Utbildningshelg Basic Safety (inre fart) 14-15 maj

Vi ägnar helgen åt utbilning, väsentligan delar ur Basic Safety. Du måste ha utbildningen för att kunna mönstras ombord och därmed kunna ingå som ordinarie besättning (ej PAX).
Anmälan senast 11 maj till kontakt@minsveparen.se

Program i stort: (riktlinjer/tider)

Lördag 14/5

9.00 samling/kaffe (M 20)
9.30 Inledning/bakgrund (St. Erik)
10.00 Brandskydd/Brandteori följt av praktiska övningar i land och ombord på M 20.
12.00 Lunch (på något sätt… TBD)
13.00 Första Hjälpen / Sjukvård teori och viss praktik
14.30 Kaffe / Fartygsläkaren börjar sina undersökningar
16.00 Överlevnadstekniker – Krishantering samt Livräddningsutrustning ombord på M 20
17.00 Slut för dagen

Söndag 15/5

09.00 Personlig säkerhet och socialt ansvar, marina miljön, arbetarskydd
10.00 Förtrogenhetsutbildning / ev. fortsatta läkarundersökningar
Checklistor: Brygga – Däck – Maskin
12.00 Lunch (På något sätt… TBD)
13.00 Fördjupade genomgångar av system ombord
Färskvatten – Gråvatten – Svartvatten (Tankar: påfyllning – tömning)
Länspumpar – Brandpumpar
Ankarspel (start & hantering)
Jollen – Kranen
Styrsystem
Elsystem; Starkström: 400-230V
Svagström: 24V – 24V Nöd – 24V GMDSS
Värmesystem; Varmvatten – Värme
Ev. uppstart av maskin
16.00 Slut för denna gången

brandskydd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *