Årsmötet 28 mars

Tisdagen den 28 mars samlades drygt trettio M 20-vänner för årsmöte på Drottning Victorias Örlogshem i Stockholm. Efter mingel med öl och mackor och kamratlig samvaro höll Johan Wahren från FMV ett uppskattat föredrag om ”Det moderna undervattenskriget”. Därefter vidtog årsmötesförhandlingar med bl.a. val av styrelse, godkännande av verksamhetsberättelse och årsrapport. Styrelsen och övriga förtroendevalda omvaldes. Styrelsen utökades med Karl-Owe Svensson. Förslaget till stadgeändring med bland annat ny ändamålsparagraf godkändes för andra gången och är därmed godkänd. Till sist presenterades årets omfattande program med sjöresor, utbildningar och visningar av fartyget. Till Åke Foghammar överlämnades Veteranflottiljens hederstecken. Mycket välförtjänt och uppskattat.

Föreningen M 20:s ändamål:
– att bevara, använda och utveckla det marina kulturarvet
– att öka allmänhetens tillgång till kulturarvet samt
– att därigenom bidraga till ett stärkt sjöförsvar

Föreningen uppnår sitt ändamål genom att:
– bevara minsveparen M 20 som ett sjögående museifartyg
– använda fartyget för resor och utbildning i navigation, sjömanskap och marina traditioner
– visa fartyget för allmänheten vid hemmahamn och vid resor kring Sveriges kuster

Motivering till Veteranflottiljens hederstecken
Åke har under många år planerat och genomfört M 20:s resor runt Sveriges kuster och aktivt bidragit till att visa upp ett av Veteranflottiljens äldsta fartyg för allmänheten. Som aktiv medlem i föreningens styrelse har Åke varit fartygsansvarig och kontaktperson gentemot Transportstyrelsen, mm. samt aktivt bidragit till den positiva utmaningen att renovera M 20:s förstäv. Som befälhavare har Åke visat på gott sjömanskap och upprätthållit marinens traditioner. Den energi han uppvisat har varit ett föredöme för många medlemmars engagemang.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *