Veckans M-båt

Minsveparen M 15

M 15 (anropssignal SBZH) sjösattes 1941 vid Långedrags varv i Göteborg. Hon användes först som minsvepare sedan som Röjdykarfartyg (liksom M 16, M 17, M 21, M 25 och M 26). Hon utrangerades 1984. Maskiner: 2 Scania Vabis DSI 10 1965. Ägdes av Johan Aserud under åren 2000 till 2011 och låg då på Gålö. Enligt uppgift finns M 15 i Stockholm under namnet Mistral (anropssignal SLMY).

Långedrags varv

Långedrags varv startades 1910 och kallas ofta för Hjalmar Johanssons varv i Långedrag då varvet är helt förknippat med båtbyggaren Hjalmar Johansson. I slutet av 1920-talet byggde han de första drakbåtarna i Sverige till GKSS i Göteborg. 1929 köpte Hjalmar Johansson varvet i Långedrag från Daniel Sjöberg som drivit det tidigare i liten skala. Hjalmar Johansson ritade mängder av båtar av olika slag och modeller. Åtskilliga av dem byggde han också på varvet, tex. lotsbåten Vinga och livräddningskryssaren Huvudskär. Under kriget byggde varvet minsveparen M 15. 1947 köpte Hjalmar Johansson även Tånguddens varv. Varvet i Långedrag sålde han till Volvo 1978.

40-båtarna M 15 – M 26

Efter de första 12 M-båtarna, de s.k. 39-båtarna, följde en modifierad serie om ytterligare 12 träfartyg, de s.k. 40-båtarna (projekterade 1940) M 15 till M 26. M-båtarna av 40-typ fick en längd om 27,7 m, bredd 5,0 m, djupgående 1.6 m, högsta höjd 10 m och deplacement 67 ton. 40-båtarna var snarlika 39-båtarna men däckbyggnaden var annorlunda och masten placerades akterut. Maskineriet var ursprungligen 2 Frichs dieslar med 200hk vardera men de flesta fick vartefter moderna Scania Vabis dieslar på vardera 160 hk. 40-båtarna användes som minsvepare och röjdykarfartyg, s.k. BvRöj. Några M-båtar (M 17 och M 18) blev trängfartyg med namn som Lommen och Spoven. 1993 genomgick de kvarvarande 40-båtarna (M20, M 21, M 22, M 24 och M 25) en större ombyggnad på Öckerövarvet. Bl.a. fick de en ny överbyggnad i aluminium och svepdurken byggdes om till elevförläggning. Svepspelen och kanonen togs bort och båtarna blev renodade övningsfartyg. Flera av 40-båtarna användes i flottans tjänst ända fram till 2005. Efter utrangering såldes de flesta till privatpersoner och används idag som fritidsbåtar och dykfartyg.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i en kommande bok. Boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 2021. Här kan du förbeställa boken: https://minsveparen.se/forhandsbokning/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *