Årsarkiv: 2013

Loggbok för M 20 år 2013

10 april – Dagstur med Odontologiska jaktsällskapet.

25 april – Årsmöte som samlade ca 25 medlemmar.

17 maj – Dagstur i Stockholms inre vatten för sknr 1 Einar Blidberg.

25 maj – Deltagande i ”Hamnens dag” i Stocksund för Marina läroverket med besättning och sjövärnsaspiranter.

1-2 juni – Navigationsövningar i Sandhamnsområdet.

27 juni – 14 juli Medlemsresan 2013. 27 juni avgång från Stockholm via Nynäshamn, Arkösund och Västervik till Visby som förtöjdes 29 juni. Deltagande i Almedalsveckan med Lennart Cagnell och Lars Swahn (Bostadsfonden.) 7 juli återresa via Byxelkrok och Kalmar där krans lades på ”Håkis” grav, Västervik, Trosa och Sandhamn innan hemmahamnen Vasavarvet som nåddes den 14 juli.

24 juli samt 7 augusti – Dagsturer till Siaröfortet för SMM/Fryshuset

8-11 augusti – Navigerinsgövning för SFRO-G

21-22 augusti – Körning för Sveriges Sjömanshus till Sandhamn och åter för inspektion av den blivande ”Horsstensleden.”

31 augusti – Rundtur i Stockholms hamn för Upplevelsepresent

19 september – Medlemsresa.

23 oktober – Extra medlemsmöte för stadgeändring.

9-10 november – M 20 rustas av.

Arbetslördag

Lördagen den 30 november fixades det på nytt med M 20 inför vintern. Bryggan och fören täcktes bla med presenningar. Framåt lunchtid satt det fint att komma ner i mässen och få sig lite varma ärtor (med lämpliga tillbehör) innanför västen.

Rickard_och_Magnus_400

Julhälsning

Kära medlemmar i Föreningen M 20!

Säsongen är nu oåterkalleligt slut och M 20 ligger väl förtöjd vid Jagarpiren med för året nya täckningar över brygga och back. Det finns alltid någon ansvarig i styrelsen som ser till henne, hamnVO.

Sommaren har varit god med många goda ”körningar” och årets höjdpunkt blev självklart den lyckade Visbyresan. Dock – vi borde kunna köra mer, vi försöker alltid få ihop besättning, när nya önskemål dyker upp.

Det kommer krävas en hel del rustningsarberte innan hon blir segelbar igen och alla hjälpande händer välkomnas. Det finns redan preliminärbokade turer från och med april 2014! Jag ser framtiden an med tillförsikt.

Jag tackar er för att ni stöttar Föreningen M 20 med ert medlemskap. Ni bidrar därmed till att föra örlogstraditionen vidare. Utnyttja gärna fartyget så mycket ni kan, alla körningar ger oss intäkter.

Med förhoppning om en

God Jul

och

Ett Gott Nytt M 20 År

Johan A. Boström

M 20 avrustad

Helgen 9-10 november avrustades M 20 för vintern. Bla plockades gummibåten ner och rengjordes. Några läckor har nu identifierats och jollen kommer att lämnas för översyn och reparation tillsammans med livflottarna. Skylight över både befäls- och elevsinredning har monterats bort och kommer få en rejäl översyn under vintern. Mycket annat blev också gjort men det finns en del kvar så om någon är sugen på lite jobb går bra att höra av sig för instruktioner. Pyttkock Åke serverade lunch med lämpliga tillbehör.

snurra400
Jollens motor är nu renoverad av Göran och fungerar

franovan400
M 20 från Finngrundets lanternin

goran400
Gummijollen nermonterad för reparation

Kallelse till extra medlemsmöte i Föreningen M 20

Datum: Onsdagen den 23:e oktober 2013
Tid: kl 18:00
Plats: Isbrytaren S:t Erik.

Styrelsen har beslutat att förelägga medlemmarna en ändring av paragraf 10 i stadgarna för Föreningen M20 och kallar härmed medlemmarna till ett extra föreningsmöte. Styrelsens förslag är att för att erhålla ständigt medlemskap skall medlem erlägga femton årsavgifter i stället för dagens tio årsavgifter. Beslut om stadgeändring är giltig då beslut fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett är årsmöte.

Mötet kommer att avslutas med mingel.

Agenda för mötet:

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Upprättande av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Information om sommarens och kommande körningar
7. Information om ekonomin
8. Styrelsens förslag till stadgeändring

10. Avgifter

Medlem erlägger medlemsavgift enligt årsmötesbeslut.
Den erlagda medlemsavgiften gäller för tiden intill påföljande årsmöte.
Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.
Medlem som erlägger tio årsavgifter vid ett tillfälle erhåller ständigt medlemskap.

Ändras till:

10. Avgifter

Medlem erlägger medlemsavgift enligt årsmötesbeslut.
Den erlagda medlemsavgiften gäller för tiden intill påföljande årsmöte.
Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.
Medlem som erlägger femton årsavgifter vid ett tillfälle erhåller ständigt medlemskap.

9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

Hälsningar
Johan A. Boström

Extrainsatt medlemsresa torsdagen 19 september

Hej M 20-vänner!

Vi närmar oss nu en av årets sista längre turer med M 20. En extrainsatt körning där våra medlemmar är välkomna.

På torsdag den 19 september mellan 10.00 och 15.00 gör vi en fem timmars resa i Stockholms innerskärgård. Embarkering kl. 09.30 vid Jagarpiren bakom Vasamuseet.

FC: Åke Foghammar, MtjC: Johan Boström

Tag chansen att åka med och tag med en kompis om du så vill! Vi ordnar smörgås och kaffe etc. och eventuellt någon god soppa till självkostnadspris.

Anmälan till Åke Foghammar på ake.foghammar AT telia PUNKT com eller 070 – 526 30 80

Publicerat: 2013-09-16

Däcket nymålat

Recept på en lyckad däcksmålning:

– Se till att ha rätt manskap ombord/check
– Se till att vädret är på fartygets sida, ingen rullning som vi annars tycker om/check
– Se till att du har alla grejer/annars så tar man en Saab och åker till Biltema/check
– Se till att att ni har nåt att göra när färgen torkar/vi tog en lunchtur och kollade in 4 minsvepare/check
– Se till att njuta/check
– Gör klart jobbet/check

Rickard

Så här ska en arbetsdag se ut på M20

 • Vi börjar med en fika, ett snack om tiden från det vi sågs senast..den längsta har kommit från Göteborg, vi andra hojar eller undrar varför dom måste springa tjejmilen just i dag …
 • Maskinisterna dyker ner i hålet och muttrar om nåt om dieseln?? vi andra tittar inte ens ner i hålet…
 • Skrovansvarige plockar fram alla saker som man behöver, sen går han och snackar med båtgrannen….
 • Kocken glömmer att sätta på knappen som styr elen…
 • Vattenslangen och vinkelslipen drar fram över däck som bästa kompisar!!!
 • Sen fikar vi lite till…
 • Nu har vi iallafall samlats på akterdäck och order om pensel i handen ges…
 • Lunch, kocken har trollat fram en pyttipanna, alla är jättenöjda, pilsner fanns det också, vissa fick med alkohol i…
 • Solen skiner så att man måste bada, är det nån som har badbrallor!!!
 • Alla har väldigt trevligt och faktiskt har vi jobbat och M20 är nu ännu finare…
 • Imorrn syns vi igen kl 10:00

  Rickard

Arbetshelg 7-8 september

Boka första helgen i september för M 20! Vi behöver måla däcket, fixa med maskin och städa mm. Vädret ser ut att bli gynnsamt för utomhusarbeten.

Tid: 10.00 – 15.00 lördag och söndag

Lunch serveras till självkostnadspris. Anmäl ditt deltagande till Rickard Wallmark på rickardwallmark@hotmail.com eller 070-771 47 71.