Veckans M-båt

M-båtarna och deras öden

Vi har i en serie inlägg under det senaste året beskrivit var och en av de 24 M-båtarna i trä.

M-båtarna eller ”minsvepare mindre”, byggdes i all hast under andra världskriget för att möta ett akut behov av minsvepning. Först byggdes M 1 och M 2 ca 30 meter långa i stål som ett slags prototyper. Därefter tolv båtar ca 23 meter långa i trä, de s.k. 39-båtarna, M 3 – M 14. Därefter ytterligare en serie ca 27 meter långa träbåtar, de s.k. 40-båtarna, M 15 – M 26. Man räknade med en livslängd på 10–15 år för M-båtarna med en eventuell förlängning på tio år. Men tack vare en gedigen konstruktion av framförallt skroven har de flesta M-båtarna överlevt fram till vår tid, d.v.s. i över 80 år!

Jac Iversens kompositbygge med mahognybord på tätt sittande stålspant har visat sig vara en sällsynt hållbar båtkonstruktion. Efter utrangering från flottan blev många av M-båtarna sjömätare och tulljakter, några gick till Sjövärnskårerna. Idag används M-båtar som dykfartyg, fritidsskepp och museifartyg. Förvånansvärt många av M-båtarna finns kvar än idag, fartygen och speciellt skroven verkar outslitliga. Åtta M-båtar i trä har kommit till sista vilan. Tre stycken har gått ett okänt öde tillmötes. Så vitt känt finns fortfarande minst 12 M-båtar kvar i flytande skick, detta efter 80 år. Här kommer en sammanställning över känd status 2022:

Sjögående:

M 6 “Albony” (Stockholm), M 7 “Remi” (Stockholm), M 11 “Rebecca” (Stockholm), M 20 (museifartyg I Stockholm), M 21 “Saga” (ligger på Gålö), M 22 (Stockholm), M 23 ”Emm XXIII” (Göteborg), M 24 ”Stora M” (Västervik), M 26 ”Dorian Grey”(Stockholm)

Flytande vid kaj:

M 4 ”Labben” (Stockholm), M 8 ”Amigo” (Stockholm), M 13 (Göteborg), M 15 ”Mistral” (Stockholm)

Upphuggna:

M 3 “Costeau” (2022), M 9 (Brand i Årstaviken 2019), M 14 ”Tumlaren” (skeppsbrott i Limhamn 2011), M 16 ”Josef Conrad” (Skrotad i Sjötorp 2018)

Förlista:

M 10 ”Mio” (gick under i Biscaya okänt år), M 18 (gick under på Ålands hav 1992), M 19 ”Theron” (sjunken vid Högmarsö varv 2014), M 25 ”Stine” (sänkt i Limfjorden 2013)

Okänt öde:

M 5, M 12, M 17 (såld till Jugoslavien 1989)

Mer info

Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 1 december 2021.

Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning/

Känner du till mer om M-båtarnas öde så vill vi gärna veta det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *