175 000 minor i Östersjön


Under 1900-talets två världskrig användes sjöminering storskaligt och okontrollerbart för första gången. Under krigen placerade Tyskland, Sovjetunionen, Storbritannien och delvis även Sverige ut cirka 175 000 minor i Östersjön. Minan blev det farligaste och dödligaste vapnet i sjökriget, vilket skapade behovet av minröjning – och minsveparen M 20.

Läs Sjöhistoriska museets artikel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *