Appell Rädda M 20

2021-03-18
Målet nått

Glädjande nyheter! Insamlingen Rädda M 20 har nu nått sitt mål om 1 miljon kronor. Vi är väldigt glada och stolta över allt stöd vi fått och att vi nu har nått detta viktiga mål. Bidrag har kommit från bl.a. Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet, Stockholms Borgerskap, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm (Sjöhistoriskas Vänner), Familjen Burre Hellmans Stiftelse, Försäkringsbolaget Alandia samt många medlemmar och privatpersoner. Stort tack till er alla som bidragit till vårt arbete med att rädda minsveparen M 20. Insamlade medel ger oss möjligheter att genomföra de nödvändiga reparationen av fartygets förskepp och stäv. Den 12 April 2021 dockar vi ut förhoppningsvis med en nyrenoverad och sjösäker skönhet, beredd att fira sitt 80-års jubileum under 2021! Fartyget behöver löpande skötas och underhållas så vi tar tacksamt emot fler bidrag.

2021-03-12
Reportage från dockan

Här kan du se Sjöhistoriska muséets sändning från Västra dockan på Beckholmen.

2021-01-20
Stävstocken borta

Den 20 januari avlägsnades den ruttna stävstocken på vårt museifartyg. Den gamla stävstocken ligger nu på dockbotten intill det nya ek-ämnet för mallning och tillsågning av den nya!
I början av januari var insamlingen uppe i nästan 900 tusen kronor. Stort tack, alla givare!

2020-11-15
Köp sudband

Insamlingen för att renovera M 20:s skrov har gått bra – vi är uppe i 776000 kr. Om vi får ihop de resterande 224000 kr och når målet, får vårt fina museifartyg också nya sudband runt om. Som det står i annonsen här kan du bidra genom att köpa en meter sudband för 2000 kr. Det ger oss 3000 kr mer i kassan eftersom en generös sponsor lovat att bidra med 1000 kr för varje såld meter sudband.

2020-11-03
Lösnäsan borttagen

Efter mycket krypande och skruvande avlägsnades den välkända plåtnäsan från M 20:s förstäv. I samma veva frilades den del av bordläggningen som berörs – de sista kopparplåtarna demonterades.

2020-10-19
En stor dag

Den 19 oktober kl 09:00 dockade minsveparen M 20 in i Västra torrdockan på̊ Beckholmen i Stockholm. Under de kommande sex vintermånaderna kommer det k-märkta fartygets träskrov att repareras. Projektet är ett samarbete mellan Föreningen M 20, Beckholmens Dockförening och Båthantverkarna på Nya Djurgårdsvarvet. Reparationerna handlar om fartygets skrov i trä; stäven i ek, delar av bordläggningen i mahogny, laskar (skarvar av bordläggningen) samt sudbandet av ek (relingslist). Minsveparen M20 är i övrigt i ett mycket gott sjögående skick.

Kostnaden för reparationerna beräknas till cirka en miljon kr, vilket också är målet för den insamling som pågått under 2020. Vi har lyckats samlat in 750 000 kr men det saknas fortfarande cirka 250 000 kr, så insamlingen fortsätter. Föreningen M 20 har dock gott hopp om att kunna samla in resterande belopp under dockningsperioden. Alla bidrag stora som små är välkomna. Hur kan du lämna ett bidrag till insamlingen för att rädda M 20 och vad får du för det? Läs här.

2020-09-24
Avgörande beslut

Framtiden för vårt fina museifartyg M 20 är säkrad. Styrelsen beslutade den 23 september att de planerade reparationerna av förstäv och laskar ska genomföras. Den 19 oktober går vi in i Västra dockan på Beckholmen för vintern. Reparationsbudgeten är knapp, pengarna räcker f.n. inte till nya sudband, så du får gärna göra en donation via Swish 123 303 11 68.

2020-04-08
Att lämna bidrag till insamlingen

Hur kan du lämna ett bidrag till insamlingen för att rädda M 20 och vad får du för det? Läs här.

2020-03-12
M 20:s historia

Här kan du läsa om M 20 och hennes historia. En trevlig berättelse av Lennart Hagbjer.

2020-03-06
Appellen löper på.

Bidragen flyter in. Bidragsgivare har redan köpt flera meter sudband à 2000 kr. Det finns bara 70 meter att köpa, så passa på.

2020-02-07
RÄDDA MINSVEPAREN M 20

Föreningen M 20 startar en insamling för att kunna fortsätta bevara det sjögående museifartyget minsveparen M 20.
När minsveparen M 20 lämnade aktiv tjänst i Svenska Flottan 2005 bildades Föreningen M 20 för rädda och bevara fartyget. M 20 byggdes 1941 efter Jac Iversens ritningar mitt under brinnande krig på August Plyms Neglinge varv i Saltsjöbaden. Fartyget är mycket välbyggt med skrov i Mahogny och däck i Oregon Pine. Men snart 80 år i Flottans och allmänhetens tjänst har satt sina spår. Stäven, sudband (relingslist) och delar av träskrovet behöver nu renoveras. Våra träfartygsexperter bedömer kostnaden till ca 1 miljon kronor. Föreningens 250 medlemmar gör allt för att underhålla och bevara M 20 i sjödugligt skick men pengarna räcker inte till nödvändiga reparationer. Därför går vi nu ut med detta upprop om en insamling för att rädda M 20.

Minsveparen M 20 är ett av de sista sjögående örlogsfartygen som minner om Sveriges sjöförsvar under andra världskriget. Hon ingick i Svenska Flottan från 1941 och var en viktig enhet i minröjningsarbetet under och efter krigsåren. Hösten 1943 användes M 20 vid humanitära insatser då hon under svåra förhållanden räddade ett stort antal danska judiska flyktingar över Öresund undan nazisterna. Under senare år har M 20 fungerat som skolfartyg och utbildat flera generationer svenska sjömän och sjöofficerare. Fartyget M 20 är K-märkt av Sjöhistoriska Museet. K-märkningen innebär att M 20 klassificeras som särskilt intressant och kulturhistoriskt värdefullt att bevara. Genom K-märkningen ger myndigheten uppmuntran och stöd till Föreningens arbete att rädda M 20.

Minsveparen M 20 bidrar till att hålla vår marina historia vid liv genom årliga sjöexpeditioner med besök i många hamnar runt våra kuster. Fartyget är också ett levande besöksmål öppet för allmänheten vid Museipiren på Djurgården i Stockholm. M 20 används även flitigt för sjöturer i Stockholms skärgård och utbildning i sjömanskap, navigation och marina traditioner. M 20 ägs idag gemensamt av svenska folket genom Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM) men drivs och sköts helt ideellt av Föreningen M 20 utan statliga bidrag.

Att hålla M20 i gott sjögående skick är en krävande uppgift som förutom hängivet arbete från medlemmarna kräver stora pengar till underhåll och reparationer. Syftet med insamlingen är att reparera M 20 så hon kan fira sitt 80-årsjubileum år 2021 i fullgott sjögående skick. Reparationerna planeras ske under nästa vinter i en av de gamla örlogsdockorna på Beckholmen i Stockholm. Målet är att samla in 1 miljon kronor under
2020 och vi har redan fått donationer om drygt 150 000 kr.

– Ett bidrag till M 20, stort som smått gör att vi kan fortsätta vårt arbete att bevara M 20. Vi känner ett starkt stöd för vårt arbete, se bifogat dokument M 20 Credo. Nu vädjar vi om fler bidrag och donationer. Hjälp oss rädda M 20! – säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20.

FÖR INFORMATION OCH BIDRAG
Information om M 20 och insamlingen: www.minsveparen.se/appell

Kontaktperson:
Anders Torelm, anders@sjohaga.se, 0735–232916

Donationer och bidrag:
Swish 1233 0311 68 eller Bankkonto 6927-143 231 928