Flykten över Öresund

Läs den intressanta artikeln i Tidskrift i Sjöväsendet, utgiven av Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges Marina Akademi, om hur 7000 danska judar flyr över Öresund hösten 1943. Artikeln är skriven av vår ordförande Anders Torelm tillsammans med Ida Hughes Tidlund, som är forskningssamordnare på Sjöhistoriska Museet och filosofie doktor i etnologi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *