Veckans M-båt

Minsveparen M 20

M 20 (anropssignal SBZM) sjösattes 1 december 1941 vid Plyms Neglingevarv i Saltsjöbaden och är systerbåt till M 18 och M 19. M 20 tjänstgjorde som minsvepare i flottan 1941-1966. Från 1967 trängfartyg, A 242, med namnet Skuld, som försöksfartyg för FMV minbyrån. Namnet Skuld kommer sig av att minbyrån redan tidigare hade ett fartyg med namnet Urd. Skuld (”framtiden”) liksom Urd är en av de tre nornorna i nordisk mytologi . I samband med övergången till minbyrån byggdes M 20 om med bl.a. en mäthytt akter om styrhytten, 1993 återfick hon namnet M 20 och blev ombyggd till navigeringsövningsfartyg tillsammans med M 21, M 22, M 24 och M 25. Kanonen och svepspelet togs iland. Svepdurken i akter byggdes om till elevhytt och en överbyggnad med styrhytt och brygga byggdes i aluminium. Disposition och inredning under däck är i övrigt i stort sätt i orginalskick. Maskiner: 2 Scania Vabis DS 11. M 20 ingick i Skolfartygsdivisionen fram till utrangeringen från flottan 2004. Fartyget har en dramatisk historia, bl.a räddningen av danska judar över Öresund år 1943, minsvepning efter kriget 1946-1960 och jakten på främmande ubåtar 1981-82. Fartyget räddades till eftervärlden i april 2005 av den nybildade Föreningen M 20. Ägandet överfördes från flottan till Sjöhistoriska Museet. Föreningen M 20 sköter dock allt underhåll, bemannar och driver fartyget helt på ideell basis. Minsveparen M 20 är k-märkt av Sjöhistoriska museet och klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen. Hennes hemmahamn är Museipiren vid Galärvarvet på Djurgården i Stockholm. M 20 genomgick en omfattande renovering av förskepp, stäv och sudband vintern 2020/21 på Beckholmen i Stockholm.

Jubileum

M 20 kommer att segla till Neglinge, Saltsjöbaden den 1 december i år och förtöja där Neglingevarvet en gång låg. Föreningen M 20 med vänner samlas på platsen där fartyget gick av stapelbädden för 80 år sedan för att minnas, hedra och fira. Fartyget var planerat att fungera i upp till 25 år. Men M 20 är mycket välbyggd och har nu varit sjögående i 80 år! På Neglingevarvet byggdes främst segeljakter och yachter, och man var välkänd för sin höga kvalitet. På varvet byggdes även minsveparna M 18 och M 19. Minsveparna byggdes med samma omsorg och kvalité som varvets andra båtar. M 20 och hennes systerbåtar från Neglingevarvet är troligen några av flottans mest välbyggda båtar och dom håller högsta yachtkvalité. Läs mer om Neglingevarvet i tidigare inlägg om Vecklans M-båt, Minsveparen M 19.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-årsjubileum 1 december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *