Appell Rädda M 20

2020-04-08
Att lämna bidrag till insamlingen

Hur kan du lämna ett bidrag till insamlingen för att rädda M 20 och vad får du för det? Läs här.

2020-03-12
M 20:s historia

Här kan du läsa om M 20 och hennes historia. En trevlig berättelse av Lennart Hagbjer.

2020-03-06
Appellen löper på.

Bidragen flyter in. Bidragsgivare har redan köpt flera meter sudband à 2000 kr. Det finns bara 70 meter att köpa, så passa på.

2020-02-07
RÄDDA MINSVEPAREN M 20

Föreningen M 20 startar en insamling för att kunna fortsätta bevara det sjögående museifartyget minsveparen M 20.
När minsveparen M 20 lämnade aktiv tjänst i Svenska Flottan 2005 bildades Föreningen M 20 för rädda och bevara fartyget. M 20 byggdes 1941 efter Jac Iversens ritningar mitt under brinnande krig på August Plyms Neglinge varv i Saltsjöbaden. Fartyget är mycket välbyggt med skrov i Mahogny och däck i Oregon Pine. Men snart 80 år i Flottans och allmänhetens tjänst har satt sina spår. Stäven, sudband (relingslist) och delar av träskrovet behöver nu renoveras. Våra träfartygsexperter bedömer kostnaden till ca 1 miljon kronor. Föreningens 250 medlemmar gör allt för att underhålla och bevara M 20 i sjödugligt skick men pengarna räcker inte till nödvändiga reparationer. Därför går vi nu ut med detta upprop om en insamling för att rädda M 20.

Minsveparen M 20 är ett av de sista sjögående örlogsfartygen som minner om Sveriges sjöförsvar under andra världskriget. Hon ingick i Svenska Flottan från 1941 och var en viktig enhet i minröjningsarbetet under och efter krigsåren. Hösten 1943 användes M 20 vid humanitära insatser då hon under svåra förhållanden räddade ett stort antal danska judiska flyktingar över Öresund undan nazisterna. Under senare år har M 20 fungerat som skolfartyg och utbildat flera generationer svenska sjömän och sjöofficerare. Fartyget M 20 är K-märkt av Sjöhistoriska Museet. K-märkningen innebär att M 20 klassificeras som särskilt intressant och kulturhistoriskt värdefullt att bevara. Genom K-märkningen ger myndigheten uppmuntran och stöd till Föreningens arbete att rädda M 20.

Minsveparen M 20 bidrar till att hålla vår marina historia vid liv genom årliga sjöexpeditioner med besök i många hamnar runt våra kuster. Fartyget är också ett levande besöksmål öppet för allmänheten vid Museipiren på Djurgården i Stockholm. M 20 används även flitigt för sjöturer i Stockholms skärgård och utbildning i sjömanskap, navigation och marina traditioner. M 20 ägs idag gemensamt av svenska folket genom Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM) men drivs och sköts helt ideellt av Föreningen M 20 utan statliga bidrag.

Att hålla M20 i gott sjögående skick är en krävande uppgift som förutom hängivet arbete från medlemmarna kräver stora pengar till underhåll och reparationer. Syftet med insamlingen är att reparera M 20 så hon kan fira sitt 80-årsjubileum år 2021 i fullgott sjögående skick. Reparationerna planeras ske under nästa vinter i en av de gamla örlogsdockorna på Beckholmen i Stockholm. Målet är att samla in 1 miljon kronor under
2020 och vi har redan fått donationer om drygt 150 000 kr.

– Ett bidrag till M 20, stort som smått gör att vi kan fortsätta vårt arbete att bevara M 20. Vi känner ett starkt stöd för vårt arbete, se bifogat dokument M 20 Credo. Nu vädjar vi om fler bidrag och donationer. Hjälp oss rädda M 20! – säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20.

FÖR INFORMATION OCH BIDRAG
Information om M 20 och insamlingen: www.minsveparen.se/appell

Kontaktperson:
Anders Torelm, anders@sjohaga.se, 0735–232916

Donationer och bidrag:
Swish 1233 0311 68 eller Bankkonto 6927-143 231 928