Julhälsning

Kära medlemmar i Föreningen M 20!

Säsongen är nu oåterkalleligt slut och M 20 ligger väl förtöjd vid Jagarpiren med för året nya täckningar över brygga och back. Det finns alltid någon ansvarig i styrelsen som ser till henne, hamnVO.

Sommaren har varit god med många goda ”körningar” och årets höjdpunkt blev självklart den lyckade Visbyresan. Dock – vi borde kunna köra mer, vi försöker alltid få ihop besättning, när nya önskemål dyker upp.

Det kommer krävas en hel del rustningsarberte innan hon blir segelbar igen och alla hjälpande händer välkomnas. Det finns redan preliminärbokade turer från och med april 2014! Jag ser framtiden an med tillförsikt.

Jag tackar er för att ni stöttar Föreningen M 20 med ert medlemskap. Ni bidrar därmed till att föra örlogstraditionen vidare. Utnyttja gärna fartyget så mycket ni kan, alla körningar ger oss intäkter.

Med förhoppning om en

God Jul

och

Ett Gott Nytt M 20 År

Johan A. Boström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *