Kategoriarkiv: Uncategorized

Höstmötet ombord på S/S Marieholm

Fredag den 20 oktober hade Föreningen M 20 stadgeenligt föreningsmöte, det s.k. höstmötet ombord på Marinens tidigare stabsfartyg S/S Marieholm, som ligger på Maritiman i Göteborg. Även M 20 ligger på Maritiman och planen är att hon ska bli kvar över vintern. Höstmötet bevistades av ett 20-tal medlemmar. Förutom det formella föreningsmötet bjöds på ett intressant föredrag om hur Flottan och M 20 deltog i räddningen av danska judiska flyktingar under andra världskriget.

Minneskväll på Sjöhistoriska

Till minne av flykten över Öresund i oktober 1943 och Svenska Flottans insatser anordnade Förningen M 20, Judiska Församlingen och Sjöhistoriska museet en minneskväll tisdagen den 3 oktober. Det blev en stämningsfull och minnesvärd kväll där vi hedrade offer, överlevare och M 20:s besättning. Programmet innehöll redogörelse för händelserna 1943 och M 20:s insatser av Carl Anders Torelm och Ida Hughes Tidlund, musikunderhållning av Noah Hofvander och Maria Rostotsky, gripande berättelse av överlevaren Etienne Glaser, tal av Aron Verständig samt bildspel av Anders Liden. Minneskvällen hölls ihop av Sjöhistoriskas chef Mats Djurberg.

M 20:s medlemmar kommer få höra ett föredrag och se ett bildspel om Flykten över Öresund vid höstmötet i Göteborg den 20 oktober Utställningen om flykten över Öresund flyttar nu till Förintelsemuseet och kommer sen få en permanent plats på Sjöhistoriska museet nästa år.

Vernissage – Flykten över Öresund

Hösten 1943 flydde tusentals danska judar från Danmark, över Öresund, till Sverige för att undkomma nazisterna. Den av Sjöhistoriska museet och Föreningen M 20 framtagna utställningen ”Flykten över Öresund” invigs under kvällen och visas för allmänheten.
Välkommen till Sjöhistoriska museet på vernissage lördag 27 januari.

M 20 deltar i Maritimans Dag i Göteborg

Söndagen den 10 september välkomnas sjöfolk och intresserade ombord på vår flytande flotta, då vi traditionsenligt avslutar sommarsäsongen och livet till sjöss.
Ta med hela familjen ner till Packhuskajen för att fira Maritimans Dag med lärorika fartygsvandringar och spännande experimentshow, fiskedamm, etc. Kolla även in en rad intressanta utställningar. Vi har också flygets upplevelsecenter Aeroseum på besök. Läs mer om programmet på https://www.maritiman.se/maritimans-dag. Fri entré.

Välkommen ombord!

M 20 reser runt kusten 2023

Föreningen M 20 i samarbete med Sjöhistoriska museet genomför en minnesresa och en utställning om svenska flottans insatser för att rädda tusentals danska judar över Öresund hösten 1943. I år är det 80 år sedan dessa dramatiska händelser utspelades i svenska farvatten. På M 20 tjänstgjorde Kapten Lilienström och hans besättning i princip dygnet runt för att skydda och röja svenska farvatten samt rädda flyktingar under dessa stormiga höstmånader.
Vi vill uppmärksamma dessa insatser genom en resa runt svenska kusten till Öresund och vidare till Göteborg under augusti månad 2023. Ombord på M 20 kommer vi medföra en mobil utställning som belyser den historiska bakgrunden och berättelser om olika människoöden. Vi har även kartlagt besättningsmän på M 20 och Flottans fartyg i Öresund under 1943.

Läs hela dokumentet.

175 000 minor i Östersjön


Under 1900-talets två världskrig användes sjöminering storskaligt och okontrollerbart för första gången. Under krigen placerade Tyskland, Sovjetunionen, Storbritannien och delvis även Sverige ut cirka 175 000 minor i Östersjön. Minan blev det farligaste och dödligaste vapnet i sjökriget, vilket skapade behovet av minröjning – och minsveparen M 20.

Läs Sjöhistoriska museets artikel.