Veckans M-båt

Minsveparen M 24

M 24 (anropssignal SBZR) sjösattes 1941 vid Fisksätra varv i Nacka. Hon användes, som övriga M-båtar, som minsvepare under och efter andra världskriget. Därefter övergick M 24 från 1970-talet till att användas som övningsfartyg och röjdykarfartyg, BvRöj med stationering i Skredsvik under sommaren. M 24 blev sedan navigeringsövningsfartyg tillsammans med M 21, M 22 och M 25 och ingick i skoldivisionen från 1982. Byggdes om till övningsfartyg 1991-92 på Öckerövarvet med bl.a. ny överbyggnad i metall och elevinredning i aktra svepdurken. Maskineriet var ursprungligen 2 Frichs dieslar om 200 hk vardera, senare utbytta till 2 Scania Vabis DS 11. Fartyget utrangerades från flottan i maj 2005 och är nu ett privatägt dykfartyg. Hon heter idag Stora M och ligger i Västervik i gott skick och används aktivt för dykuppdrag. Ägare Joakim Jarsmo. Facebook grupp: Dykfartyget STORA M (M 24). Hemsida: www.m24dyk.se

Fisksätra varv

Fisksätra var ett framgångsrikt svenskt familjeägt båtvarv i Fisksätra i Nacka som grundades 1919 av Axel Larsson och drevs vidare från 1948 av sonen, båtkonstruktören Torild Larsson. Fisksätra varv byggde under mellankrigstiden ett antal vackra motoryachter ritade av CG Pettersson. Under andra världskriget byggdes minsveparna M 9 och M 24. Under 1950-60 talet startade man tillverkning av plastbåtar. Man tillverkade också 5 träskrov till minsvepare av Arkö-klass för den svenska marinen. År 1968 övertogs en nedlagd fabrik i Västervik, vilken blev varvets huvudfabrik. 1972 förvärvade man rätten till Folkparca och Ohlson 22. Sen började tyvärr nedgången och 1979 gick Fisksätra Varv AB i konkurs.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 1 december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *