Kategoriarkiv: Uncategorized

Veckans M-båt

Minsveparen M 22

M 22 (anropssignal SBZP) sjösattes 1941 vid Örlogsvarvet Karlskrona. Enda M-båt som byggts vid marinens eget varv. M 22 tillhör de s.k. 40-båtarna (projekterade 1940), M 15 till M 26. M-båtarna av 40-typ fick en längd om 27,7 m, bredd 5,0 m, djupgående 1.6 m, högsta höjd 10 m och deplacement 67 ton. Användes som övriga M-båtar, som minsvepare under och efter andra världskriget. Därefter övergick M 22 från 1970-talet till att användas som röjdykarfartyg med stationering i Skredsvik under sommaren. Blev sedan navigeringsövningsfartyg tillsammans med M 21, M 24 och M 25 och ingick i skoldivisionen från 1982. Byggdes om till övningsfartyg 1991-92 på Öckerövarvet med bl.a. ny överbyggnad i metall och elevinredning i aktra svepdurken. M 22 utrangerades från flottan år 2004. Maskineriet var ursprungligen 2 Frichs dieslar om 200 hk vardera, senare utbytta till 2 Scania Vabis DS 11. Omdöpt till Idskär med hemmahamn Rådmansö i Stockholm. Till synes i relativt gott skick, inga större ombyggnader under tiden i civil ägo. Till Salu av Rådmansö Rederi under 2021-22. Köpt vid årsskiftet 2021/22 av en privat familj från Skara.

Karlskronavarvet är ett unikt anrikt fartygsvarv i Karlskrona med tillverkning och underhåll av örlogsmarina fartyg och ubåtar. Varvsverksamheten har sitt ursprung i den år 1679 grundade Karlskrona örlogsbas. Skeppsvarvet började uppföras 1680 på Wämö norr om Trossö under ledning av amiralgeneral Hans Wachtmeister. År 1682 kunde de första nybyggda fartygen sättas i sjön. Skeppsbyggeriet upplevde sin glansperiod under varvsamiral Fredrik Henrik af Chapman. Fram till början av 1960-talet tillhörde Karlskronavarvet svenska marinen. Över flera århundraden har varvet byggt nära 500 fartyg, däribland minsveparen M 22. Material till fartygsbyggen har över tiden bytts från ekträ, till stål och nu, på 2000-talet, kolfiberarmerad polyesterplast. År 1989 blev Karlskronavarvet en del av Kockums AB. Företaget heter numera Saab Kockums. De nya svenska ubåtarna A 26 kommer att byggas på Saab Kockums varv i Karlskrona.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 1 december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se

Veckans M-båt

Minsveparen M 21

M 21 (anropssignal SBZO) sjösattes 1941 vid Norrköpings varv, där även M 5 och M 6 byggdes. M 21 användes först som minsvepare och sedan som röjdykarfartyg från 1970-talet. Röjdykardivisionen med M 18, M 21, M 25 och. M26 var med när U137 gick på grund i Gåsefjärden 1981. Röjdykaren Anders Westerholm var stationerad ombord på M 21 och har skrivit ned en spännande ögonvittnesskildring från dykningarna på U 137 i boken om M 20 (se nedan). M 21 blev sedan i likhet med M 20 ombyggd till skolfartyg 1995 och användes sedan för navigationsutbildning. Maskiner: 2 Scania Vabis DS 11. Under början på 2000-talet började M-båtarna bli omoderna och flottan beslöt att utrangera samtliga kvarvarande M-båtar. När Anders Håkansson och några entusiaster bildade en förening 2004 för att rädda en M-båt var först M 21 påtänkt. Föreningen hade också initialt namnet ”Föreningen M 21”. En olycklig grundstötning för M 21 innebar dock att fokus överflyttades till M 20 som ansågs vara i bättre skick. M 21 var det sista träfartyget som togs ur aktiv tjänst vid örlogsflottan då befälstecknet halades den 28 augusti 2007, efter drygt 66 års tjänstgöring. M 21 K-märktes av Sjöhistoriska Museet våren 2019. Hon är idag privatägd av Christer Lindén och omdöpt till Minsveparen M 21 – SAGA med hemmahamn Stockholm, tidigare vinterhamn Fyrisån, Uppsala. Numera Gålöbasen. Ingår i Veteranflottiljen.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 1 december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se

Skeppsklockan

Ring, skeppsklocka, ring i bistra nyårsnatten
mot fyrens karaktär och pirens snö;
det gamla året lägger sig att dö …
Ring sjömän fram över land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälvande minut.
Ring Njords makt från världens vatten ut,
och ring in besättning som styrka samla.

Ring våra tankar ut ur hamnens häkten
och ring seglatsen till en sista chans.
Ring rangen ut emellan hytt och skans
och ring försoning in till sjömans-släkten.

Ring ut vad förlista räknar sina dagar
och fordoms fartyg av mast och duk.
Ring in ett säkrare, ett högre stuk
och ring in fri lejd när vi hemåt jagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna kajutan åter varm.
Ring ut till tystnad ofärdens larm,
men ring till skeppshjärtan åter glöden.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
fiendens lömskhet och grynnornas försåt.
Ring in den rätta kursen på vårt stråt,
och ring till seger fartygets fanor.

Ring, skeppsklocka, ring … och havets krabbhet vike;
det dagas, besättningen fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen stormarnas år,
ring in den tusenåriga seglatsens rike!

Ring in den tid, då bordens hygro
befrias ur förruttnelsens hand.
Ring rostens skuggor bort ur alla förband;
ring henne in, den 80-åriga M 20!

Ring, skeppsklocka, ring ut vakten
ni hörde ordern, slå åtta glas!
Poster ska förfångas och nya törnar tas,
ring M 20 åter fram över fjärd och vatten!

Original: Nyårsklockan (Ring Out, Wild Bells) av Alfred Tennyson, 1850.
Modifierad text: Carl Anders Torelm, 2021

Medlemsinfo 5/2021

Årets femte medlemsinfo innehåller sex läsvärda avsnitt:

1) Höstmötet 2021-11-25
2) Jubileumsfesten i Neglinge 2021-12-01
3) Marinen 500 år – Medlemsresor 2022
4) Verksamhetsplan 2022
5) Vård och förädling av M 20
6) Web-shopen och boken om M 20

Här kan du läsa hela medlemsinfo 5/2021.

Vid jubileumsfesten i Neglinge hölls intressanta föredrag om M 20 åttio år, vinterreparationen 2020-21 och jubileumsturnén runt sydkusten och genom Göta kanal. Läs och minns!

Oförändrade medlemsavgifter 2022

På Föreningen M 20:s digitala höstmöte beslutades om oförändrade medlemsavgifter 2022. Numera tar det lite tid att få bläck på papper, men höstmötets protokoll är justerat. Så snart det är signerat av justeringsmännen publiceras det under Arkiv/Föreningen.

Passa på att betala din medlemsavgift för 2022 redan nu till Bankgiro 5741-6133 eller Swish 123 303 11 68. Du kan läsa om de olika medlemsförmånerna under Bli medlem.

Nu stävar M 20 mot 100

På dagen 80 år senare återvände M 20 till platsen där hon byggdes – Neglinge varv i Saltsjöbaden. Händelsen firades av M 20-vänner från hela landet. Tal och föredrag hölls, historier berättades, det sjöngs och åts god mat. Kvällen avslutades med ett rejält fyrverkeri.

M 20 fyller åttio år!

Den 1:a december kl 15:00 förtöjer fartyget M 20 i Neglinge, Saltsjöbaden. Platsen är Plyms Neglingevarv där fartyget byggdes och sjösattes den 1 december 1941. Den helt nya boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred kommer att presenteras. Dessutom släpps M 20:s unika loggböcker sökbara online.

Brinnande världskrig

Minsveparen M 20 byggdes under brinnande världskrig och sjösattes den 1 december 1941 på Neglinge varv i Stockholm. Fartyget är byggt i trä med skrov i hondurasmahogny och däck i Oregonpine. M 20 har tjänstgjort till sjöss i många år och firar nu sitt 80-års jubileum som sjögående museifartyg. Fartyget var planerat att fungera i upp till 25 år. Men M 20 är mycket välbyggd och har nu varit sjögående i 80 år. M 20 och hennes systerbåtar M 18 och M 19 från Neglingevarvet är troligen flottans mest välbyggda båtar och dom håller högsta yachtkvalité!

Jubileum

M 20 seglar till Neglinge den 1 december i år och förtöjer där Neglingevarvet en gång låg. Föreningen M 20 med vänner samlas på platsen för att minnas, hedra och fira.

Boken

Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred är framtagen i ett samarbete mellan Sjöhistoriska museet och Föreningen M 20 med anledning av fartygets 80-års jubileum.

Läs den spännande historien om den lömska sjöminan och minsveparna som kämpade för att hålla våra farleder öppna under och efter andra världskriget. Fartyget M 20 har en dramatisk historia, flera fängslande händelser beskrivs i boken:

– Räddningen av danska judar över Öresund år 1943
– Minsvepning efter kriget 1946-1960
– Jakten på främmande ubåtar 1981-82

Boken följer M 20 och de andra M-båtarna på en resa under 80 år från sjösättning ända fram till idag. Boken vänder sig till alla som är marinhistoriskt intresserade, inte bara till de hundratals sjöofficerare och sjömän som tjänstgjort på M-båtarna.

-Boken är rikt illustrerad, inte minst genom många unika bilder från alla år till sjöss. Jag är övertygad om att den kommer ge såväl inspirerande läsning om minsvepningens historia längs svenska kuster liksom ökad förståelse för betydelsen av att det rörliga kulturarvet bevaras för kommande generationer, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet.

Unika loggböcker sökbara online

Genom ett omfattande arbete har fartyget M 20:s historik kartlagts från byggande och sjösättning genom åttio års till sjöss ända till idag. Samtliga av M 20:s loggböcker i Krigsarkivet från 1941 till 2004 har studerats och digitaliserats. Föreningen M 20 har nu gjort loggböckerna tillgängliga och sökbara på föreningen hemsida: www.minsveparen.se

Varje dag visas en ruta med information: ”M 20 för 80 år sedan”. Allmänheten kan själva söka i loggböckerna för att se var fartyget befann sig ett visst datum och vad fartyget gjorde. Man kan också söka efter namn på besättningsmedlemmar som varit ombord på fartyget. (namnfunktion endast tillgänglig för föreningens medlemmar)

– Det är en stor dag för M 20 när fartyget seglar för att fira sitt 80-års jubileum på platsen för sjösättningen 1941, säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20. Förutom att visa upp och fira vårt vackra fartyg har vi nu också dokumenterat hennes spännande historia i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Genom den unika digitaliseringen av loggböckerna tillgängliggör vi historisk information för allmänheten.Vi fortsätter vår satsning på att bevara, nyttja och visa upp vårt gemensamma kulturarv, museifartyget M 20.

Fakta om Minsveparen M 20 och Föreningen M 20

Efter lång och trogen tjänst hos svenska flottan hotades M 20 av utrangering eller skrotning. Fartyget räddades till eftervärlden i april 2005 av den nybildade Föreningen M 20. Fartyget ägs idag av Statens maritima och transporthistoriska museer, som Sjöhistoriska museet är en del av. Föreningen M 20 sköter allt underhåll, bemannar och driver fartyget helt på ideell basis. Minsveparen M 20 är k-märkt av Sjöhistoriska museet och klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen. Fartygets hemmahamn är Stockholm vid Vasamuseet. Föreningen M 20 har ca 300 medlemmar och välkomnar alla som vill stödja arbetet med att bevara museifartyget M 20.

Kontakt

Anders Torelm, ordförande Föreningen M 20E-post:
anders@sjohaga.seTel: 0735-23 29 16

Anne Sofie Eriksson, kommunikationsansvarig Föreningen M 20E-post:
annesofie@ordiarbete.seTel: 070-467 36 85

Hans-Lennart Ohlsson, sakkunnig, Sjöhistoriska museet/SMTME-post:
hans-lennart.ohlsson@smtm.seTel: 08-519 549 45

Veckans M-båt

Minsveparen M 20

M 20 (anropssignal SBZM) sjösattes 1 december 1941 vid Plyms Neglingevarv i Saltsjöbaden och är systerbåt till M 18 och M 19. M 20 tjänstgjorde som minsvepare i flottan 1941-1966. Från 1967 trängfartyg, A 242, med namnet Skuld, som försöksfartyg för FMV minbyrån. Namnet Skuld kommer sig av att minbyrån redan tidigare hade ett fartyg med namnet Urd. Skuld (“framtiden”) liksom Urd är en av de tre nornorna i nordisk mytologi . I samband med övergången till minbyrån byggdes M 20 om med bl.a. en mäthytt akter om styrhytten, 1993 återfick hon namnet M 20 och blev ombyggd till navigeringsövningsfartyg tillsammans med M 21, M 22, M 24 och M 25. Kanonen och svepspelet togs iland. Svepdurken i akter byggdes om till elevhytt och en överbyggnad med styrhytt och brygga byggdes i aluminium. Disposition och inredning under däck är i övrigt i stort sätt i orginalskick. Maskiner: 2 Scania Vabis DS 11. M 20 ingick i Skolfartygsdivisionen fram till utrangeringen från flottan 2004. Fartyget har en dramatisk historia, bl.a räddningen av danska judar över Öresund år 1943, minsvepning efter kriget 1946-1960 och jakten på främmande ubåtar 1981-82. Fartyget räddades till eftervärlden i april 2005 av den nybildade Föreningen M 20. Ägandet överfördes från flottan till Sjöhistoriska Museet. Föreningen M 20 sköter dock allt underhåll, bemannar och driver fartyget helt på ideell basis. Minsveparen M 20 är k-märkt av Sjöhistoriska museet och klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen. Hennes hemmahamn är Museipiren vid Galärvarvet på Djurgården i Stockholm. M 20 genomgick en omfattande renovering av förskepp, stäv och sudband vintern 2020/21 på Beckholmen i Stockholm.

Jubileum

M 20 kommer att segla till Neglinge, Saltsjöbaden den 1 december i år och förtöja där Neglingevarvet en gång låg. Föreningen M 20 med vänner samlas på platsen där fartyget gick av stapelbädden för 80 år sedan för att minnas, hedra och fira. Fartyget var planerat att fungera i upp till 25 år. Men M 20 är mycket välbyggd och har nu varit sjögående i 80 år! På Neglingevarvet byggdes främst segeljakter och yachter, och man var välkänd för sin höga kvalitet. På varvet byggdes även minsveparna M 18 och M 19. Minsveparna byggdes med samma omsorg och kvalité som varvets andra båtar. M 20 och hennes systerbåtar från Neglingevarvet är troligen några av flottans mest välbyggda båtar och dom håller högsta yachtkvalité. Läs mer om Neglingevarvet i tidigare inlägg om Vecklans M-båt, Minsveparen M 19.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-årsjubileum 1 december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning/

Veckans M-båt

Minsveparen M 19

M 19 (anropssignal SBZL) sjösattes 1941 vid Neglingevarvet i Saltsjöbaden och är en systerbåt till M 18 och M 20. Efter sjösättning utrustades hon vid B Janssons varv i Fittja. M 19 utrangerades redan 1 februari 1965 från flottan och överläts till FFV:s torpedverkstad i Motala, där hon utrustades med två torpedtuber och användes för provskjutning av torpeder. Troligen den enda M-båt som avlossat torpeder! Senare såld till Sundsvall och där åter renoverad. Från 1985 som fritidsbåt på Lidingö med namnet Theron (anropssignal SJLQ) med bl.a. Mats Andersson som ägare. M 19 hade kvar sitt originalmaskineri med två tunga luftstartade dieslar Frichs-Kockum, samt vridbara KaMeWa propellerblad. Senare såld till en norrman. Sjunken mars 2014 vid Högmarsö varv där hon enligt uppgift fortfarande ligger kvar på botten inne vid kajen. Kanske ett framtida dyk- och bärgningsprojekt? Vi har ont om bilder på M 19 och tar tacksamt emot fler!

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-årsjubileum 1 december 2021. Här kan du förbeställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning/