Besättningsman M 20

Under helgen 15-16 maj har vi genomfört ”Utbildning Besättningsman M 20” på Beckholmen. Lördagen omfattade Basic Safety med brand- och livräddning. Söndagen innehöll förtrogenhetsutbildning med genomgång av bl.a. brand- och länspumpar. Ett femtontal medlemmar deltog. Glädjande nog var ca häften nya medlemmar som vi hälsar välkomna. Vi hoppas snart se alla ombord för en sjötur! Stort tack till alla duktiga deltagare som nu är möstringsbara och till vår fartygsläkare Eric Jannerfeldt för alla läkarintyg samt till vår eminenta utbildningsledare Åke Foghammar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *