Veckans M-båt

Minsveparen M 21

M 21 (anropssignal SBZO) sjösattes 1941 vid Norrköpings varv, där även M 5 och M 6 byggdes. M 21 användes först som minsvepare och sedan som röjdykarfartyg från 1970-talet. Röjdykardivisionen med M 18, M 21, M 25 och. M26 var med när U137 gick på grund i Gåsefjärden 1981. Röjdykaren Anders Westerholm var stationerad ombord på M 21 och har skrivit ned en spännande ögonvittnesskildring från dykningarna på U 137 i boken om M 20 (se nedan). M 21 blev sedan i likhet med M 20 ombyggd till skolfartyg 1995 och användes sedan för navigationsutbildning. Maskiner: 2 Scania Vabis DS 11. Under början på 2000-talet började M-båtarna bli omoderna och flottan beslöt att utrangera samtliga kvarvarande M-båtar. När Anders Håkansson och några entusiaster bildade en förening 2004 för att rädda en M-båt var först M 21 påtänkt. Föreningen hade också initialt namnet ”Föreningen M 21”. En olycklig grundstötning för M 21 innebar dock att fokus överflyttades till M 20 som ansågs vara i bättre skick. M 21 var det sista träfartyget som togs ur aktiv tjänst vid örlogsflottan då befälstecknet halades den 28 augusti 2007, efter drygt 66 års tjänstgöring. M 21 K-märktes av Sjöhistoriska Museet våren 2019. Hon är idag privatägd av Christer Lindén och omdöpt till Minsveparen M 21 – SAGA med hemmahamn Stockholm, tidigare vinterhamn Fyrisån, Uppsala. Numera Gålöbasen. Ingår i Veteranflottiljen.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 1 december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *