M 20 fyller åttio år!

Den 1:a december kl 15:00 förtöjer fartyget M 20 i Neglinge, Saltsjöbaden. Platsen är Plyms Neglingevarv där fartyget byggdes och sjösattes den 1 december 1941. Den helt nya boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred kommer att presenteras. Dessutom släpps M 20:s unika loggböcker sökbara online.

Brinnande världskrig

Minsveparen M 20 byggdes under brinnande världskrig och sjösattes den 1 december 1941 på Neglinge varv i Stockholm. Fartyget är byggt i trä med skrov i hondurasmahogny och däck i Oregonpine. M 20 har tjänstgjort till sjöss i många år och firar nu sitt 80-års jubileum som sjögående museifartyg. Fartyget var planerat att fungera i upp till 25 år. Men M 20 är mycket välbyggd och har nu varit sjögående i 80 år. M 20 och hennes systerbåtar M 18 och M 19 från Neglingevarvet är troligen flottans mest välbyggda båtar och dom håller högsta yachtkvalité!

Jubileum

M 20 seglar till Neglinge den 1 december i år och förtöjer där Neglingevarvet en gång låg. Föreningen M 20 med vänner samlas på platsen för att minnas, hedra och fira.

Boken

Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred är framtagen i ett samarbete mellan Sjöhistoriska museet och Föreningen M 20 med anledning av fartygets 80-års jubileum.

Läs den spännande historien om den lömska sjöminan och minsveparna som kämpade för att hålla våra farleder öppna under och efter andra världskriget. Fartyget M 20 har en dramatisk historia, flera fängslande händelser beskrivs i boken:

– Räddningen av danska judar över Öresund år 1943
– Minsvepning efter kriget 1946-1960
– Jakten på främmande ubåtar 1981-82

Boken följer M 20 och de andra M-båtarna på en resa under 80 år från sjösättning ända fram till idag. Boken vänder sig till alla som är marinhistoriskt intresserade, inte bara till de hundratals sjöofficerare och sjömän som tjänstgjort på M-båtarna.

-Boken är rikt illustrerad, inte minst genom många unika bilder från alla år till sjöss. Jag är övertygad om att den kommer ge såväl inspirerande läsning om minsvepningens historia längs svenska kuster liksom ökad förståelse för betydelsen av att det rörliga kulturarvet bevaras för kommande generationer, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet.

Unika loggböcker sökbara online

Genom ett omfattande arbete har fartyget M 20:s historik kartlagts från byggande och sjösättning genom åttio års till sjöss ända till idag. Samtliga av M 20:s loggböcker i Krigsarkivet från 1941 till 2004 har studerats och digitaliserats. Föreningen M 20 har nu gjort loggböckerna tillgängliga och sökbara på föreningen hemsida: www.minsveparen.se

Varje dag visas en ruta med information: ”M 20 för 80 år sedan”. Allmänheten kan själva söka i loggböckerna för att se var fartyget befann sig ett visst datum och vad fartyget gjorde. Man kan också söka efter namn på besättningsmedlemmar som varit ombord på fartyget. (namnfunktion endast tillgänglig för föreningens medlemmar)

– Det är en stor dag för M 20 när fartyget seglar för att fira sitt 80-års jubileum på platsen för sjösättningen 1941, säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20. Förutom att visa upp och fira vårt vackra fartyg har vi nu också dokumenterat hennes spännande historia i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Genom den unika digitaliseringen av loggböckerna tillgängliggör vi historisk information för allmänheten.Vi fortsätter vår satsning på att bevara, nyttja och visa upp vårt gemensamma kulturarv, museifartyget M 20.

Fakta om Minsveparen M 20 och Föreningen M 20

Efter lång och trogen tjänst hos svenska flottan hotades M 20 av utrangering eller skrotning. Fartyget räddades till eftervärlden i april 2005 av den nybildade Föreningen M 20. Fartyget ägs idag av Statens maritima och transporthistoriska museer, som Sjöhistoriska museet är en del av. Föreningen M 20 sköter allt underhåll, bemannar och driver fartyget helt på ideell basis. Minsveparen M 20 är k-märkt av Sjöhistoriska museet och klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen. Fartygets hemmahamn är Stockholm vid Vasamuseet. Föreningen M 20 har ca 300 medlemmar och välkomnar alla som vill stödja arbetet med att bevara museifartyget M 20.

Kontakt

Anders Torelm, ordförande Föreningen M 20E-post:
anders@sjohaga.seTel: 0735-23 29 16

Anne Sofie Eriksson, kommunikationsansvarig Föreningen M 20E-post:
annesofie@ordiarbete.seTel: 070-467 36 85

Hans-Lennart Ohlsson, sakkunnig, Sjöhistoriska museet/SMTME-post:
hans-lennart.ohlsson@smtm.seTel: 08-519 549 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *