Kategoriarkiv: Loggbok

Flykten över Öresund 1943

M 20 och räddningen av tusentals danskar till Sverige!

Vid Föreningen M 20s välbesökta höstmöte den 26 november 2018 uppmärksammade vi de dramatiska händelserna över Öresund för 75 år sedan. Under brinnande världskrig skedde en av de största räddningsoperationer som Svenska Flottan deltagit i. Endast ett av räddningsfartygen finns ännu kvar i sjögående skick. Det är vårt fina museifartyg Minsvepare M 20. Här kommer historien om flykten över Öresund och räddningen av tusentals danska judar 1943.

Vid vårt möte visades och överlämnades denna dramatiska tavla med M 20 i nattmörkret. Tavlan skänktes av Patrik Lodin till M 20 i Borensberg 2018-08-09 och finns nu ombord på M 20.

Tyskland krävde på hösten 1943 att Danmark skulle rensas på judar. På den tyska sidan fanns dock ”visselblåsare” som varnade danskarna och svenskarna om vad som var på gång. Det danska folket trotsade ockupationsmakten och hjälpte judarna att fly till Sverige. Svenska regeringen beslöt också att ändra sin tidigare hållning och ta emot judiska flyktingar från våra grannländer. Under några stormiga höstveckor 1943 flydde ca 7 500 danska judar undan Hitlers och nazisternas deportation till koncentrationslägren och en säker död.

Flykten skedde i hemlighet under dramatiska förhållanden med fiskebåtar över Öresund mot Sverige. Svenska Flottan med bl.a. minsveparen M 20 deltog i denna räddningsoperation och mötte upp i Öresund och tog emot flyktingarna. M 20 arbetade hårt under krigsåren och var i princip i tjänst dygnet runt. Vi har belägg från M 20 loggböcker att ett hundratal danska judar räddades av M 20. Vi visar här ett utdrag från M 20 loggbok 1-10 oktober 1943:

Vid vårt höstmöte höll författarinnan Elisabet Nemert ett mycket uppskattat föredrag om sina efterforskningar om händelserna under andra världskriget. I hennes bok ”Vargarnas Tid” utgiven 2016 beskrivs hur en dansk judefamilj Rosenstein flyr med en liten fiskebåt tillsammans med den världsberömda danska atomfysikern Niels Bohr med hustru. Vi citerar ur boken:

M 20 var ute på räddningsuppdrag den aktuella höstnatten 1943. Kan det vara möjligt att det var just M 20 som mötte och räddade familjen Rosenstein och Niels Bohr? Den dramatiska tavlan visar M 20 som lyser med strålkastare i nattmörkret på jakt efter något – kanske fiskebåten med Niels Bohr!?

I vilket fall blev vårt möte en tribut till de humanitära räddningsoperationer som Svenska Flottan och M 20 deltog i för 75 år sedan!

/Anders Torelm, november 2018

Tack Bettan och Håkis!

På anmodan av Bettan gjorde M 20 den 19 juli en ”kajstuds” i Hjuvik för att mottaga en lyckönskning från ”Håkis” i hans hemmafarvatten vid Lilla Varholmen på vår Sommarturné!
Stoppet innehöll en obligatorisk Rom-ranson till hela besättningen som Bettan bjöd på!
(Capten Morgan).
I bakgrunden syns Håkanssons gula hus med signalflaggan H (Helge) som i ”Håkis” hissad!

Från vänster: Elisabeth ”Bettan” Håkansson, Niklas Nilsson, Hans-Peder Loid, Magnus Platen, Lennart ”PF” Gylling, Per ”Väse” Säve, Christer ”Zvinto” Öst, Peter ”Kroken” Krokstedt, Valentin Hjertsson, Gunnar Hjertstrans, Malin Harström, Åke ”Foge” Foghammar (FC) och Tomas ”Kilen” Kilström (MtjC).

Skrivet av SOSG-medlem Hans-Peder Loid på etappen Göteborg-Hovnäset

Foto: CG Wahlin 2018