Kategoriarkiv: Medlemsmöte

Årsmöte den 11:e april 2019

Spännande årsmöte i Föreningen M 20 torsdagen den 11:e April 2019 kl 18:00

Vi hälsar alla medlemmar och intresserade välkomna till ett spännande årsmöte på Beckholmen i Stockholm!

Beckholmen är ett levande marinkulturellt centrum mitt i Stockholms sjögård i Nationalstadsparken. På området finns bl.a. tre torrdockor, ett modernt reparationsvarv samt flera ideella verksamheter. Mötet äger rum i Beckholmens Dockförenings (BDF) blåmärkta lokal ”Stötteboden”. Vi för en kort orientering om Beckholmen av BDF:s ordförande Jan Hedegård.
Förutom sedvanliga Årsmötesförhandlingar sker plakettmottagning som bevis på att M 20 blivit K-märkt. Museichefen för Sjöhistoriska Museet Hans-Lennart Ohlsson överlämnar plaketten. Verksamhetsplanen 2019 med kommande medlemsresor och charterturer samt M 20 Credo och framtidsplan står också på agendan.
Samling torsdag 11 april kl.17.30 vid grinden till Beckholmsdockorna på Beckholmen. Styrelsen kommer finnas på plats vid grinden. Annars finns en porttelefon märkt ”BDF”. BIO från 17:30. Mötet börjar 18:00. Enklare förplägnad serveras till självkostnad. Transport lämpligen med Spårvagn till Skansen och 10 minuters promenad över bron till Beckholmen eller alternativt med bil. Begränsat antal parkeringsplatser finns på Beckholmen.

Anmälan sker omgående antingen via hemsidans medlemssidor (logga in) eller via mail till kontakt@minsveparen.se.

Välkomna!

Styrelsen Föreningen M 20

Flykten över Öresund 1943

M 20 och räddningen av tusentals danskar till Sverige!

Vid Föreningen M 20s välbesökta höstmöte den 26 november 2018 uppmärksammade vi de dramatiska händelserna över Öresund för 75 år sedan. Under brinnande världskrig skedde en av de största räddningsoperationer som Svenska Flottan deltagit i. Endast ett av räddningsfartygen finns ännu kvar i sjögående skick. Det är vårt fina museifartyg Minsvepare M 20. Här kommer historien om flykten över Öresund och räddningen av tusentals danska judar 1943.

Vid vårt möte visades och överlämnades denna dramatiska tavla med M 20 i nattmörkret. Tavlan skänktes av Patrik Lodin till M 20 i Borensberg 2018-08-09 och finns nu ombord på M 20.

Tyskland krävde på hösten 1943 att Danmark skulle rensas på judar. På den tyska sidan fanns dock ”visselblåsare” som varnade danskarna och svenskarna om vad som var på gång. Det danska folket trotsade ockupationsmakten och hjälpte judarna att fly till Sverige. Svenska regeringen beslöt också att ändra sin tidigare hållning och ta emot judiska flyktingar från våra grannländer. Under några stormiga höstveckor 1943 flydde ca 7 500 danska judar undan Hitlers och nazisternas deportation till koncentrationslägren och en säker död.

Flykten skedde i hemlighet under dramatiska förhållanden med fiskebåtar över Öresund mot Sverige. Svenska Flottan med bl.a. minsveparen M 20 deltog i denna räddningsoperation och mötte upp i Öresund och tog emot flyktingarna. M 20 arbetade hårt under krigsåren och var i princip i tjänst dygnet runt. Vi har belägg från M 20 loggböcker att ett hundratal danska judar räddades av M 20. Vi visar här ett utdrag från M 20 loggbok 1-10 oktober 1943:

Vid vårt höstmöte höll författarinnan Elisabet Nemert ett mycket uppskattat föredrag om sina efterforskningar om händelserna under andra världskriget. I hennes bok ”Vargarnas Tid” utgiven 2016 beskrivs hur en dansk judefamilj Rosenstein flyr med en liten fiskebåt tillsammans med den världsberömda danska atomfysikern Niels Bohr med hustru. Vi citerar ur boken:

M 20 var ute på räddningsuppdrag den aktuella höstnatten 1943. Kan det vara möjligt att det var just M 20 som mötte och räddade familjen Rosenstein och Niels Bohr? Den dramatiska tavlan visar M 20 som lyser med strålkastare i nattmörkret på jakt efter något – kanske fiskebåten med Niels Bohr!?

I vilket fall blev vårt möte en tribut till de humanitära räddningsoperationer som Svenska Flottan och M 20 deltog i för 75 år sedan!

/Anders Torelm, november 2018

Föreningen M 20 – höstmöte 26 november

Föreningen M 20 bjuder in till ett särskilt spännande höstmöte; Historia – Nutid – Framtid. Ett spännande program som sträcker sig över hela M 20:s snart 77-åriga liv. Måndagen den 26 november kl. 17.00 samlas vi på Museipiren vid Vasavarvet och inleder med ett glas  glögg. Kl. 18.00 börjar höstmötet ombord på isbrytaren St. Erik.

Minsveparen M 20 är idag ett av de sista kvarvarande sjögående örlogsfartyg som påminner om Sveriges sjöförsvarsoperationer under det andra världskriget. M 20 ingick i Öresunds Marindistrikt 1941 och var en viktig komponent i minröjningsaretet under kriget och efterkrigsminsvepningarna. Under hösten 1943 deltog M 20 i räddningsoperationen av danska judar över Öresund.

