En stor dag

I dag en stor dag för Föreningen M 20 och fartyget M 20! Den 19 oktober kl 09:00 dockade minsveparen M 20 in i Västra torrdockan på̊ Beckholmen i Stockholm. Under de kommande sex vintermånaderna kommer det k-märkta fartygets träskrov att repareras. Projektet är ett samarbete mellan Föreningen M 20, Beckholmens Dockförening och Båthantverkarna på Nya Djurgårdsvarvet. Reparationerna handlar om fartygets skrov i trä; stäven i ek, delar av bordläggningen i mahogny, laskar (skarvar av bordläggningen) samt sudbandet av ek (relingslist). Minsveparen M20 är i övrigt i ett mycket gott sjögående skick.

Kostnaden för reparationerna beräknas till cirka en miljon kr, vilket också är målet för den insamling som pågått under 2020. Vi har lyckats samlat in 750 000 kr men det saknas fortfarande cirka 250 000 kr, så insamlingen fortsätter.  Föreningen M 20 har dock gott hopp om att kunna samla in resterande belopp under dockningsperioden. Alla bidrag stora som små är välkomna.

Läs Föreningens pressrelease om dockningen här

Avgörande beslut

Framtiden för vårt fina museifartyg M 20 är säkrad. Styrelsen beslutade den 23 september att de planerade reparationerna av förstäv och laskar ska genomföras. Den 19 oktober går vi in i Västra dockan på Beckholmen för vintern. Reparationsbudgeten är knapp, pengarna räcker f.n. inte till nya sudband, så du får gärna göra en donation via Swish 123 303 11 68. Om du vill hjälpa till vid dockningsmanövern kan du anmäla dig via kontakt@minsveparen.se. Först till kvarn…

Medlemsinfo 4/2020

Medlemsinfo 4/2020 innehåller information om ett avgörande beslut och nedanstående punkter:

1) Appell Rädda M 20
2) Utställning om M 20 och Minsvepning
3) Uppmärksamhet i media/pressrelease
4) Digitalt Höstmöte 19 november
5) M 20 rundat hela Stockholms Skärgård!

Du kan läsa hela medlemsinfo 4/2020 här

Ceremoni på Museipiren

Under en ceremoni på Museipiren vid Wasavarvet invigde på tisdagen Sjöhistoriska museets chef Mats Djurberg och Föreningens ordförande Anders Torelm en marinhistorisk utställning om minsvepning och M 20:s historia.

Syftet med utställningen är att levandegöra den svenska marina historien kring sjötransporter och minsvepning. Utställningen är mobil och kommer finnas ombord på M 20. En del av utställningen handlar om fartyget och dess historia. En annan del tar upp det lömska minkriget och efterkrigssvepningarna. Fartygets insatser under andra världskriget med bland annat räddningen av danska judar över Öresund beskrivs också. Museipiren är f.n. stängd för allmänheten pga. Corona epidemin. Men Föreningens medlemmar är välkomna ombord efter kontakt med någon i styrelsen. Utställningen kommer sedan visas för allmänheten både vid Museipiren och vid Fartygets M 20 olika hamnbesök så snart omständigheterna tillåter.

Marinhistorisk utställning

Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet inviger ny utställning ombord på minsveparen M 20.

Sjöhistoriskas museifartyg har hållit stängt under årets säsong för att förhindra spridningen av coronaviruset. Men ombord pågår både renoverings- och utställningsprojekt. Minsveparen M 20 är ett av de historiska fartyg med piren utanför Vasamuseet som hemmahamn. Hon vårdas och drivs av Föreningen M 20 som i samarbete med Sjöhistoriska nu tagit fram en mobil utställning som ombord och i hamn kan berätta fartygets och minsvepningens historia. Syftet med utställningen är att levandegöra den svenska marina historien kring sjötransporter och minsvepning. Utställningen kommer finnas ombord på museifartyget M 20 för att användas vid hamnbesök och visningar ombord.

En del av utställningen handlar om fartyget och dess historia. En annan del tar upp det lömska minkriget och efterkrigssvepningarna. Fartygets insatser under andra världskriget med bland annat räddningen av danska judar över Öresund beskrivs också.

Föreningen M 20 har sedan 2005 underhållit och skött fartyget M 20, en f.d. minsvepare som numera fungerar som museifartyg. Fartyget är trots sin ålder i gott sjögående skick och nyttjas normalt för omfattande verksamhet med visningar för allmänhet och sjöresor längs den svenska kusten.

– Vi på Föreningen M 20 har drivit och skött om museifartyget i många år. Vi har haft tusentals nyfikna besökare ombord som ställt många frågor om fartyget och dess tjänstgöring. Frågor som vi förstås gärna svarar på, men nu har vi dessutom äntligen en professionell museal utställning ombord som underlättar att sätta fartyget i sitt sammanhang och ger besökare möjlighet att själva ta del av och fördjupa sig i historien, säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20.

– Sjöhistoriska museet har länge känt ett behov att belysa de marina minsveparnas historia. Vi är mycket glada över samarbetet med Föreningen M 20 som gjort att vi kunnat producera denna utställning tillsammans. Förhoppningen är att utställningen kan visas för allmänheten både vid Museipiren och vid Fartygets M 20 olika hamnbesök så snart omständigheterna tillåter, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Kontakt
Anders Torelm, ordförande Föreningen M 20. E-post: anders@sjohaga.se. Tel: 0735-23 29 16
Anne Sofie Eriksson, kommunikationsansvarig Föreningen M 20. E-post: annesofie@ordiarbete.se. Tel: 070-467 36 85
Fredrik Blomqvist, intendent Sjöhistoriska museet. E-post: fredrik.blomqvist@smtm.se. Tel: 08-519 549 38

Om minsveparen M 20
Minsveparen M 20 byggdes 1941 på Neglinge varv i Saltsjöbaden under brinnande krig. Efter lång och trogen tjänst hos svenska flottan och sjöfartsverket hotades M 20 av utrangering eller skrotning 2005. Fartyget räddades till eftervärlden i april 2005 av den nybildade Föreningen M 20. Fartyget ägs idag av Statens maritima och transporthistoriska museer, som Sjöhistoriska museet är en del av.

Föreningen
M 20 sköter allt underhåll, bemannar och driver fartyget helt på ideell basis. Minsveparen M 20 är k-märkt av Sjöhistoriska museet och klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen. Fartygets hemmahamn är Stockholm vid Vasamuseet. Föreningen M 20 har ca 250 medlemmar och välkomnar alla som vill stödja arbetet med att bevara museifartyget M 20.

Hemsida: www.minsveparen.se / e-post: kontakt@minsveparen.se