Medlemsinfo 2/2021

Årets andra medlemsinfo innehåller fem intressanta avsnitt:

1) M 20 Status
2) M 20 önskelista 80 år
3) Jubileumsturnén M 20 80 år
4) Medlemsavgiften 2021
5) Rädda M 20 – Webshopen

Här kan du läsa hela medlemsinfo 2/2021 och här finns en karta som visar sommarens planerade långresa “Jubileumsturnén M 20 80 år”.

Enkät 2021

Vilka aktiviteter är intressantast? Vi har lyssnat på föreningens medlemmar. Enkät 2021 gav 70 engagerade svar, som har utgjort ett värdefullt underlag för årets verksamhetsplan.

En tolkning av omröstningen och kommentarerna är att medlemmarna föredrar korta resor för att träffas, representera eller bara åka M-båt och någon form av tema och nya upplevelser för de längre resorna. (klicka för större bild)

Stävstocken borta


Foto: Åke Foghammar

Den 20 januari avlägsnades den ruttna stävstocken på vårt museifartyg. Den gamla stävstocken ligger nu på dockbotten intill det nya ek-ämnet för mallning och tillsågning av den nya! M 20 visar sina “Hajtänder” (spant) och sitt bara knä! (klicka för större bild)

Beslut av Kungen

Hans Majestät Konungen har i brev till Föreningen M 20 meddelat att Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, efter beredning av stiftelsens sakkunniga, har beslutat tilldela Föreningen ett anslag om 60 000 kronor för utbyte av sudband.

Läs beslutet här och följebrevet här.