Författaren Elisabet Nemert berättar spännande om flykten av 7500 danska judar över Öresund 1943. En historisk storartad humanitär insats av frivilliga, Svenska Flottan och M 20! Elisabet ger oss bakgrunden till händelserna och efterforskningarna till sin bok ”Vargarnas tid”.

Bland övriga intressanta punkter märks:
Vår ordförande Johan Boström kompletterar med att citera ur M 20:s loggbok hösten 1943. Medlemmarna Anders Torelm och Lennart Cagnell berättar om sitt arbete med en strategisk plan för M 20 långsiktiga bevarande.

Anmälan till höstmötet snarast, dock senast den 19 november per epost till:
kontakt@minsveparen.se

Välkomna till en intressant och spännande kväll den 26 november!

Jubileumsmöte 1 december 2016

På kölsträckning- & byggnadsplatsen vid Neglingevarvet, Saltsjöbaden, där M 20 stapelavlöpte den 1 december 1941, ligger i stället för den stora varvsbyggnaden idag en restaurang, Plyms kök & bar! Här firar vi den 1 december kl 17:30 M 20 75 år.

Med M 20 liggande förtöjd alldeles utanför verandafönstren sitter vi varmt och skönt och firar jubilaren! Vi ankommer till ”Neglingevarvet” med M 20 och förtöjer på pontonen alldeles intill restaurangen. Ombord finns bingplatser (14) för främst långväga eller andra medlemmar som vill övernatta ombord (Edit: Det är nu fullbokat). OBS! Vi kan vara upp till 20 personer ombord under förflytningarna, varav 12 som passagerare (PAX). För de som inte kan åka med M 20 eller inte är snabba nog att anmäla sig med sitt M 20-önskemål finns utmärkt förbindelse med buss & tåg från/till Slussen med Saltsjöbanan.  P.g.a. Slussenombyggnationen sker byte vid Henriksdal. Buss 25B från SLUSSEN passar tågets linje 25 mot Saltsjöbaden och vice versa. Man kliver av/på vid hpl. NEGLINGE i Saltsjöbaden och går sedan 800m/12 min till Plyms kök & bar. Restid c:a 35 min. Ny tidtabell kommer ut senare i höst men nu på e.m. är det avg. från Slussen var 20:e min. och senare på kvällen från NEGLINGE var 30:e min.

Program i stort:

Torsdag 1/12

12.00 Samling ombord för mätta medlemmar som skall segla med M 20 till Saltsjöbaden.
12.30 M 20 avgår från Museipiren vid St. Erik genom Skurusundet och Baggenstäket.
14.00 Ankomst ”Neglingevarvet”, förberedelser med bl.a. flaggning över topp, inre tjänst.
16.30 BIO (Bar Is Open) ombord för de som kommer tidigt.
17.30 Samling på Plyms Veranda.
18.00 Jubileumsmöte med anföranden samt bildspel från sommarens Jubileumsseglats!
19.30 Jubileumsmiddag/Jubileumsjulbord (med tillgång till Jubileum).
e.s.o. Final med fyrverkeri och hurrarop!

Fredag 2/12

09.00 Flagghissning, frukost ombord på M 20 för de boende ombord och förberedelser för gång.
10.30 Avgång ”Neglingevarvet” mot Stockholm genom Baggenstäket och Skurusundet.
12.00 Ankomst Museipiren, Stockholm, återställning samt smärre avrustningsarbeten.
13.00 DA för de som har bråttom, några övriga forsätter med enklare avrustningsarbeten.

Kostnader: Jubileumsmötet med Jubileumsjulbord: 475:- (dryck betalas enskilt)
Övernattning ombord på M 20 inkl. frukost: 100:- (tag med sänglinne/sovsäck m.m.)

Anmälan och eventuella övernattningsönkemål samt info om transportsätt sker till kontakt@minsveparen.se senast 15/11. För verbal kommunikation hänvisas till Åke Foghammar, 070 – 523 19 01.

Inbjudan i pdf-format (rev B)

117-119B_www.virgula.se

Sammandrag av årsmötet 2013

Cirka 25 medlemmar hade slutit upp på årsmötet som avhölls den 25 april ombord isbrytaren S:t Erik, mittemot M 20. En tyst minut tillägnades föreningens grundare ”Håkis” och en film om hans uppstartning och navigering till Nya Djurgårdsvarvet samt förtöjning visades.

Till ny ordförande valdes Johan A. Boström och till ny styrelseledamot med ansvar för ekonomin valdes Claes Enquist.

Efter årsmötesförhandlingarna hade föreningen glädjen att höra Fredrik Blomqvist som föredragshållare i ämnet ”K-märkning av fritidsbåtar” ett ämne som intresserar många av oss, inte minst då det fanns det åhörare som själva fått sina båtar K-märkta av Sjöhistoriska Museet.

Sedan var det dags för lättare förtäring som ”fixats” av styrelsen och därtill lämpliga drycker. Materielläget är hyfsat, ekonomin under kontroll och M 20 skall tuffa på i Håkis anda.

Årsmöte 2013

Föreningen M 20:s årsmöte hålls torsdagen den 25 april kl 18.00 ombord isbrytaren S:t Erik, Stockholm.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 april 2013.

Efter själva årsmötet kommer från Fredrik Blomqvist från Sjöhistorska museet att tala om k-märkning av fritidsbåtar. Enklare förtäring till självkostnadspris erbjuds.

Änmälan till årsmötet görs till kontakt@minsveparen.se.