Veckans M-båt

Minsveparen M 25

M 25 (anropssignal SBZT) sjösattes 1941 vid Holms Yachtvarv i Gamleby. Användes som övriga M-båtar som minsvepare under och efter andra världskriget. Därefter övergick M 25 från 1970-talet till att användas som övningsfartyg och röjdykarfartyg, BvRöj med stationering i Skredsvik under sommaren. Röjdykardivisionen med M 18, M 21, M 25 och M 26 var bl.a. med och undersökte U137 på Gåsefjärden 1981. Blev sedan navigeringsövningsfartyg tillsammans med M 21, M 22 och M 24 och ingick i skoldivisionen från 1982. 1991-93 byggdes M 25 (tillsammans med M 20, M 21, M 22 och M 24) om till övningsfartyg på Öckerövarvet med bl.a. ny överbyggnad i metall och elevinredning i aktra svepdurken, svepspelen och Bofors 20 mm kanon togs bort. Maskineriet var ursprungligen 2 Frichs dieslar om 200 hk vardera, senare utbytta till 2 Scania Vabis DS 11. M 25 utrangerades från flottan 2004 efter 63 år i Sveriges tjänst. Ödet åren efter 2004 okänt. Den 23 mars 2013 sänktes M 25 under namnet ”Stine” i Glyngøre, Limfjorden i Danmark som ett dykobjekt i ”Salling Aqua Park”. M 25 ligger nu på 17 m djup. Ett tragiskt öde för ett sådant fint fartyg! Det finns en film på youtube som visar M 25 sista resa: www.youtube.com/watch?v=Iy7zKmsa36s

Holms Yachtvarv

Holms Yachtvarv i Gamleby (Gamla Västervik) grundades omkring 1908 av Knut Holm (1864-1938). Hans söner, Tore och Yngve Holm, arbetade på varvet och Tore Holm tog över i början av 1930-talet. Han drev verksamheten till mitten av 1950-talet. Varvet var unikt tack vare att båtarna inte bara ritades av Knut, Tore och Yngve, utan också byggdes på familjevarvet och dessutom kappseglades framgångsrikt av sina konstruktörer. Förutom M 25 så byggdes även M 7 och M 8 vid Holms Yachtvarv. Varvet är numera nedlagt men byggnaden finns kvar i Gamleby.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 1 december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *