Beställ boken om M 20

I december 2021 gav föreningen ut en bok om M 20 och minvapnet till minne av M 20:s 80 år i flottans och allmänhetens tjänst. Bokens titel är Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Nu kan du beställa ditt eller dina exemplar.

Ja tack, jag beställer boken och betalar 446 kr/exemplar inklusive moms och frakt (116 kr):




    Betalning via bankgiro 5741-6133 eller Swish 123 303 11 68. Glöm inte att ange ditt namn och ”M 20-bok” vid betalning.