Beslut av Kungen

Hans Majestät Konungen har i brev till Föreningen M 20 meddelat att Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, efter beredning av stiftelsens sakkunniga, har beslutat tilldela Föreningen ett anslag om 60 000 kronor för utbyte av sudband.

Läs beslutet här och följebrevet här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *