Veckans M-båt

M-båtarna och deras öden

Vi har i en serie inlägg under det senaste året beskrivit var och en av de 24 M-båtarna i trä.

M-båtarna eller ”minsvepare mindre”, byggdes i all hast under andra världskriget för att möta ett akut behov av minsvepning. Först byggdes M 1 och M 2 ca 30 meter långa i stål som ett slags prototyper. Därefter tolv båtar ca 23 meter långa i trä, de s.k. 39-båtarna, M 3 – M 14. Därefter ytterligare en serie ca 27 meter långa träbåtar, de s.k. 40-båtarna, M 15 – M 26. Man räknade med en livslängd på 10–15 år för M-båtarna med en eventuell förlängning på tio år. Men tack vare en gedigen konstruktion av framförallt skroven har de flesta M-båtarna överlevt fram till vår tid, d.v.s. i över 80 år!

Jac Iversens kompositbygge med mahognybord på tätt sittande stålspant har visat sig vara en sällsynt hållbar båtkonstruktion. Efter utrangering från flottan blev många av M-båtarna sjömätare och tulljakter, några gick till Sjövärnskårerna. Idag används M-båtar som dykfartyg, fritidsskepp och museifartyg. Förvånansvärt många av M-båtarna finns kvar än idag, fartygen och speciellt skroven verkar outslitliga. Åtta M-båtar i trä har kommit till sista vilan. Tre stycken har gått ett okänt öde tillmötes. Så vitt känt finns fortfarande minst 12 M-båtar kvar i flytande skick, detta efter 80 år. Här kommer en sammanställning över känd status 2022:

Sjögående:

M 6 “Albony” (Stockholm), M 7 “Remi” (Stockholm), M 11 “Rebecca” (Stockholm), M 20 (museifartyg I Stockholm), M 21 “Saga” (ligger på Gålö), M 22 (Stockholm), M 23 ”Emm XXIII” (Göteborg), M 24 ”Stora M” (Västervik), M 26 ”Dorian Grey”(Stockholm)

Flytande vid kaj:

M 4 ”Labben” (Stockholm), M 8 ”Amigo” (Stockholm), M 13 (Göteborg), M 15 ”Mistral” (Stockholm)

Upphuggna:

M 3 “Costeau” (2022), M 9 (Brand i Årstaviken 2019), M 14 ”Tumlaren” (skeppsbrott i Limhamn 2011), M 16 ”Josef Conrad” (Skrotad i Sjötorp 2018)

Förlista:

M 10 ”Mio” (gick under i Biscaya okänt år), M 18 (gick under på Ålands hav 1992), M 19 ”Theron” (sjunken vid Högmarsö varv 2014), M 25 ”Stine” (sänkt i Limfjorden 2013)

Okänt öde:

M 5, M 12, M 17 (såld till Jugoslavien 1989)

Mer info

Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 1 december 2021.

Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning/

Känner du till mer om M-båtarnas öde så vill vi gärna veta det!

Veckans M-båt: BvRöj

Med anledning av vår resa med Röjdykarna under firandet av Marinen 500 år vill vi uppmärksamma användningen av M-båtar som dykfartyg. Efter minröjning under 1940- och 50-talen fick M-båtarna under 1960-talet nya uppgifter. 39-serien såldes eller byggdes om till sjömätningsfartyg och tulljakter. 40-serien modifierades för att användas som bevakningsbåtar för röjdykare, så kallad Bevakningsbåt Röjdykning, BvRöj. I grunda vatten och hamnar kan inte minsveparna lägga ut sina svep. Där krävs mänsklig rörlighet och anpassningsförmåga i form av röjdykare, som kan rensa sjömineringar, M-båtarna är grundgående, små smidiga fartyg väl lämpade som dykfartyg. M15, M16, M 17, M 18, M 21, M 24, M 25 och M 26 togs alla i bruk som röjdykarfartyg och ingick i röjdykarnas krigsorganisation. M 21 blev den första BvRöj med början 1968. Torsten Nilsson var vid denna tid FC M 21 och Chef för Röjdykarna. M 20 användes dock aldrig som röjdykarfartyg då hon under aktuell tidsperiod var utlånad till FMV/Minbyrån som mätfartyg.

M-båtarna och röjdykarna har varit med vid många spännande händelser. Bland annat var röjdykardivisionen med och undersökte U137 på Gåsefjärden 1981 och vid Hårsfjärdsincidenten 1982. Röjdykaren Anders Westerholm var stationerad ombord på M 21 och har skrivit ned en ögonvittnesskildring från dykningarna på U 137 i boken om M 20 (se nedan). Flera M-båtar har på grund av sin lämplighet använts som dykfartyg även efter tiden i flottan. M 24 ligger under namnet Stora M som dykfartyg i Västervik. M 22 har använts som dykfartyg av Rådmansö Rederi. M 20 hyrdes in som dykfartyg av Sjöhistoriska Museet vid den marinarkeologiska undersökningen av vraket Bodekull vid Dalarö.

Röjdykarna

Röjdykare är en speciellt utbildad dykare med huvuduppgift att röja sjöminor och andra undervattenshinder. Röjdykardivisionen är ett litet elitförband som grundades av Kapten Hamilton 1954. Det finns vissa liknelser med en viss litterär Hamilton! Röjdykardivisionen ingår numera i Marinens 4:e Ytstridsdivision. Utbildning av röjdykare har sedan 1954 skett vid Gullmarsbasen i Skredsvik på västkusten och Gullmarsbasen har varit röjdykarnas hemvist än i dag. Utbildningen har alltid varit krävande och tuff samt frivillig för såväl värnpliktiga som anställda befäl. Sammanlagt har drygt 1000 individer examinerats till röjdykare i flottan. Fortfarande utbildas ett antal röjdykare varje år.

Röjdykarna är experter på att hitta och oskadliggöra minor i vatten och på land. Röjdykardivisionen hade som sin främsta uppgift efter andra världskriget att rensa svenska farvatten från minor. Inom begränsade områden t.ex. hamnområden kan minröjning endast göras med röjdykare. I modern tid har röjdykarnas unika kunskaper om explosiva ämnen kommit till användning internationellt. Detta bland med upprensning av sjöminor i Baltikum. Röjdykarna har även används för minröjning på land i Afghanistan och Mali för att hjälpa befolkningen till en säker vardag. Kamratföreningen Röjdykarna är en ideell förening för nuvarande anställda och värnpliktiga röjdykare samt alla tidigare röjdykare. Mer info om kamratföreningen: https://www.rojdykarna.se

Mer info

Detta är ytterligare ett inlägg i vår serie om M-båtarna och deras historia. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 1 december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning/

Medlemsresa, Söderköping-Sthlm

M 20 medlemsresa hem från Söderköping blev en fantastisk resa med huvudsakligen strålande väder. Efter att avverkat de sista slussarna gick vi till Arkö där röjdykare Anders Westerholm med pigga mamma Katrin (84 år!) bjöd på stor gästfrihet och en underbar middag. Sedan en verkligt fin seglats genom Stendörren och lunchstopp i Sävsundet. Natthamn i Nynäshamn med sedvanlig middag på restaurang Kroken. Sista dagen gick vi förbi Dalarö och vraket Bodekull där M 20 deltog i de marinarkeologiska undersökning 2008. Passagen genom Baggenstäket gick utan problem och vi förtöjde torsdag em på Djurgården.
Stort tack till M 20 besättning och trevliga skeppskamrater från Röjdykarna.

M 20 visade flagg i Söderköping!

M 20 deltog som enda örlogsfartyg tillsammans med röjdykarna vid det högtidliga firandet av Marinen 500 år i Söderköping. M 20 anlände den 6 juni och höll ett mycket uppskattat Öppet Skepp med närmare 200 besökare ombord! På morgonen den 7 juni ägde den officiella minnesceremonin rum. En svensk örlogsflagga roddes av röjdykarna till kajen i Söderköping där M 20 låg. M 20:s besättning deltog sedan i flaggparaden. Vi använde för första gången vår nya svenska fana och tågade tillsammans med Marinens musikkår ned till Fiskartorget i Söderköping där en minnessten avtäcktes. Ceremonimästare var Örlogskapten Johan Mehlin. Allt var mycket högtidligt, minnesvärt och festligt! Efter avslutad ceremoni tågade vi tillbaka till M 20. Därefter avgick M 20 mot Arkö och vidare mot Nynäshamn och Stockholm.

Årets fana till M 20!

Föreningen M 20 har tilldelats en av årets fanor av Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Fanan delades ut av Stockholms Landshövding Sven-Erik Östergren vid en ceremoni på Tessinska Palatset i Stockholm. Föreningen M 20 representerades av Göran Ringqvist och Per-Anders Emilsson. Vi är glada och hedrade över denna paradfana som kommer att finnas ombord på M 20. Första användning blir den 7 juni, vid den officiella minnesceremonin för Marinen 500 år i Söderköping.