Rapport från Årsmötet den 10 april ombord på isbrytaren St Erik

Efter BIO i St Eriks gunrum samlades medlemmarna till musik och bilder i lastrummet för årsmöte.
Årsmötet kunde konstatera att Föreningen M 20 står stadigt med god ekonomi och en väl fungerande styrelse. Styrelsens målsättning är att under kommande vinter förnya klassningen för ny 5-års-period.
Styrelsen lämnades oförändrad varvid omval gjordes för Åke Foghammar, Johan Magnusson och Rickard Wallmark vilka omvaldes för två år.
Övriga, ordförande Johan Boström samt ledamöterna Claes Enquist, P-A Emilson, Anders Kierkegaard, samt Lars Gattberg kvarstår ett år enligt förra årets årsmötesbeslut.
I övrigt informerades om sommarens turer med M 20, Transportstyrelsens lättnad avseende säkerhetsbemanningen, om Veteranflottiljen och beslut om avgifter. Årsavgiften lämnades oförändrad 200 kr. För ständigt medlemskap erläggs 15 årsavgifter.
Då kvällens föredragshållare beklagligtvis plötsligt blivit förhindrad att komma ilade de närvarande med raska steg åter till gunrummet på St Erik där traditionell SOS med passande dryck intogs med sång och glam. Glädjande kunde vår medlem Hans Bergström, en av författarna till Minsveparboken, berätta några anekdoter från förr mellan visorna liksom att Sten Ramberg berättade M-båtshistoria.
Några medlemmar vaggades sedan gott till sömns ombord på M 20.

årsmote2014
Medurs från vänster: Hans Bergström, Michael Berlin och Kim Hamilton samt Christer Linden, Göran Ringqvist och Anders Kierkegaard

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *