Veckans M-båt

Minsveparen M 14

M 14 (anropssignal SBZG) sjösattes 1941 vid Valdemarsviks varv. Hon utrangerades den 15 maj 1959 och övergick till Tullverket som TV 014. Därefter gick hon som fritidsfartyg och turbåt i Göteborg. Namn som sedermera noterats för M14 är bland annat Styrsö och Tumlaren (anropssignal SMZO). Maskiner: 2 Volvo Penta TMD100A, 1972. Sommaren 2002 utbjöds M 14 Tumlaren till salu och var intressant för den blivande Föreningen M 20, men Anders Håkansson gjorde ett besök ombord och fann att M 14 tyvärr var alltför ombyggd för föreningens syfte. M 14 har idag Malmö som hemmahamn. Tyvärr har vi inga foton på M 14 som tulljakt Tv 014 eller i hennes nuvarande skick.

Valdemarsviks slip och båtvarv

Valdemarsviks slip och båtvarv fanns till mellan 1936 och vintern 84/85. Här tillverkades bl.a. minsveparen M 14 för flottan. Andra kunder var Kustbevakningen och Sjöfartsverket. Några trålare, ett femtiotal folkbåtar, utlottningsbåtar till KSSS och några motorbåtar var annat som tillverkades fram till slutet av femtiotalet. Underhåll och reparation av båtar var en viktig del av verksamheten. Som mest arbetade här ett 30-tal anställda. Ägare till varvet efter kriget var bröderna Petterson. En av bröderna var utbildad mariningenjör och han ritade skrovet till flera motorbåtar.

Mer info

Detta är ett inlägg i vår serie om M-båtarna. Läs mer om M 20 och de andra M-båtarna i en kommande bok. Boken Minsveparen M 20 – 80 år till sjöss i krig och fred är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 och Sjöhistoriska museet i samband med Minsveparen M 20:s 80-års jubileum 2021. Här kan du förbeställa boken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *