Interiörbilder

Lejdare till byssan
Befälshytt, förlig inredning
Skans
Byssan och förlig mäss
Skans
Styrhytt
Fartygschefens hytt
Gunrum
Elevhytten har tre kojplatser
Elevhytt
Elevhytt
Elevhytt