Ungdomsutbildning

Under valborgsmässohelgen genomförde vi vår första utbildning av ungdomar ombord på M 20. Ett tiotal ungdomar i åldern 12-26 år samlades ombord i två dagar under ledning av våra duktiga ungdomsledare Tomas Kilström, Jan Lundgren och Therese Kernell. Utbildningen syftar till att ge ungdomarna

 • kunskaper om hur ett komplett fartyg fungerar
 • lärdomar om marina termer, begrepp och traditioner
 • möjlighet att deltaga i fartygets navigering, manöver och framförande
 • inblick i att praktiskt sköta maskiner och utrustning
 • möjlighet att prova på sjömansliv med samvaro och kamratskap ombord
 • ett historiskt perspektiv på hur krig påverkar svensk sjöfart
 • inblick i hur man skyddar sig mot minor
 •  
  Utbildningen började ombord under lördagen 30 april med sjömanskap, säkerhet, terminologi och inblick i maskin samt utbildning på däck.
  Under söndagen den 1 maj tog vi en första sjötur där ungdomarna fick hjälpa till med att starta upp maskin, klargöra för gång, prova på som rorgängare och samt känna på navigering på bryggan. Vi tog en tur till Frihamnen i Stockholm där vi passerade förbi de NATO-fartyg som är på Stockholmsbesök. Tack vare ungdomarnas flitiga googlande kunde vi identifiera samtliga fartyg!

  Denna helg blev en succé och gav mersmak. Ungdomarna var mycket nöjda och allt fungerade väl ombord. Helgen avslutades med att alla ungdomar fick ett M 20 diplom som bevis för att dom med berömt godkänt genomgått utbildningen. Tanken är att fortsätta med vår ungdomssatsning i höst med en resa till Gålö-basen och allmänhetens dag ”En dag i Paradiset, EDIP” den 9-11 september. Vi tar gärna emot fler ungdomar! Maila kontakt@minsveparen.se om du har egna eller känner några ungdomar som vill lära sig mer om M 20 och sjömanslivet.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *