Veckans M-båt

Minsveparen M 22

M 22 (anropssignal SBZP) sjösattes 1941 vid Örlogsvarvet Karlskrona. Enda M-båt som byggts vid marinens eget varv. M 22 tillhör de s.k. 40-båtarna (projekterade 1940), M 15 till M 26. M-båtarna av 40-typ fick en längd om 27,7 m, bredd 5,0 m, djupgående 1.6 m, högsta höjd 10 m och deplacement 67 ton. Användes som övriga M-båtar, som minsvepare under och efter andra världskriget. Därefter övergick M 22 från 1970-talet till att användas som röjdykarfartyg med stationering i Skredsvik under sommaren. Blev sedan navigeringsövningsfartyg tillsammans med M 21, M 24 och M 25 och ingick i skoldivisionen från 1982. Byggdes om till övningsfartyg 1991-92 på Öckerövarvet med bl.a. ny överbyggnad i metall och elevinredning i aktra svepdurken. M 22 utrangerades från flottan år 2004. Maskineriet var ursprungligen 2 Frichs dieslar om 200 hk vardera, senare utbytta till 2 Scania Vabis DS 11. Omdöpt till Idskär med hemmahamn Rådmansö i Stockholm. Till synes i relativt gott skick, inga större ombyggnader under tiden i civil ägo. Till Salu av Rådmansö Rederi under 2021-22. Köpt vid årsskiftet 2021/22 av en privat familj från Skara.

Karlskronavarvet är ett unikt anrikt fartygsvarv i Karlskrona med tillverkning och underhåll av örlogsmarina fartyg och ubåtar. Varvsverksamheten har sitt ursprung i den år 1679 grundade Karlskrona örlogsbas. Skeppsvarvet började uppföras 1680 på Wämö norr om Trossö under ledning av amiralgeneral Hans Wachtmeister. År 1682 kunde de första nybyggda fartygen sättas i sjön. Skeppsbyggeriet upplevde sin glansperiod under varvsamiral Fredrik Henrik af Chapman. Fram till början av 1960-talet tillhörde Karlskronavarvet svenska marinen. Över flera århundraden har varvet byggt nära 500 fartyg, däribland minsveparen M 22. Material till fartygsbyggen har över tiden bytts från ekträ, till stål och nu, på 2000-talet, kolfiberarmerad polyesterplast. År 1989 blev Karlskronavarvet en del av Kockums AB. Företaget heter numera Saab Kockums. De nya svenska ubåtarna A 26 kommer att byggas på Saab Kockums varv i Karlskrona.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 1 december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *