Veckans M-båt

Axel

Förebilden till M-båtarna var fisketransportfartyget Axel ritad av Jac Iversen. Fartyget Axel byggdes 1934 på AB Gustafsson & Söners Skeppsvarv i Landskrona med träskrov och med spant av ek och järn Måtten var: L 23,5 m, B 5,1 m, D 1,1 m med ett deplacement på 51 ton och en lastkapacitet om 7 ton. Två Bolinder-Munktell ”glödtändningsmotorer” om vardera 100 hk och två raka propelleraxlar gav en fart på ca 14-15 knop. Ägare till varvet och skeppsbyggmästare var Axel Kristian Gustafsson, kanske fick fartyget namnet Axel efter honom? Axel var från början avsedd för snabb transport av färsk fisk från fångstplats på västkusten till leveransplats, t.ex. mellan Smögen, Lysekil och Göteborg. I ett senare skede planerades trafik till Köpenhamn och Tyskland. Jac Iversen fick uppdraget att rita ett lämpligt fartyg. Jac inspirerades av de snabbgående motorkryssare han tidigare ritat för privatpersoner. Skrovet var rent, långsmalt av deplacementstyp och byggt av furu på stål- och ekspant. Konstruktionsprincipen med bordläggning av trä på stålspant hade Jac Iversen troligen fått från Neglingevarvet där han arbetade som förman under 1920-talet. August Plym som ägde och drev Neglingevarvet hade praktiserat i USA och där lärt sig denna metod och använde den vid flera egna båtbyggen. Plym utvecklade metoden till fulländning och byggde mycket vackra, starka och hållbara fartygsskrov
I början av 1938 uttogs Axel som hjälpfartyg, eftersom hon ansågs kunna dra för M 1 avsedda minsvep till den svenska flottan. HMS Axel uttogs som hjälpminsvepare med nr 385 och var avsedd att ingå i samma division som HMS Styrbjörn (52) och HMS Starkodder (51) men Axel inkallades aldrig till aktiv tjänst. 1937 föreslog MDV (Marindistrikt Väst) att man skulle bygga mindre minsvepare i trä på stålspant, enligt samma konstruktionsprincip som fisktransportfartyget Axel. Fördelarna är flera, man kan använda varv som tidigare byggt fiskebåtar och ”lustfartyg” (fritidsfartyg), fartygen blir billigare och de är bättre skyddade mot antennminor. Man gjorde även en kostnadsjämförelse med Minsvepare typ M 1 som kostade cirka 400 000 kr medan Axel kostade cirka 45 000 kr (utan kostnad för den militära utrustningen). Då andra världskriget bröt ut inkallas en urtima riksdag, som bl.a. bemyndigar 12 stycken träminsvepare (M 3 – M 14). Den 9 februari 1940 bestäms att ytterligare 12 stycken fartyg ska byggas (M 15 – M 26) av en något modifierad typ. M-båtarna byggdes alla efter Jac Iversens ritningar som var inspirerade av fisktransportfartyget Axel.
Tänk att Jac Iversen ritade privata motorkryssare vilka gav inspiration till ett fisketransportfartyg ”Axel” som i sin tur blev förebild till våra vackra och funktionsdugliga M-båtar!

Mer info

Detta är ytterligare ett inlägg i vår serie om M-båtarna och deras historia. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum i december 2021. Här kan du beställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *