M 20 75 års JubileumTour

Jagarpiren- Nynäshamn

Besättningen hissade befälsflaggan och avgick 11:00 Baggenstäket blev åter ingen match för den gamla damen, som stävade vidare i sina gamla spår, hon känner att detta har jag gjort förr!
Vi hade gott väder under färden och vi åt mackor på bryggan medans M 20 klarade sig själv.

Ankom till Nynäs kl 17:00, efter ha kört i ekonomifart.

Nynäshamn- Arkösund

Nu ser vi havet, och sträcker ut mot Landsort. Sjön visar sig ha lite o bjuda på när vi tar sträckan mot Sävsundet, det blir lite blött på fördäck, vi stannar till lunch på bryggan i Sävsundet. Det blir paj o sol med inslag av regndroppar.

Färden över bråviken består av att himlen öppnar sig och Wallmark o Petre` blir blöta på bryggan medans Caggen styr den gamla damen säkert. Ankommer Arkösund vid 17:00 och passade då på att inviga den nya grillen till ett par saftiga biffar.

Caggen passade på att ta sig vidare till kvällens Em match med taxibåt, och fick se Wales tvåla till Belgien med 3-1

Arkösund- Visby

Avgång 08:45 återkommer om vi kommer fram

Styrman Wallmark

2016-07-01-grill-arko

Utbildningshelg Basic Safety (inre fart) 14-15 maj

Vi ägnar helgen åt utbilning, väsentligan delar ur Basic Safety. Du måste ha utbildningen för att kunna mönstras ombord och därmed kunna ingå som ordinarie besättning (ej PAX).
Anmälan senast 11 maj till kontakt@minsveparen.se

Program i stort: (riktlinjer/tider)

Lördag 14/5

9.00 samling/kaffe (M 20)
9.30 Inledning/bakgrund (St. Erik)
10.00 Brandskydd/Brandteori följt av praktiska övningar i land och ombord på M 20.
12.00 Lunch (på något sätt… TBD)
13.00 Första Hjälpen / Sjukvård teori och viss praktik
14.30 Kaffe / Fartygsläkaren börjar sina undersökningar
16.00 Överlevnadstekniker – Krishantering samt Livräddningsutrustning ombord på M 20
17.00 Slut för dagen

Söndag 15/5

09.00 Personlig säkerhet och socialt ansvar, marina miljön, arbetarskydd
10.00 Förtrogenhetsutbildning / ev. fortsatta läkarundersökningar
Checklistor: Brygga – Däck – Maskin
12.00 Lunch (På något sätt… TBD)
13.00 Fördjupade genomgångar av system ombord
Färskvatten – Gråvatten – Svartvatten (Tankar: påfyllning – tömning)
Länspumpar – Brandpumpar
Ankarspel (start & hantering)
Jollen – Kranen
Styrsystem
Elsystem; Starkström: 400-230V
Svagström: 24V – 24V Nöd – 24V GMDSS
Värmesystem; Varmvatten – Värme
Ev. uppstart av maskin
16.00 Slut för denna gången

brandskydd

Målning och putsning kristihimmelsfärdshelgen

Hallå alla ni som följer M 20!

Vi har mycket kvar att göra och nu passar det med bättre väder att rostknacka pollare, slipa maskinkappen, bättra på med gråfärg på styrhytten och andra ställen. Vi kommer att behöva hjälpas åt för få henne i 75-årsskick. Färg och penslar ligger och väntar.

Helgen 14-15 maj kommer vi ha utbildning,  så då blir det ingen målning. Helgen 21-22 maj (planerad arbetsdag) kanske det regnar.  Förslaget är alltså att göra ett ryck under kristihimmelsfärdshelgen.

Berätta vad ni kan hjälpa till med och vilken/vilka dagar som passar bäst.

Rickard

rickardwallmark@hotmail.com

 

M 20 i ny profil!

Nu har såväl den nya radardomen som topplanternan placerats på plats då den gamla (förliga) masten tagits bort! Under lördagen den 23 april mellan solsken och hagelskurar lyckades vi både slipa och måla luckor och montera radardomen! Inre arbete i form av ny ledningsdragning för ekolodet klarades också av till stor del.

Hälsn. från ”Vårdpersonalen” Jörgen Hammarstedt och Åke Foghammar

VAF20160424