Veckans M-båt

Minsveparen M 15

M 15 (anropssignal SBZH) sjösattes 1941 vid Långedrags varv i Göteborg. Hon användes först som minsvepare sedan som Röjdykarfartyg (liksom M 16, M 17, M 21, M 25 och M 26). Hon utrangerades 1984. Maskiner: 2 Scania Vabis DSI 10 1965. Ägdes av Johan Aserud under åren 2000 till 2011 och låg då på Gålö. Enligt uppgift finns M 15 i Stockholm under namnet Mistral (anropssignal SLMY).

Långedrags varv

Långedrags varv startades 1910 och kallas ofta för Hjalmar Johanssons varv i Långedrag då varvet är helt förknippat med båtbyggaren Hjalmar Johansson. I slutet av 1920-talet byggde han de första drakbåtarna i Sverige till GKSS i Göteborg. 1929 köpte Hjalmar Johansson varvet i Långedrag från Daniel Sjöberg som drivit det tidigare i liten skala. Hjalmar Johansson ritade mängder av båtar av olika slag och modeller. Åtskilliga av dem byggde han också på varvet, tex. lotsbåten Vinga och livräddningskryssaren Huvudskär. Under kriget byggde varvet minsveparen M 15. 1947 köpte Hjalmar Johansson även Tånguddens varv. Varvet i Långedrag sålde han till Volvo 1978.

40-båtarna M 15 – M 26

Efter de första 12 M-båtarna, de s.k. 39-båtarna, följde en modifierad serie om ytterligare 12 träfartyg, de s.k. 40-båtarna (projekterade 1940) M 15 till M 26. M-båtarna av 40-typ fick en längd om 27,7 m, bredd 5,0 m, djupgående 1.6 m, högsta höjd 10 m och deplacement 67 ton. 40-båtarna var snarlika 39-båtarna men däckbyggnaden var annorlunda och masten placerades akterut. Maskineriet var ursprungligen 2 Frichs dieslar med 200hk vardera men de flesta fick vartefter moderna Scania Vabis dieslar på vardera 160 hk. 40-båtarna användes som minsvepare och röjdykarfartyg, s.k. BvRöj. Några M-båtar (M 17 och M 18) blev trängfartyg med namn som Lommen och Spoven. 1993 genomgick de kvarvarande 40-båtarna (M20, M 21, M 22, M 24 och M 25) en större ombyggnad på Öckerövarvet. Bl.a. fick de en ny överbyggnad i aluminium och svepdurken byggdes om till elevförläggning. Svepspelen och kanonen togs bort och båtarna blev renodade övningsfartyg. Flera av 40-båtarna användes i flottans tjänst ända fram till 2005. Efter utrangering såldes de flesta till privatpersoner och används idag som fritidsbåtar och dykfartyg.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i en kommande bok. Boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 2021. Här kan du förbeställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning/

M 20 och vraket Bodekull

VRAK – Museum of Wrecks

Den 23 september öppnade det nya spännande museet VRAK- Museum of Wrecks i marinens gamla Båthall 2 på Djurgården. VRAK är ett marinarkeologiskt museum för alla de skeppsvrak som finns i Östersjön. M 20 deltog 2008 i en spännande dykoperation där 1600-tals vraket Bodekull vid Dalarö undersöktes. Under sommaren 2008 låg M 20 förtöjd vid vraket och marinarkeologerna från Sjöhistoriska museet undersökte vraket. Bl.a. togs ett antal fotografier, vraket mättes upp och galjonsfiguren i form av ett lejon, togs upp på M 20 däck för att dokumenteras. Den lades sedan tillbaka på botten bredvid fartyget. Bodekull är ett kravellbyggt skepp som förliste 1678, hon är ca 20 meter långt och 5.5 m brett. Vraket är i mycket gott skick och står upprätt på ca 30 m djup med bla 2 undermaster kvar. Bodekull tillhör idag Dalarö Skeppsvraksområde.

Läs om skeppet Bodekull: https://www.vrak.se/sv/vrak-och-lamningar/dalarovraket/

Läs mer om M 20 och dykningarna vid Dalarö i den kommande boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 2021. Här kan du förbeställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning/

Veckans M-båt

Minsveparen M 14

M 14 (anropssignal SBZG) sjösattes 1941 vid Valdemarsviks varv. Hon utrangerades den 15 maj 1959 och övergick till Tullverket som TV 014. Därefter gick hon som fritidsfartyg och turbåt i Göteborg. Namn som sedermera noterats för M14 är bland annat Styrsö och Tumlaren (anropssignal SMZO). Maskiner: 2 Volvo Penta TMD100A, 1972. Sommaren 2002 utbjöds M 14 Tumlaren till salu och var intressant för den blivande Föreningen M 20, men Anders Håkansson gjorde ett besök ombord och fann att M 14 tyvärr var alltför ombyggd för föreningens syfte. M 14 har idag Malmö som hemmahamn. Tyvärr har vi inga foton på M 14 som tulljakt Tv 014 eller i hennes nuvarande skick.

Valdemarsviks slip och båtvarv

Valdemarsviks slip och båtvarv fanns till mellan 1936 och vintern 84/85. Här tillverkades bl.a. minsveparen M 14 för flottan. Andra kunder var Kustbevakningen och Sjöfartsverket. Några trålare, ett femtiotal folkbåtar, utlottningsbåtar till KSSS och några motorbåtar var annat som tillverkades fram till slutet av femtiotalet. Underhåll och reparation av båtar var en viktig del av verksamheten. Som mest arbetade här ett 30-tal anställda. Ägare till varvet efter kriget var bröderna Petterson. En av bröderna var utbildad mariningenjör och han ritade skrovet till flera motorbåtar.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i en kommande bok. Boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 2021. Här kan du förbeställa boken.

Bidrag till M 20 – Pantamera

Panta burkar och flaskor

Föreningen M 20 har inlett ett samarbete med Pantamera (Returpack AB). Samarbetet innebär att det blir enkelt att panta burkar och flaskor och samtidigt skänka pengar till Föreningen M 20. I storpantarautomaten ”Pantamera Express” pantar man snabbt och enkelt genom att hälla i hela säckar med burkar och flaskor i ett fack. Du kan sedan donera panten till Föreningen M 20.

Hur går det till?

Ta med panten till en ”Pantamera Express” automat, se länk nedan. Töm hela säcken i automaten, som både sorterar och räknar panten. När panten är räknad, välj ”Skänk till förening” som utbetalningsmetod. Välj ”M 20 Stockholm” på skärmen och fullfölj donationen genom att trycka på ”Bekräfta”. Inom en vecka sätts pantpengarna in på Föreningen M 20:s bankkonto.

Hitta Pantamera Express

Storpantautomaten Pantamera Express finns på ett 60-tal återvinningscentraler runt om i landet, se karta:

https://pantamera.nu/sv/privatperson/var-kan-jag-panta/pantamera-express/

Gör en insats för miljön och stöd samtidigt Föreningen M 20:s arbete med att bevara fartyget M 20!

OBS! Det går tyvärr ej att donera pant till Föreningen M 20 i de vanliga Pantautomaterna som finns i livsmedelsbutiker.

EDIP – En dag i paradiset

M 20 deltog i Veteranflottiljens dag på Gålö den 11 september. Vi lämnade Stockholm på fredag morgon och gick genom Skurusundet (där vi mötte CH Wahlin till sjöss) och Baggensstäket till Neglinge där vi besiktigade M 20 födelseplats. Därefter över Baggensfjärden ned förbi Dalarö till Horsfjärden. Vi gjorde en passage av monumentet på Märsgarn och hedrade minnet av de omkomna sjömännen. Därefter förtöjde vi på Gålö. Under resan hade vi en mycket duktig kock (Roberto) som lagade klassisk mat från flottan (ärtsoppa, biffstek med lök, rimmad lax mm). På lördag morgon startade EDIP (”En dag i Paradiset”) Mycket lyckat och trevlig arrangemang. Över 400 besökare och många av Veteranflottiljens fartyg körde turer med passagerare. 8 härliga kamrater och medlemmar i besättningen framförde M 20 tryggt och säkert i dimman på Horsfjärden. Och det var mäktigt att höra och se motor/torped- och robotbåtar storma fram över havet. Nästan som gamla tider när vårt sjöförsvar stod på sin höjdpunkt. I hamnen var det full aktivitet och många fartyg. M 20 visade hur en minsvepare kan förtöjas i trångt läge mellan fartyget Nordanö och en pirarm upp i vassen! Sjömanskap på hög nivå. Vi ser redan fram emot nästa års EDIP. Men redan på fredag finns en chans att åka med M 20. Vi går från Gålö till den officiella minnes ceremonin för Jagarolyckan den 17 september 1941 på Märsgarn. Därefter en härlig sjötur tillbaka till Stockholm.

Veckans M-båt

Minsveparen M 13

M 13 (anropssignal SBZF) sjösattes 1941 vid Ystads skeppsvarv. M 13 byggdes som enda M-båt med bordläggning helt i ek, kanske pga brist på mahogny? Maskiner: 2 Scania Vabis 1940. Hon utrangerades från Svenska Flottan den 1 december 1959 och överläts till Kungliga Vetenskapsakademien och döptes till Sagitta (anropssignal SFGP). Där tjänstgjorde hon på Kristinebergs marinbiologiska station i Fiskebäckskil till 1976. Därefter såld privat. Hon ägdes sedan av en officer i Norrköpingstrakten och hade bojplats i Stegeborg, Söderköping i slutet av 70-talet/början av 80-talet. M 13 såldes sedan till en person som påbörjade ombyggnad i Göteborg. Hon låg sommaren 2021 vid ”Drömmarnas kaj” (Gullbergskajen) i Göteborg och var till salu.

Ystads skeppsvarv

Det finns inte så mycket information om Ystads skeppsvarv, men år 1870 diskuterade hamndirektionen i Ystad huruvida man skulle starta ett varv. Man var av uppfattningen att en hamn av betydelse borde ha ett skeppsvarv. Dessa diskussioner ledde till att ett varvsbolag bildades och 1885 sjösattes det första fartyget, Skonertskeppet Aurora på 100 ton. Varvet byggde framförallt segelskutor, men under kriget även Minsveparen M 13. Skeppsbyggare var Harald Grufstedt. Ystads skeppsvarv fick sedermera uppdraget att skrota och hugga upp de s.k. italienjagarna Romulus och Remus. Varvet var i bruk ändra fram till 1970-talet då den fick lämna plats för den expanderande färjetrafiken.

Läs mer

Detta är inlägg 12 i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i en kommande bok. Boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 2021. Här kan du förbeställa boken.