Vi hälsar Karl-Owe välkommen i styrelsen

Karl-Owe Svensson är 64 år, född och uppvuxen i Luleå. Han har ett stort sjöfartsintresse från barnsben där framförallt den omfattande järnmalmstrafiken från Luleå väckte intresset. 1977 flyttade han till Stockholm för ett 6-månadersvikariat på Salénrederierna, och blev kvar i huvudstaden. Numera är Karl-Owe bosatt i Norrtälje.

Han har 20 år i kommersiella rederibefattningar med anskaffande av fraktuppdrag för fartygen, ”befraktning” på sjöfartsspråk. Därefter sju år med inköp av importbränsle till fjärrvärmeanläggningar. Sedan 2007 på gruv- och smältverksföretaget Boliden, först som logistikchef och nu som kommersiellt ansvarig för Affärsområde Gruvor.

Karl-Owe gjorde lumpen som kryptotekniker på Ubåtsflottiljen 1979–80. Vid denna tid var flottiljstaben förlagd ombord på HMS Älvsborg, därav ett stort intresse för svenska flottan och dess utveckling. I hans ungdom var en M-båt stationerad i Luleå, så just den fartygstypen blev symbolen för svenska flottan. Trots kännedom om Föreningen M 20 blev det inte förrän förra året han gick med i Föreningen M 20 för att få möjlighet till närkontakt med denna fartygstyp.

Karl-Owe har varit föreningsaktiv inom sportdykning tidigare och alltid haft en dragning till föreningsverksamhet. Föreningen M 20 har en spännande målsättning att dels hålla ett fartyg i drifttekniskt skick, dels att vidmakthålla och sprida ett kulturarv. Här vill han delta i styrelsearbetet och försöka bidra till den fortsatta utvecklingen av Föreningen och dess verksamhet, och siktar förståss på många sjöresor med M 20!

I början av 70-talet skrev Karl-Owe till CM och frågade om han fick köpa den M-båt som då låg i Luleå. Han fick förvånansvärt nog ett negativt svar på elegant CM-brevpapper undertecknat av Viceamiral Bengt Lundwall. Som plåster på såren anställdes han 1977 på Salénrederierna av självaste Anders F Håkansson, som var med och grundade/räddade M 20.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *