Veckans M-båt

Minsveparen M 9

Ytterligare en 39-båt. M 9 (Anropssignal SBYZ) sjösattes 1941 vid Fisksätra varv och utrangerades från försvaret den 1 november 1960. Hon blev sjömätningsfartyg för dåvarande Sjöfartsstyrelsen 1961 fram till 1973 under namnet Anden. Hon byggdes om och fick sjömätarnas karaktäristiska däcksbyggnad (inte så vacker men kanske funktionell!). Hon blev därefter fritidsbåt. Maskiner: 2 Scania D815 1954. Har legat vid Tranebergsbron i Bromma. Enligt uppgift låg hon sedan några år i ”Piratviken” (gamla oljehamnen i Årstaviken) i Stockholm. Den 16 augusti 2019 utbröt en förödande brand ut ombord. Fartyget blev helt utbränt och blev sedan skrotat och upphugget. Ett tragisk öde för ett fint fartyg. M 9 är en av de endast fem M-båtar i trä som kommit till sista vilan (förlista, sjukna eller upphuggna). Så vitt känt finns fortfarande hela 19 stycken M-båtar kvar i flytande skick, detta efter 80 år. Ingen vet hur gammal en M-båt kan bli!

Fisksätra varv var ett framgångsrikt svenskt familjeägt båtvarv i Fisksätra i Nacka som grundades 1919 av Axel Larsson och drevs vidare från 1948 av sonen, båtkonstruktören Torild Larsson. Fisksätra varv byggde under mellankrigstiden ett antal vackra motoryachter ritade av CG Pettersson. Under andra världskriget byggdes minsveparna M 9 och M 24. Under 1950-60-talet startade man tillverkning av plastbåtar, bland annat platsskroven till flera av de tolv minsveparna av Arkö-klass för den Svenska marinen. År 1968 övertogs en nedlagd fabrik i Västervik, vilken blev varvets huvudfabrik. 1972 förvärvade man rätten till Folkparca och Ohlson 22. Sedan började tyvärr nedgången och 1979 gick Fisksätra Varv AB i konkurs.

Vi tar gärna emot mer information, bilder och minnen kring dessa vackra fartyg, maila gärna dina kommentarer till kontakt@minsveparen.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *