Appell Rädda M 20

Insamlingen för att renovera M 20:s skrov har gått bra – i mitten av november var vi är uppe i 776000 kr. Om vi får ihop de resterande 224000 kr och når målet, får vårt fina museifartyg också nya sudband runt om. Som det står i annonsen nedan kan du bidra genom att köpa en meter sudband för 2000 kr. Det ger oss 3000 kr mer i kassan eftersom en generös sponsor lovat att bidra med 1000 kr för varje såld meter sudband.

Lösnäsan borta

Arbetet med att renovera vårt fina museifartyg M 20 fortsätter. I måndags samlades åter ett glatt gäng i Västra dockan på Beckholmen för förarbeten inför trähantverkarnas reparation av förstäven. Efter mycket krypande och skruvande avlägsnades den välkända plåtnäsan från M 20:s förstäv. I samma veva frilades den del av bordläggningen som berörs – de sista kopparplåtarna demonterades.


foto: Anne Sofie Eriksson

En stor dag

I dag en stor dag för Föreningen M 20 och fartyget M 20! Den 19 oktober kl 09:00 dockade minsveparen M 20 in i Västra torrdockan på̊ Beckholmen i Stockholm. Under de kommande sex vintermånaderna kommer det k-märkta fartygets träskrov att repareras. Projektet är ett samarbete mellan Föreningen M 20, Beckholmens Dockförening och Båthantverkarna på Nya Djurgårdsvarvet. Reparationerna handlar om fartygets skrov i trä; stäven i ek, delar av bordläggningen i mahogny, laskar (skarvar av bordläggningen) samt sudbandet av ek (relingslist). Minsveparen M20 är i övrigt i ett mycket gott sjögående skick.

Kostnaden för reparationerna beräknas till cirka en miljon kr, vilket också är målet för den insamling som pågått under 2020. Vi har lyckats samlat in 750 000 kr men det saknas fortfarande cirka 250 000 kr, så insamlingen fortsätter.  Föreningen M 20 har dock gott hopp om att kunna samla in resterande belopp under dockningsperioden. Alla bidrag stora som små är välkomna.

Läs Föreningens pressrelease om dockningen här

Avgörande beslut

Framtiden för vårt fina museifartyg M 20 är säkrad. Styrelsen beslutade den 23 september att de planerade reparationerna av förstäv och laskar ska genomföras. Den 19 oktober går vi in i Västra dockan på Beckholmen för vintern. Reparationsbudgeten är knapp, pengarna räcker f.n. inte till nya sudband, så du får gärna göra en donation via Swish 123 303 11 68. Om du vill hjälpa till vid dockningsmanövern kan du anmäla dig via kontakt@minsveparen.se. Först till kvarn…

Medlemsinfo 4/2020

Medlemsinfo 4/2020 innehåller information om ett avgörande beslut och nedanstående punkter:

1) Appell Rädda M 20
2) Utställning om M 20 och Minsvepning
3) Uppmärksamhet i media/pressrelease
4) Digitalt Höstmöte 19 november
5) M 20 rundat hela Stockholms Skärgård!

Du kan läsa hela medlemsinfo 4/2020 här