Loggbok för M 20 år 2011

Januari
Vintern är kall, isig och snöig och med stora påfrestningar för vårt fartyg. Stora omsorger visar Tommy Eklund, Magnus Faxén, Johan Magnusson och Rikard Wallmark. Ett omfattande renoveringsjobb är igångsatt för att bygga om förliga WC-rummet (Johan & Rickard). Kölmålning med mönja i förskepp och akterskarp genomförs av Håkan Bergmark & Tommy Stoor. Magnus håller kylan i schack med hjälp av extra värmefläktar.

Februari
Maskinistmöte i utbildningssyfte genomförs den 1 februari. Lärare är vår man från Sjöskolan på Beckholmen. Underhålls- och samarbetsplaner spikas. Sjöskolan disponerar M 20 vid kaj för maskinistutbildning och utför underhållsarbete i gengäld. Tommy Eklund utses till vår kontaktman.

Mars
Nya toaletter installeras ombord. Arbeten i Mässen avslutas – bländande! Årets kontroller av instrument förbereds och samordnas av Tommy E. Nya livflottar beställs hos Viking. Tall Ships Race-organisationen i Halmstad ger M 20 uppdraget att medverka som journalistplattform under ”racet” i augusti. Vår medlem Catharina Hansson kläckte idén. SFRO i Göteborg indikerar intresse för navigationsövningar ombord M 20.

April
Styrelsemöte och Årsmöte hålls ombord Sankt Erik. Årets program spikas och innebär resa runt kusten till Göteborg och återtåg via Göta Kanal. M 20 fyller 70 år! Viceamirals befälstecken blåser på M 20 och amiral Dick Börjeson håller vårtal och gratulerar den gamla damen.

Maj
Företaget Viking ombord, denna gång som kund. Uppdraget gäller seglats till Vaxholm. Detta är det första uppdraget 2011. Sten Hecker är FC. Vi besöker Rindövarvet för kontaktskapande inför ”Mellanbesiktningen 2012”. Efter avslutat uppdrag förtöjs M 20 i Vasahamnen för arbeten med sudbandsbyten och målning av fribord. Johan, Magnus, Rikard, Tommy S, Håkan och Håkis håller i hammare och penslar. Rikard basar! Örjan Elvingson levererar sitt vinterarbete i form av nylackade M 20-skyltar för SB och BB.

Juni
Arbeten avslutas i Vasahamnen lagom till nya uppdrag:
• Medlemmen Ulf Jarvin med stort sällskap (FC Håkansson, MtjC Faxén)
• Medlemmen Jacob Håkansson med grupp från Uppsala Universitet
(FC Håkansson, MtjC Eklund)
• Vår samarbetspartner ”Upplevelsepresent” (FC Foghammar, MtjC Eklund)
• Ida Sixtensson med grupp från Sjöhistoriska Museet. (FC Foghammar, MtjC Eklund)

Den 30 juni bunkring och andra förberedelser inför långresan till Göteborg. Samma kväll losskastning för att övernatta på Märsgarn.

Juli
SFRO/Göteborg med Johan von Otter i spetsen och med Mats Andersson som FC genomför resan Stockholm till Karlskrona. Avsikten med övningen är träning i navigering och manöver. Brand ombord och man överbord tränas. Förutom Mats hittar vi nycklarna Frumerie och Landström. Jonas Nyman, en av grundarna till vår Förening, kommer från hemmet i Oslo och välkomnas särskilt. Natthamnar vid Märsgarn, den lilla orten Blankaholm syd Västervik och Kalmar. Tidigt söndag morgon mot Karlskrona via den östra, inre leden. Avmönstring på kvällen utom för Frumerie och Landström som fortsätter som nyckelbesättning hela vägen till Göteborg. Bunkring.

Göran ”Goran” Ringqvist tar befälet tisdagen 5 juli och för M 20 inomskärs för lunchförtöjning i Karlshamn och vidare till Simrishamn. Alla bingar intas av glada förväntansfulla medlemmar. Rikard Wallmark medför hela sin familj. Falsterbokanalen och vidare till med natthamn i Helsingborg. Ett oförglömligt besök på Hallands Väderö före Halmstads angöring. Möte i Halmstad med styrgruppen för TSR – orderuttag kan man säga! Fredagen den 8 juli är målet nått. Maritiman i Göteborg tar emot M 20 och erbjuder en fin förtöjningsplats på utsidan av patrullbåten Hugin. Allt väl ombord! Lasse Landström ordnar ett uppdrag från Luculli Gille för en resa till Marstrand med Göran Ringqvist som FC.

Augusti
Den 3 augusti seglar M 20 söderut till Halmstad för uppdraget som journalistfartyg under TRS 4 – 7 augusti. Göran Ringqvist är FC och Håkansson MtjC. Många medlemmar ombord! Däcket målas under gång i strålande väder. Frumerie, Hamilton, Gullmarstrand, Wallmark och Håkansson utför jobbet. ”Goran” övervakar det hela från den soliga bryggan.
Efter väl genomfört uppdrag skiftas besättning. Sten Hecker är FC, Lasse MtjC, Anders Kierkegaard NO och Håkansson Alle Mans Djävel. Det är dags att genomföra ett uppdrag för vår medlem Björn Hedberg som väntar i Varberg. Resan dit är tuff. Vädret har skiftat till hård kuling och grov motsjö vilket inte passar M 20 så väl. Utbyter namnsignal med HMS Gladan, som är på väg till Kanarieöarna. Efter överenskommelse med Björn i Varberg beslutas att gå västerut till danska Laesö. Dag två är vi stillaliggande p g a oväder och prövar istället dansk mat & dryck. Björn bjuder besättningen på ”brakmiddag”.
Hemfärden går via besök på Hönö med Fiskemuseet och vidare till Maritiman i Göteborg.

Så är det dags för återtåget! Lördagen den 13 augusti losskastning med Göran Ringqvist som FC. Övrig nyckelbesättning: Jan Frumerie, Lars Landström och Johan Magnusson. FC-skifte i Töreboda. Åke Foghammar, som planerat kanalfärden, intar FC-stolen för färden genom Västergötland och Östergötland.
I Motala mönstrar M 20-styrelsen ombord för färden till Söderköping. Föreningens revisor Kim Hamilton seglar styrman från Motala till Stockholm.
Valberedningens Jan Frumerie ordnar kräftskiva på kajen i Borensberg.
I Roxen skjuts salut för hjulångaren Eric Nordevall på väg på sin jungfruresa från Forsvik till Stockholm. Hon besvarar elden!

Göran Ringqvist tar över befälet i Söderköping på fredagen och för M 20 till Stegeborg samma kväll. Rikard Wallmark mönstras som däcksman. Den 20 augusti seglar M 20 mot Sävsundet med lunchförtöjning i gamla Oxelösund. Sävsundets Krog är en höjdare enligt besättningen. Sista etappen går via Södertälje Kanal med mellanlandning på Björkö/Birka till hemmahamnen. Cirkeln är sluten. Janne Frumerie kastar in handduken i Byssan. Allt väl ombord!

Sista helgen i augusti hyr Åke Foghammar M 20 för sin hemliga sjöoperation ”Fatima”.

September
Vi erbjuder vår kajplats vid jagarpiren till Hjulångaren Eric Nordevall. Omförtöjning till Östra Brobänken. Kajplatsen ordnad med hjälp av vår medlem Jörgen Hammarstedt. Den 10 september genomförs ett uppdrag för företaget Upplevelsepresent. Sten Hecker är FC med Tommy Eklund som MtjC och Magnus Faxén som styrman. Den 11 september är Skeppsholms -dagen med många besökare. M 20 förtöjs vid ordinarie kajplats i kvällsbrisen denna söndagskväll.

Oktober
Tommy Eklund aktiverar höstens samarbete med Sjöskolan på Beckholmen. Medlemmen Marcus Hjulhammar hyr för SMM:s räkning M 20 för en resa i ”Vasas kölvatten”. Eklund, Foghammar och Håkansson är besättning.
Vaktlista införs med en ansvarig VO varje vecka. Magnus Faxén är sammanhållande. Styrelsen beslutar att höstsammankomsten skall hållas på Kastellet i Stockholm måndagen den 12 december.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *