GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR M 20!

Vi vill skicka en julhälsning till alla våra medlemmar och tacka för ert engagemang och stöd under detta speciella år.

2020 lider mot sitt slut och det har verkligen varit ett annorlunda år. Det började så lovande med stora planer för årets verksamhet och sjöresor både när och fjärran. Vi rustade M 20 under våren och dockade in på Beckholmen i april för målning, besiktning och reparationer på däck. Men så slog Coronastormen till och drabbade landet hårt och skoningslöst. Även Föreningens verksamhet blev lidande och vi tvingades ställa in det mesta av vår normala verksamhet. Årsmöte genomfördes men i en ny digital form med rekorddeltagande, över 80 medlemmar! Även höstmötet genomfördes digitalt med spännande marinhistoriskt föredrag och över 40 deltagare. Digitala möten har sin fördel då många kan deltaga oberoende av bostadsort men vi saknar alla självklart kamratskap och umgänge.

M 20 blev liggande vid kaj över sommaren och när sedan Sjöhistoriska Museet stängde Museipiren för besökare kändes M 20 tom och övergiven. Men under hösten repade vi nytt mod. Vi invigde vår Marinhistoriska utställning och genomförde en uppskattad skärgårdsseglats. Insamlingen för att Rädda M 20 satte också full fart. Genom aktiv publicering av pressreleaser, artiklar och inlägg på sociala media har vi fått en bra respons och stort genomslag i media. Vi har ökat antalet följare på Facebook och sett en stark tillströmning av nya medlemmar. Vi har hittills i år fått 34 nya medlemmar, vi hälsar er alla välkomna och hoppas kunna se er ombord i vår.

Vår förhoppning är att vi skall kunna återuppta vår sjögående verksamhet under nästa år och planer finns för en seglats genom Göta Kanal. Mer info kommer snart! Men under tiden pågår reparationerna av M 20 i Västra Dockan på Beckholmen. Stäven av ek skall bytas, laskar skall tätas, mahognybord i fören skall bytas och inredningen i skansen skall byggas upp igen. Ni kan följa reparationerna på hemsidan och på Facebook. Vi tar också tacksamt emot lite hjälpande händer i dockan. Den 12 April 2021 dockar vi ut förhoppningsvis med en nyrenoverad och sjösäker skönhet, beredd att fira sitt 80-års jubileum! M 20 sjösattes ju i Neglinge 1941. Vår insamling har hittills gett drygt 900 000 kr vilket vi är väldigt stolta och tacksamma över. Det fattas dock en bit till vårt mål om 1 Mkr och ber därför om fortsatta bidrag. Pengar saknas bl.a. till nödvändiga reparationer av vårt sudband. Här på hemsidan kan du stötta reparationerna av M 20 med ett bidrag. Trots Coronastormen känner vi optimism och framåtanda.

Vi önskar er alla en säker och fin jul tillsammans med era nära och kära. Och läs gärna vår juldikt nedan om M 20 i dockan!

Styrelsen för Föreningen M 20

Anders Torelm
Ordförande

BÅTEN

Covidnattens köld är hård,
fyrarna gnistra och glimma.
Alla sova i ensam put och gård
djupt under hundvaktstimma.
Styrelsen ber en stilla bön,
lanternan lyser röd och grön,
flitens lampa lyser vit på hytt-taken.
Endast M 20 i dockan är vaken.

M 20 står så grå vid havets dörr,
grå mot det blå driva,
längta, som många vintrar förr,
ut på havets skiva,
tittar mot skärgården, där grund och fyr
drar kring båten sitt äventyr,
grubblar, fast ej det lär båta,
över livets gåta;

Så har M 20 sett dem, kapten och son,
segla genom många leder
glada som barn; men varifrån
kommo deras seder?
Besättning följa på besättning snart,
blomstrade, åldrades och gick — men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Fritt efter Viktor Rydbergs Tomten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *