Vänföreningar

På denna sida har vi samlat länkar till vår ägare och andra fartygsföreningar. Kontakta gärna respektive organisation för information om deras verksamhet och aktuella aktiviteter.

Sjöhistoriska museet äger fartyget M 20 men har överlåtit ansvaret för drift och underhåll till vår ideella Föreningen M 20. Vid Galärvarvet på Djurgården i Stockholm ligger Fartygspiren och som är en del av Sjöhistoriska museet. Förutom museets egna museifartyg som Isbrytaren Sankt Erik och Fyrskeppet Finngrundet, ligger här även andra kulturhistoriskt intressanta fartyg såsom M 20. Olika marina evenemang anordnas regelbundet på Fartygspiren, till exempel örlogsdagar och ångbåtsmöten. Sjöhistoriska äger även flera andra tidigare örlogsfartyg som T46, R145 Ystad och P 151 Jägaren.

Veteranflottiljen är en samarbetsorganisation mellan närmare 20 äldre marina fartyg med hemmahamn på den tidigare marina örlogsbasen Gålö vid Horsfjärden i Haninge kommun. Varje år i september arrangerar Veteranflottiljen ”En dag i paradiset” (EDiP) då allmänheten välkomnas till Gålöbasen och turer med de historiska fartygen kan bokas.

Länkarna nedan går till hemsidor för de som arbetar med att bevara och sköta de historiska fartygen.

Sjöhistoriska museet
Veteranflottiljen
Motortorpedbåten T 46
Robotbåten R142 Ystad
Patrullbåten P151 Hugin
Jagaren J19 Småland
Patrullbåten P150 Jägaren
Torpedbåten T121 Spica
Robotbåten R136 Västervik
Vedettbåten Sprängaren
Stridsbåten 127
Föreningen Isbrytaren S/S Sankt Eriks vänner