Stävstocken borta


Foto: Åke Foghammar

Den 20 januari avlägsnades den ruttna stävstocken på vårt museifartyg. Den gamla stävstocken ligger nu på dockbotten intill det nya ek-ämnet för mallning och tillsågning av den nya! M 20 visar sina “Hajtänder” (spant) och sitt bara knä! (klicka för större bild)

Beslut av Kungen

Hans Majestät Konungen har i brev till Föreningen M 20 meddelat att Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, efter beredning av stiftelsens sakkunniga, har beslutat tilldela Föreningen ett anslag om 60 000 kronor för utbyte av sudband.

Läs beslutet här och följebrevet här.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR M 20!

Vi vill skicka en julhälsning till alla våra medlemmar och tacka för ert engagemang och stöd under detta speciella år.

2020 lider mot sitt slut och det har verkligen varit ett annorlunda år. Det började så lovande med stora planer för årets verksamhet och sjöresor både när och fjärran. Vi rustade M 20 under våren och dockade in på Beckholmen i april för målning, besiktning och reparationer på däck. Men så slog Coronastormen till och drabbade landet hårt och skoningslöst. Även Föreningens verksamhet blev lidande och vi tvingades ställa in det mesta av vår normala verksamhet. Årsmöte genomfördes men i en ny digital form med rekorddeltagande, över 80 medlemmar! Även höstmötet genomfördes digitalt med spännande marinhistoriskt föredrag och över 40 deltagare. Digitala möten har sin fördel då många kan deltaga oberoende av bostadsort men vi saknar alla självklart kamratskap och umgänge.

M 20 blev liggande vid kaj över sommaren och när sedan Sjöhistoriska Museet stängde Museipiren för besökare kändes M 20 tom och övergiven. Men under hösten repade vi nytt mod. Vi invigde vår Marinhistoriska utställning och genomförde en uppskattad skärgårdsseglats. Insamlingen för att Rädda M 20 satte också full fart. Genom aktiv publicering av pressreleaser, artiklar och inlägg på sociala media har vi fått en bra respons och stort genomslag i media. Vi har ökat antalet följare på Facebook och sett en stark tillströmning av nya medlemmar. Vi har hittills i år fått 34 nya medlemmar, vi hälsar er alla välkomna och hoppas kunna se er ombord i vår.

Vår förhoppning är att vi skall kunna återuppta vår sjögående verksamhet under nästa år och planer finns för en seglats genom Göta Kanal. Mer info kommer snart! Men under tiden pågår reparationerna av M 20 i Västra Dockan på Beckholmen. Stäven av ek skall bytas, laskar skall tätas, mahognybord i fören skall bytas och inredningen i skansen skall byggas upp igen. Ni kan följa reparationerna på hemsidan och på Facebook. Vi tar också tacksamt emot lite hjälpande händer i dockan. Den 12 April 2021 dockar vi ut förhoppningsvis med en nyrenoverad och sjösäker skönhet, beredd att fira sitt 80-års jubileum! M 20 sjösattes ju i Neglinge 1941. Vår insamling har hittills gett drygt 900 000 kr vilket vi är väldigt stolta och tacksamma över. Det fattas dock en bit till vårt mål om 1 Mkr och ber därför om fortsatta bidrag. Pengar saknas bl.a. till nödvändiga reparationer av vårt sudband. Här på hemsidan kan du stötta reparationerna av M 20 med ett bidrag. Trots Coronastormen känner vi optimism och framåtanda.

Vi önskar er alla en säker och fin jul tillsammans med era nära och kära. Och läs gärna vår juldikt nedan om M 20 i dockan!

Styrelsen för Föreningen M 20

Anders Torelm
Ordförande

BÅTEN

Covidnattens köld är hård,
fyrarna gnistra och glimma.
Alla sova i ensam put och gård
djupt under hundvaktstimma.
Styrelsen ber en stilla bön,
lanternan lyser röd och grön,
flitens lampa lyser vit på hytt-taken.
Endast M 20 i dockan är vaken.

M 20 står så grå vid havets dörr,
grå mot det blå driva,
längta, som många vintrar förr,
ut på havets skiva,
tittar mot skärgården, där grund och fyr
drar kring båten sitt äventyr,
grubblar, fast ej det lär båta,
över livets gåta;

Så har M 20 sett dem, kapten och son,
segla genom många leder
glada som barn; men varifrån
kommo deras seder?
Besättning följa på besättning snart,
blomstrade, åldrades och gick — men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Fritt efter Viktor Rydbergs Tomten

Planen är klar

Fredag 11 december gjorde medlemmarna ett sista arbetspass innan jul. Som vanligt var det trevligt och gott om arbetsuppgifter. Den förliga delen av skansens inredning är nästan borta och skottet mot mässen är värmeisolerat – förskeppet ska ju tas bort. Våra trähantverkare jobbar vidare och river förstäv och bordläggning i enlighet med Transportstyrelsens godkända laskschema. Ett godkännande som ger oss en fast plan för skrovrenoveringen.

Ruttet värre

Våra inhyrda trähanverkare på Beckholmen har täckt hela förskeppet på M 20 för att skapa en praktisk arbetsplats inför vintern. Förstäven och en del av förskeppets bordläggning har ruttnat och ska bytas. (Klicka för stor bild).

Foto:Oscar Wikander

M 20 i media

Här kan du läsa två intressanta tidningsartiklar om M 20 som skrivits under året. Den ena i tidskriften Reservofficeren nr 3-2020 är skriven av Helena Claesson Jannische. Den andra är skriven av Dan Agardh i tidskriften Båtologen nr 3-2020. (Klicka nedan).