Årsarkiv: 2010

Loggbok för M 20 år 2010

11 december tar M 20 emot R 142 Ystad vid Jagarpiren. Ystad assisteras till kaj av Nordanö.

22-23 oktober bearbetades fartygets sudband vid pontonbryggan Vasahamnen. På Lördagens morgon vid vändning av M 20 fastnade en förlupen elkabel i babords propelleraxel. Detta åtgärdades snabbt av dykare Magnus Faxén som med resolut handling befriade M 20 från den ca 4 varv inlindade elkabeln.

dykmagnus
Magnus Faxén med den försmädliga kabeln

Arbetshelgen är nu genomförd med slipning, kapning av sudbanden. Insatser som vanligt hedervärda av: Anders F Håkansson, Anders Kirkegaard, Peter Corlén, Tommy Stoor, Tommy Eklund, Magnus Faxén, Rickard Wallmark, Tore Wallmark, Johan Magnusson och Håkan Bergmark.

wallmarkslöjd
Wallmark och Faxén sätter sågen i M 20

EDIP är nu genomfört med M 20 som för första gången deltog. Mats Andersson, Anders Håkansson och Göran Ringqvist förde fartyget. Ca 45 personer fick skjuts med M 20 och en del rekrytering förverkligades.

EDIP 2010

M 20 färdades med SFROs försorg ned till Karlskrona och deltog i festligheterna med andra veteranfartyg. Sedan var det dags att ta henne hem till hemmahamnen i Stockholm.

Hemfärd från Karlskrona


M 20 och M 24 är lite olika men båda i fint skick


Systerfartyget M24 på besök

Ordföranden bjuder på välkomstdrink

4/7 Övningar i Karlskrona under Nostalgiafestivalen samt bunkring av DBRO.
3/7 05:00 losskastning från Västervik för att i ett strecks gång anlända Marinmuseum i Karlskrona 17:50
2/7 05:20 Avgång mot Västervik där M 20 anländer ca 18:30 för nattförtöjning.
1/7 18:10 Avgår M 20 från Vasahamnen med SFRO:g och förtöjer Märsgarn ca 22:00

Kronprinsessans bröllop 19/6

M20 och Vasaordern.kr
Brudparet vänder sina tacksamma blickar mot M 20. Foto: Janne Wiik

M 20 spelade en huvudroll under kronprinsessans bröllop. Bland annat genom att bli filmade av SVT och korrekt benämnda som M 20 en minsvepare av TV 4:s kommentator. M 20 bogserade Spica ut till bojarna och sedan ”hem” igen till Vasapiren med fantastisk precision. Ännu ett framgångsrikt ärevarv av M 20 och dess besättningar. Filmer nedan.

Samling till bröllopet fre 18/6
Kortegen och salut

12-13/6 M 20 kör ca 5 turer i Stockholms inre farvatten. Trots det växlande vädret blev denna aktivitet ännu en riktig succé. I vanlig ordning lite film från evenemanget.

Hamnturer

9/6 Chartrades M 20 av företaget INCA genom vår medlem Nils Wenne som genomförde en kvällsaktivitet.

28-30/5 Åke ”sjökapten” Foghammar ledde körningar i Stockholms hamnområde med temat ”I kronprinsessans farvatten”.  Webredaktören hade nöjet att delta liksom Magnus ”mitella” Faxen, Tommy ”ryggskott” Eklund, Rickard ”Lee Tonkenois” Wallmark, Tore ”Cirkus” Wallmark, Peter ”Lund” Korlen med Anki. 35 nöjda passagerare loggades under söndagen.

Skärgårdsmässan

Söndag 16/5 Jobb ombord. Tog tag i taljan: Tommy Eklund, Örjan Elvingsson, Magnus Faxén, Anders Håkansson, Johan Magnusson, Rickard Wallmark.

Lördag 15/5 ”I Vasas kölvatten” med föredrag av Fred Hocker. Fullt skepp i tre omgångar. Mycket lyckat. Besättning: Håkis, Faxén, Eklund och Stoor.

Så här kan det ha sett ut

23/4 – 25/4 SFRO nattnavigerar ombord på M 20 Vasahamnen – Saltsjöbaden – Dalarö skans – Stavsnäs – Korsö – Sandhamn – Husaröleden – Siaröfortet – Vaxholm – Vasahamnen.

Nattnavigering SFRO

9/4 Dagstur med föreningen Sjöholm fantastiskt trevliga människor som vi kommer att ha mycket trevligt med framöver.

Premiärturen 2010

Tisdagen den 2 februari välkomnades ett 40-tal medlemmar till Kastellet på Kastellholmen. I sjöofficersmässen bjöd marinarkeologen Marcus Hjulhammar på ett spännande föredrag om Stockholms strömmar och slussar från 1000-talet tills nu. Marcus gav oss en multidimensionell beskrivning av Mälarens och Saltsjöns förändringar. Med sina outtömliga kunskaper tog han oss igenom Kristinaslussens tillkomst och betydelse 1640, vidare till Christoffer Polhems och Nils Ericssons slusslösningar. Allt i ett mycket sammanhållet perspektiv som belyste stockholmsregionens marina betydelse. En enastående afton med många kära återseenden.

slussen hjulhammar
Katarinaslussen tidsenligt avbildad