangen organiseras av våra samarbetspartners och bokas direkt hos dem.
Redan tidigare har du fått en inbjudan till M 20:s jubileumsturné 2021 runt Sveriges kust och genom Göta kanal. Den är fortfarande öppen för bokning via kontakt@minsveparen.se. Du kan läsa mer om jubileumsturnén på Medlemsinfo 2/2021.

Första bordet på plats

Nu är det första planhyvlade mahognybordet på plats efter reparation av några rostiga stålspant. Det är en stor utmaning i att åstadkomma samma goda ‘passning’ som båtbyggarna i Neglinge gjorde 1941. Men våra trähantverkare är duktiga. Bytet av borden sker växelvis SB och BB för att minska risken för att skrovet ska bli skevt. (Klicka på bilden för större bild)