En stor dag

I dag en stor dag för Föreningen M 20 och fartyget M 20! Den 19 oktober kl 09:00 dockade minsveparen M 20 in i Västra torrdockan på̊ Beckholmen i Stockholm. Under de kommande sex vintermånaderna kommer det k-märkta fartygets träskrov att repareras. Projektet är ett samarbete mellan Föreningen M 20, Beckholmens Dockförening och Båthantverkarna på Nya Djurgårdsvarvet. Reparationerna handlar om fartygets skrov i trä; stäven i ek, delar av bordläggningen i mahogny, laskar (skarvar av bordläggningen) samt sudbandet av ek (relingslist). Minsveparen M20 är i övrigt i ett mycket gott sjögående skick.

Kostnaden för reparationerna beräknas till cirka en miljon kr, vilket också är målet för den insamling som pågått under 2020. Vi har lyckats samlat in 750 000 kr men det saknas fortfarande cirka 250 000 kr, så insamlingen fortsätter.  Föreningen M 20 har dock gott hopp om att kunna samla in resterande belopp under dockningsperioden. Alla bidrag stora som små är välkomna.

Läs Föreningens pressrelease om dockningen här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *