Föreningen M 20 behöver Din gåva!

Vårt mål är att fortsätta bedriva verksamheten med minsveparen M 20 i oförändrad skala, innebärande full klassning som traditionsmotorfartyg.
Verksamheten har haft några tunga år varför det behövs en kassaförstärkning för att kunna uppnå ovan nämnda mål. Därför går vi nu ut till varje medlem för att samla in medel till vår gemensamma framtid. De pengar som kommer in kommer att oavkortat gå till bevarandet av M 20 i bästa möjliga skick. Som exempel kan nämnas reparationer och förbättringar av skrov och utrustning, renovering av gummijollen, nya sjökort etc. Detta utöver alla årliga kostsamma myndighetsföreskrivna kontroller av livflottar, brandsläckare etc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *