Nyårskrönika

Hej alla M 20 vänner!

Året 2019 lider mot sitt slut och det är dags att summera året men även spana föröver. Undertecknad valdes tillsammans med en delvis förnyad styrelse vid Föreningen M20  årsmöte den 11 April 2019. Under året har Föreningen fortsatt sin fina verksamhet med många aktiviteter och sjöturer under året. Vi har under året med glädje tagit emot ett 30-tal nya medlemmar och ser nu med tillförsikt fram emot ett spännande 2020!

Verksamhet 2019

Vi inledde året med ett välbesökt årsmöte den 11 april i ”Stötteboden” på Beckholmen. M 20 har bl.a. besökt Hamnens dag i Stocksund, Almedalen i Visby, Ålands Sjödagar i Mariehamn, Veteranflottiljen på Gålö samt många platser i Stockholms Skärgård. Vi genomförde också för första gången navigationskurser för allmänheten (Kustskepparkurser). Kursen inriktad på kvinnliga skeppare var speciellt uppskattad. Vi har ökat allmänhetens tillgång till M 20 vid Museipiren på Djurgården genom att ordna ”Öppet Skepp” ombord ett stort antal helger. Fartyget hyrdes även vid flera tillfällen av medlemmar och andra föreningar för charterresor. Vi avrundade säsongen med en medlemsresa ”Allsång på M 20” samt en lunchtur med representanter för fartygets ägare, SMTM (Sveriges Maritima och Transporthistoriska Museer).  Totalt besökte vi ca 30 hamnar och avverkade över 1200 sjömil! På hemsidan finns en länk till ett bildspel med fina bilder från årets verksamhet. Se: https://minsveparen.se/medlemflik:Arkiv/Länkar.

Höstmötet

Ett välbesökt Höstmöte med ca  30 deltagare ägde rum den 21 november på Drottning Viktorias Örlogshem, DVÖ. Efter lite sedvanlig förplägnad och samvaro berättade författaren Alexander Wahlund om KA-befästningar i Stockholms Skärgård och den planerade Militärhistoriska kryssningen med M 20 i maj 2020. Mötet beslöt att komplettera M 20 stadgar med en satsning på ungdomsverksamhet samt införa differentierade medlemsavgifter (och förmåner) för Stödjande, Aktiva och Ungdomsmedlemmar. Se mer info: https://minsveparen.se/arkiv/foreningen/

Kommande verksamhet 2020

Ett stort antal utbildningar, charterturer, medlemsresor och Öppet Skepp planeras:

  • Den 2-3 maj har vi en utbildningshelg för medlemmar till ”Besättningsmän M 20”.
  • Vi kommer även i år erbjuda 2 öppna Kustskepparkurser i samarbete med Sjöskolan på Beckholmen.
  • I samarbete med Söderarms Konferens och Föreningen Stridsbåtar genomför vi en Militärhistorisk Kryssning i Stockholms Skärgård med Alexander Wahlund som guide.
  • För medlemmar ordnar vi två spännande sjöturer; ”Slott och Koja” i Mälaren i början på juni samt  ”Fyrar och Skärgård” i Stockholms Skärgård i  augusti.
  • Fartyget kommer även i år hålla Öppet Skepp för allmänheten vid Djurgården under ett 10-tal helger. Vi behöver hjälp med hamnvärdar till dessa tillfällen. Hjälp oss visa upp fartyget och passa på att bo gratis ombord mitt i Stockholm!

Verksamhetsplanen finns utlagd på hemsidan. Alla medlemmar uppmanades att anmäla till årets spännande aktiviteter på https://minsveparen.se/medlem eller via e-post till konstakt@minsveparen.se. Vårt fina museifartyg skall bevaras men också användas. Se: https://minsveparen.se/verksamhetsplan/

Fartyget

Arbetet med att underhålla och rusta M 20 inför framtiden fortsätter. Bl.a. kan nämnas att vi installerat en värmepump som drastiskt sänker uppvärmningskostnaderna. Särskilt tack till medlem Eric Jannerfeldt för hans ekonomiska stöttning till värmepumpen. Vi har också genomfört en uppsnyggning av M 20 med ommålning av överbyggnader, nya kapell och vepor samt ommålning av sudband. M 20 är nu i gott örlogsmässigt skick! Stort tack till Stockholms Reparationsvarv för arbetet med ommålningen. M20 ligger nu i trygg vinterhamn vid Museipiren vid Galärvarvet i Stockholm. I början på 2020 kommer vi att dra igång vår stora insamling ”Appell Rädda M 20”. Målet är att samla in 1 miljon kronor inför en kommande omfattande reparation av M 20. Bl.a. behöver stäven och sudband bytas. M 20 kommer torrsättas i docka på Beckholmen i Stockholm under april 2020 för besiktning och bottenmålning.

In memoriam

En av föreningens stöttepelare och medlemmar, Calle Krusell med skeppsnummer 119, har tyvärr lämnat oss efter en tids sjukdom. En nekrolog har upprättats och lämnats till dagstidningarna. Föreningen M 20 kommer att närvara vid begravningen den 31 januari för att hedra Calles minne.

 Medlemsavgift

Särskilt utskick med avisering av den nya differentierade medlemsavgiften för 2020 kommer efter helgerna.

Till sist vill jag önska ett gott slut och Ett Gott Nytt Sjö-år!

Föreningen M 20
Carl Anders Torelm
Ordförande
Mobil: 0735-232916
Epost: anders@sjohaga.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *