Kategoriarkiv: Uncategorized

M 20 i Radio Stockholm

Vi är så glada för att P4 Radio Stockholm ville rapportera från vår indockning i onsdags och hjälpa oss att sprida budskapet om den intressanta historia vi arbetar för att hålla levande!

En introduktion till sändningen finns här (och kommer ligga kvar att lyssna på utan tidsbegränsning): ”Unik” marinhistoria i stan – minsvepare från andra världskriget – P4 Stockholm | Sveriges Radio

Reportaget i sin helhet finns kvar att lyssna på i 30 dagar här:
Med Alexander, Rasmus och Cathrin 3 maj 2023 – Förmiddag i P4 Stockholm | Sveriges Radio

Tre minsvepare från andra världskriget dockar samtidigt på Beckholmens varv

Unik marinhistorisk händelse i Stockholm den 3 maj

En sjöhistoriskt unik händelse väntar stockholmarna onsdagen den 3 maj, då tre svenska minsvepare från andra världskrigets dagar, samtidigt klockan 9 på morgonen, kommer att glida in i samma docka på Beckholmens varv på Djurgården. Ett ögonfägnande skådespel som bäst kan upplevas via en stig upp till toppen av den lilla bergknalle som finns på ön Beckholmen, med strålande utsikt över dockan. Eller från sjösidan, för den som är båtburen. Själva varvsområdet är en inhägnad arbetsplats till vilken allmänheten inte har tillträde.

Minsveparna – alla byggda 1940–41 på svenska varv under brinnande krig och fortfarande efter 82 år still going strong – är M 20, med Sjöhistoriska museet som ägare, samt M 21 och M 22, de senare privatägda. M 20 sköts, underhålls och drivs sedan 2005 av den ideella Föreningen M 20 med ca 350 medlemmar, varav många är f d sjöofficerare och/eller besättningsmän som gjort sin militärtjänst i M 20 eller på andra minsvepare.

Det har aldrig tidigare hänt att tre minsvepare från krigsåren går in i samma torrdocka, alltså Beckholmens Västra docka insprängd i berget. Dockan är 99 meter lång, 11 meter bred och 3,7 meter djup. Med fartygens längd på nästan 28 meter och därmed tillsammans 84 meter, får de tre minsveparna precis plats där de kommer att ligga på rad efter varandra i dockan. Väl på plats i dockan töms den på vatten, vilket tar omkring fem timmar, samtidigt som fartygen stöttas för att hållas på rätt köl när dockan torrlagts.

I torrdockan kommer underhållsarbeten att utföras, som tvättning och målning av skroven, byte av korrosionsskyddande så kallade offeranoder samt göras vissa reparationer. Därefter kommer fartygen att rutinmässigt inspekteras av Transportstyrelsen, en regelbunden granskande åtgärd som garanterar säkra seglatser under kommande säsong.

Minsveparnas utdockning sker tisdagen den 9 maj med början klockan 9 då dockan börjar vattenfyllas. Klockan 14 beräknas detta vara klart, varefter de tre örlogsfartygen från andra världskriget lämnar dockan för sommarhalvårets resor i när och fjärran.

M 20 på 80-årsminnesresa till Öresund i augusti

M 20:s seglingsprogram är i år extra spännande och intressant då fartyget deltar i flera uppmärksammade och nationellt betydelsefulla evenemang. Sålunda deltar M 20 vid 500-årsjubileet för när Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs den 6 juni 1523, samtidigt som kung Carl XVI Gustaf i år suttit på tronen i 50 år.

Den 1-2 juli erbjuder M 20 tillsammans med Sjöhistoriska museet allmänheten sjöturer på 1-2 timmar i regalskeppet Vasas kölvatten.

Den största begivenheten för M 20:s del är emellertid deltagande i högtidlighållandet av 80-årsminnet av räddningen av de 7000 danska judar som i oktober 1943 tvingades fly till Sverige över Öresund från den nazityska ockupationsmaktens försök att gripa och deportera dem till koncentrationsläger i Tyskland. I Flykten över Öresund, som denna mot alla odds framgångsrika räddningsoperation kallas, deltog minsveparen M 20 dag och natt med att mitt ute i Öresund möta och från danska fiskebåtar och andra farkoster ta ombord desperata, skräckslagna, sjösjuka och genomvåta flyktingar och föra dem tryggt i land i de skånska hamnarna. M 20:s besättning på elva man deltog under dessa höstveckor i räddningen av över 100 judar. Dessutom räddades under samma tid både motståndsmän och andra i tyskarnas ögon misshagliga danskar.

M 20 kommer därför att i augusti segla från hemmahamnen i Stockholm, via besök i ett antal hamnar längs kusten, till Öresund för att där delta i de många olika minnesevenemang som arrangeras i hamnar och på museer på båda sidor av Öresund. M 20 medför under resan en egen mobil utställning, gjord i nära samarbete med fartygets ägare Sjöhistoriska museet, som skildrar de dramatiska händelserna i Öresund hösten 1943.

FOTNOT. Ön Beckholmen köptes 1848 av Grosshandlarsocieteten i Stockholm, som 1850 lät bygga två torrdockor, konstruerade av Nils Ericson, samme man som ansvarade för byggandet av de första svenska stambanorna samt en rad av Sveriges dåtida slussar och kanaler. Beckholmens dockor fick nya järnportar 1874 och förlängdes två gånger på 1870- och 1890-talen till dess nuvarande längd på 99 meter. Ansvaret för Västra dockan, som M 20, M 21 och M 22 ska docka in i den 3 maj, har sedan 1987 den ideella Beckholmens Dockförening (BDF), som är en sektion i Sveriges Segelfartygsförening.

Kulturnatt Stockholm

Under Stockholms Stads stora evenemang Kulturnatt Stockholm lördagen den 22 april höll stadens alla kulturinstitutioner öppet kl 18:00-24:000. Så även M 20, Sprängaren och S:t Erik på Museipiren. Det blev en stor succé med härligt väder och massor av besökare, ca 2700, varav M 20 och Sprängaren drog storpublik. Försäljningen av korv och kaffe på kajen var också mycket uppskattad.

Sen var det den traditionsmässiga Hala flagga och gös vid solens nedgång 20:19 , mycket uppskattat i giv akt med bistånd av Sprängarens ångvissla. Och avslutningsvis vår magiska tur med betalande passagerare in i Nybroviken och via Slottet samt tillbaka i Vasas kölvatten, med en eminent guide Åke. M 20 bidrar mycket aktivt för att bibehålla det örlogsmarina kulturarvet. När vi stängde fartyget 24:00 så kunde ett utmattat men lyckligt gäng M 20 gastar slå sig ned i mässen och njuta av en sedvanlig lopp!

M 20 guidebok

För att underlätta för Sjöhistoriska museets guider på museipiren i sommar har Föreningen låtit ta fram en guidebok. Boken beskriver fartyget och förklarar minsvepning på ett trevligt och lagom detaljerad sätt. Och den kan givetvis också användas av Föreningens egna guider. Som medlem kan du fungera som hamnvärd (guide) och visa vårt fina museifartyg för besökare från hela värden. Anmäl dig via e-post till kontakt@minsveparen.se eller direkt på www.minsveparen.se/medlemssidor under rubriken Öppet skepp.

Vi hälsar Karl-Owe välkommen i styrelsen

Karl-Owe Svensson är 64 år, född och uppvuxen i Luleå. Han har ett stort sjöfartsintresse från barnsben där framförallt den omfattande järnmalmstrafiken från Luleå väckte intresset. 1977 flyttade han till Stockholm för ett 6-månadersvikariat på Salénrederierna, och blev kvar i huvudstaden. Numera är Karl-Owe bosatt i Norrtälje.

Han har 20 år i kommersiella rederibefattningar med anskaffande av fraktuppdrag för fartygen, ”befraktning” på sjöfartsspråk. Därefter sju år med inköp av importbränsle till fjärrvärmeanläggningar. Sedan 2007 på gruv- och smältverksföretaget Boliden, först som logistikchef och nu som kommersiellt ansvarig för Affärsområde Gruvor.

Karl-Owe gjorde lumpen som kryptotekniker på Ubåtsflottiljen 1979–80. Vid denna tid var flottiljstaben förlagd ombord på HMS Älvsborg, därav ett stort intresse för svenska flottan och dess utveckling. I hans ungdom var en M-båt stationerad i Luleå, så just den fartygstypen blev symbolen för svenska flottan. Trots kännedom om Föreningen M 20 blev det inte förrän förra året han gick med i Föreningen M 20 för att få möjlighet till närkontakt med denna fartygstyp.

Karl-Owe har varit föreningsaktiv inom sportdykning tidigare och alltid haft en dragning till föreningsverksamhet. Föreningen M 20 har en spännande målsättning att dels hålla ett fartyg i drifttekniskt skick, dels att vidmakthålla och sprida ett kulturarv. Här vill han delta i styrelsearbetet och försöka bidra till den fortsatta utvecklingen av Föreningen och dess verksamhet, och siktar förståss på många sjöresor med M 20!

I början av 70-talet skrev Karl-Owe till CM och frågade om han fick köpa den M-båt som då låg i Luleå. Han fick förvånansvärt nog ett negativt svar på elegant CM-brevpapper undertecknat av Viceamiral Bengt Lundwall. Som plåster på såren anställdes han 1977 på Salénrederierna av självaste Anders F Håkansson, som var med och grundade/räddade M 20.

Årsmötet 28 mars

Tisdagen den 28 mars samlades drygt trettio M 20-vänner för årsmöte på Drottning Victorias Örlogshem i Stockholm. Efter mingel med öl och mackor och kamratlig samvaro höll Johan Wahren från FMV ett uppskattat föredrag om ”Det moderna undervattenskriget”. Därefter vidtog årsmötesförhandlingar med bl.a. val av styrelse, godkännande av verksamhetsberättelse och årsrapport. Styrelsen och övriga förtroendevalda omvaldes. Styrelsen utökades med Karl-Owe Svensson. Förslaget till stadgeändring med bland annat ny ändamålsparagraf godkändes för andra gången och är därmed godkänd. Till sist presenterades årets omfattande program med sjöresor, utbildningar och visningar av fartyget. Till Åke Foghammar överlämnades Veteranflottiljens hederstecken. Mycket välförtjänt och uppskattat.

Föreningen M 20:s ändamål:
– att bevara, använda och utveckla det marina kulturarvet
– att öka allmänhetens tillgång till kulturarvet samt
– att därigenom bidraga till ett stärkt sjöförsvar

Föreningen uppnår sitt ändamål genom att:
– bevara minsveparen M 20 som ett sjögående museifartyg
– använda fartyget för resor och utbildning i navigation, sjömanskap och marina traditioner
– visa fartyget för allmänheten vid hemmahamn och vid resor kring Sveriges kuster

Motivering till Veteranflottiljens hederstecken
Åke har under många år planerat och genomfört M 20:s resor runt Sveriges kuster och aktivt bidragit till att visa upp ett av Veteranflottiljens äldsta fartyg för allmänheten. Som aktiv medlem i föreningens styrelse har Åke varit fartygsansvarig och kontaktperson gentemot Transportstyrelsen, mm. samt aktivt bidragit till den positiva utmaningen att renovera M 20:s förstäv. Som befälhavare har Åke visat på gott sjömanskap och upprätthållit marinens traditioner. Den energi han uppvisat har varit ett föredöme för många medlemmars engagemang.