Kategoriarkiv: Uncategorized

Medlemsinfo 4/2020

Medlemsinfo 4/2020 innehåller information om ett avgörande beslut och nedanstående punkter:

1) Appell Rädda M 20
2) Utställning om M 20 och Minsvepning
3) Uppmärksamhet i media/pressrelease
4) Digitalt Höstmöte 19 november
5) M 20 rundat hela Stockholms Skärgård!

Du kan läsa hela medlemsinfo 4/2020 här

Ceremoni på Museipiren

Under en ceremoni på Museipiren vid Wasavarvet invigde på tisdagen Sjöhistoriska museets chef Mats Djurberg och Föreningens ordförande Anders Torelm en marinhistorisk utställning om minsvepning och M 20:s historia.

Syftet med utställningen är att levandegöra den svenska marina historien kring sjötransporter och minsvepning. Utställningen är mobil och kommer finnas ombord på M 20. En del av utställningen handlar om fartyget och dess historia. En annan del tar upp det lömska minkriget och efterkrigssvepningarna. Fartygets insatser under andra världskriget med bland annat räddningen av danska judar över Öresund beskrivs också. Museipiren är f.n. stängd för allmänheten pga. Corona epidemin. Men Föreningens medlemmar är välkomna ombord efter kontakt med någon i styrelsen. Utställningen kommer sedan visas för allmänheten både vid Museipiren och vid Fartygets M 20 olika hamnbesök så snart omständigheterna tillåter.

Marinhistorisk utställning

Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet inviger ny utställning ombord på minsveparen M 20.

Sjöhistoriskas museifartyg har hållit stängt under årets säsong för att förhindra spridningen av coronaviruset. Men ombord pågår både renoverings- och utställningsprojekt. Minsveparen M 20 är ett av de historiska fartyg med piren utanför Vasamuseet som hemmahamn. Hon vårdas och drivs av Föreningen M 20 som i samarbete med Sjöhistoriska nu tagit fram en mobil utställning som ombord och i hamn kan berätta fartygets och minsvepningens historia. Syftet med utställningen är att levandegöra den svenska marina historien kring sjötransporter och minsvepning. Utställningen kommer finnas ombord på museifartyget M 20 för att användas vid hamnbesök och visningar ombord.

En del av utställningen handlar om fartyget och dess historia. En annan del tar upp det lömska minkriget och efterkrigssvepningarna. Fartygets insatser under andra världskriget med bland annat räddningen av danska judar över Öresund beskrivs också.

Föreningen M 20 har sedan 2005 underhållit och skött fartyget M 20, en f.d. minsvepare som numera fungerar som museifartyg. Fartyget är trots sin ålder i gott sjögående skick och nyttjas normalt för omfattande verksamhet med visningar för allmänhet och sjöresor längs den svenska kusten.

– Vi på Föreningen M 20 har drivit och skött om museifartyget i många år. Vi har haft tusentals nyfikna besökare ombord som ställt många frågor om fartyget och dess tjänstgöring. Frågor som vi förstås gärna svarar på, men nu har vi dessutom äntligen en professionell museal utställning ombord som underlättar att sätta fartyget i sitt sammanhang och ger besökare möjlighet att själva ta del av och fördjupa sig i historien, säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20.

– Sjöhistoriska museet har länge känt ett behov att belysa de marina minsveparnas historia. Vi är mycket glada över samarbetet med Föreningen M 20 som gjort att vi kunnat producera denna utställning tillsammans. Förhoppningen är att utställningen kan visas för allmänheten både vid Museipiren och vid Fartygets M 20 olika hamnbesök så snart omständigheterna tillåter, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Kontakt
Anders Torelm, ordförande Föreningen M 20. E-post: anders@sjohaga.se. Tel: 0735-23 29 16
Anne Sofie Eriksson, kommunikationsansvarig Föreningen M 20. E-post: annesofie@ordiarbete.se. Tel: 070-467 36 85
Fredrik Blomqvist, intendent Sjöhistoriska museet. E-post: fredrik.blomqvist@smtm.se. Tel: 08-519 549 38

Om minsveparen M 20
Minsveparen M 20 byggdes 1941 på Neglinge varv i Saltsjöbaden under brinnande krig. Efter lång och trogen tjänst hos svenska flottan och sjöfartsverket hotades M 20 av utrangering eller skrotning 2005. Fartyget räddades till eftervärlden i april 2005 av den nybildade Föreningen M 20. Fartyget ägs idag av Statens maritima och transporthistoriska museer, som Sjöhistoriska museet är en del av.

Föreningen
M 20 sköter allt underhåll, bemannar och driver fartyget helt på ideell basis. Minsveparen M 20 är k-märkt av Sjöhistoriska museet och klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen. Fartygets hemmahamn är Stockholm vid Vasamuseet. Föreningen M 20 har ca 250 medlemmar och välkomnar alla som vill stödja arbetet med att bevara museifartyget M 20.

Hemsida: www.minsveparen.se / e-post: kontakt@minsveparen.se

Viktig uppdatering gällande årsmötet i Föreningen M 20

Med anledning av den pågående Corona-epidemin har styrelsen i Föreningen M 20 beslutat att genomföra årsmötet 2020 i en modifierad digital form. Dvs det blir inget fysiskt möte på Beckholmen den 23 april som tidigare aviserats. Istället kommer samtliga handlingar och förslag till beslut från styrelsen, valberedningen och revisorer distribueras digitalt senast den 20 april till samtliga medlemmar. Medlemmarna kommer sedan få möjlighet att digitalt (via en länk) gå in och godkänna resp. avslå förslagen under perioden 23-27 april. Årsmötet protokollförs sedan pro forma efter avslutad omröstning den 28 april. Medlemmarna har som vanligt möjlighet att inkomma med förslag och motioner till årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda snarast, dock senast den 8 april. Styrelsens bedömning är att vi på detta sätt kan genomföra årsmötet i enlighet med stadgarnas formalia och andemening. Vi hoppas att alla medlemmar har förståelse för vårt beslut och hoppas på stort deltagande i den digitala omröstningen.

Naturligtvis kan ett digitalt årsmöte inte ersätta kamratlig samvaro och givande diskussioner. Styrelsen planerar därför, om omständigheterna så tillåter, att genomföra ett fysiskt Extra Medlemsmöte i slutet på augusti. Vi hoppas att vi kan ses då!

När det gäller årets verksamhet och planerade sjöturer med M 20 så kvarstår vår planering. Anmäl er gärna till årets spännande M 20 aktiviteter på medlemssidan på hemsidan! Men vi får dock vara beredda på att det med kort varsel kan bli ändringar. Vi kommer uppdatera hemsidan fortlöpande och mailar ut information vid större förändringar.

Vi tar gärna emot synpunkter samt förslag och motioner till årsmötet på epost: kontakt@minsveparen.se. Alternativt finns samtliga telefonnummer och personliga epost-adresser till styrelsen och övriga förtroendevalda på hemsidan www.minsveparen.se/styrelsen

GMY

Styrelsen för Föreningen M 20

M 20 måste repareras

M 20 är ett träfartyg som byggdes 1941. Hon behöver renoveras. Stäven och sudband måste bytas och laskar förstärkas. Kostnaden beräknas till 1 miljon kronor. Föreningen sköter M 20 utan bidrag och startar därför en insamling. Reparation planeras ske på Beckholmen under vintern 2020-21. Läs mer under Fartyget/Appell Rädda M20 i menyn här ovan.

Alla bidrag är välkomna