Viktig uppdatering gällande årsmötet i Föreningen M 20

Med anledning av den pågående Corona-epidemin har styrelsen i Föreningen M 20 beslutat att genomföra årsmötet 2020 i en modifierad digital form. Dvs det blir inget fysiskt möte på Beckholmen den 23 april som tidigare aviserats. Istället kommer samtliga handlingar och förslag till beslut från styrelsen, valberedningen och revisorer distribueras digitalt senast den 20 april till samtliga medlemmar. Medlemmarna kommer sedan få möjlighet att digitalt (via en länk) gå in och godkänna resp. avslå förslagen under perioden 23-27 april. Årsmötet protokollförs sedan pro forma efter avslutad omröstning den 28 april. Medlemmarna har som vanligt möjlighet att inkomma med förslag och motioner till årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda snarast, dock senast den 8 april. Styrelsens bedömning är att vi på detta sätt kan genomföra årsmötet i enlighet med stadgarnas formalia och andemening. Vi hoppas att alla medlemmar har förståelse för vårt beslut och hoppas på stort deltagande i den digitala omröstningen.

Naturligtvis kan ett digitalt årsmöte inte ersätta kamratlig samvaro och givande diskussioner. Styrelsen planerar därför, om omständigheterna så tillåter, att genomföra ett fysiskt Extra Medlemsmöte i slutet på augusti. Vi hoppas att vi kan ses då!

När det gäller årets verksamhet och planerade sjöturer med M 20 så kvarstår vår planering. Anmäl er gärna till årets spännande M 20 aktiviteter på medlemssidan på hemsidan! Men vi får dock vara beredda på att det med kort varsel kan bli ändringar. Vi kommer uppdatera hemsidan fortlöpande och mailar ut information vid större förändringar.

Vi tar gärna emot synpunkter samt förslag och motioner till årsmötet på epost: kontakt@minsveparen.se. Alternativt finns samtliga telefonnummer och personliga epost-adresser till styrelsen och övriga förtroendevalda på hemsidan www.minsveparen.se/styrelsen

GMY

Styrelsen för Föreningen M 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *